Sve objave od webmaster

Župni listić 771

godište XV. broj 45(771) − 24. studenoga 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-771.PDF

KRIST KRALJ (Lk 23, 35-43)

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: “Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!” Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: “Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!” A bijaše i natpis ponad njega: “Ovo je kralj židovski.” Jedan ga od obješenih zločinaca pogrđivao: “Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!” A drugi ovoga prekoravaše: “Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.” Onda reče: “Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.” A on će mu: “Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!”

Komentar:

Potresan je prizor današnjeg evanđelja. Slavimo blagdan Krista Kralja, a evanđelje nam donosi odlomak iz izvještaja o muci.

Križ… Sinovi tame pomislili su da je to znak njihove pobijede, a naprotiv, to je bio početak poraza staroga svijeta.

Blagdan Krista Kralja i nas poziva. Jer si nas oteo vlasti tame, i htio da uđemo u to kraljevstvo ljubavi, svjetlosti i mira.

Isuse, sjeti me se u kraljevstvu svome. Osmisli moj život i kad visim na križu poput razbojnika tebi zdesna. Otkrij mi tajnu da i to mogu biti vrata života!


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obitelj GRGIĆ Zlatarska 26a, M. Polje 200 Kn
 2. IVAN FUNDEK Vugrovečka 21,Dobrodol 200 Kn
 3. VLADO DROŽĐAN Odv. Sedinići 3, Prekvršje 200 Kn
 4. Obitelj BANOVIĆ O. Habeka 29b, Prekvršje 200 Kn
 5. Ružica i Stjepan GERIĆ Kuntaš 14, Đurđekovec 200 Kn
 6. ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 300Kn
 7. IVAN i RUŽICA BOLČEVIĆ Aleja mira 29, M. Polje 200 Kn
 8. VILKO ŠTURMAN Domjanićeva 6, Vugrovec 100 Kn
 9. FILIP BERIŠIĆ Prigorska 86, Prekvršje 200 Kn
 10. IVAN JOSKIĆ Vugrovečka 36, G.Vugrovec 500 Kn
 11. BARA PAVLOVIĆ Pavlovići 12, Goranec 50 Kn
 12. DAVOR POPOVIĆ Šimunčevečka 33, Šimunčevec 200 Kn
 13. MARICA HRENOVIĆ Zlatarska 17, M. Polje 150 Kn
 14. Obitelj CRNKOVIĆ Glavna 69, Goranec 300 Kn
 15. Obitelj PERKOVIĆ Grahovečka 15, M. Polje 500 Kn
 16. KRISTINA PAVLOVIĆ 200 Kn
 17. BRANKO POLOVINA Đ.Popovića 6a, Šimunčevec 500 Kn
 18. STJEPAN ŠALIN Vukasova 31, G. Vugrovec 400 Kn
 19. IVAN STRANCARIĆ Pajurini 10, Goranec 200 Kn
 20. BOJAN CVETKOVIĆ Vugrovečka 52a, G.Vugrovec 300 Kn
 21. JOSIPA GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 200 Kn
 22. ANKICA GAZIĆ Rožići 11a, Goranec 100 Kn
 23. STANKO ČULJAK A. Šenoe 27a, Vugrovec 4000 Kn
 24. ŽELJKO GRLJAK Vugrovečka 88, Dobrodol 150 Kn
 25. SLAVICA BEZEREDI Glavna 35, Goranec 200 Kn
 26. ROBERT ŠTURMAN Domjanićeva 6, Vugrovec 300 Kn
 27. ANTONIO GEC Prigorska 12, Prekvršje 100 Kn
 28. KRISTINA GAŠPARAC Vugrovečka 74, Dobrodol 150 Kn
 29. VINKO GAZIĆ Rožići 11a, Goranec 100 Kn
 30. ANTONIO MIJATOVIĆ Kostanjevec 8, Prekvršje 400 Kn
 31. MILKA HEGEDUŠIĆ Zlatarska 83, M. Polje 400 Kn
 32. MIRJANA IVANKO Vugrovečka 2, Dobrodol 200 Kn
 33. SLAVKO JELICA M. Gupca 7a, Kučanec 300 Kn
 34. IVAN SEDINIĆ Prigorska 80, Prekvršje 400 Kn
 35. MARICA ROŽANKOVIĆ Slatinska 11a, Vugrovec 150 Kn
 36.  VLADO VUGER Slatinska 8, Vugrovec 100 Kn
 37.  MATO MARINČEVIĆ Ledinice 5, Đurđekovec 1000 Kn
 38.  IVAN BOŠNJAK M. Gupca 23, Kučanec 400 Kn
 39.  LJUPKO PUŠELJA Vugrovečka 47, G.Vugrovec 200 Kn
 40.  BRANKICA IVANUŠIĆ Janečki brijeg 12, Šimuč. 300 Kn
 41.  STJEPAN FACKOVIĆ Slatinska 2, Vugrovec 500 Kn
 42.  ZORAN POTOČIĆ M. Gupca 1a, Vugrovec 100 Kn
 43.  STIPO BAKOVIĆ Slatinska 46, Vugrovec 200 Kn
 44.  VLADO FIŠTER A. Šenoe 43, Vugrovec 200 Kn
 45.  IVAN i VLASTA PRUSEC Slatinska 11, Vugrovec 400 Kn
 46.  LUKAMIR ANUŠIĆ O. Habeka 23, Prekvršje 100 Kn
 47.  IVANA CRNČEVIĆ M. Gupca 34a, Kučanec 200 Kn
 48.  BORIS VRAGOVIĆ 100 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


