Sve iz rubrike :: Župni listić

Župni listić 775

godište XV. broj 49(775) − 22. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-775.PDF

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 1, 18-24)

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: “Evo, Djevica će žačeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!”Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Komentar:

Sveti Josip je Gospodina ljubio poput Marije. On zauzima istaknuto mjesto među svetima i odabranima, jer je prihvatio postati Isusov otac pred zakonom, dati mu ime i zahvaljujući njemu, može Davidova loza prihvatiti u tom sinu – Boga s nama.

Gospodin uzima tijelo čovjeka da učini djelo spasenja svijeta i da posveti čovjeka. Isus je potomak Davidov iz Jesejeva korijena, On je znak narodima, ključ koji nama sužnjima otvara vrata tamnice i onda vrata vječnoga života.


RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2019./2020.
(raspored je izmijenjen – vidi Župni listić 776)

26. XII. od 13.30 sati
MARKOVO POLJE od Aleje mira prema Raspelu

27. XII. od 9.00 sati 
MARKOVO POLJE – ostatak Zlatarske,
DOBRODOL – Vugrovečka, Svetomatejska, Humska
PUĐAKOVA, TRNOVEČKA, Dobrodolska cesta, Dobrodolski odvojak

28. XII. od 9.00 sati
GORANEC, CIJELI GORNJI VUGROVEC, Vukasova i Grljakova,

29. XII. od 13.30 sati
KUČILOVINA

30. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg, ŠILETIĆI, Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec, Dobrodol brijeg i DOBRODOLSKA cesta

31. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC i dio KUNTAŠA, Borovčica,
Reber, Trakoliščica, Feštinec, Mladina
I. svećenik; Breg – od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje
II. svećenik: Glavna od Raspela prema Kuntašu lijeva strana
III. svećenik: Glavna od M. Polja prema Prekvršju desna strana

2. I. 2020. od 9.00 sati
I. svećenik: VURNOVEC
II. svećenik: PARUŽEVINA
III. svećenik: Podolčica, O. Habeka (Odv. Tomuradi), Odv. Reberec

3. I. 2020. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I. svećenik: Prigorska od FERDE prema Podbrežnjakima
II. svećenik: Prigorska, od križa kod Sedinića prema Habekima

4. I. 2020. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina,
Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš
KUČANEC

5. I. 2020. od 13.30 sati
Vugrovec – ostatak iznad crkve, Šenoina,
Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg, Đurinec breg


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 23. XII. – 29. XII. 2019.

 • PON. – u 6,00 sati + BOŽO i obit. Pavić
 • UTO.
  – u 6.00 sati + BARICA god. i MATO Šebek i obit. Kasanda, MIHAEL Pijetlović, IVAN Šetinc god. IGOR Marjanović i obit. Pijetlović i Gregurec
  – u 19.00 sati – Dječja POLNOĆKA
  – u 24.00 sati – POLNOĆKA + ANĐELA Pukšec god.
 • SRI.
  – u 9.15 sati + IVAN Popović čiča god i obit. JOSIP i obit. Popović obit. Lovrenčić i Trempetić, DRAGICA Kereš, JOSIP Znika god.
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – Blagoslov djece
 • ČET.
  – u 9.15 sati – Zajednička
  – u 11.15 sati – Župna
 • PET. – u 8.00 sati + JANKO i BARICA, BLAŽ i JULKA Vuger
 • SUB. – u 8.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.15 sati + IVAN god. i RUŽICA i obit. Vuger, obit. Matoš i na nakanu
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 22. prosinca 2019.

Na Štefanje započinje BLAGOSLOV OBITELJI. Na blagoslov idemo, uz pratnju, vlč. Ilija, vlč. Marino i ja. Za svaki Vaš dar iskreno hvala!

U subotu 28. XII. u 19.00 sati Božićni koncert našeg KUD-a, u Staroj školi – radosno se odazovimo!

Na Staru godinu u 19.00 sati bit će ZAHVALNICA s izvještajem o protekloj godini.

