Sve objave od webmaster

Župni listić 728

godište XV. broj 2(728) − 13. siječnja 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-728.PDF

KRŠTENJE GOSPODINOVO (Lk 3,15-16,21-22)

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: “Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.” Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

Komentar:

Isus dolazi na Jordan, rijeku koja dijeli pustinju od Obećane zemlje, ondje gdje je oslobođeni narod uveden u zemlju obećanja.
Pri svakom krštenju djeteta ponavlja se isti prizor i govori isti glas: “Ti si sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!” To bi se još moglo reći kao: Ti si moj ponos, ti si moja radost! Na svakom krštenju, Bog je svakome od nas tako rekao: Ti si moje ljubljeno dijete, moja radost, moja ljubav!
Dakle: dijete sam Božje ljubljeno, subaštinik neba. Neka me te riječi uvjere da je zemlja lijepa jer na njoj postojim, da me nebo čeka za koje sam određen!
Gospodine! Otvori nam srca da čujemo ovaj Tvoj glas! Daj da mi, Tvoja djeca, nanovo rođena iz vode i Duha Svetoga, trajno ostanemo u Tvojoj ljubavi! Amen.


Sakramenat svetog krštenja primili su:

NICOLE IGRC drugo dijete Thomasa i Marijane r. Tupek iz Kučilovine

LUCIJA ŠTIMAC drugo dijete Josipa i Kristine r. Tomkić iz Vugrovca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustila nas je:

ANTUNKA BORAC r. Matijević iz Đurđekovca u 77. godini.

Dobri Bože, uvedi je u svoje vječne stanove!


TRI SLOVA

Pitao biskup jednog običnog vjernika čita li knjige s vjerskim sadržajem.

Ne čitam… jer… ne znam slova. Nikad nisam naučio pisati i čitati… – reče čovjek-
ali u svojoj glavi imam TRI SLOVA:

jedno crno,
jedno crveno,
i jedno bijelo.

– Što znači crno, crveno i bijelo slovo? – upita biskup.

– Crno me podsjeća na grijeh i na pakao pa ga se čuvam.
– Crveno na Isusovu krv prolivenu za sve nas pa se uzdam u Njegovo milosrđe.
– Bijelo me podsjeća na nebo, na raj, na nagradu koju će nam Bog dati ako mu ostanemo vjerni.

Biskup na to reče:
– Blago tebi! Tvoja tri slova vrijede više nego mnoge knjige koje sam ja pročitao.


Sjetite se da Bog sve može.