BORBA S MAJSTORIMA OKO POPRAVKA CRKVE!

S majstorima nikad nije lako. Račun za popravak crkve 1862. godine. Pred vama je prijepis originalnog računa jednog majstora, koji se čuva u Etnološkom muzeju u Zagrebu.

RAČUN kaj ga je za posel zbavlen vu crikvi svetoga Mihajla vu Bozulovečkoj fari složil meštar Herman Kralec leta Gospodnjega ajntauzendosemstosezdesetdrugega.

 1. Svetomu Mihajlu perje popravil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 2. Njegovoj kaci rep nastukal i pokle ga zalakeral . . . . . . . . . . 10
 3. Desnem habaru berke podkurtal i pupak popravil  . . . . . . . 11
 4. Jezušu krv promenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 5. Postament sprefarbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 6. Črlene morje od ptičjeg dreka osnažil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 7. Faraonu korpu na glavi sprefarbal i nove špice na gače del .30
 8. Sudnji dan sprefriškal, nebesa spreširil, napravil
  par zvezdah i mišje dreke osnažil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
 9. Svetoj Magdaleni kolena sprefarbal i novu pantliku metnul 73
 10. Svetoj Ceciliji levu sisu ajnštosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 11. Svetomu Jožefu stražnje odelenje zacementerjal . . . . . . . . 13
 12. Pet devih spreda i straga osnažil i red postavil . . . . . . . . . . 90
 13. Svetomu Andrašu hlače i plašc podkurtal za jedan pedalj . 72
 14. Mariji na tronošku kiklu skefal i škornje popravil . . . . . . . . 85

Se skup: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 forinti 25 krajcerov

S glubokim poklonjenjem Herman Kralec


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 25. XI. – 1. XII. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + DRAGICA Bažant god., obit. Kovačić. Trempetić i RUŽICA Vuger, KATARINA i FRANJO Zagajski, ANA i VINKO Petljak, MARICA Đuran, TOMO i obit. Pukšec, obit. Blažinović, KATA IGNAC i MILKICA Sedinić, STJEPAN Fiolić ml. ILIJA i KATA Bogić, obit. Joskić, Mikuš i nakana, MARICA i STJEPAN Đurković, MARICA i obit. Kovačić, BOŽO god. i obit Škaro i na nakanu, STJEPAN i obit. Popović i obit. Đuran
 • SRI. u 18.00 sati – – –
 • ČET. u 18.00 sati – Nakana
 • PET. u 18.00 sati – – –
 • SUB. u 17.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 6.00 sati + IVKA i ANTE Gavrić, IVAN Jurić, IVAN Igrc god. IVAN Blažinović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 24. studenoga 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

Slijedeća nedjelja je I DOŠAŠĆA svete mise u 6.00 i u 11.15 sati.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja Pročelja naše župne crkve.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“ Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 450

Studeni 2019.

