Sve iz rubrike :: Župni listić

Župni listić 774

godište XV. broj 48(774) − 15. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-774.PDF

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 11, 2-11)

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?” Isus im odgovori: “Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.”Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!”

Komentar:

Isus je došao. Oko njega otkrivamo, prepoznajemo ljubav, blagost. Trske napuknute neće prelomiti. Želi podržati svaku klicu života – ne želi čupati korov da se ne bi iščupala pšenica. Ljudi hrle k Isusu jer ne zaziva gromove s neba, ne najavljuje odmazdu nego pohod Božje ljubavi.

“Ukrijepite ruke klonule, osnažite koljena klecava!” Nadahni, Gospodine, kršćane, da budu svjedoci Tvoje blizine i nositelji Tvoje ljubavi!


DAROVI ZA CRKVU

 1. DRAGICA PAVLOVIĆ Vugrovečka 12, G. Vugrovec 200 kn
 2. KATA FACKOVIĆ M. Gupca 5, Kučanec 200 kn
 3. MARICA ĐURINEC A. Šenoe 112, Vugrovec 200 kn
 4. RUŽICA PUKŠEC Prališće 15, Goranec 200 kn
 5. FRANJO BOC Đ. Popovića 9, Šimunčevec 400 Kn
 6. ŽELJKO i obit. HOJANIĆ A. Šenoe 5, Vugrovec 300 kn
 7. BARICA POPOVIĆ Šimunčevečka 71, Šimunčevec 100 kn
 8. VLADIMIR POPOVIĆ Šimunčevečka 39, Šimunčevec 200 kn
 9.  IVAN PAVLOVIĆ Đ. Kuntića 18, Prekvršje 300 kn
 10. MILKA KUNTIĆ Domjanićeva 16, Vugrovec 200 kn
 11. MIRA i VLADO Fiolić Šimunčevečka 21, Šimunčevec 400 kn
 12. Obitelj Herjavić i Trempetić Gaj 10, M. Polje 500 kn
 13. Obitelj VRNOVIĆ Prigorska 83d, Prekvršje 400 kn
 14. KATA LADAN A. Šenoe 120, Vugrovec 200 kn
 15. ANKA HOJANIĆ A. Šenoe 13, Vugrovec 300 kn
 16. IVAN IGRC Prigorska 35, Prekvršje 200 kn
 17. TOMO BEŠTAK Odv. Podbrežnjaki 1, Prekvršje 200 kn
 18. MILKA BEŠTAK Odv. Podbrežnjaki 7, Prekvršje 200 kn
 19. MIRICA FIŠTER A. Šenoe 36, Vugrovec 200 kn
 20. Obitelj Hojanić i Pinjatela A. Šenoe 17, Vugrovec 1000 kn
 21. BRANKO TOMURAD Slatinska 24, Vugrovec 300 kn
 22. Obitelj VUKAS Domjanićeva 14, Vugrovec 200 kn
 23. VLADO GRLJAK Grljakova 10, G. Vugrovec 200 kn
 24. ANTE OLUJIĆ A. Šenoe 21, Vugrovec 1000 kn
 25. MARINA LUKIĆ Humska 3, Dobrodol 200 kn
 26. ŽELJKO VUK A. Šenoe 8, Vugrovec 200 kn
 27. IVICA JAKIĆ Grahovečka 11, M. polje 400 kn
 28. MARKO PUŠKARIĆ Prekvršje 400 kn
 29. ILIJA PRODANOVIĆ Glavna 71, Goranec 200 kn
 30. SINIŠA MEGLAJ Vugrovečka 39, Dobrodol 150 kn
 31. IVICA GOLUB Đ. Popovića 12, Šimunčevec 150 kn
 32. STJEPAN BENKOVIĆ Grahovec 6, Dobrodol 200 kn
 33. ARTIPAK D.O.O 300 kn
 34. MILE KATALINIĆ Dobrodolska 27, Dobrodol 200 kn
 35. STJEPAN DORČIĆ Glavna 18, Đurđekovec 300 kn
 36.  MLADEN MRDELJ A. Šenoe 38, Vugrovec 500 kn
 37.  MARKO KLJAJO Aleja mira 21, M. Polje 300 kn
 38.  FRANO ZADRO Trakuliščica 10, Đurđekovec 200 kn
 39.  MARIJAN FITZ Bregovita 4, Kučanec 200 kn
 40.  MATA BRČINA Gradinska 20, Vugrovec 500 kn
 41.  MLADEN SEVER Zlatarska 20, M. Polje 200 kn
 42.  DAVOR LEŠ Vugrovečka 17, G. Vugrovec 200 kn
 43.  MILKA ZNIKA Vugrovečka 4, G. Vugrovec 200 kn
 44.  JOSIP SAMEC Dobrodol brijeg, 18 Dobrodol 200 kn
 45.  SLAVKO HADŽAR Zlatarska 21, M. Polje 200 kn
 46.  MILKA TREMPETIĆ Domjanićeva 2, Vugrovec 300 kn
 47.  N. N. 1000 kn
 48.  MARINKA ŠITUM Dobrodolska 14, Dobrodol 200 kn
 49.  KATICA JAKŠIĆ Dobrod. odv. 2, Dobrodol 250 kn
 50.  Obitelj GRUBOR Domjanićeva 2, Vugrovec 300 kn
 51.  Obitelj GALOVIĆ 200 kn
 52.  JANEZ BOROVNIK Šimunčevečka 26a, Dobrodol 100 kn
 53.  Obitelj LOZIĆ 200 kn
 54.  ZDRAVKO GAŠPARAC Vugrovečka 74, Dobrodol 100 kn
 55.  DARKO JAKUŠIĆ Banov brijeg 6, Vurnovec 400 kn
 56.  JASNA Galović Bilanović Vugrovečka 22, Dobrodol 300 kn
 57.  VID SRUK Prališće 4, Goranec 100 kn
 58.  ANĐELA i HRVOJE MEMIĆ Dobrod.brij. 25, Dobrodol 70 kn
 59.  KATICA MODIFAJ Šimunčevečka 26a, Dobrodol 100 kn
 60.  IVICA DROŽĐAN Prigorska 89b, Prekvršje 200 kn
 61.  IGNAC KEREŠ Odv. Kuntići 2, Prekvršje 200 kn
 62.  NIKOLINA GAZIĆ Slatinska 48, Vugrovec 200 kn
 63.  IVO KAURIĆ Đurkovići11, Đurđekovec 50 kn
 64.  DENIS GODEC Vugrovečka 32, Dobrodol 500 kn
 65.  VLADO ANUŠIĆ Vurnovečka 49, Vurnovec 200 kn
 66.  IVAN ŠIMAC Dobrodolska 17, Dobrodol 150 kn
 67.  DARIJO ČVEK Vugrovečka 16, G. Vugrovec 200 kn
 68.  MARIJA RAJIĆ Grahovečka 3, M. Polje 100 kn
 69.  Marica Tarnauskas Šimunčevečka 30a, Šimunčevec 500 kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 16. XII. – 22. XII. 2019.