Sv. Terezija Avilska


DAROVI ZA CRKVU 

 1. ZDRAVKO KEREŠ Prigorska 12, Prekvršje 600 Kn
 2. Obit. Rožanković-Prusec Slatinska 11a, Vugrovec 200 Kn
 3. FRANJO VUGER Slatinska 28, Vugrovec 200 Kn
 4. BOŽICA ŽIDAK A. Šenoe 57, Vugrovec 300 Kn
 5. Obitelj GRUBOR Domjanićeva 2, Vugrovec 300 Kn
 6. Obit. Herjavić-Trempetić Gaj 10, M. Polje 500 Kn
 7. Obitelj BANOVIĆ O. Habeka 29b, Prekvršje 200 Kn
 8. MIRICA FIŠTER A. Šenoe 36, Vugrovec 200 Kn
 9. STJEPAN ĐURAN Šimunčevečka 18, Šimunčevec 200Kn
 10. Obit. Samec-Stojanov Kašinska 145, Sesvete 200 Kn
 11. VLADIMIR VUGER Đ. Popovića 5, Vugrovec 400 Kn
 12. IVAN PRUSEC Slatinska 13, Vugrovec 200 Kn
 13. SLAVKO SEDINIĆ Prigorska 46a, Prekvršje 200 Kn
 14. DRAŽENKA OBAD Vugrovečka 15, G.Vugrovec 200 Kn
 15. JAKOV FILIPOVIĆ Pavlovići 8, Goranec 200 Kn
 16. IVICA CRNKOVIĆ Glavna 69, Goranec 100 Kn
 17. MATO SEDINIĆ Glavna 8, Goranec 200 Kn
 18. Darko i Ljiljana Jozinović Vugrovečka 55, G.Vugrovec 200 Kn
 19. ALEN PAVLOVIĆ Vugrovečka 37, G.Vugrovec 200 Kn
 20. ANICA GALOVIĆ Vugrovečka 88, G.Vugrovec 100 Kn
 21. MARKO MAREŠIĆ Novakova 21, Vurnovec 200 Kn
 22. Obitelj ŠKORIĆ Krtakova 2, Vurnovec 200 Kn
 23. Obitelj ZLATIĆ Kučilovečka 49, Kučilovina 200 Kn
 24. Obit. Baričević-Blažinović Kučilovečka 31, Kučilovina 400 Kn
 25. ANICA BARIČEVIĆ Prigorska 74, Prekvršje 400 Kn
 26. Obitelj TOKIĆ Đ. Kuntića 9, Prekvršje 50 Eu
 27. Obitelj SEDINIĆ Prigorska 54, Prekvršje 200 Kn
 28. Obitelj REŽIĆ Prigorska 48, Prekvršje 200 Kn
 29. BRANKO POPOVIĆ Šimunčevečka 99, Šimunčevec300 Kn
 30. JOZO KRIŠTO Grahovec 8, Dobrodol 50 Eu
 31. MARA PUŠELJA Dobrodolska 2f, Dobrodol 200 Kn
 32. IVAN CEROVAC Trnovečka 1, Dobrodol 200 Kn
 33. IVAN DUTKOVIĆ O. Habeka 77, Prekvršje 200 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 14. I. – 20. I. 2019.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati + FRANJO god. MARICA ml. STJEPAN, MARICA st. i MARTIN Sedinić, na jednu nakanu, FRANJO, MARTIN, KAJA Joskić, IVAN i ĐURĐICA Mikuš, IVAN, MARICA i obit. Gračak, MATO, MARICA i obit. Trempetić, MARICA Gašparac, RUŽICA Kovačić, ANA god. i VINKO Petljak, FRANJO god. i KATARINA Zagajski, MARIJA god. i MIJO Svetec, IVAN Hojanić i obit. IGNAC, RUŽA i FRANJO Sedinić, obit. Đurinec, obit. Galović, PETAR i JULIJA Komerički i STJEPAN Jaklenec, RUŽICA Grljak, JOSIP i MARICA Filipović, DAVOR Sever god. JOSIP, ŠIMUN, VINKO i DARKO Sever
SRI. u 18.00 sati + IGNAC, MARICA Kovačić, obit. Blažinović, ERNA, MIŠKO i TOMO Židak
ČET. u 18.00 sati + PAVICA Domović
PET. u 18.00 sati – Nakana
SUB. u 18.00 sati – Nakana
NED. u 9.15 sati
u 11.15 sati
+ MIHAEL Pijetlović
– Župna

OBAVIJESTI: 

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje i blagoslov PRESVETIM.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 500

Župni listić 727

godište XV. broj 1(727) − 6. siječnja 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-727.PDF

BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA (Mt 2,1-12)

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.” Kad to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ‘A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!” Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: “Pođite”, reče, “i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.” Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Komentar:

Vjera je ponajprije rizik, a vjernik nije smješten u neku vrstu duhovne udobnosti, nego njega trajno izaziva Božja riječ. Dobro je to imati na umu i ne zaboraviti da Božje kraljevstvo ne pripada onima koji mirno čekaju, već onima koji odlučno kreću, uvijek onim putem koji se ne može nadzirati, koji čuva novost.


ŽUPNA STATISTIKA 1. I. – 31. XII. 2018. godine

Godina 2018. 2017. 2016. 2015.
KRŠTENI 47 46 48 59
SPROVODA 55 43 50 68
VJENČANI 13 17 15 18
KRIZMANIKA 51 56 56 64
PRVOPRIČESNIKA 55 56 52 55
PRIČESTI 16.500 16.000 15.500 15.000

Radovi na crkvama sv. Franje Ksaverskog i sv. Mihalja

U 2018 godinu ušli smo sa postavljenom skelom za polovicu crkve, uređenjem fasade. Izvučene su profilacije, a sve pod budnim okom Zavoda za zaštitu spomenika. Bivši djelatnik, a sada u mirovini gospodin Mladen Perušić i djelatnica zavoda gospođa Maja, nadzirali su radove. Restaurator Josip Jerković obnovio je kamene okvire prozora i ulaznih vrata, nove prozore od ariša izradio je domaći sin Franjo Vuger, a Branko Tomurad još jedan domaći sin obojao je crkvu. Domaća tvrtka „FOTON“ u vlasništvu Stanka Čuljka iz Vugrovca izvodila je radove pod devizom, nismo brzi, nismo skupi al’ smo zato najbolji.