OBAVIJESTI – 24. studenoga 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

Slijedeća nedjelja je I DOŠAŠĆA svete mise u 6.00 i u 11.15 sati.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja Pročelja naše župne crkve.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


OBAVIJESTI – 17. studenoga 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

U subotu 23. studenoga naš KUD proslavit će 50. godišnjicu svoga osnutka u staroj školi početkom u 18.00 sati. KUD-u čestitke za lijepi jubilej, a onima koji ga sada vode obilje Božjega blagoslovu u radu.

Zahvaljujem za sve dobro koje učiniše i čine.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici – vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“ Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


OBAVIJESTI – 10. studenoga 2019.

Dragi Župljani! Naša župna crkva osvanula je u novom ruhu. Prvu polovicu uređenja pročelja bili smo s gradom Zagrebom, nažalost druga polovica ostala je za sada samo na nama, pa ću vam zbog toga ovih dana uputiti jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati, kako bismo završili financijsku priču oko uređenja pročelja naše župne crkve.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE je subotom.

Mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

Danas naš Zbor nastupa u Sesvetskim Selima na svetoj misi u 18.30 sati. Kako je proglašena u župi Sesvetska Sela godina sv. Antuna, uz ispovijed i molitvu za Svetoga Oca može se dobiti potpuni oprost.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


OBAVIJESTI – 3. studenoga 2019.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom.

Mali zbor subotom u 11.00 sati.

Prošle nedjelje naš Mali (dječji) zbor nastupao je u Sesvetama i ostavio lijep dojam. Hvala im!

Krizmanici vjeronauk srijedom na župnom dvoru.

Slijedeće nedjelje naš Zbor nastupa u Sesvetskim Selima na svetoj misi u 18.30 sati. Kako je proglašena u župi Sesvetska Sela godina sv. Antuna, uz ispovijed i molitvu za Svetoga Oca može se dobiti potpuni oprost.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…

Župni listić 770

godište XV. broj 44(770) − 17. studenoga 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-770.PDF

XXXIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 21, 5-19)

U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: “Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.” Upitaše ga: “Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?” A on reče: “Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam’ i ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kada čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.” Tada im kaza: “Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba. No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.”

Komentar:

Pojedinac i zajednica nalaze se u čudnom međuprostoru i međustanju: već sudjeluju na životvornoj moći Uskrsnuloga, a u isto vrijeme moraju podnositi suprotnosti ovoga svijeta i potom neko neshvatljivo sustezanje Božje, tako da izgleda da sile i vlasti ovoga protubožjeg svijeta određuju njegovu povijest.

Vi se ne bojte! Vama su i vlasi na glavi sve izbrojene.


IRSKI BLAGOSLOV iz godine 1692.

Idi smireno kroz buku i užurbanost i sjeti se mira koji se može naći u tišini. Koliko je moguće, budi u dobrim odnosima sa svim ljudima. Govori svoju istinu smireno i jasno, slušaj druge, čak i glupe i neuke, i oni imaju svoju priču. Izbjegavaj bučne i agresivne osobe, one su teret duhu. Ako uspoređuješ sebe s drugima, možeš postati ogorčen ili ponosan, jer će uvijek biti većih i manjih od tebe. Raduj se svojim postignućima, kao i svojim planovima. Održi zanos za svoj vlastiti poziv, ma koliko on skroman bio, to je pravo blago u promjenljivim vremenima. Budi obazriv u svojim poslovima jer svijet je pun prijevara, ali neka te to ne ometa da vidiš vrline i koliko ih ima.

