Sve iz rubrike :: Župni listić

Župni listić 764

godište XV. broj 38(764) − 6. listopada 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-764.PDF

XXVII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 17,5-10)

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: “Umnoži nam vjeru!” Gospodin im odvrati: “Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.” “Tko će od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s posla: ‘ Dođi brzo i sjedni za stol’? Neće li mu naprotiv reći: ‘Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti’? Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ‘Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’”

Komentar:

Čuli smo prispodobu o sluzi. Služenje je poziv na koji je svatko pozvan. U svim okolnostima, na svim položajima, u svakoj životnoj dobi, na svakome mjestu: čovjek koji poslužuje ostvaruje volju Božju. Činiti ono što treba učiniti na svom mjestu – već je time primljena nagrada života! Čovjek treba biti zahvalan za taj prostor služenja po kojemu je tako blizu svome Gospodinu!

Mnogi su radi Isusa ostavili oca i majku, braću i sestre, polja i sve ostalo, te pošli za njim. Mnogi su zaista ozbiljno shvatili Isusovo obećanje “Tko izgubi život radi mene, naći će ga” i pošli u smrt. Takva je vjera djelotvornija od premještanja duda u more.


ZAHVALNICA ZA PLODOVE ZEMLJE

Još uvijek se u mnogim seoskim župama u ovo doba godine obilježava „nedjelja zahvalnica“, za sve plodove zemlje.

Već je u Starom zavjetu zabilježeno kako bi pobožan Židov zahvalno donio košaru prvih plodova u hram i „duboko se pred Bogom poklonio“. To je bilo razumljivo jer se u ono vrijeme živjelo na rubu gladi. Dovoljna je bila suša, najezda skakavaca, poplava, neki vojni ili pljačkaški pohod – i gladovalo se. Zato su bili duboko zahvalni za svaki plod zemlje. I danas, uza sve agrotehničke mjere, poljodjelci su itekako svjesni da dobra žetva ne ovisi samo o njima…

Danas nam se čini da se naš životni standard podrazumijeva.

Nema gladi. Sve se može kupiti… Pa ipak, ništa se u životu u potpunosti ne podrazumijeva. Strahote, nestašice, ratovi, prirodne katastrofe koje gledamo na televiziji lako se mogu preseliti i k nama. To što mogu privređivati i skrbiti se za svoju obitelj – i to je dar, dar koji sutra ne moram nužno imati. Sve je dar – obitelj, rodbina, prijatelji.

Dar je i sve ono što jesam i što sam kadar učiniti. Život je dar. Zato je mudro zahvaljivati Bogu za sve: za vedra jutra, za jutarnju kavu, za toplinu obitelji, za čudesni dar da smo voljeni i da smo kadri voljeti. Zahvalan čovjek je mudar čovjek, jer je svjestan koliko puno toga ima, a da u isto vrijeme to dobiva besplatno.

I još nešto.

Za puno toga što dobivamo i što jesmo, možemo i trebamo zahvaliti drugim ljudima. Ni to se ne podrazumijeva. Važna je zahvalnost prema roditeljima, prema odgajateljima i učiteljima, prema svakom čovjeku koji nas posluži i usluži, od blagajnice u trgovačkom centru do čistačice koja čisti i uređuje javne prostore i urede.

Zato je silno važna ona čarobna riječ: „Hvala!“


Ovih dana napustila nas je:

GORDAN HABEK iz Prekvršja u 54. godini.

Dobri Bože uvedi ga u svoje vječne stanove!


VJERA ŽIVOTOM POTVRĐENA
iz života svetog Antuna Pustinjaka

Sveti je Antun Pustinjak doznao da u egipatskoj Aleksandriji živi neki obućar koji je svetiji od njega. Željan da se što bolje usavrši u kršćanskom životu, odluči potražiti ga i pitati za tajnu njegova uspjeha u svetosti. Upita ga: „Što sve učiniš da bi bio tako velik na Božjem putu?“ Odgovori mu: „Ja sam jedno veliko ništa na Božjem putu: ja sam samo obućar.“ „Što radiš još, kako provodiš svoje dane?“

