Sve iz rubrike :: Župni listić

Župni listić 814

godište XVI. broj 37(814) − 13. rujna 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-814.PDF

XXIV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 18, 21-35)

U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?” Kaže mu Isus: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.” “Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovijedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga pade ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svome bratu.”


NA ISPITU SI ŽIVOTA!

Možeš činiti dobro, a možeš i zlo, možeš čovjeku pomoći, a možeš mu i napakostiti. Danas možeš učiniti nešto dobro, a možeš slomiti sebe i ljude oko sebe. Danas možeš biti zdrav ako to hoćeš, a možeš se predati bolesti i lošim mislima. Danas se možeš pomiriti s čovjekom s kojim si u zategnutim odnosima, a možeš se i još s kim posvađati.

Danas se možeš pomoliti Bogu, a možeš i psovati.

Danas svoj brak možeš ponovno učiniti prostorom povjerenja i ljubavi, a možeš prekinuti i posljednju nit sa svojim bračnim drugom.

Danas u krilo možeš uzeti svoju djecu i nježno ih odgajati, a možeš ponovno odlaziti od kuće, ulaziti u poslove i ne imati vremena za obitelj. Danas možeš započeti novi posao, osnovati poduzeće, naučiti novi jezik, započeti čitati neku novu knjigu, rasteretiti se od grijeha, krivice i zla. Danas možeš ispraviti makar jednu pogrešku.

Da, pred tebe je postavljen život i smrt. Na tebi je da biraš.

Tebi su postavljena pitanja, na tebi je da odgovoriš.

Kako na njih odgovoriš, takav će biti uspjeh tvoga života.

Ti znaš da samo plemenitost, dobrota, ljubav, pomirenje, praštanje, blagoslivljanje drugih i dobrohotnost vode tvojoj sreći i da je to pravi odgovor na životna pitanja. Ti znaš da neprestano otvaranje vrata svjetlu, otvaranje prozora novom zraku dobrote, vjerovanje u uspjeh tvojih pothvata znači pravi odgovor i dobivanje životne diplome.

Kako si dosad odgovorio na životne upite?

Možda danas ipak možeš biti uspješan učenik života i proći na ispitu. Važno je dobro učiti i to kod učitelja života. Ljudski učitelji vide samo do zida, božanski učitelj Isus iz Nazareta vidi preko zida. Ljudi ti mogu savjetovati, ali ne i ostati uz tebe.

Isus ostaje uz tebe. Ljudi ne mogu svladati sve opasnosti života, Isus može, jer je neograničen, svemogući Bog.

Uz Njega, kao svog životnog instruktora sigurno ćeš položiti životni ispit s izvrsnom ocjenom. Neka te Bog čuva.

Grubost je pokušaj slabog čovjeka da bude jak.

 (Matthew Casy)


Sakramenat svetog krštenja primila:

EVA ŠOŠIĆ prvo dijete Ivana i Marije r. Jakšić iz Šimunčevca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djeteta!


BLAGDAN UZVIŠENJA SV. KRIŽA

Blagdan Uzvišenja sv. Križa počeo se slaviti kao sjećanje na pronalazak relikvija sv. Križa. Blagdan potječe iz Jeruzalema gdje je car Konstantin dao izgraditi baziliku Uskrsnuća nad grobom Isusovim i ona je bila posvećena 13. rujna god. 335. Carica Jelena otkupila je dio izvornog križa god. 320. te ga povjerila na čuvanje u toj bazilici. Kršćani Jeruzalema, sutradan nakon godišnjice posvete te bazilike, tj. 14.9., izlagali su tu svetu relikviju te joj se klanjali. Perzijska je vojska otela relikviju god. 614., ali ju je car Heraklije uspio povratiti te ju je 3. svibnja god. 628. svečano donio u Jeruzalem. Iz Jeruzalema blagdan se vremenom proširio među kršćane Zapada. Za sve kršćane, križ Kristov simbol je spasenja.