 • PON. – u 6,00 sati – IVA Šokčević, MARIJA Peša i BARICA Tustić
 • UTO.
  – u 6.00 sati + obit. Kljajo, Blažinović i BOŽENA Ćuća
  – u 18.00 sati + obit. Brkić, Koši, Faust, Jakopović i dvije nakane, DRAGICA, MARIJA,ŽELJKO i MATO Kuntić, IVAN god. FRANJO, RUŽA i STJEPAN Čvek, IVAN, MARICA, NIKOLA, KATICA i ZVONKO Podgorski, zahvala za zdravlje jedne osobe, MARTINA god. VID, VIDEK i NENAD Hrenović, ALOJZ, PETAR i EVA Fišter, VLADO Brajović i OLGA Gračak, MARIC god. i TOMO Tomašek, obit. Fulir, obit. Pukšec i Blažinović, STJEPAN god. i MARICA Plepelić, STJEPAN Munđer god. i ZDESLAV Pervan, TOMO i KATICA Pukšec, JURE i JULKA Milkovići ALOJZ Šebek, STJEPAN, FRANCA (ž) IVAN i KATICA Vrban, IVAN, LADISLAV, BRANKOBlažurec i na nakanu, obit. Đurković i Baričević, ĐURO, MIJO, MARTINA Čvek, STJEPAN, ANTUN, JALŽA Pavlović, MARTIN i obit. Fulir, VINKO, MARICA i KATICA Prusec, EMIL i MARIJA Brajer
 • SRI. u 6.00 sati + LJUBICA, ANTE i IVAN Korać, MILICA, JOSIP Petrović, STJEPAN Kezerić, BOŽENA i JOSIP Fitz
 • ČET. u 6.00 sati + BARA god. IGNAC i IVAN Petljak i obit. Kašnar
 • PET. – u 6.00 sati + STJEPAN Hodak
 • SUB. u 6.00 sati + MILE Miletić
 • NED.
  – u 6.00 sati + TOMO, MIJO i BARA Galović, MARICA i MIJO Škes, ANICA, JOZO i BERISLAV Bilanović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 15. prosinca 2019.

Danas je „Nedjelja Caritasa“, dan kada posebno očitujemo svoju pripadnost Crkvi i Kristu kroz iskazivanje solidarnosti s onima koji su u nevolji.

DANAS JE OTVORENJE božićne izložbe U GALERIJI FAROF.

Sutra u ponedjeljak u 19.00 sati BOŽIĆNA ISPOVIJED.

Ovaj tjedan započinjem ispovijed po župi starijih i bolesnih.

U sakristiji možete nabaviti KALENDARE i knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 700

Župni listić 773

godište XV. broj 47(773) − 8. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-773.PDF

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 3, 1-12)

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im:“Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se u oganj i baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.”

Komentar:

Pustinja je bila mjesto kušnji i pročišćavanja izraelskog naroda. Trebali su se očistiti od svih egipatskih idola. Čitav se naraštaj morao pročistiti tijekom punih četrdeset godina hoda pustinjom. To je značenje pustinje u kojoj Ivan propovijeda: Preko toga glasa Bog poziva svoj narod na obraćenje – da bi ljudi pripravili svoja srca za obnovu Saveza.