„Dijelim ih na tri dijela: osam sati radim, osam molim i osam spavam.“ Vjerovao je da su mu dani još veći dobrim djelima, pa ga upita: „U čemu je tajna tvoje svetosti? Da nije u siromaštvu?“ Obućar uzvrati:

„I ovdje jednostavno u novcu koji zaradim imam tri dijela: jedan dio dajem siromašnijima od mene, drugi dajem Crkvi, a treći ostaje meni.“

Svetac je sve svoje darovao da bi bolje mogao slijediti Krista, pa ga ponovno upita:

„Što još činiš za Gospodina Boga?… Kako u svojoj unutarnjosti doživljavaš Boga u ovom gradu grijeha?“

U svoj svojoj jednostavnosti odgovori obućar:

„Ispovijedam ti da mi je veoma loše u ovom gradu, posebno noću kada spavam, pa mislim koliki su grešnici oko mene. Često znam i zaplakati.

Tada najviše i molim: ‘Gospodine, poslušaj me! Ovi grešnici oko mene moja su braća. Ne kažnjavaj ih. Kazni mene namjesto njih. Pošalji mene u pakao, ali spasi moju braću!’”

Tada je shvatio svetac da je tajna prave svetosti ona koja nas čini slične Nebeskom Ocu, koji daje da sunce sja i nad pravednima i nepravednima. Šalje kišu dobrima i zlima i šalje svoga Sina na svijet da spasi grešnike.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 7. X. – 13. X. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, PETAR Kemfelja, IGNAC i obit. Pavlović, obit. Pekčec, BOŽICA Barišić, IVAN i obit. Popović, obit. Đuran, KATICA Đurić, JASNA Petir, IVAN, FRANCA, ALOJZ i JANICA Prusec, DRAGICA i ZLATKO Sokač, ANICA, RUŽA i JOSIP Meglaj, MAGDA i IVAN Samec, MIKA i NIKOLA Đeldić, PETAR Dučkić, MARKO i NADA Suman, za duše u čistilištu
 • SRI. u 17.00 sati – MILAN Prišćan, obit. Zvonar i Prišćan
 • ČET. u 18.00 sati – Za Duše u čistilištu
 • PET. u 18.00 sati + MARA Blažinović
 • SUB. u 18.00 sati + BRANKO Popović
 • NED.
  – u 9.15. sati + JAKOB god. i TEREZA Facković, DRAGICA Pregorec
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 6. listopada 2019.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE u subotu 9.00 i 10.00 sati.

KRIZMANICI neka svi dođu na vjeronauk u srijedu u crkvu u 16.00 sati!

PRVOPRIČESNICI dolazite na svetu misu nedjeljom u 9.15 sati, a KRIZMANICI na misu u 11.15 sati.

U četvrtak susret EKONOMSKOG i PASTORALNOG vijeća u 19.00 sati.

Nalazimo se u Marijinom mjesecu listopadu pa molimo sv. Krunicu!

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400

Župni listić 763

godište XV. broj 37(763) − 29. rujna 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-763.PDF

XXVI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 16,19-31)

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: “Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ‘Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ Nato će bogataš: ‘Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham. ‘Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!” A on će: ‘O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu Abraham: ‘Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’”

Komentar:

Evanđelje nas upozorava da je život nakon smrti povezan sa zauzimanjem u ovozemaljskom životu. Prikazane su dvije sudbine: bogataš i siromah. Nije bogataš zao jer ima bogatstvo, nego zato što je bogatstvo koje ima njegovo srce zatvorilo za ljubav. Krivica ovog bogataša je u tome što nema ljubavi za Lazara.


VELIKI VJERNIK

Veliki vjernik je onaj koji za sebe to kaže i pri tome ne misli da laže sebe i druge. Veliki vjernik je onaj koji kaže da se on i kod kuće može moliti i da za to ne treba ići u crkvu. Veliki vjernik uzima nedjelje za lov, balote, športske priredbe, kafiće… Jedini put kad će zaviriti u crkvu je ponoćka, da se, eto, ne zaboravi stari obiteljski običaj. Veliki vjernik će o Božiću blagosloviti kuću, svećeniku udijeliti novčani dar i držati da je tako podmirio sve svoje obaveze prema Bogu i prema Crkvi. Veliki vjernik objesi lice i hvali se kako posti, a to moraju znati svi njegovi u kući i na radnom mjestu. Veliki vjernik ne mrsi, ali zato kod njega strada dobra riba. Veliki vjernik na sprovode dođe do crkve, ali ne ulazi u crkvu. Veliki vjernik ne zna kad na sv. Misi treba stajati, kleknuti ili što odgovoriti na zazive. Veliki vjernik dođe u crkvu sa žvakom u ustima.