I ove godine doček NOVE bit će u crkvi. Od 23.00 sata bit će izloženo PRESVETO, s Molitvenim vjenčićima imat ćemo Klanjanje pred PRESVETIM, a u ponoć uz zvonjavu crkvenih zvona i blagoslov s PRESVETIM.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…

SRETAN BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2020. GODINA!


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 700

Župni listić 774

godište XV. broj 48(774) − 15. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-774.PDF

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 11, 2-11)

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?” Isus im odgovori: “Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.”Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!”

Komentar:

Isus je došao. Oko njega otkrivamo, prepoznajemo ljubav, blagost. Trske napuknute neće prelomiti. Želi podržati svaku klicu života – ne želi čupati korov da se ne bi iščupala pšenica. Ljudi hrle k Isusu jer ne zaziva gromove s neba, ne najavljuje odmazdu nego pohod Božje ljubavi.

“Ukrijepite ruke klonule, osnažite koljena klecava!” Nadahni, Gospodine, kršćane, da budu svjedoci Tvoje blizine i nositelji Tvoje ljubavi!


DAROVI ZA CRKVU

 1. DRAGICA PAVLOVIĆ Vugrovečka 12, G. Vugrovec 200 kn
 2. KATA FACKOVIĆ M. Gupca 5, Kučanec 200 kn
 3. MARICA ĐURINEC A. Šenoe 112, Vugrovec 200 kn
 4. RUŽICA PUKŠEC Prališće 15, Goranec 200 kn
 5. FRANJO BOC Đ. Popovića 9, Šimunčevec 400 Kn
 6. ŽELJKO i obit. HOJANIĆ A. Šenoe 5, Vugrovec 300 kn
 7. BARICA POPOVIĆ Šimunčevečka 71, Šimunčevec 100 kn
 8. VLADIMIR POPOVIĆ Šimunčevečka 39, Šimunčevec 200 kn
 9.  IVAN PAVLOVIĆ Đ. Kuntića 18, Prekvršje 300 kn
 10. MILKA KUNTIĆ Domjanićeva 16, Vugrovec 200 kn
 11. MIRA i VLADO Fiolić Šimunčevečka 21, Šimunčevec 400 kn
 12. Obitelj Herjavić i Trempetić Gaj 10, M. Polje 500 kn
 13. Obitelj VRNOVIĆ Prigorska 83d, Prekvršje 400 kn
 14. KATA LADAN A. Šenoe 120, Vugrovec 200 kn
 15. ANKA HOJANIĆ A. Šenoe 13, Vugrovec 300 kn
 16. IVAN IGRC Prigorska 35, Prekvršje 200 kn
 17. TOMO BEŠTAK Odv. Podbrežnjaki 1, Prekvršje 200 kn
 18. MILKA BEŠTAK Odv. Podbrežnjaki 7, Prekvršje 200 kn
 19. MIRICA FIŠTER A. Šenoe 36, Vugrovec 200 kn
 20. Obitelj Hojanić i Pinjatela A. Šenoe 17, Vugrovec 1000 kn
 21. BRANKO TOMURAD Slatinska 24, Vugrovec 300 kn
 22. Obitelj VUKAS Domjanićeva 14, Vugrovec 200 kn