DAROVI ZA CRKVU

 1. MATO i KATA GAŠIĆ Rožići 7a, Goranec 250 Kn
 2. MILAN HABEK O. Habeka 3, Prekvršje 200 Kn
 3. N. N. Goranec 300 Kn
 4. FRANJO POLJAK Odv. Poljaki 12, Prekvršje 200 Kn
 5. MIRKO DOMOVIĆ Zlatarska 89, M. Polje 50 EU
 6. BISERKA ROŽIĆ Glavna 33, Goranec 200Kn
 7. Obitelj PETLJAK Ledinice2, Đurđekovec 200 Kn
 8. ŽELJKA MIHALJEVIĆ Rožići 11, Goranec 200 Kn
 9. FRANJO HUDI Prigorska 50a, Prekvršje 100 Kn
 10. KARLO BILOŠ O. Habeka 29, Prekvršje 200 Kn
 11. BOŽICA ŽIDAK A. Šenoe 57, Vugrovec 500 Kn
 12. Obitelj PIJETLOVIĆ Klanjec 9, Đurđekovec 1000 Kn
 13. STJEPAN PETLJAK Prigorska 49, Prekvršje 100 Kn
 14. AMALIJA FACKOVIĆ Gračaki 4, Kučanec 200 Kn
 15. MARICA FACKOVIĆ Gračaki 4, Kučanec 100 Kn
 16. DARKO MILEKOVIĆ Đ. Kuntića 29, Prekvršje 200 Kn
 17. N. N. 200 Kn
 18. JANJKO RAJIĆ Slatinska 9, Vugrovec 200 Kn
 19. STIPAN RAMLJAK Rimski put 8, Kučanec 300 Kn
 20. Obitelj LUČIĆ Đurinec brij.14, Vugrovec 300 Kn
 21. IVAN i JANJA Damjanović Vugerselska 33, Vugrovec 200 Kn
 22. VIKTOR BREZAK A. Šenoe 26, Vugrovec 200 Kn
 23. JOSIP TULE Šimunčevečka 26, Dobrodol 400 Kn
 24. BLANKA OSREDEČKI O. Habeka 9, Prekvršje 100 Kn
 25. JASNA ŽUMBUR O. Habeka17, Prekvršje 100 Kn
 26. LJUBICA ĆUK Pavlovići 22b, Goranec 100 Kn
 27. Obitelj VUGER i CARRIERO Slatinska 18, Vugrovec 400 Kn
 28. N. N. Slatinska, Vugrovec 200 Kn
 29. Dražen i Pavica Horvatić Turčinski put 40, Paruževina 100 Kn
 30. MARICA SEDINIĆ Grljakova 22,G.Vugrovec 200 Kn
 31. SLAVKO ĐURINEC A. Šenoe 75, Vugrovec 200 Kn
 32. Obitelj UVALIĆ Pavlovići 12, Goranec 1000 Kn
 33. IVAN TREMPETIĆ Gaj 4, M. Polje 200 Kn
 34. Obit. UROIĆ i Trempetić Vugrovečka 11, G. Vugrovec 300 Kn
 35. VLADIMIR FACKOVIĆ Vinogradska 5, Kučanec 100 Kn
 36.  JADRANKA MILETIĆ Fištri 9, Kučanec 200 Kn
 37.  BRANKO ĆOSIĆ A. Šenoe 102, Vugrovec 500 Kn
 38.  Franjo Podbrežnjak Podbrežnjaki 11, Prekvršje 200 Kn
 39.  KATICA GOLUB 200 Kn
 40.  MARINA PERKOVIĆ Slatinska 22, Vugrovec 400 Kn
 41.  GORDANA SLAVIČEK O. Habeka 14, Prekvršje 200 Kn
 42.  ANTE TOMIĆ Vugrovečka 115, Dobrodol 500 Kn
 43.  SREĆKO POSAVEC Kuntaš 12, Đurđekovec 200 Kn
 44.  IVANKA FACKOVIĆ 100 Kn
 45.  SLAVKA KNEZ Vugrovečka 96, Dobrodol 300 Kn
 46.  MARIJA MARČEC Novakova 5, Vurnovec 50 Kn
 47.  TOMISLAV MARČEC Novakova 5, Vurnovec 50 Kn
 48.  MLADEN VUGER Slatinska 18, Vugrovec 300 Kn
 49.  JAGICA FIŠTER M. Gupca 24, Kučanec 100 Kn
 50.  SLAVKO PREČKO O. Habeka 14a, Prekvršje 50 Kn
 51.  NIKO LIVNJAK Glavna 13, Goranec 150 Kn
 52.  INDUSTRIA VOCABULI vl. Sandra 200 Kn
 53.  MARICA KARDUM Vurnovečka 53, Vurnovec 100 Kn
 54.  N. N. 200 Kn
 55.  ŽELJKO LUKAČ Grahovečka 5, M. Polje 7500 Kn
 56.  VLADIMIR VIDOVIĆ Vugrovečka 6, Dobrodol 200 Kn
 57.  IVAN OBAD Vurnovečka 14, Vurnovec 400 Kn
 58.  VESELJKO KRALJEVIĆ Zlatarska 56, M. Polje 200 Kn
 59.  DARKO PAJURIN 200 Kn
 60.  KATICA RADIKOVIĆ A. Šenoe 27, Vugrovec 200 Kn
 61.  ANA KORALIJA-PAVLOVIĆ A. Šenoe 47, Vugr. 500 kn
 62.  MARIO PODVOREC Prigorska 83k, Prekvršje 200 Kn
 63.  KRISTIJAN BUZA Škanićeva 4, Vurnovec 100 Kn
 64.  ZVONIMIR BUZA Škanićeva 4, Vurnovec 100 Kn
 65.  MARICA FULIR Grljakova 16, G. Vugrovec 200 Kn
 66.  RENATA KINDER (Katica Bolčević) Dobrodol 400 Kn
 67.  ŽELJKO TREMPETIĆ Slatinska 3, Vugrovec 200 Kn
 68.  SAŠA MILANKOVIĆ Prigorska 48a, Prekvršje 200 Kn
 69.  DRAŽENKA OBAD Vugrovečka 15, G. Vugrovec 400 Kn
 70.  Obitelj GRLJAK A. Šenoe 53, Vugrovec 200 Kn
 71.  DAMIR i MARIJA BAKULA Vugrovečka 18, Dobrod. 500 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 9. XII. – 15. XII. 2019.