U radovima uređenja fasade i sokla u polovici financiranja sudjelovao je grad Zagreb, po natječaju na koji se župa prijavila i uspješno prošla. Hvala im! Drugu polovicu radova platila je župa. Vrijednost radova bila je 486.000 kuna. Hvala Bogu, sve smo isplatili!

U crkvi svetog MIHALJA, dovršena je nakon par godina korska klupa iz 17. stoljeća, postavljena je skela u Svetištu crkve sv. Mihalja. Zaštićen je svod svetišta, učvršćen da više ne propada.

U 2018. godini nastavljeni su istražni radovi povijesnih slojeva žbuke i oslika cjelokupne unutrašnjosti.

Stratigrafskim raslojavanjem utvrđen je velik broj slojeva žbuke i naliča, s iznimnim vrijednim nalazima iz svih povijesnih razdoblja postojanja crkve.

U subotu 13. listopada u Zagrebačkoj katedrali, po rukama našeg nadbiskupa i kardinala Josipa Bozanića za đakona je zaređen naš bogoslov MAJK RUŠEC.

U subotu 29. XII. naš KUD za sve župljane priredio je prekrasan Božićni koncert, tom prilikom promoviran je i katalog „Misno ruho župe sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu“.


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obitelj PUKŠEC Kučilovečka, Kučilovina 300 Kn
 2. TOMO BARIČEVIĆ Dobrodolski odv. 4, Dobrodol 200 Kn
 3. BARICA PEKČEC Prališće 7, Goranec 150 Kn
 4. FRANJO BAHMET Paruževinska 39, Paruževina 200 Kn
 5. JOSIP BALOG Paruževinska 17, Paruževina 200 Kn
 6. Obitelj GRLJAK 200 Kn
 7. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka, G. Vugrovec 200 Kn
 8. IVAN SEDINIĆ Prigorska 83, Prekvršje 200 Kn
 9. ANKA HOJANIĆ A. Šenoe 13, Vugrovec 200 Kn
 10. DAVOR KLETUŠ Kučilovečka 59, Kučilovina 200 Kn
 11. Obitelj MARJANOVIĆ Kletuša 1, Kučilovina 200 Kn
 12. BRANKO TOKIĆ Vukasova 3, G.Vugrovec 200Kn
 13. PETAR ŠITUM Dobrodolska28, Dobrodol 300 Kn
 14. IVAN TREMPETIĆ A. Šenoe 25, Vugrovec 500 Kn
 15. LUKA KOVAČIĆ Ledinice 3, Đurđekovec 50 Eu
 16. BOŽO VUGER M. Gupca 42, Kučanec 200 Kn
 17. MLADEN SEVER Zlatarska 20, M. Polje 400 Kn
 18. JURAJ KOŠČEVIĆ Svetomatejska 4, Dobrodol 50 Eu
 19. ZLATKO KUNTIĆ Prigorska 63, Prekvršje 200 Kn
 20. ZLATKO KUNTIĆ Prigorska 63, Prekvršje 400 Kn
 21. JOSIP TULE Šimunčevečka 24, Dobrodol 300 Kn
 22. Obitelj SARAGA O. Habeka 79, Prekvrše 300 Kn
 23. Obitelj DOMENKUŠ Vugrovečka 7, G Vgrovec 500 Kn
 24. FRANJO PRUSEC Slatinska 13, Vugrovec 200 Kn
 25. Obitelj PIJETLOVIĆ Klanjec 9, Đurđekovec 600 Kn
 26. VJEKOSLAV SAMEC Vugrovečka 23A, Dobrodol 50 Eu
 27. VELIMIR LOZIĆ Rožići 9, Goranec 300 Kn
 28. ANKICA MIKUŠIĆ A. Šenoe 12, Vugrovec 200 Kn
 29. MARICA HRENOVIĆ Zlatarska 17, M. Polje 300 Kn
 30. KATICA BOLČEVIĆ Vugrovečka 34, Dobrodol 200 Kn
 31. MARIJA BAKULA Vugrovečka 18, Dobrodol 200 Kn
 32. STJEPAN SAMEC Vugrovečka 22, Dobrodol 200 Kn
 33. MARICA JAKUŠIĆ Banov brijeg 6, Vurnovec 200 Kn

 Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 7. I. – 13. I. 2019.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati Na nakanu, IVAN god. MIJO i ANA Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, TOMO i ŽELJKICA Fišter, MILKA Baričević god., i obit. Dumić, MARTIN god. i SLAVICA Vrban, MIRA god. i obit. Baričević, FRANJO Poljak god., TOMO Kereš, LJUBICA Trempetić, za Duše u čistilištu, STJEPAN Gajski, IVAN Domenkuš i DANICA Kos
SRI. u 18.00 sati + STIPAN, IVKA i DOMO Gazić
ČET. u 18.00 sati + PAVICA Domović
PET. u 18.00 sati + ALOJZ, LJUBICA i DRAGICA Krajnik
SUB. u 18.00 sati + STJEPAN Petric, MARTIN Vukas god.
NED. u 9.15 sati
u 11.15 sati
+ MARKO Mihaljević god.
– Župna

OBAVIJESTI: 

Danas završavamo blagoslov obitelji. Hvala vam na toplom prijemu u vaše domove i na daru koji ste dali za našu župu. Vjerujem da će Božji blagoslov, koji smo “sijali”, donijeti Božje plodove ljubavi i mira u vaše obitelji.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje i blagoslov PRESVETIM.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Možete pogledati BOŽIĆNU IZLOŽBU u Podrumu župnog dvora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 500

Župni listić 726

godište XIV, broj 50(726) − 30. prosinca 2018. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-726.PDF

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA (Lk 2,41-52)

Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odođe dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: “Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.” A on im reče: “Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?” Oni ne razumješe riječi koje im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

Komentar:

Gospodine! Čovjeka si stvorio kao muško i žensko, kao biće koje ne može samo, nego je dio zajedništva. Tvoj je naum ljubavi da svatko ima oca i majku, da je ovisan o drugome, upućen na drugoga, da svatko duguje svoj život i rast drugome. Nadalje, čovjeka si stvorio na sliku Sina koji je svoj ljudski život proživio unutar jedne obitelji i zajednice.


RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2018./2019. 

26. XII. od 13.30 sati
MARKOVO POLJE od Aleje mira prema Križu

27. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE –ostatak Zlatarske, DOBRODOL – Vugrovečka – Svetomatejska, Humska

28. XII. od 9.00 sati
GORANEC, CIJELI GORNJI VUGROVEC bez Vukasove i Grljakove

29. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg,  ŠILETIĆI, Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec

30. XII. od 13.30 sati
KUČILOVINA 

31. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC i dio KUNTAŠA, BOROVČICA, REBER, TRAKOLIŠČICA, FEŠTINEC, MLADINA
I. ide: Breg – od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci, Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje
II. ide: od semafora lijevom stranom, a vraća se prema Kuntašu i dalje prema Borovčici i Reberu

2. I. 2019. od 9.00 sati
I. ide: VURNOVEC
II. ide: PARUŽEVINA
III. ide: Vukasova i Grljakova,

3. I. 2019. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I. ide: Prigorska od FERDE prema Habeku, Podbrežnjaki
II. ide: Prigorska, od križa kod Sedinića, prema Habekima
III. ide: Podolčica, O. Habeka (Tomuradi), Odv. Reberec

4. I. 2019. od 9.00 sati
Puđakova, Trnovečka, Dobrodolska cesta, Dobrodolski odvojak, Dobrodol brijeg i DOBRODOLSKA cesta

5. I. 2019. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI,
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina, Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš,
KUČANEC

6. I. 2019. od 13.00 sati
Vugrovec – ostatak iznad crkve, Šenoina, Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg, Đurinec breg