 23. VLADO GRLJAK Grljakova 10, G. Vugrovec 200 kn
 24. ANTE OLUJIĆ A. Šenoe 21, Vugrovec 1000 kn
 25. MARINA LUKIĆ Humska 3, Dobrodol 200 kn
 26. ŽELJKO VUK A. Šenoe 8, Vugrovec 200 kn
 27. IVICA JAKIĆ Grahovečka 11, M. polje 400 kn
 28. MARKO PUŠKARIĆ Prekvršje 400 kn
 29. ILIJA PRODANOVIĆ Glavna 71, Goranec 200 kn
 30. SINIŠA MEGLAJ Vugrovečka 39, Dobrodol 150 kn
 31. IVICA GOLUB Đ. Popovića 12, Šimunčevec 150 kn
 32. STJEPAN BENKOVIĆ Grahovec 6, Dobrodol 200 kn
 33. ARTIPAK D.O.O 300 kn
 34. MILE KATALINIĆ Dobrodolska 27, Dobrodol 200 kn
 35. STJEPAN DORČIĆ Glavna 18, Đurđekovec 300 kn
 36.  MLADEN MRDELJ A. Šenoe 38, Vugrovec 500 kn
 37.  MARKO KLJAJO Aleja mira 21, M. Polje 300 kn
 38.  FRANO ZADRO Trakuliščica 10, Đurđekovec 200 kn
 39.  MARIJAN FITZ Bregovita 4, Kučanec 200 kn
 40.  MATA BRČINA Gradinska 20, Vugrovec 500 kn
 41.  MLADEN SEVER Zlatarska 20, M. Polje 200 kn
 42.  DAVOR LEŠ Vugrovečka 17, G. Vugrovec 200 kn
 43.  MILKA ZNIKA Vugrovečka 4, G. Vugrovec 200 kn
 44.  JOSIP SAMEC Dobrodol brijeg, 18 Dobrodol 200 kn
 45.  SLAVKO HADŽAR Zlatarska 21, M. Polje 200 kn
 46.  MILKA TREMPETIĆ Domjanićeva 2, Vugrovec 300 kn
 47.  N. N. 1000 kn
 48.  MARINKA ŠITUM Dobrodolska 14, Dobrodol 200 kn
 49.  KATICA JAKŠIĆ Dobrod. odv. 2, Dobrodol 250 kn
 50.  Obitelj GRUBOR Domjanićeva 2, Vugrovec 300 kn
 51.  Obitelj GALOVIĆ 200 kn
 52.  JANEZ BOROVNIK Šimunčevečka 26a, Dobrodol 100 kn
 53.  Obitelj LOZIĆ 200 kn
 54.  ZDRAVKO GAŠPARAC Vugrovečka 74, Dobrodol 100 kn
 55.  DARKO JAKUŠIĆ Banov brijeg 6, Vurnovec 400 kn
 56.  JASNA Galović Bilanović Vugrovečka 22, Dobrodol 300 kn
 57.  VID SRUK Prališće 4, Goranec 100 kn
 58.  ANĐELA i HRVOJE MEMIĆ Dobrod.brij. 25, Dobrodol 70 kn
 59.  KATICA MODIFAJ Šimunčevečka 26a, Dobrodol 100 kn
 60.  IVICA DROŽĐAN Prigorska 89b, Prekvršje 200 kn
 61.  IGNAC KEREŠ Odv. Kuntići 2, Prekvršje 200 kn
 62.  NIKOLINA GAZIĆ Slatinska 48, Vugrovec 200 kn
 63.  IVO KAURIĆ Đurkovići11, Đurđekovec 50 kn
 64.  DENIS GODEC Vugrovečka 32, Dobrodol 500 kn
 65.  VLADO ANUŠIĆ Vurnovečka 49, Vurnovec 200 kn
 66.  IVAN ŠIMAC Dobrodolska 17, Dobrodol 150 kn
 67.  DARIJO ČVEK Vugrovečka 16, G. Vugrovec 200 kn
 68.  MARIJA RAJIĆ Grahovečka 3, M. Polje 100 kn
 69.  Marica Tarnauskas Šimunčevečka 30a, Šimunčevec 500 kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 16. XII. – 22. XII. 2019.