 • PON.
  – u 6,00 sati – Nakana za zdravlje
  – u 18.00 sati – Nakana
 • UTO.
  – u 6.00 sati + dr. FRANJO TUĐMAN prvi hrvatski predsjednik
  – u 18.00 sati + PAVICA Domović. ŠIMUN, JOSIP, DAVOR, VINKO Sever, za nerođene, SLAVEK Marković god. NIKOLA Bošnjak god., JALŽA i obit. Dumić, ANICA god. IVAN i MAGDA Samec, RUŽA i JOSIP Meglaj, MIKA i NIKOLA Đeltić, PETAR Dučkić, NADA i MARKO Suman
 • SRI. u 6.00 sati + KATICA Kuntić, JULČA Petljak
 • ČET. u 6.00 sati + MATO Lucić i na nakanu
 • PET. – u 6.00 sati + MILE Miletić
 • SUB. u 6.00 sati + IVAN Ivić i obit. Cerinski
 • NED.
  – u 6.00 sati + IVKICA i obit. Gračak Trempetić, FRANJO i MLADEN Popović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 8. prosinca 2019.

U utorak 10. prosinca u Zagrebačkoj katedrali u 18.00 sati svetu misu za Domovinu i za pokojnoga prvog predsjednika dr. Franju Tuđmana, o 20-toj godišnjici njegove smrti, predvodit će kardinal Josip Bozanić.

Slijedeće nedjelje 15. prosinca je „Nedjelja Caritasa“, dan kada posebno očitujemo svoju pripadnost Crkvi i Kristu kroz iskazivanje solidarnosti s onima koji su u nevolji.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti KALENDARE i knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“. Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 550

Župni listić 772

godište XV. broj 46(772) − 1. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-772.PDF

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 24, 37-44)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina Čovječjega. Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, i to sve do dana kada Noa uđe u lađu, a da ništa nisu naslućivali dok ne dođe potop i sve ih odnese, tako će biti i za dolaska Sina Čovječjega. Tada će se od dvojice, što budu na polju, jedan uzeti, a drugi ostaviti. A od dviju žena, što budu mljele u mlinu, jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Dakle: bdijte, jer ne znate u koji čas dolazi vaš Gospodin! Ovo zapamtite: kad bi domaćin znao u koju će noćnu stražu doći lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću! Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate.”

Komentar:

Vrijeme prolazi u svom ustaljenom ritmu. Katkada se čovjek upita koji je smisao života općenito, koji je smisao moga vlastitog života. Koji je smisao čovječanstva i svijeta? Koji je konačni cilj toga hoda?Isus u evanđelju najavljuje svoj drugi dolazak. On je zajamčen kao i njegov prvi dolazak. Mnoge stvari ovoga svijeta nisu toliko važne. U Noino vrijeme nitko ne sluti kraj. Najvažnije im je bilo jesti, piti, ženiti se. Potop prekida ljude u njihovom uhodanom načinu života. Evanđelje nas poziva na budnost. Život kršćanina u tom bi smislu trebao biti obasjan novim svjetlom.