Velikom vjerniku zna zazvoniti mobitel u crkvi. Veliki vjernik traži Boga onda kad mu treba, a kad mu ne treba, drži se onoga: ”Ne smetaj ti, Bože, meni – ne ću ni ja tebi!” Veliki vjernik za crkvena svadbena slavlja odijeva se kao da ide na plažu. Velikom vjerniku sv. misa za njegove potrebe mora biti služena kad on hoće, a ne kad se može. Veliki vjernik se čudi kako se njegovo dijete ne može pričestiti i krizmati, a on je već kupio odojke, a prije toga nije uopće upitao je li njegovo dijete pohađalo vjeronauk i je li on ikada došao na roditeljski sastanak. Veliki vjernik ne zna da onaj koji nije crkveno vjenčan, i ne živi s Crkvom ili nedolično živi, ne može biti kum. Veliki vjernik je uvijek bolji od onih koji ”ližu oltare”. Veliki vjernik je papskiji od samoga Pape. On bi mnogo toga mijenjao, ali sebe nikako. Veliki vjernik ne zove svećenika svojim bolesnima, ostarjelima ili nemoćnim ukućanima, jer bi se oni mogli prestrašiti i pomisliti kako im dolaskom svećenika smrt već stoji na vratima. Veliki vjernik za sebe govori da je ”veliki vjernik” zato što on to baš nije!

Kršćanstvo je nadljudski paradoks pomoću kojeg dvije suprotne strasti mogu plamtjeti jedna uz drugu.

 G.K. Chesterton


Darovi za crkvu

 • TEREZA RADE Reber 18, Đurđekovec 150 Kn

Svim darovateljima iskrena hvala!


Ovih dana napustila nas je:

MARA BLAŽINOVIĆ r. Perković iz Kučilovine u 72. godini.

Dobri Bože uvedi je u svoje vječne stanove!


SKUPOCJENA OGRLICA!

Draguljar je sjedio za stolom i kroz izlog svoje otmjene trgovine promatrao prolaznike. Neka se djevojčica približila trgovini i prislonila nosić na izlog. Kao nebo plave oči radosno zasjaše kad ugleda jedan od izloženih predmeta. Ušla je odlučno i prstom pokazala ogrlicu od modrog tirkiza. “To je za moju sestru. Možete li mi je zapakirati kao dar?” Trgovac s nevjericom pogleda djevojčicu i upita: “Koliko novaca imaš?” Ona se podiže na prste, stavi na stol limenu kutijicu, otvori je i isprazni. Bilo je ondje nekoliko manjih novčanica, šaka sitniša, nekoliko školjki i figurica. “Hoće li biti dovoljno?” – upita ponosno. “Željela bih starijoj sestri kupiti dar. Otkada nemamo mame, ona obavlja sve poslove i nema ni trenutka vremena za sebe. Danas joj je rođendan. Uvjerena sam da će je dar veoma obradovati. Njezine su oči iste boje kao taj dragi kamen.” Trgovac je otišao u malu prostoriju i u zlatnocrveni papir zapakirao kutijicu. “Uzmi i pažljivo ponesi”, – reče djevojčici.

Ona uze paketić kao pobjednički pehar i ponosno izađe iz trgovine. Sat vremena kasnije u trgovinu uđe prekrasna djevojka s kosom boje meda i divnim modrim očima. Stavi na stol kutijicu koju je trgovac pažljivo zapakirao i upita: “Ova je ogrlica kupljena u vašoj trgovini?” “Da, gospođice.” “Koliko je koštala?” “U mojoj trgovini cijene su stvar povjerenja, tiču se samo mene i mojih kupaca.” “Moja sestra je imala nešto sitniša, sigurno nije mogla platiti ovako vrijednu ogrlicu!” Trgovac zatvori kutiju, složi omot i vrati je djevojci. “Vaša je sestra platila najvišu cijenu: dala je sve što je imala.”