 • PON. – u 6,00 sati – IVA Šokčević, MARIJA Peša i BARICA Tustić
 • UTO.
  – u 6.00 sati + obit. Kljajo, Blažinović i BOŽENA Ćuća
  – u 18.00 sati + obit. Brkić, Koši, Faust, Jakopović i dvije nakane, DRAGICA, MARIJA,ŽELJKO i MATO Kuntić, IVAN god. FRANJO, RUŽA i STJEPAN Čvek, IVAN, MARICA, NIKOLA, KATICA i ZVONKO Podgorski, zahvala za zdravlje jedne osobe, MARTINA god. VID, VIDEK i NENAD Hrenović, ALOJZ, PETAR i EVA Fišter, VLADO Brajović i OLGA Gračak, MARIC god. i TOMO Tomašek, obit. Fulir, obit. Pukšec i Blažinović, STJEPAN god. i MARICA Plepelić, STJEPAN Munđer god. i ZDESLAV Pervan, TOMO i KATICA Pukšec, JURE i JULKA Milkovići ALOJZ Šebek, STJEPAN, FRANCA (ž) IVAN i KATICA Vrban, IVAN, LADISLAV, BRANKOBlažurec i na nakanu, obit. Đurković i Baričević, ĐURO, MIJO, MARTINA Čvek, STJEPAN, ANTUN, JALŽA Pavlović, MARTIN i obit. Fulir, VINKO, MARICA i KATICA Prusec, EMIL i MARIJA Brajer
 • SRI. u 6.00 sati + LJUBICA, ANTE i IVAN Korać, MILICA, JOSIP Petrović, STJEPAN Kezerić, BOŽENA i JOSIP Fitz
 • ČET. u 6.00 sati + BARA god. IGNAC i IVAN Petljak i obit. Kašnar
 • PET. – u 6.00 sati + STJEPAN Hodak
 • SUB. u 6.00 sati + MILE Miletić
 • NED.
  – u 6.00 sati + TOMO, MIJO i BARA Galović, MARICA i MIJO Škes, ANICA, JOZO i BERISLAV Bilanović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 15. prosinca 2019.

Danas je „Nedjelja Caritasa“, dan kada posebno očitujemo svoju pripadnost Crkvi i Kristu kroz iskazivanje solidarnosti s onima koji su u nevolji.

DANAS JE OTVORENJE božićne izložbe U GALERIJI FAROF.

Sutra u ponedjeljak u 19.00 sati BOŽIĆNA ISPOVIJED.

Ovaj tjedan započinjem ispovijed po župi starijih i bolesnih.

U sakristiji možete nabaviti KALENDARE i knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 700

Župni listić 773

godište XV. broj 47(773) − 8. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-773.PDF

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 3, 1-12)

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im:“Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se u oganj i baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.”

Komentar:

Pustinja je bila mjesto kušnji i pročišćavanja izraelskog naroda. Trebali su se očistiti od svih egipatskih idola. Čitav se naraštaj morao pročistiti tijekom punih četrdeset godina hoda pustinjom. To je značenje pustinje u kojoj Ivan propovijeda: Preko toga glasa Bog poziva svoj narod na obraćenje – da bi ljudi pripravili svoja srca za obnovu Saveza.