Mnogi ljudi teže za visokim idealima i svud je život pun junaštva. Budi ono što jesi (budi svoj), pogotovo nemoj glumiti ljubav i nemoj biti ciničan prema njoj jer usprkos svoj ogorčenosti i razočaranjima, ona je vječna kao i trava. Spokojno primi iskustvo godina, skladno napuštajući stvari iz mladosti. Gaji duhovnu snagu da te štiti od iznenadne nesreće. Nemoj sam sebe žalostiti izmišljanjima, mnoga strahovanja nastaju od umora i usamljenosti. Osim održavanja samodiscipline, budi blag prema sebi. Ti si dijete svemira ništa manje nego što su to drveća i zvijezde. Imaš pravo da budeš ovdje. I bilo ti to jasno ili ne, nema sumnje da se svemir razvija kao što bi i trebao. Dakle, budi u miru s Bogom, ma kako Ga zamišljaš i bez obzira kakav ti je posao i kakve aspiracije u bučnom komešanju života imaš. Zadrži mir u svojoj duši. Pored sve prljavštine i jadikovanja, ovo je divan svijet. Budi pažljiv!

Tekst je pronađen u staroj crkvi sv. Pavla u Baltimoreu iz 1692. god.


LJUBAV NADJAČAVA SMRT

Na jednoj uspomeni o smrti pročitao sam: „Zbogom svima koje sam volio, čekam one koje volim.“ Ova rečenica me podsjeća na to da ljubav neće nikada prestati, da ljubav vrijedi zauvijek i da je jača od smrti i nadvladava smrt. A gubitak voljene osobe mi je podnošljiviji, jer mogu vjerovati da ćemo se opet naći. Završit ću malo preuređenim riječima Hermana Hessea: „Hrabro, na kraju života doći ćeš kući.“


DAROVI ZA CRKVU

 1. VLADIMIR HANŽEK Aleja mira 27a, M. Polje 200 Kn
 2. A. L. G. Vugrovec 20 Eu
 3. ŽARKO CVITKOVIĆ O. Habeka 29, Prekvršje 500 Kn
 4. ANTONIO MIJATOVIĆ Kostanjevec 8, Prekvršje 600 Kn
 5. ANĐELKO MEGLAJ Vugrovečka 65, Dobrodol 200 Kn
 6. Vlado i Marija PAJURIN Glavna 41, Goranec 400 Kn
 7. MARIJA ŠITUM Vugrovečka 69, Dobrodol 200 Kn
 8. ANTONIO NIKOLIĆ Rožići 7, Goranec 300 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetog krštenja primio je:

MATEO POPOVIĆ drugo dijete Saše i Vedrane r. Župančić iz Paruževine

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


PRIČA O NEPRIJATELJIMA

Život je pun zagonetki, ali najzagonetnije je to kako od prijatelja nastaje neprijatelj. Jeste li ikad pomišljali zašto je lakše steći neprijatelja negoli prijatelja? Cijeli sam život želio biti okružen dobrim, vrijednim ljudima, koje svi poštuju i vole. Sreća je bila na mojoj strani, barem do sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, ali s ljudima uzdignuta čela. Mnoge od njih nisam ni poznavao. Mnogi od njih još jučer nisu bili ni svjesni svoje snage. Vjerujte, najljepše što vam se sada u Vukovaru može dogoditi jest da uđete u prostoriju punu ljudi i sa svima se pozdravite. Često i ne znate, ali događa se da vaši pozdravi, vaše iskrene i dobre želje, ostanu u sjeni nečije mržnje. Jedino što možete jest upitati se jeste li baš vi to zaslužili. To, doduše, neće smanjiti nastalo neprijateljstvo, ali će vam umanjiti tugu, a može se čak dogoditi da se mržnja zanese u svojoj jarosti, pa da samu sebe pretvori u prah, u ništa. A može se dogoditi da mrak zadavi svaku ružnu misao. Ali to se može dogoditi tek ako je u svijetu ostalo makar malo ljubavi. Zato, ako je u vama ima, ne štedite je. Podijelite, dajte djelić svoje ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Za početak dovoljno je i to.

 Siniša Glavašević


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 18. XI. – 24. XI. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + IVAN god. KATICA i obit. Hojanić, IVAN Galović, IVO Odak god., RUŽA god. i TOMO i obit. Sedinić, KATARINA i JAKOV Berišić, na jednu nakanu, zahvala, za Duše u čistilištu
 • SRI. u 18.00 sati + BRANKO Miletić
 • ČET. u 18.00 sati – Nakana
 • PET. u 18.00 sati – Obit. Majtin, Havidić i Koprić
 • SUB. u 17.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.15. sati + MARICA, IVAN i obit. Gračak, MARICA, MATO i obit. Trempetić, MARICA Gašparec, KATA i IVAN Puđak, JOSIP Briški
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 17. studenoga 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

U subotu 23. studenoga naš KUD proslavit će 50. godišnjicu svoga osnutka u staroj školi početkom u 18.00 sati. KUD-u čestitke za lijepi jubilej, a onima koji ga sada vode obilje Božjega blagoslovu u radu.