Blagdan poziva na razmišljanje o snazi križa u vjerničkom životu. Križ zapravo otkriva Božju narav. Pavao u poslanici Filipljanima govori da se Bog ponizio, “ogolio”. Prvi primjer božanskog “ogoljenja” je stvaranje; dok je otkupljenje konačni primjer toga. Čin otkupljenja je Isus ostvario na križu i vjernici stoje pred križem zahvaljujući Bogu za neshvatljiva dobra učinjena ljudima. Bog je svoju dobrotu izlio rasipno, ne praveći razlike. A zašto? Jer je takva Božja narav; a križ je simbol takve božanske naravi. Križ, iako težak, služi da bi preobrazio čovjeka. Križ je izvor ozdravljenja. Križ je učionica u kojoj se ispituju ljudske kreposti. Križ guli ono površno i daje uvid u pravi smisao života. Križ je često gorak lijek, no suzbija bolest koja proždire ljudsku dobrotu. Po križu je Isus pobijedio smrt i grijeh i omogućio ljudima pristup Ocu. Mnogima je neshvatljivo da je smrt put koji vodi u život, ali upravo je to poruka današnjeg blagdana.

 Ne bojte se! Širom otvorite vrata Kristu!

sv. Ivan Pavao II.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 14. IX. – 20. IX. 2020.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + obit. Koši, Bkić, Faust, Jakopović, jedna nakana i zahvala, MARA Bolčević, JASNA Petir, ANA, IVAN, CILA i JOSIP Dutković, DRAGICA, KLARA i PETAR Trempetić, BARICA Petljak, RUŽICA god. IVANi obit. Vuger, VID Galović, JOSIP god. MARICA i obit. Meglaj, MARIJAN, IVKA i obit. Zenko
 • SRI.
  – u 18.00 sati –
 • ČET.
  – u 18.00 sati + MARTIN god. i KRUNOSLAV Filipović, DRAGICA i STJEPAN Meglaj
 • PET.
  – u 18.00 sati + JOSIP, BOŽENA i obit. Fitz
 • SUB.
  – u 18.00 sati + MILAN Prišćan, JURAJ, STJEPAN i TOMISLAV Macan Zvonar
 • NED.
  – u 9.00 sati + DRAGICA i obit. Trempetić, JOSIP, DRAGICA, ŽELJKO, IVAN, BARA i STJEPAN Popović i obit. Lovrenčić
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 13. rujna 2020.

naslonjene na Bregovitu ulicu. Krovište koje je izgledalo u lošem stanju, s njega smo skinuli crijep, slijedeće subote nastavljamo s radnom akcijom uređenje započetog krovišta. Hvala svima koji su se odazvali: Darko Židak, Zdravko Adžaga, Željko Habulan, Željko Ćubela, Tomislav Babić, Zvonko Juroš, Dubravko Martinčević, Stanko Čuljak, Žarko Ćorić, kamion nam je dovezao Ivica Baričević – svima iskreno hvala, a u subotu u 9.00 nastavak radne akcije.

Našim školarcima, naročito prvašićima sretan početak nove školske godine. Božji blagoslov neka ih prati!

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 300

Župni listić 813

godište XVI. broj 36(813) − 6. rujna 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-813.PDF

XXIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 18, 15-20)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Ako ti brat sagriješi, pođi te ga ukori nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva sva tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.”

Komentar:

Gospodine! Ohrabruje me Tvoje obećanje da ćeš uvijek biti s nama, da ćeš biti prisutan tamo gdje su dvojica sabrana u Tvoje ime. Gdje se tako nađu dva brata u Tvoje ime, tu si i Ti prisutan. No, ja sam brat koji često pogriješi. A Ti me koriš i upozoravaš nasamo, u četiri oka. U sebi nosim duboko iskustvo Tvoje strpljivosti, milosrđa i dobrote. Daj mi milost da na sličan način i ja mogu biti brat svakome oko sebe.
Ne dopusti da netko kraj mene, zbog njegove očitovane slabosti, prestane meni biti brat. Ne dopusti da ja ikoga isključim iz svoga srca zbog njegova pada. Daj mi ustrajnu i strpljivu ljubav, poput Tvoje, kojom ću znati svakom čovjeku oko sebe pokazati da mi je brat.