DAROVI ZA CRKVU

 1. MATO i KATA GAŠIĆ Rožići 7a, Goranec 250 Kn
 2. MILAN HABEK O. Habeka 3, Prekvršje 200 Kn
 3. N. N. Goranec 300 Kn
 4. FRANJO POLJAK Odv. Poljaki 12, Prekvršje 200 Kn
 5. MIRKO DOMOVIĆ Zlatarska 89, M. Polje 50 EU
 6. BISERKA ROŽIĆ Glavna 33, Goranec 200Kn
 7. Obitelj PETLJAK Ledinice2, Đurđekovec 200 Kn
 8. ŽELJKA MIHALJEVIĆ Rožići 11, Goranec 200 Kn
 9. FRANJO HUDI Prigorska 50a, Prekvršje 100 Kn
 10. KARLO BILOŠ O. Habeka 29, Prekvršje 200 Kn
 11. BOŽICA ŽIDAK A. Šenoe 57, Vugrovec 500 Kn
 12. Obitelj PIJETLOVIĆ Klanjec 9, Đurđekovec 1000 Kn
 13. STJEPAN PETLJAK Prigorska 49, Prekvršje 100 Kn
 14. AMALIJA FACKOVIĆ Gračaki 4, Kučanec 200 Kn
 15. MARICA FACKOVIĆ Gračaki 4, Kučanec 100 Kn
 16. DARKO MILEKOVIĆ Đ. Kuntića 29, Prekvršje 200 Kn
 17. N. N. 200 Kn
 18. JANJKO RAJIĆ Slatinska 9, Vugrovec 200 Kn
 19. STIPAN RAMLJAK Rimski put 8, Kučanec 300 Kn
 20. Obitelj LUČIĆ Đurinec brij.14, Vugrovec 300 Kn
 21. IVAN i JANJA Damjanović Vugerselska 33, Vugrovec 200 Kn
 22. VIKTOR BREZAK A. Šenoe 26, Vugrovec 200 Kn
 23. JOSIP TULE Šimunčevečka 26, Dobrodol 400 Kn
 24. BLANKA OSREDEČKI O. Habeka 9, Prekvršje 100 Kn
 25. JASNA ŽUMBUR O. Habeka17, Prekvršje 100 Kn
 26. LJUBICA ĆUK Pavlovići 22b, Goranec 100 Kn
 27. Obitelj VUGER i CARRIERO Slatinska 18, Vugrovec 400 Kn
 28. N. N. Slatinska, Vugrovec 200 Kn
 29. Dražen i Pavica Horvatić Turčinski put 40, Paruževina 100 Kn
 30. MARICA SEDINIĆ Grljakova 22,G.Vugrovec 200 Kn
 31. SLAVKO ĐURINEC A. Šenoe 75, Vugrovec 200 Kn
 32. Obitelj UVALIĆ Pavlovići 12, Goranec 1000 Kn
 33. IVAN TREMPETIĆ Gaj 4, M. Polje 200 Kn
 34. Obit. UROIĆ i Trempetić Vugrovečka 11, G. Vugrovec 300 Kn
 35. VLADIMIR FACKOVIĆ Vinogradska 5, Kučanec 100 Kn
 36.  JADRANKA MILETIĆ Fištri 9, Kučanec 200 Kn
 37.  BRANKO ĆOSIĆ A. Šenoe 102, Vugrovec 500 Kn
 38.  Franjo Podbrežnjak Podbrežnjaki 11, Prekvršje 200 Kn
 39.  KATICA GOLUB 200 Kn
 40.  MARINA PERKOVIĆ Slatinska 22, Vugrovec 400 Kn
 41.  GORDANA SLAVIČEK O. Habeka 14, Prekvršje 200 Kn
 42.  ANTE TOMIĆ Vugrovečka 115, Dobrodol 500 Kn
 43.  SREĆKO POSAVEC Kuntaš 12, Đurđekovec 200 Kn
 44.  IVANKA FACKOVIĆ 100 Kn
 45.  SLAVKA KNEZ Vugrovečka 96, Dobrodol 300 Kn
 46.  MARIJA MARČEC Novakova 5, Vurnovec 50 Kn
 47.  TOMISLAV MARČEC Novakova 5, Vurnovec 50 Kn
 48.  MLADEN VUGER Slatinska 18, Vugrovec 300 Kn
 49.  JAGICA FIŠTER M. Gupca 24, Kučanec 100 Kn
 50.  SLAVKO PREČKO O. Habeka 14a, Prekvršje 50 Kn
 51.  NIKO LIVNJAK Glavna 13, Goranec 150 Kn
 52.  INDUSTRIA VOCABULI vl. Sandra 200 Kn
 53.  MARICA KARDUM Vurnovečka 53, Vurnovec 100 Kn
 54.  N. N. 200 Kn
 55.  ŽELJKO LUKAČ Grahovečka 5, M. Polje 7500 Kn
 56.  VLADIMIR VIDOVIĆ Vugrovečka 6, Dobrodol 200 Kn
 57.  IVAN OBAD Vurnovečka 14, Vurnovec 400 Kn
 58.  VESELJKO KRALJEVIĆ Zlatarska 56, M. Polje 200 Kn
 59.  DARKO PAJURIN 200 Kn
 60.  KATICA RADIKOVIĆ A. Šenoe 27, Vugrovec 200 Kn
 61.  ANA KORALIJA-PAVLOVIĆ A. Šenoe 47, Vugr. 500 kn
 62.  MARIO PODVOREC Prigorska 83k, Prekvršje 200 Kn
 63.  KRISTIJAN BUZA Škanićeva 4, Vurnovec 100 Kn
 64.  ZVONIMIR BUZA Škanićeva 4, Vurnovec 100 Kn
 65.  MARICA FULIR Grljakova 16, G. Vugrovec 200 Kn
 66.  RENATA KINDER (Katica Bolčević) Dobrodol 400 Kn
 67.  ŽELJKO TREMPETIĆ Slatinska 3, Vugrovec 200 Kn
 68.  SAŠA MILANKOVIĆ Prigorska 48a, Prekvršje 200 Kn
 69.  DRAŽENKA OBAD Vugrovečka 15, G. Vugrovec 400 Kn
 70.  Obitelj GRLJAK A. Šenoe 53, Vugrovec 200 Kn
 71.  DAMIR i MARIJA BAKULA Vugrovečka 18, Dobrod. 500 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 9. XII. – 15. XII. 2019.