Zahvaljujem za sve dobro koje učiniše i čine.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici – vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“ Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 440

Župni listić 769

godište XV. broj 43(769) − 10. studenoga 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-769.PDF

XXXII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 20,27-38)

U ono vrijeme: Pristupiše mu neki saduceji – oni tvrde da nema uskrsnuća – te ga upitaše: “Učitelju, Mojsije nam je propisao: ‘Ako kome umre oženjeni brat, a ne ostavi djece, neka njegov brat uzme tu ženu i podigne potomstvo svome bratu.’ Bijaše sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, zatim treći i tako svih sedam. Oni pomriješe i ne ostaviše djece. Najposlije umrije i žena. Dakle, komu će od njih pripasti ta žena uskrsnuću, jer su je sva sedmorica imala za ženu?” Isus im odgovori: “Djeca se ovoga svijeta žene i udaju. Ali oni koji se nađu dostojni da budu dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti će se ženiti niti udavati. Oni neće moći više ni umrijeti, jer će biti slični anđelima. Oni su sinovi Božji, jer su sinovi uskrsnuća. A da će mrtvi uskrsnuti, to i Mojsije kaza na mjestu ‘o grmu’ u kojem naziva Gospodina ‘Bogom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim’. A Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer za nj svi žive.

Komentar:

Sveti Augustin piše: Sve vidljivo prolazi. Propast će sva slava, užitci i znatiželje ovoga svijeta. Milosrdni je Bog htio osloboditi ljude te propasti. Uvjet je da ne budu sami sebi neprijatelji i da se ne odupiru milosrđu svoga Stvoritelja. Bog će biti svako uživanje i sitost svetog grada.
A sveti Pavao: “Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.” (1Kor 2,9)


NA ISPITU SI ŽIVOTA!

Možeš činiti dobro, a možeš i zlo, možeš čovjeku pomoći, a možeš mu i napakostiti. Danas možeš učiniti nešto dobro, a možeš slomiti sebe i ljude oko sebe. Danas možeš biti zdrav ako to hoćeš, a možeš se predati bolesti i lošim mislima. Danas se možeš pomiriti s čovjekom s kojim si u zategnutim odnosima, a možeš se i još s kim posvađati.

Danas se možeš pomoliti Bogu, a možeš i psovati.

Danas svoj brak možeš ponovno učiniti prostorom povjerenja i ljubavi, a možeš prekinuti i posljednju nit sa svojim bračnim drugom.

Danas u krilo možeš uzeti svoju djecu i nježno ih odgajati, a možeš ponovno odlaziti od kuće, ulaziti u poslove i ne imati vremena za obitelj. Danas možeš započeti novi posao, osnovati poduzeće, naučiti novi jezik, započeti čitati neku novu knjigu, rasteretiti se od grijeha, krivice i zla. Danas možeš ispraviti makar jednu pogrešku.

Da, pred tebe je postavljen život i smrt. Na tebi je da biraš.

Tebi su postavljena pitanja, na tebi je da odgovoriš.

Kako na njih odgovoriš, takav će biti uspjeh tvoga života.

Ti znaš da samo plemenitost, dobrota, ljubav, pomirenje, praštanje, blagoslivljanje drugih i dobrohotnost vode tvojoj sreći i da je to pravi odgovor na životna pitanja. Ti znaš da neprestano otvaranje vrata svjetlu, otvaranje prozora novom zraku dobrote, vjerovanje u uspjeh tvojih pothvata znači pravi odgovor i dobivanje životne diplome.

Kako si dosad odgovorio na životne upite?