DAROVI ZA CRKVU

 1. IVAN TOMAŠEK Vugrovečka 32, G.Vugrovec200 Kn
 2. SLAVKO BEZEREDI Glavna 27, Goranec 200 Kn
 3. BRANKO MARELJA Glavna 23, Goranec 200 Kn
 4. MARKO NIKOLIĆ Šimunčevečka 14a, Dobrodol 200 Kn
 5. Obitelj PECIKOZA Zlatarska 52c, M. Polje 200 Kn
 6. PETAR ŠITUM Dobrodolska 14, Dobrodol 300Kn
 7. STJEPAN ĐURAN Šimunčevečka 18, Šimunčevec 200 Kn
 8. VLADIMIR ĐURAN Vugrovečka 17, Dobrodol 200 Kn
 9. IVAN TREMPETIĆ A. Šenoe 25, Vugrovec 500 Kn
 10. Obitelj BALTIĆ Šimunčevečka 33, Šimunčevec 300 Kn
 11. MARKO LULIĆ Klanjec 8, Đurđekovec 300 Kn
 12. Obit. Popović i Lozančić Šimunčevečka 6, Šimunčevec 800 Kn
 13. NADA ČVEK Vugrovečka 16, G.Vugrovec 100 Kn
 14. IVAN i RUŽICA MILKOVIĆ Šebeki 1, Goranec 200 Kn
 15. JOZO BOŠNJAK Dobrodolska 16, Dobrodol 200 Kn
 16. JANICA ĐURINEC A. Šenoe 98, Vugrovec 150 Kn
 17. ĐURĐICA DOMENKUŠ Šimunčevečka12, Šimunč. 200 Kn
 18. JURE KLANAC M. Gupca14, Kučanec 200 Kn
 19. Dragica i Marica Golub Šimunčevečka 26, Šimunčevec 200 Kn
 20. MIRA PUKŠEC Zlatarska 4, M. Polje 200 Kn
 21. TOMISLAV ŠARLIJA Šimunčevečka 24, Dobrodol 500 Kn
 22. ZLATKO HERUC Bregovita 2a, Kučanec 500 Kn
 23. SLAVEK PUKŠEC Prigorska 10, Prekvršje 100 Kn
 24. VERA MARTINEC Zlatarska 49, M. Polje 200 Kn
 25. JURAJ KOŠEVIĆ Svetomatejska 4, Dobrodol 500 Kn
 26. ĐURĐA SACK Zlatarska 14, M. Polje 200 Kn
 27. IVA TOMLJANOVIĆ Grahovec12, Dobrodol 200 Kn
 28. FRANJO KOKANOVIĆ Dobrodolska c.31c, Dobrodol 150 Kn
 29. ILIJA ČAKARIĆ Dobrodolska c.39c, Dobrodol 200 Kn
 30. VLADIMIR TREMPETIĆ Gaj 4, M. Polje 600 Kn
 31. BOŽO VUGER M. Gupca 42, Kučanec 200 Kn
 32. JOSIP KOHANIĆ Dobrodolska 17a, Dobrodol 300 Kn
 33. BORO ĆURKOVIĆ Kuntaš 3,Đurđekovec 300 Kn
 34. KRUNOSLAV FILIPOVIĆ Vugrovečka, G. Vugrovec 200 Kn
 35. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka 44, G.Vugrovec 100 Kn
 36. MARIJAN JELUŠIĆ Aleja mira 11, M. Polje 100 Kn
 37. KRISTIJAN PETLJAK Prigorska 49, Prekvršje 300 Kn
 38. IVAN POLOVANEC Breg 38, Đurđekovec 300 Kn
 39. ZORAN BIRŠL Đurkovići 13, Đurđekovec 200 Kn
 40. RUŽICA WEIGAND Đurkovići 15, Đurđekovec 200 Kn
 41. KREŠIMIR MIKULČIĆ Vugrovečka 14, G.Vugrovec 100 Kn
 42. ANICA BARIČEVIĆ Prigorska 74, Prekvršje 300 Kn
 43. STANKA SPEVEC Vugrovečka 20, Dobrodol 200 Kn
 44. ZRINKA KATALINIĆ Dobrodolska 27, Dobrodol 1000 Kn
 45. ANKICA MIKOŠIĆ A. Šenoe 12, Vugrovec 200 Kn
 46. BERNARD ŠIMOVIĆ Rimski put 16, Kučanec 300 Kn
 47. MARIJAN PAVLOVIĆ Glavna 51, Goranec 100 Kn
 48. ILIJA BEKIĆ Zlatarska 56, M. Polje 200 Kn
 49. ZVONKO KUNTIĆ Prigorska 37, Prekvršje 200 Kn
 50. DALIBOR HORVAT Kuntaš 10a, Đurđekovec 200 Kn
 51. DUBRAVKO FILIPOVIĆ Grahovečka 1, M. Polje 200 Kn
 52. PETRA SAVIĆ Kostanjevec 8a, Prekvršje 100 Kn
 53. STJEPAN VUGER 200 Kn
 54. ANKICA MILINKOVIĆ Vinogradska 5a, Kučanec 100 Kn
 55. Obit. FACKOVIĆ-KOVAČIĆ Glavna 68, Đurđekovec 500 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


PET ODLUKA ZA DOŠAŠĆE

1. Donesite odluku da ćete se oduprijeti vlastitoj negativnosti

Kritizirajući, ismijavajući ili ponižavajući druge nećete pobjeći od vlastitih pogrešaka. S njima se prvo treba suočiti. Pogledajte prvo “gredu u svom oku”, a tek onda možete početi govoriti o “trnu u oku bližnjega”.

2. Donesite odluku da ćete činiti dobro bez obzira na ismijavanje i poruge

Dobro koje činite može izazvati negativan odjek. Netko će reći da ste sebični, da time privlačite pažnju, da u tome gledate svoje skrivene interese, ali usprkos tome nikada ne odustajte od dobra koja činite drugima

3. Donesite odluku da ćete prihvaćati druge kakvi jesu

Teško je mijenjati i samoga sebe, a kamoli tek druge. Štoviše, ako obratimo same sebe, već smo time mnogo učinili.

4. Donesite odluku da odbijanje nećete doživjeti kao poraz

Na nama je da odlučimo krenuti naprijed usprkos zaprekama, problemima i protivljenjima. U križu se jačamo, u križu je spas.

5. Donesite odluku da ćete u teškim situacijama reći: „Budi volja tvoja“

 „Budi volja tvoja.“ Najbolja vaša odluka jest prepustiti se Božjoj volji.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 2. XII. – 8. XII. 2019.