10 INSPIRATIVNIH MISLI MAJKE TEREZIJE ZA SVAKI DAN

Zaustavi se neko vrijeme nad riječima Majke Terezije i pusti da jedna njezina misao raste u tvome srcu i prati te kroz dan.

 1. “Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš.”
 2. “Oni koji osuđuju ljude, nemaju ih vremena voljeti.”
 3. “Da bi nam bilo oprošteno, moramo mi oprostiti drugima. Samo tko uspije oprostiti, imat će mir.”
 4. “Radost je plod djelovanja Duha Svetoga i bitna oznaka Božjega kraljevstva. Jer Bog je radost…”
 5. “Ako zaista želimo pravi mir u svijetu, ljubimo jedni druge prije svega u obitelji: tako ćemo imati radost Kristovu, njegovu snagu.”
 6. “Ne treba se bojati smrti, jer je smrt povratak u dom Božji. Za mene je najveća kruna ljudskog života: umrijeti u miru s Bogom.”
 7. “Usamljenost i osjećaj da nisi voljen najveće je siromaštvo.”
 8. “Svatko tko ti se približi neka ode od tebe bolji i sretniji.”
 9. “Zašto bivamo žalosni? Jer smo puni samih sebe. Zato nas Bog ne može ispuniti svojom radošću. Kako se isprazniti? Prepusti se Bogu, on zna kako će to učiniti.”
 10. “Da bismo postali sveti potrebno je mnogo podnositi. Patnja rađa ljubav… i život u dušama.”

 Bitno.net


Prava ljubav zahtijeva da se izađe iz sebe samih, da se daruje, istinska ljubav u sebi nosi radost, takvu radost koja ima korijenje u obliku križa

 Sv Josemaria Escriva


DAROVI ZA CRKVU

1. MILKA TREMPETIĆ Domjanićeva2, Vugrovec 200 Kn

2. MARIO DUMIĆ Vugrovečka 17, G. Vugrovec 200 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Ovih dana napustili nas je:

 MARA BOLČEVIĆ r. Pukšec iz Kučilovine u 95. godini.

Dobri Bože uvedi je u svoje Nebeske dvore!


Zamolite Isusa da vas sačuva od raka kritiziranja

Kada smo bili mala djeca, moja nas je majka htjela naučiti što čini loše društvo pa je donijela košaru jabuka, među koje je namjerno stavila jednu trulu. Nakon nekoliko dana okupila nas je oko košare i vidjeli smo da su se sve jabuke, koje su bile prekrasne nekoliko dana prije, pokvarile. Potom nam je objasnila kako je jedna trula jabuka zarazila sve ostale. Na isti način loši drugovi mogu naštetiti ostalima. Kritiziranje ima takav utjecaj na duše. Uistinu velikodušna duša nikada ne smije pasti na kritiziranje. U pravilu ljudi koji kritiziraju nikada to ne čine otvoreno, nego hodaju okolo i čine to šapćući. To je grijeh.

Danas kada odete pred Presveti sakrament, zamolite Isusa da vas sačuva od raka kritiziranja. Kritiziranje nije nedostatak ni ljudska slabost – to je nešto što se tiče srca. Ako smo ponekad pali, odlučimo ga ubuduće izbjegavati i molimo Krista da nas od njega sačuva. Da bismo se oslobodili kritiziranja, moramo biti ponizni.

 Majka Terezija


Ljubav nije u osjećaju, već u spremnosti dopasti se Bogu.