Možda danas ipak možeš biti uspješan učenik života i proći na ispitu. Važno je dobro učiti i to kod učitelja života. Ljudski učitelji vide samo do zida, božanski učitelj Isus iz Nazareta vidi preko zida. Ljudi ti mogu savjetovati, ali ne i ostati uz tebe.

Isus ostaje uz tebe. Ljudi ne mogu svladati sve opasnosti života, Isus može, jer je neograničen, svemogući Bog.

Uz Njega, kao svog životnog instruktora sigurno ćeš položiti životni ispit s izvrsnom ocjenom. Neka te Bog čuva.

Postat ćeš svetac izvršavajući točno svoje svakodnevne dužnosti.

 Sv. Marija Josipa Rossello (1811. – 1880.)


DAROVI ZA CRKVU

 1. VESELKO CVITKOVIĆ O. Habeka 29, Prekvršje 500 Kn
 2. ENGELBERT CVIJAN Gradinska 32, Vugrovec 200 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

MIA OFENBEHER treće dijete Kristijana i Marine r. Buzov iz Šimunčevca

EMA MANDIĆ treće dijete Kristijana i Željka r. Baričević iz Dobrodola

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


MUDROST STARCA KOJI SE SPREMA PRED VRATA ISTINE…

Otac je pred smrt rekao svom sinu: “Ovo je sat tvog pradjeda i star je više od 200 godina. Ali prije nego ti ga predam, idi kod urara u prvom selu i reci im da ga želiš prodati, te pogledaj kolika mu je cijena.”

Sin je otišao, a potom se vratio svome ocu te rekao: “Urar daje 5$ jer je ovaj sat star.” Otac mu reče: “Idi u antikvarnicu! “

On ode, a potom se vrati, te reče svome ocu: “Nude 5.000$.”

Otac mu reče: “Idi u muzej i tamo ponudi sat na prodaju.”

On ode, a potom se vrati ocu, te reče: “Doveli su stručnjaka koji je procijenio vrijednost ovog sata. Ponudili su mi 1.000.000$ za njega.”

Tada otac reče: “Sinko moj, ovim sam te želio naučiti da samo pravo mjesto može autentično odrediti tvoju vrijednost. Zato, ne postavljaj sebe na pogrešno mjesto pa da se onda srdiš ako te ne cijene.

Jer onaj tko zna tvoju vrijednost, taj će te i poštovati, te ne ostaj u(na) mjestu koje ti ne dolikuje. ”


MOLITVA!

Molitva je razgovarati prijateljski često puta na samo, s Onim za koga znamo da nas ljubi. Neka te ništa ne zbuni, ništa ne uplaši! Sve prolazi; Bog se ne mijenja – ostaje uvijek isti. Strpljivost sve postizava. Tko posjeduje Boga, tome ništa ne nedostaje; Bog je jedini posve dostatan.

 Sveta Terezija Avilska


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 11. XI. – 17. XI. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović (Pop) i IVAN Popović, VESNA i ŠIMUN Križanac, FRANJO i obit. Šiletić MARICA Sedinić god. FRANJO, STJEPAN, MARTIN i MARICA Sedinić, MATO, BARICA, JULIJA i ĐURO Balog, IVAN st. IVAN ml. SLAVKO, RUŽA i EVA Kuntić, EBERHARD i EMI Fettin, IVAN Kinder, obit. Brkić, Koši, Faust, Jakopović i na nakanu, IVAN i obit. Kuntić, MARICA Sedinić i obit. Kovačić, MIRA Đurinec,IVAN, RUŽA i obit. Sabolić, MARTIN i KATICA Špoljar, DRAGO, MIRKO i obit. Bračić, MARTIN i obit. Golub, BARA, ANA i obit. Židak, FRANCA i BLAŽ Blažinović, MARICA i FRANJO Vuger, MARIJA Pegan
 • SRI. u 18.00 sati – Nakana
 • ČET. u 18.00 sati + MARKO, ANUKA, ANTO, IVAN god. Čarapović
 • PET. u 18.00 sati – Nakana
 • SUB. u 17.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.15. sati + ALOJZ Đurinec i LJUBICA Kovačić god.
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 10. studenoga 2019.