 • PON.
  – u 6,00 sati – Nakana za zdravlje
  – u 18.00 sati – Nakana
 • UTO.
  – u 6.00 sati + dr. FRANJO TUĐMAN prvi hrvatski predsjednik
  – u 18.00 sati + PAVICA Domović. ŠIMUN, JOSIP, DAVOR, VINKO Sever, za nerođene, SLAVEK Marković god. NIKOLA Bošnjak god., JALŽA i obit. Dumić, ANICA god. IVAN i MAGDA Samec, RUŽA i JOSIP Meglaj, MIKA i NIKOLA Đeltić, PETAR Dučkić, NADA i MARKO Suman
 • SRI. u 6.00 sati + KATICA Kuntić, JULČA Petljak
 • ČET. u 6.00 sati + MATO Lucić i na nakanu
 • PET. – u 6.00 sati + MILE Miletić
 • SUB. u 6.00 sati + IVAN Ivić i obit. Cerinski
 • NED.
  – u 6.00 sati + IVKICA i obit. Gračak Trempetić, FRANJO i MLADEN Popović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 8. prosinca 2019.

U utorak 10. prosinca u Zagrebačkoj katedrali u 18.00 sati svetu misu za Domovinu i za pokojnoga prvog predsjednika dr. Franju Tuđmana, o 20-toj godišnjici njegove smrti, predvodit će kardinal Josip Bozanić.

Slijedeće nedjelje 15. prosinca je „Nedjelja Caritasa“, dan kada posebno očitujemo svoju pripadnost Crkvi i Kristu kroz iskazivanje solidarnosti s onima koji su u nevolji.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti KALENDARE i knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“. Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 550

Župni listić 772

godište XV. broj 46(772) − 1. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-772.PDF

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 24, 37-44)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina Čovječjega. Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, i to sve do dana kada Noa uđe u lađu, a da ništa nisu naslućivali dok ne dođe potop i sve ih odnese, tako će biti i za dolaska Sina Čovječjega. Tada će se od dvojice, što budu na polju, jedan uzeti, a drugi ostaviti. A od dviju žena, što budu mljele u mlinu, jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Dakle: bdijte, jer ne znate u koji čas dolazi vaš Gospodin! Ovo zapamtite: kad bi domaćin znao u koju će noćnu stražu doći lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću! Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate.”

Komentar:

Vrijeme prolazi u svom ustaljenom ritmu. Katkada se čovjek upita koji je smisao života općenito, koji je smisao moga vlastitog života. Koji je smisao čovječanstva i svijeta? Koji je konačni cilj toga hoda?Isus u evanđelju najavljuje svoj drugi dolazak. On je zajamčen kao i njegov prvi dolazak. Mnoge stvari ovoga svijeta nisu toliko važne. U Noino vrijeme nitko ne sluti kraj. Najvažnije im je bilo jesti, piti, ženiti se. Potop prekida ljude u njihovom uhodanom načinu života. Evanđelje nas poziva na budnost. Život kršćanina u tom bi smislu trebao biti obasjan novim svjetlom.