 • PON. u 6,00 sati + ANĐELKO Tule
 • UTO.
  – u 6.00 sati – Nakana
  – u 11.15 sati – Svečana sv. misa
  – u 18.00 sati – Zajednička
 • SRI. u 6.00 sati – Nakana
 • ČET. u 6.00 sati + ĐURO Sandelić god. obit. kuzmić, EVICA i IVAN Facković
 • PET.
  – u 6.00 sati + MIHAEL Pijetlović
  – u 18.00 sati – Nakana Molitvenog vijenca, Klanjanje
 • SUB. u 6.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 6.00 sati + ANTUN i obit. Gabrić, IGNAC, ANA i IVAN Trempetić, FRANJO i MLADEN Popović
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 2. prosinca 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

U utorak slavimo sv. FRANJU KSAVERSKOG. Svečana misa je u 11.00 sati, a na toj misi bit će svi svećenici našega Dekanata. Misu će predvoditi i propovijedati arhiđakon msgr. STJEPAN KOŽUL. U 18.00 sati misu predvodi i propovijeda o. MARIJAN KRIŠTOFIĆ. Nakon svete mise je Koncert u staroj školi.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja Pročelja naše župne crkve.

Na Prvi petak mogućnost ispovijedi, a iza svete mise Klanjanje pred PRESVETIM.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici imaju vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti KALENDARE i knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 550

Župni listić 771

godište XV. broj 45(771) − 24. studenoga 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-771.PDF

KRIST KRALJ (Lk 23, 35-43)

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: “Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!” Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: “Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!” A bijaše i natpis ponad njega: “Ovo je kralj židovski.” Jedan ga od obješenih zločinaca pogrđivao: “Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!” A drugi ovoga prekoravaše: “Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.” Onda reče: “Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.” A on će mu: “Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!”

Komentar:

Potresan je prizor današnjeg evanđelja. Slavimo blagdan Krista Kralja, a evanđelje nam donosi odlomak iz izvještaja o muci.

Križ… Sinovi tame pomislili su da je to znak njihove pobijede, a naprotiv, to je bio početak poraza staroga svijeta.

Blagdan Krista Kralja i nas poziva. Jer si nas oteo vlasti tame, i htio da uđemo u to kraljevstvo ljubavi, svjetlosti i mira.

Isuse, sjeti me se u kraljevstvu svome. Osmisli moj život i kad visim na križu poput razbojnika tebi zdesna. Otkrij mi tajnu da i to mogu biti vrata života!


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obitelj GRGIĆ Zlatarska 26a, M. Polje 200 Kn
 2. IVAN FUNDEK Vugrovečka 21,Dobrodol 200 Kn
 3. VLADO DROŽĐAN Odv. Sedinići 3, Prekvršje 200 Kn
 4. Obitelj BANOVIĆ O. Habeka 29b, Prekvršje 200 Kn
 5. Ružica i Stjepan GERIĆ Kuntaš 14, Đurđekovec 200 Kn
 6. ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 300Kn
 7. IVAN i RUŽICA BOLČEVIĆ Aleja mira 29, M. Polje 200 Kn
 8. VILKO ŠTURMAN Domjanićeva 6, Vugrovec 100 Kn
 9. FILIP BERIŠIĆ Prigorska 86, Prekvršje 200 Kn
 10. IVAN JOSKIĆ Vugrovečka 36, G.Vugrovec 500 Kn
 11. BARA PAVLOVIĆ Pavlovići 12, Goranec 50 Kn
 12. DAVOR POPOVIĆ Šimunčevečka 33, Šimunčevec 200 Kn
 13. MARICA HRENOVIĆ Zlatarska 17, M. Polje 150 Kn
 14. Obitelj CRNKOVIĆ Glavna 69, Goranec 300 Kn
 15. Obitelj PERKOVIĆ Grahovečka 15, M. Polje 500 Kn
 16. KRISTINA PAVLOVIĆ 200 Kn
 17. BRANKO POLOVINA Đ.Popovića 6a, Šimunčevec 500 Kn
 18. STJEPAN ŠALIN Vukasova 31, G. Vugrovec 400 Kn
 19. IVAN STRANCARIĆ Pajurini 10, Goranec 200 Kn
 20. BOJAN CVETKOVIĆ Vugrovečka 52a, G.Vugrovec 300 Kn
 21. JOSIPA GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 200 Kn
 22. ANKICA GAZIĆ Rožići 11a, Goranec 100 Kn
 23. STANKO ČULJAK A. Šenoe 27a, Vugrovec 4000 Kn
 24. ŽELJKO GRLJAK Vugrovečka 88, Dobrodol 150 Kn
 25. SLAVICA BEZEREDI Glavna 35, Goranec 200 Kn
 26. ROBERT ŠTURMAN Domjanićeva 6, Vugrovec 300 Kn
 27. ANTONIO GEC Prigorska 12, Prekvršje 100 Kn
 28. KRISTINA GAŠPARAC Vugrovečka 74, Dobrodol 150 Kn
 29. VINKO GAZIĆ Rožići 11a, Goranec 100 Kn
 30. ANTONIO MIJATOVIĆ Kostanjevec 8, Prekvršje 400 Kn
 31. MILKA HEGEDUŠIĆ Zlatarska 83, M. Polje 400 Kn
 32. MIRJANA IVANKO Vugrovečka 2, Dobrodol 200 Kn
 33. SLAVKO JELICA M. Gupca 7a, Kučanec 300 Kn
 34. IVAN SEDINIĆ Prigorska 80, Prekvršje 400 Kn
 35. MARICA ROŽANKOVIĆ Slatinska 11a, Vugrovec 150 Kn
 36.  VLADO VUGER Slatinska 8, Vugrovec 100 Kn
 37.  MATO MARINČEVIĆ Ledinice 5, Đurđekovec 1000 Kn
 38.  IVAN BOŠNJAK M. Gupca 23, Kučanec 400 Kn
 39.  LJUPKO PUŠELJA Vugrovečka 47, G.Vugrovec 200 Kn
 40.  BRANKICA IVANUŠIĆ Janečki brijeg 12, Šimuč. 300 Kn
 41.  STJEPAN FACKOVIĆ Slatinska 2, Vugrovec 500 Kn
 42.  ZORAN POTOČIĆ M. Gupca 1a, Vugrovec 100 Kn
 43.  STIPO BAKOVIĆ Slatinska 46, Vugrovec 200 Kn
 44.  VLADO FIŠTER A. Šenoe 43, Vugrovec 200 Kn
 45.  IVAN i VLASTA PRUSEC Slatinska 11, Vugrovec 400 Kn
 46.  LUKAMIR ANUŠIĆ O. Habeka 23, Prekvršje 100 Kn
 47.  IVANA CRNČEVIĆ M. Gupca 34a, Kučanec 200 Kn
 48.  BORIS VRAGOVIĆ 100 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