Dragi Župljani! Naša župna crkva osvanula je u novom ruhu. Prvu polovicu uređenja pročelja bili smo s gradom Zagrebom, nažalost druga polovica ostala je za sada samo na nama, pa ću vam zbog toga ovih dana uputiti jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati, kako bismo završili financijsku priču oko uređenja pročelja naše župne crkve.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE je subotom.

Mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

Danas naš Zbor nastupa u Sesvetskim Selima na svetoj misi u 18.30 sati. Kako je proglašena u župi Sesvetska Sela godina sv. Antuna, uz ispovijed i molitvu za Svetoga Oca može se dobiti potpuni oprost.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 440

Župni listić 768

godište XV. broj 42(768) − 3. studenoga 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-768.PDF

XXXI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 19,1-9)

U ono vrijeme: Isus uđe u Jerihon i pođe kroz grad. Najedanput se pojavi čovjek imenom Zakej; bijaše on carinički starješina i bogataš. Nastojao je da vidi tko je Isus. Ali nije mogao od mnoštva naroda, jer je bio malog rasta. Zato potrča naprijed, uspe se na divlju smokvu da ga vidi, jer je tuda morao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore te mu reče. “Zakeju, siđi brzo, treba da se danas zadržim u tvojoj kući.” On siđe brzo te ga s veseljem primi u goste. Svi koji to vidješe počeše mrmljati i govoriti: “Svratio se u kuću jednog grešnika!” Zakej stade te reče Gospodinu: “Evo, polovicu svog imanja, Gospodine, dat ću siromasima. I ako sam koga u čemu prevario, vratit ću četverostruko.” Reče mu nato Isus: “Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. Da, Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno.”

Komentar:

Isus otkriva da i Zakej u srcu nosi čežnju za dobrotom. Zakeja je duboko pritiskao teret vlastitih muka, kompromisa, stranputica. Gospodine! I meni kažeš danas: “Danas mi je boraviti u tvojoj kući!” A Ti znaš tko sam, znaš da nisam dostojan da uđeš pod krov moj. I meni kažeš danas: “Siđi brzo! Do tebe mi je stalo!”Možda bih ipak radije ostao na smokvi, neprimijećen. Možda se i bojim da dođeš k meni, jer nisam siguran da imam dovoljno hrabrosti za odluke koje od mene želiš čuti.


PRIČA O BOGATAŠU
koji je posjedovao sve osim jedne stvari…

Bio jednom neki veoma bogat čovjek. Bio je vlasnik mnogih trgovina, tvornica i banaka, tako da su mu svakog tjedna automobilima dovozili novac u palaču. Nije više znao kamo bi ga stavio i kako potrošio. Kupovao je sve što je želio: avione, lađe, vlakove, zgrade, spomenike itd. Neprestano je istraživao što bi kupio.

Došao je tako dan kada je imao sve, nije bilo stvari koju nije posjedovao. Sve je bilo njegovo. Ipak, nešto nikako nije mogao imati. Koliko god je kupovao, jednu stvar nije mogao naći, a to je bila radost. Nije našao ni jednu trgovinu gdje bi prodavali radost.

Trudio se da je po svaku cijenu kupi, jer je to bila jedina stvar koju nije imao. Obišao je pola svijeta da je pronađe, ali bez uspjeha. Jednoga dana nađe se u nekom malom selu i sazna da bi mu mogao pomoći neki mudri starac koji je živio na vrhu brda u siromašnoj kolibici. Uputi se k njemu, nađe ga i reče: “Meni su rekli da bi mi ti mogao pomoći pronaći radost.”

Starac ga pogleda smiješeći se i odgovori:

“Već si je susreo, prijatelju, ja imam puno radosti.”

“Ti?” upita začuđeno bogataš. “Kako, kad imaš samo malo više od siromašne kolibe?”

“Naravno, i baš zato imam radost, jer ja sve što imam dajem onima koji trebaju”, ustvrdi starac.

“Zar se tako stječe radost?” upita bogataš.

“Tako sam je ja pronašao”, odgovori starac.

Bogataš se vrati zabrinut. Malo zatim odluči razdijeliti sve što mu nije potrebno onima kojima je trebalo. Na svoje veliko iznenađenje, počeo je osjećati radost. Uvjerio se daje više radosti u davanju i usrećivanju drugih, nego u posjedovanju i primanju mnogih stvari koje se čuvaju za sebe.