DAROVI ZA CRKVU

 1. IVAN TOMAŠEK Vugrovečka 32, G.Vugrovec200 Kn
 2. SLAVKO BEZEREDI Glavna 27, Goranec 200 Kn
 3. BRANKO MARELJA Glavna 23, Goranec 200 Kn
 4. MARKO NIKOLIĆ Šimunčevečka 14a, Dobrodol 200 Kn
 5. Obitelj PECIKOZA Zlatarska 52c, M. Polje 200 Kn
 6. PETAR ŠITUM Dobrodolska 14, Dobrodol 300Kn
 7. STJEPAN ĐURAN Šimunčevečka 18, Šimunčevec 200 Kn
 8. VLADIMIR ĐURAN Vugrovečka 17, Dobrodol 200 Kn
 9. IVAN TREMPETIĆ A. Šenoe 25, Vugrovec 500 Kn
 10. Obitelj BALTIĆ Šimunčevečka 33, Šimunčevec 300 Kn
 11. MARKO LULIĆ Klanjec 8, Đurđekovec 300 Kn
 12. Obit. Popović i Lozančić Šimunčevečka 6, Šimunčevec 800 Kn
 13. NADA ČVEK Vugrovečka 16, G.Vugrovec 100 Kn
 14. IVAN i RUŽICA MILKOVIĆ Šebeki 1, Goranec 200 Kn
 15. JOZO BOŠNJAK Dobrodolska 16, Dobrodol 200 Kn
 16. JANICA ĐURINEC A. Šenoe 98, Vugrovec 150 Kn
 17. ĐURĐICA DOMENKUŠ Šimunčevečka12, Šimunč. 200 Kn
 18. JURE KLANAC M. Gupca14, Kučanec 200 Kn
 19. Dragica i Marica Golub Šimunčevečka 26, Šimunčevec 200 Kn
 20. MIRA PUKŠEC Zlatarska 4, M. Polje 200 Kn
 21. TOMISLAV ŠARLIJA Šimunčevečka 24, Dobrodol 500 Kn
 22. ZLATKO HERUC Bregovita 2a, Kučanec 500 Kn
 23. SLAVEK PUKŠEC Prigorska 10, Prekvršje 100 Kn
 24. VERA MARTINEC Zlatarska 49, M. Polje 200 Kn
 25. JURAJ KOŠEVIĆ Svetomatejska 4, Dobrodol 500 Kn
 26. ĐURĐA SACK Zlatarska 14, M. Polje 200 Kn
 27. IVA TOMLJANOVIĆ Grahovec12, Dobrodol 200 Kn
 28. FRANJO KOKANOVIĆ Dobrodolska c.31c, Dobrodol 150 Kn
 29. ILIJA ČAKARIĆ Dobrodolska c.39c, Dobrodol 200 Kn
 30. VLADIMIR TREMPETIĆ Gaj 4, M. Polje 600 Kn
 31. BOŽO VUGER M. Gupca 42, Kučanec 200 Kn
 32. JOSIP KOHANIĆ Dobrodolska 17a, Dobrodol 300 Kn
 33. BORO ĆURKOVIĆ Kuntaš 3,Đurđekovec 300 Kn
 34. KRUNOSLAV FILIPOVIĆ Vugrovečka, G. Vugrovec 200 Kn
 35. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka 44, G.Vugrovec 100 Kn
 36. MARIJAN JELUŠIĆ Aleja mira 11, M. Polje 100 Kn
 37. KRISTIJAN PETLJAK Prigorska 49, Prekvršje 300 Kn
 38. IVAN POLOVANEC Breg 38, Đurđekovec 300 Kn
 39. ZORAN BIRŠL Đurkovići 13, Đurđekovec 200 Kn
 40. RUŽICA WEIGAND Đurkovići 15, Đurđekovec 200 Kn
 41. KREŠIMIR MIKULČIĆ Vugrovečka 14, G.Vugrovec 100 Kn
 42. ANICA BARIČEVIĆ Prigorska 74, Prekvršje 300 Kn
 43. STANKA SPEVEC Vugrovečka 20, Dobrodol 200 Kn
 44. ZRINKA KATALINIĆ Dobrodolska 27, Dobrodol 1000 Kn
 45. ANKICA MIKOŠIĆ A. Šenoe 12, Vugrovec 200 Kn
 46. BERNARD ŠIMOVIĆ Rimski put 16, Kučanec 300 Kn
 47. MARIJAN PAVLOVIĆ Glavna 51, Goranec 100 Kn
 48. ILIJA BEKIĆ Zlatarska 56, M. Polje 200 Kn
 49. ZVONKO KUNTIĆ Prigorska 37, Prekvršje 200 Kn
 50. DALIBOR HORVAT Kuntaš 10a, Đurđekovec 200 Kn
 51. DUBRAVKO FILIPOVIĆ Grahovečka 1, M. Polje 200 Kn
 52. PETRA SAVIĆ Kostanjevec 8a, Prekvršje 100 Kn
 53. STJEPAN VUGER 200 Kn
 54. ANKICA MILINKOVIĆ Vinogradska 5a, Kučanec 100 Kn
 55. Obit. FACKOVIĆ-KOVAČIĆ Glavna 68, Đurđekovec 500 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