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obitelj STRANCARIĆ Pajurini 10, Goranec 200 Kn
 2. Obitelj ĐURINEC A. Šenoe 112, Vugrovec 200 Kn
 3. ŽELJKA MIHALJEVIĆ Rožići 11, Goranec 100 Kn
 4. RUŽICA POSAVEC Šimunčevečka 65, Šimunčevec200 Kn
 5. SLAVKO BRAČIĆ Kraljevački br.14, Šimunčevec200 Kn
 6. Obitelj JURIĆ Gračaki 8, Kučanec 200 Kn
 7. IVAN VRBAN Glavna 10, Đurđekovec200 Kn
 8. Obit GRANĐA-VRBAN Glavna 46, Đurđekovec 200 Kn
 9. FRANJO POLJAK Poljaki 12, Prekvršje 200 Kn
 10. ŽELJKO HOJANIĆ A. Šenoe 5, Vugrovec 500 Kn
 11. JELICA PAVLOVIĆ Kocil brijeg 1, Vugrovec 100 Kn
 12. DOROTEJA PUĐAK Vugrovečka 12, Dobrodol 200Kn
 13. MLADEN MRDALJ A. Šenoe 38, Vugrovec 100 Eu
 14. JAGICA FIŠTER M. Gupca 24, Kučanec 200 Kn
 15. Obitelj DRINOVAC Šebeki 38, Goranec 200Kn
 16. FRANJO POPOVIĆ Dobrodolska 28, Dobrodol 200 Kn
 17. MILKA KUNTIĆ Domjanićeva 16, Vugrovec200 Kn
 18. Obitelj GREGURANIĆ M. Gupca 3, Kučanec 200 Kn
 19. MLADEN BOROŠ Glavna 22, Đurđekovec400 Kn
 20. NOVOSEL Jakopići 12, Đurđekovec300 Kn
 21. N. N. Kučanec 200 Kn
 22. ZVONKO FACKOVIĆ Gračaki 4, Kučanec 200 Kn
 23. MILKA POLJAK Poljaki 4, Prekvršje 100 Kn
 24. Ćaćić Kuntić-Marinić Glavna 40, Đurđekovec300 Kn
 25. BISERKA SALKIĆ Bregovita 1, Kučanec 200 Kn
 26. N. N. 200 Kn
 27. ŠTEFICA BLAŽINOVIĆ Zlatarska 57, M. Polje 200 Kn
 28. ZDENKO FIŠTER A. Šenoe 43, Vugrovec 400 Kn
 29. VLADO FIŠTER A. Šenoe 43, Vugrovec 250 Kn
 30. STJEPAN VUGER Zlatarska 23, M. Polje 200 Kn
 31. STJEPAN PEKČEC Prališće 9, Goranec 300 Kn
 32. MARICA PAVLOVIĆ Vugrovečka 117, Dobrodol 200 Kn
 33. MILKA ZNIKA Vugrovečka 4, G.Vugrovec 200 Kn

 Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 31. XII. 2018. – 6. I. 2019.

PON. 19.00 – ZAHVALNICA
UTO. u 9.15 sati
u 11.15 sati
+ MARKO Drinovac god.
– Župna
SRI. u 8.00 sati – Na nakanu
ČET. u 8.00 sati + IGNAC Kovačić god.
PET. u 18.00 sati – Na nakanu Molitvenih vjenčića, IVAN god . ANICA Kovačić. STJEPAN Vuger
SUB. u 18.00 sati + DRAGICA Kereš
NED. u 9.15 sati
u 11.15 sati
– Po upisanim nakanama
– Župna

OBAVIJESTI:

Na Štefanje smo započeli BLAGOSLOV OBITELJI. Na blagoslov idemo uz pratnju vlč. Ilija, i ja, a iza Nove godine pridružiti će nam se još jedan velečasni. Za svaki Vaš dar iskreno hvala!

Na Staru Godinu u 19.00 sati bit će ZAHVALNICA uz izvještaj o protekloj godini.

I ove godine doček NOVE bit će u crkvi. Od 23.00 sata bit će izloženo PRESVETO. S Molitvenim vjenčićima imat ćemo Klanjanje pred PRESVETIM, a u ponoć uz zvonjavu crkvenih zvona i blagoslov s PRESVETIM.

U petak sat vremena prije svete mise, bit će prilika za svetu ispovijed, a iza svete mise klanjanje pred PRESVETIM.

U subotu za vrijeme svete mise bit će blagoslov vode.

Na blagdan SVETA TRI KRALJA nadam se završetku blagoslova Obitelji. Za Vaše darove iskreno hvala!

SRETAN BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2019. GODINA!


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 700