POANTA:Daj sve od srca i uračunati će ti se u pravednost!”


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 30. IX. – 6. X. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, MILAN Hranj, LJUBICA i IVAN Trempetić, obit. Kovačić i Dorčić LJUBICA i DAMIR Švaljek, JASNA Petir
 • SRI. u 18.00 sati – Nakana
 • ČET. u 17.00 sati + ANA (JANA) Vuger
 • PET. u 18.00 sati – Nakana Molitvenog vijenca
 • SUB. u 17.00 sati + MILAN Prišćan
 • NED.
  – u 9.15. sati + BRANKO Miletić
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 29. rujna 2019.

Ispovijed školske djece u subotu u 9.00 sati, iza ispovijedi susret sa budućim KRIZMANICIMA.

PRVOPRIČESNICI u subotu u crkvi u 10.00 sati, dođite pa ćemo se dogovoriti oko daljnjih susreta.

Iduće nedjelje zaziv DUHA SVETOGA za početak nove školske godine.

Budući PRVOPRIČESNICI dolazite na svetu misu nedjeljom u 9.15 sati, a KRIZMANICI na misu u 11.15 sati.

Započelo je Inicijativa 40 dana za život. Neki će pred bolnicama moliti za NEROĐENE, a mi se možemo uključiti tako da kroz 40 dana uz molitvu i post budemo potpora. Svi oni koji bi bili spremni jedan dan postiti za Inicijativu 40 dana za život, neka se jave u sakristiju.

Svima koji su se i ove godine uključili u organizaciji VUGROVEČKOG MIHOLJA – ISKRENA HVALA!

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400

Župni listić 762

godište XV. broj 36(762) − 22. rujna 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-762.PDF

XXV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 16,1-13)

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: “Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi’ Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mome?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu. ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.”


PISMO SVIMA KOJI ŽELE BITI BOGATI I MOĆNI

Dosegao sam vrh uspjeha u poslovnom svijetu. U tuđim očima moj život je vrhunac uspjeha. Ali osim posla, imam vrlo malo radosti u životu.

Na kraju, bogatstvo je samo životna činjenica na koju sam navikao.

U trenutku, dok ležim bolestan na krevetu i prisjećam se svog života, shvaćam da sva priznanja i bogatstvo, na koje sam se toliko ponosio, izgledaju blijedo i beznačajno prema licu neizbježne smrti.

Možete zaposliti nekoga da vozi auto za vas i da zarađuje za vas, ali ne možete naći nekoga da nosi vašu bolest za vas. Materijalne stvari koje se izgube mogu se naći. Ali jedna stvar se nikada ne može naći kad se izgubi – život!

Volite svoju obitelj i svoje prijatelje. Lijepo se odnosite prema sebi. Njegujte ostale. Kad ostarimo i postajemo mudriji polako shvaćamo da sat od 3000 ili 30 dolara pokazuje isto vrijeme. Bez obzira imamo li novčanik od 3000 ili 30 dolara, količina novca u njemu je ista.

Bez obzira vozimo li auto od 150.000 ili 15.000 dolara ceste i dužine su iste, i na kraju dođemo na istu distancu. Bez obzira je li kuća u kojoj živimo velika 50 ili 500 kvadara, količina samoće je ista.

Shvatit ćete da istinska unutarnja sreća ne dolazi od materijalnih stvari.

Ako letite prvom klasom i avion se sruši, i vi ćete se srušiti…

Stoga, nadam se shvaćate, kad imate obitelj, prijatelje, braću i sestre, s kojima se možete smijati, pričati, pjevati i raspravljati o bilo čemu to je prava sreća!

Ne učite djecu da budu bogati. Učite ih da budu sretni. Tako kad odrastu da znaju vrijednost stvari a ne cijenu.

Neka vam hrana bude lijek. Inače će vam lijekovi biti hrana.

Velika je razlika između ljudskog bića i biti čovjek.

Ako želite hodati brzo, hodajte sami! Ako želite hodati daleko, hodajte skupa ti i Bog tvoj Otac koji jedini daje smisao tvom životu i postojanju.