PET ODLUKA ZA DOŠAŠĆE

1. Donesite odluku da ćete se oduprijeti vlastitoj negativnosti

Kritizirajući, ismijavajući ili ponižavajući druge nećete pobjeći od vlastitih pogrešaka. S njima se prvo treba suočiti. Pogledajte prvo “gredu u svom oku”, a tek onda možete početi govoriti o “trnu u oku bližnjega”.

2. Donesite odluku da ćete činiti dobro bez obzira na ismijavanje i poruge

Dobro koje činite može izazvati negativan odjek. Netko će reći da ste sebični, da time privlačite pažnju, da u tome gledate svoje skrivene interese, ali usprkos tome nikada ne odustajte od dobra koja činite drugima

3. Donesite odluku da ćete prihvaćati druge kakvi jesu

Teško je mijenjati i samoga sebe, a kamoli tek druge. Štoviše, ako obratimo same sebe, već smo time mnogo učinili.

4. Donesite odluku da odbijanje nećete doživjeti kao poraz

Na nama je da odlučimo krenuti naprijed usprkos zaprekama, problemima i protivljenjima. U križu se jačamo, u križu je spas.

5. Donesite odluku da ćete u teškim situacijama reći: „Budi volja tvoja“

 „Budi volja tvoja.“ Najbolja vaša odluka jest prepustiti se Božjoj volji.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 2. XII. – 8. XII. 2019.

 • PON. u 6,00 sati + ANĐELKO Tule
 • UTO.
  – u 6.00 sati – Nakana
  – u 11.15 sati – Svečana sv. misa
  – u 18.00 sati – Zajednička
 • SRI. u 6.00 sati – Nakana
 • ČET. u 6.00 sati + ĐURO Sandelić god. obit. kuzmić, EVICA i IVAN Facković
 • PET.
  – u 6.00 sati + MIHAEL Pijetlović
  – u 18.00 sati – Nakana Molitvenog vijenca, Klanjanje
 • SUB. u 6.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 6.00 sati + ANTUN i obit. Gabrić, IGNAC, ANA i IVAN Trempetić, FRANJO i MLADEN Popović
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 2. prosinca 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

U utorak slavimo sv. FRANJU KSAVERSKOG. Svečana misa je u 11.00 sati, a na toj misi bit će svi svećenici našega Dekanata. Misu će predvoditi i propovijedati arhiđakon msgr. STJEPAN KOŽUL. U 18.00 sati misu predvodi i propovijeda o. MARIJAN KRIŠTOFIĆ. Nakon svete mise je Koncert u staroj školi.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja Pročelja naše župne crkve.

Na Prvi petak mogućnost ispovijedi, a iza svete mise Klanjanje pred PRESVETIM.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici imaju vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti KALENDARE i knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 550