 Sv. Terezija Avilska


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 7. IX. – 13. IX. 2020.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + ALOJZ Fitz i DRAGUTIN Škreblin, TOMO, SLAVKO, STJEPAN, MARICA i ŽELJKICA Fišter, IVAN Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, STJEPAN i MAGDA Ožbolt, obit. Hvalec, STJEPAN Meglaj, ANA god. i STJEPAN Vuger, ANICA Hrenović, IVAN Hršak, RUŽA i MILAN god. Hršak, IGNAC i ANA Vrban, nakana za dva bolesnika, RUŽICA i obit. Marković, MARA Bolčević, ZDENKA Aračić
 • SRI.
  – u 18.00 sati –
 • ČET.
  – u 18.00 sati –
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • SUB.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.00 sati + VINKO i obit. Blažinović, STIPO, ANICA Grlić
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 6. rujna 2020.

U subotu i nedjelju održava se 289 Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i mladih u Mariju Bistricu pod geslom:

 „O, pomozi palom svijetu koji želi ozdravljenje“

Pozivaju se mladi da se priključe hodočasnicima pješacima u subotu.

Našim školarcima, naročito prvašićima sretan početak nove školske godine. Božji blagoslov neka ih prati!

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 300

Župni listić 812

godište XVI. broj 35(812) − 30. kolovoza 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-812.PDF

XXII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 16, 21-27)

U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: “Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!” Isus se okrene i reče Petru: “Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!” Tada Isus reče svojim učenicima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.”

Komentar:

Gospodine! Želim biti Tvoj učenik, a bojim se križa, otimam se njegovu doticaju. Mi udaljujemo i odbacujemo svoje križeve. Želimo se lišiti osoba koje su nam teške. Kad u braku ne ide, mislimo da je rješenje u rastavi. Kad nam starije osobe smetaju našem standardu, šaljemo ih u domove. Činimo ono, po čemu ćemo, zapravo, izgubiti svoj život. Ti tražiš svakodnevno ustrajno nošenje križa. Zato nas otkupi od želje da spasenje shvaćamo isključivo u rješenju vlastitih poteškoća.


VOLI SVOJU OBITELJ IZNAD SVEGA

Zaletjela sam se u stranca dok je prolazio. “O, oprostite mi, molim Vas!” – bio je moj odgovor. On je rekao, “Molim Vas, oprostite Vi meni; nisam Vas vidio.” Bili smo tako kulturni, taj stranac i ja. Otišli smo svojim putem i pozdravili se. Ali kod kuće se pričala drugačija priča, kako smo tretirali svoje voljene, mlade i stare. Kasnije toga dana, dok sam spremala večeru, moj sin je stao iza mene vrlo tiho. Kad sam se okrenula, gotovo sam se sudarila s njim. “Makni mi se s puta!” rekla sam uz viku. On je otišao, a njegovo malo srce se slomilo. Nisam shvatila koliko sam oštro govorila. Dok sam ležala budna u krevetu, tihi Božji glas mi je progovorio: “Dok si dijelila sa strancem uobičajenu uljudnost, tvoja obitelj koju voliš, bila je povrijeđena.” Idi i pogledaj na kuhinjski pod, naći ćeš cvijeće pored vrata. To cvijeće je tvoj sin donio za tebe. Ubrao ih je sam: ružičasto, žuto i plavo. Stajao je vrlo tiho da ne pokvari iznenađenje, nisi vidjela suze koje su ispunile njegove male oči.” Tada sam se osjetila tako malenom, i suze su mi počele teći niz lice. Tiho sam otišla i kleknula pored njegovog kreveta. “Probudi se, maleni, probudi se,” rekla sam. “Jesi li ti ubrao za mene ovo cvijeće?” Smiješio se. “Našao sam ih vani, kod drveta. Ubrao sam ih zato jer su lijepi kao ti. Znao sam da će ti se svidjeti, posebno plavi.” Rekla sam: “Sine, jako mi je žao što sam se onako ponijela danas; nisam trebala vikati tako na tebe.” Rekao je: “O, mama, u redu je. Svejedno te volim.” Ja sam rekla: “Sine, i ja tebe volim, i volim cvijeće, posebno plavo.”