 Bruno Ferrero


Ništa nas neće obogatiti na ovome svijetu kao davanje milostinje.

 Sv. Franjo Saleški (1567. – 1622.)


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obitelj MARIĆ Vugrovečka 119 Dobrodol 600 Kn
 2. JURE ŠITUM I. Puđaka 7 Dobrodol 400 Kn
 3. ZORICA ĐURINEC A. Šenoe 85 Vugrovec 100 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Ovih dana napustila nas je:

MARICA ĐURAN r. Fiolić iz Šimunčevca u 80. godini.

Dobri BOŽE uvedi ju među svete svoje u vječnoj Domovini!


SVETI ČOVJEK

Bio jednom jedan čovjek koji je bio izuzetno svet i dobar u svemu što je činio. Samo što on sam o tome nije pojma imao.

Bio je toliko svet da su se i anđeli silno radovali kad bi ga gledali. Jednom tako dođe do njega anđeo o kaže mu: “Bog me je k tebi poslao. Poželi što god hoćeš i Bog će ti dati! Bi li htio moć izlječenja, da sve bolesti možeš izliječiti polaganjem svojih ruku?”

Čovjek odgovori: “Ne. Milije mi je da to sâm Bog čini.”

Anđeo nastavi: “Bi li htio imati dar, da svojom riječju grešnike na pravi put privodiš?” Čovjek odgovori: “Ne, ne bih ja htio doticati ljudska srca. To je posao anđela.” Anđeo je bio uporan: “Želiš li postati takav uzor svetosti, da to svi vide i nasljeduju te?”

Čovjek reče: “Ne, jer bi tada ljudi svraćali pozornost na mene, a ne na Boga.” Konačno anđeo reče: “Što bi onda htio?” Čovjek jednostavno odgovori: “Božju milost. Dok nju imam, sve imam.”

Anđeo je još jednom bio uporan: “Ipak za tebe treba jedno čudo!”

Čovjek na koncu odgovori: “Dobro. Neka Bog tako djeluje kroz mene da ja to i ne primijetim.”

I bilo je tako: Kuda bi god sveti čovjek prolazio, sjena bi padala iza njega i liječila ljude, a on to nije ni vidio. Štoviše, svi su svraćali pozornost na sjenu, a ne na njega, tako da je njegova želja bila uslišana.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 4. XI. – 10. XI. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN god. i obit. Hrenović, LOVRO, BARA i obit. Vuger, JANA Vuger ml. I za duše u čistilištu, DARKO, CILIKA i IVAN Fundek, DRAGICA i DRAGUTIN Kos, MIRA Đurinec, FLORIJAN god. i STJEPAN Petric, MIHAEL Pijetlović, nakana, MARICA Đuran, obit. Đuran , Fiolić, Samec i Popović, MIRKO, RUŽA, CILA, FRANJO, MARTIN st. i MARTIN ml. Obit. Trempetić, DRAGO, RUŽA, MILKICA, MARICA, STJEPAN MATIJA i KATA Meglaj
 • SRI. u 18.00 sati + IVAN i IVKA Stunjek
 • ČET. u 18.00 sati + STJEPAN i MARICA Đurković
 • PET. u 18.00 sati + DARINKA KOVAČIĆ i obit.
 • SUB. u 17.00 sati + JOSIP, IGNAC i RUŽA Letec, obit. Bagarić
 • NED.
  – u 9.15. sati + ANA god. LJUDEVIT, JOSIP i obit. Vuger
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 3. studenoga 2019.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom.

Mali zbor subotom u 11.00 sati.

Prošle nedjelje naš Mali (dječji) zbor nastupao je u Sesvetama i ostavio lijep dojam. Hvala im!

Krizmanici vjeronauk srijedom na župnom dvoru.

Slijedeće nedjelje naš Zbor nastupa u Sesvetskim Selima na svetoj misi u 18.30 sati. Kako je proglašena u župi Sesvetska Sela godina sv. Antuna, uz ispovijed i molitvu za Svetoga Oca može se dobiti potpuni oprost.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 440