BORBA S MAJSTORIMA OKO POPRAVKA CRKVE!

S majstorima nikad nije lako. Račun za popravak crkve 1862. godine. Pred vama je prijepis originalnog računa jednog majstora, koji se čuva u Etnološkom muzeju u Zagrebu.

RAČUN kaj ga je za posel zbavlen vu crikvi svetoga Mihajla vu Bozulovečkoj fari složil meštar Herman Kralec leta Gospodnjega ajntauzendosemstosezdesetdrugega.

 1. Svetomu Mihajlu perje popravil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 2. Njegovoj kaci rep nastukal i pokle ga zalakeral . . . . . . . . . . 10
 3. Desnem habaru berke podkurtal i pupak popravil  . . . . . . . 11
 4. Jezušu krv promenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 5. Postament sprefarbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 6. Črlene morje od ptičjeg dreka osnažil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 7. Faraonu korpu na glavi sprefarbal i nove špice na gače del .30
 8. Sudnji dan sprefriškal, nebesa spreširil, napravil
  par zvezdah i mišje dreke osnažil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
 9. Svetoj Magdaleni kolena sprefarbal i novu pantliku metnul 73
 10. Svetoj Ceciliji levu sisu ajnštosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 11. Svetomu Jožefu stražnje odelenje zacementerjal . . . . . . . . 13
 12. Pet devih spreda i straga osnažil i red postavil . . . . . . . . . . 90
 13. Svetomu Andrašu hlače i plašc podkurtal za jedan pedalj . 72
 14. Mariji na tronošku kiklu skefal i škornje popravil . . . . . . . . 85

Se skup: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 forinti 25 krajcerov

S glubokim poklonjenjem Herman Kralec


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 25. XI. – 1. XII. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + DRAGICA Bažant god., obit. Kovačić. Trempetić i RUŽICA Vuger, KATARINA i FRANJO Zagajski, ANA i VINKO Petljak, MARICA Đuran, TOMO i obit. Pukšec, obit. Blažinović, KATA IGNAC i MILKICA Sedinić, STJEPAN Fiolić ml. ILIJA i KATA Bogić, obit. Joskić, Mikuš i nakana, MARICA i STJEPAN Đurković, MARICA i obit. Kovačić, BOŽO god. i obit Škaro i na nakanu, STJEPAN i obit. Popović i obit. Đuran
 • SRI. u 18.00 sati – – –
 • ČET. u 18.00 sati – Nakana
 • PET. u 18.00 sati – – –
 • SUB. u 17.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 6.00 sati + IVKA i ANTE Gavrić, IVAN Jurić, IVAN Igrc god. IVAN Blažinović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 24. studenoga 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

Slijedeća nedjelja je I DOŠAŠĆA svete mise u 6.00 i u 11.15 sati.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja Pročelja naše župne crkve.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“ Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 450

Župni listić 770

godište XV. broj 44(770) − 17. studenoga 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-770.PDF

XXXIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 21, 5-19)

U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: “Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.” Upitaše ga: “Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?” A on reče: “Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam’ i ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kada čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.” Tada im kaza: “Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba. No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.”

Komentar:

Pojedinac i zajednica nalaze se u čudnom međuprostoru i međustanju: već sudjeluju na životvornoj moći Uskrsnuloga, a u isto vrijeme moraju podnositi suprotnosti ovoga svijeta i potom neko neshvatljivo sustezanje Božje, tako da izgleda da sile i vlasti ovoga protubožjeg svijeta određuju njegovu povijest.

Vi se ne bojte! Vama su i vlasi na glavi sve izbrojene.


IRSKI BLAGOSLOV iz godine 1692.

Idi smireno kroz buku i užurbanost i sjeti se mira koji se može naći u tišini. Koliko je moguće, budi u dobrim odnosima sa svim ljudima. Govori svoju istinu smireno i jasno, slušaj druge, čak i glupe i neuke, i oni imaju svoju priču. Izbjegavaj bučne i agresivne osobe, one su teret duhu. Ako uspoređuješ sebe s drugima, možeš postati ogorčen ili ponosan, jer će uvijek biti većih i manjih od tebe. Raduj se svojim postignućima, kao i svojim planovima. Održi zanos za svoj vlastiti poziv, ma koliko on skroman bio, to je pravo blago u promjenljivim vremenima. Budi obazriv u svojim poslovima jer svijet je pun prijevara, ali neka te to ne ometa da vidiš vrline i koliko ih ima.