OBITELJ. Jesmo li svjesni da ako umremo sutra, firma za koju smo radili, lako nas uskoro može zamijeniti. Ali obitelj koju ostavljamo iza sebe osjećala bi gubitak do kraja njihovih života. I molim te, razmisli! Unosimo se u posao više nego u svoje obitelji. Zar ne misliš da to nije mudro ulaganje? Dakle, što je suština priče? Voli svoju obitelj!


Misli dobro. Govori dobro. Čini dobro.

Te će troje uz milost Božju dovesti čovjeka u nebo.

 Sv. Kamilo de Lellis


DAROVI ZA CRKVU

1. N. N. G. Vugrovec 200 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

LUCIJA DRAGONIJA treće dijete Marija i Katarine r. Radočaj iz Podolčice

FRANKA PONGRAČIĆ prvo dijete Hrvoja i Sanje r. Zaić iz Markova Polja Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustili su nas:

ANICA PAJURIN r. Pekčec iz Goranca u 86. godini.

RUŽICA MARKOVIĆ r.Samec iz Prekvršja u 95. godini.

Dobri Bože uvedi ih u svoje Nebeske dvore!


RUŽE ZA PUT U VJEČNOST

Jednog je jutra starac teško hodao prema crkvi po blatnjavom putu i razmišljao kako više ne može ići svaki dan na misu. Obazre se i vidi mladića kako hoda iza njega i nosi buket crvenih svježih ruža. Upita ga što to radi? Reče mu mladić. «Ja sam tvoj anđeo čuvar i svaki dan kad ideš u crkvu na misu iza tebe skupljam ruže. Iza svakog tvoga koraka izrasta po jedna ruža. Njima će biti okićen tvoj put u vječnost. Nemoj odustajati od svete mise i onda kad ti je teško po blatu, snijegu i vjetru. Nagrada te čeka.» I anđeo otiđe.


KAKO BITI SRETAN?

Rijeke ne piju vlastitu vodu, drveće ne jede svoje plodove, sunce ne sjaji sebi, niti cvijeće širi miris za sebe, živjeti za druge – prirodni je zakon. Rođeni smo da pomažemo jedni drugima. Nebitno je kako je to teško. Život je dobar kad si sretan, ali je mnogo bolji kad su drugi sretni zbog tebe.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 31. VIII. – 6. IX. 2020.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati – DOMIN Martinović sprovodna,za Hrvatske branitelje RENATO Pavlinec, GERI Stonhaus, DARKO i DARIO Sever, KREŠO Marković, SLAVKO Pongrac, DUBRAVKO Dubravec, ANICA Hrenović, IGNACIJ Kukec, RUŽICA Marković, STJEPAN Petljak, KATICA i IVAN Kuntić, RUŽICA i obit. Vuger, FRANJO Gračak, STJEPAN Žuglić
 • SRI.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • ČET.
  – u 18.00 sati + MILICA Rogar, za nerođene i Duše u čistilištu
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana Molitvenih vjenčića
 • SUB.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.00 sati + IVO i DARA Vuksanović, RUŽICA i obit. Vuger, obit. Čvek, Ferenčić i Matuš, SLAVKO, MARICA i IVAN Bezeredi, SLAVKO i STJEPAN Tomurad, MIHAEL Pijetlović
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 30. kolovoza 2020.

Ovih dana oltar Blažene Djevice Marije je demontiran, s oltara sv. Josipa skinuta je slika, kao i s glavnog oltara i pomalo pripremamo crkvu za početak obnove nakon potresa.

U petak prije svete mise mogućnost ispovijedi, a nakon mise Klanjanje pred PRESVETIM.

OD NEDJELJE SVETE MISE SU U 9.00 I U 11.00 SATI.

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250