Mnogi ljudi teže za visokim idealima i svud je život pun junaštva. Budi ono što jesi (budi svoj), pogotovo nemoj glumiti ljubav i nemoj biti ciničan prema njoj jer usprkos svoj ogorčenosti i razočaranjima, ona je vječna kao i trava. Spokojno primi iskustvo godina, skladno napuštajući stvari iz mladosti. Gaji duhovnu snagu da te štiti od iznenadne nesreće. Nemoj sam sebe žalostiti izmišljanjima, mnoga strahovanja nastaju od umora i usamljenosti. Osim održavanja samodiscipline, budi blag prema sebi. Ti si dijete svemira ništa manje nego što su to drveća i zvijezde. Imaš pravo da budeš ovdje. I bilo ti to jasno ili ne, nema sumnje da se svemir razvija kao što bi i trebao. Dakle, budi u miru s Bogom, ma kako Ga zamišljaš i bez obzira kakav ti je posao i kakve aspiracije u bučnom komešanju života imaš. Zadrži mir u svojoj duši. Pored sve prljavštine i jadikovanja, ovo je divan svijet. Budi pažljiv!

Tekst je pronađen u staroj crkvi sv. Pavla u Baltimoreu iz 1692. god.


LJUBAV NADJAČAVA SMRT

Na jednoj uspomeni o smrti pročitao sam: „Zbogom svima koje sam volio, čekam one koje volim.“ Ova rečenica me podsjeća na to da ljubav neće nikada prestati, da ljubav vrijedi zauvijek i da je jača od smrti i nadvladava smrt. A gubitak voljene osobe mi je podnošljiviji, jer mogu vjerovati da ćemo se opet naći. Završit ću malo preuređenim riječima Hermana Hessea: „Hrabro, na kraju života doći ćeš kući.“


DAROVI ZA CRKVU

 1. VLADIMIR HANŽEK Aleja mira 27a, M. Polje 200 Kn
 2. A. L. G. Vugrovec 20 Eu
 3. ŽARKO CVITKOVIĆ O. Habeka 29, Prekvršje 500 Kn
 4. ANTONIO MIJATOVIĆ Kostanjevec 8, Prekvršje 600 Kn
 5. ANĐELKO MEGLAJ Vugrovečka 65, Dobrodol 200 Kn
 6. Vlado i Marija PAJURIN Glavna 41, Goranec 400 Kn
 7. MARIJA ŠITUM Vugrovečka 69, Dobrodol 200 Kn
 8. ANTONIO NIKOLIĆ Rožići 7, Goranec 300 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetog krštenja primio je:

MATEO POPOVIĆ drugo dijete Saše i Vedrane r. Župančić iz Paruževine

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


PRIČA O NEPRIJATELJIMA

Život je pun zagonetki, ali najzagonetnije je to kako od prijatelja nastaje neprijatelj. Jeste li ikad pomišljali zašto je lakše steći neprijatelja negoli prijatelja? Cijeli sam život želio biti okružen dobrim, vrijednim ljudima, koje svi poštuju i vole. Sreća je bila na mojoj strani, barem do sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, ali s ljudima uzdignuta čela. Mnoge od njih nisam ni poznavao. Mnogi od njih još jučer nisu bili ni svjesni svoje snage. Vjerujte, najljepše što vam se sada u Vukovaru može dogoditi jest da uđete u prostoriju punu ljudi i sa svima se pozdravite. Često i ne znate, ali događa se da vaši pozdravi, vaše iskrene i dobre želje, ostanu u sjeni nečije mržnje. Jedino što možete jest upitati se jeste li baš vi to zaslužili. To, doduše, neće smanjiti nastalo neprijateljstvo, ali će vam umanjiti tugu, a može se čak dogoditi da se mržnja zanese u svojoj jarosti, pa da samu sebe pretvori u prah, u ništa. A može se dogoditi da mrak zadavi svaku ružnu misao. Ali to se može dogoditi tek ako je u svijetu ostalo makar malo ljubavi. Zato, ako je u vama ima, ne štedite je. Podijelite, dajte djelić svoje ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Za početak dovoljno je i to.

 Siniša Glavašević


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 18. XI. – 24. XI. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + IVAN god. KATICA i obit. Hojanić, IVAN Galović, IVO Odak god., RUŽA god. i TOMO i obit. Sedinić, KATARINA i JAKOV Berišić, na jednu nakanu, zahvala, za Duše u čistilištu
 • SRI. u 18.00 sati + BRANKO Miletić
 • ČET. u 18.00 sati – Nakana
 • PET. u 18.00 sati – Obit. Majtin, Havidić i Koprić
 • SUB. u 17.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.15. sati + MARICA, IVAN i obit. Gračak, MARICA, MATO i obit. Trempetić, MARICA Gašparec, KATA i IVAN Puđak, JOSIP Briški
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 17. studenoga 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

U subotu 23. studenoga naš KUD proslavit će 50. godišnjicu svoga osnutka u staroj školi početkom u 18.00 sati. KUD-u čestitke za lijepi jubilej, a onima koji ga sada vode obilje Božjega blagoslovu u radu.

Zahvaljujem za sve dobro koje učiniše i čine.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici – vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“ Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 440