Steve Jobs, rođen 1955. a umro 2011. godine, bio je sin sirijskog migranta i američke studentice. Nakon rođenja posvojili su ga Paul i Clara Jobs, koje je Steve smatrao svojim roditeljima. Jobs je osnivač IT tvrtke Apple, koju je osnovao 1976. godine, zajedno s dugogodišnjim prijateljem Steveom Wozniakom. Oni su zajedno na tržište pustili Apple II, prvo računalo za osobnu uporabu (PC) u povijesti. Kasnije je svojim inovacijama iPod, iPhone, iPad promijenio novo tehnološko doba. Jobs je bio vizionar i jedan od najvećih genija suvremenog doba. Bio je i veliki čovjek i humanitarac.


Darovi za crkvu

 • PEJO SARAF Jakopići 5, Đurđekovec 200 Kn
 • Svim darovateljima iskrena hvala!

Ovih dana napustila nas je:

MILAN PRIŠĆAN iz Šiletića u 72. godini.

Dobri Bože uvedi ga u svoje vječne stanove!


ZRIKAVAC I NOVČIĆ

Neki indijski mudrac imao je prijatelja koji je živio u Milanu. Upoznali su se u Indiji gdje je Talijan bio s obitelji na turističkom putovanju. Indijac je kao vodič pokazivao Talijanima znamenitosti svoje zemlje.

Milanski ga je prijatelj, iz zahvalnosti, pozvao da bude gost njegove obitelji. Htio mu je uzvratiti gostoprimstvo i pokazati znamenitosti Milana. Indijac je u početku odbijao, ali najzad, kako je prijatelj iz Italije bio uporan, pristane. Tako se jednoga dana pojavio u milanskoj zračnoj luci Malpensa. Sutradan su pošli u šetnju središtem grada. Indijac je čokoladnom bojom svoje puti, crnom bradom i žutim turbanom privlačio pozornost prolaznika, dok je njegov domaćin bio ponosan što ima tako egzotičnog prijatelja.

Na Trgu San Babila Indijac odjednom zastade i reče: „Čuješ li ti isto što i ja?“ Talijan se načas pribra i osluhne, ali odgovori da ne čuje ništa osim buke gradskog prometa. „U blizini je zrikavac, čujem ga kako pjeva“, nastavi Indijac siguran da dobro čuje. „Varaš se“, usprotivi se Talijan, „čuje se samo gradska buka. Konačno, otkud ovdje zrikavac?!“ „Ipak sam u pravu, čujem zrikavca kako pjeva“, odvrati Indijac odlučno i počne pretraživati obližnje grmlje. Začas pokaže sumnjičavom prijatelju prekrasna zrikavca koji se zavlačio u rupu ljutit što ometaju njegov koncert.

„Jesi li vidio da je bio zrikavac?“ upita Indijac. „Istina je“, prizna Talijan. „Vi Indijci imate puno bolji sluh od nas Europljana…“ „Opet se varaš“, nasmiješi se mudri Indijac. „Pazi sad…“ On izvadi iz džepa novčić i neopazice ga baci na pločnik. Istoga se časa osvrne četvero ili petero prolaznika. „Jesi li vidio?“ upita Indijac. „Novčić je zazvonio tiše od zrikavčeve pjesme, a vidio si koliko ga je ljudi čulo.“

Bruno Ferrero


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 23. IX. – 29. IX. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, DRAGICA Vukas, IVAN Đurinec god., HUGO Lončar, VID god. VIDEK MARTINA, i NENAD Hrenović, ALOJZ, EVA i PETAR Fišter, VLADO Brajović i OLA Gračak, BARA god. i PETAR Pavlović, MARICA Vukas, RUŽA god. i NIKOLA Baričević, obit. Hojanić, FILIP i KATA Vuger, MARICA Dutković i NENAD Hrenović, za poginule hrvatske branitelje: RENATO Pavlinec, GERI Stonhaus, DARKO i DARIO Sever, KREŠO Marković, SLAVKO Pongrac i DUBRAVKO Dubranec
 • SRI. u 18.00 sati – Nakana
 • ČET. u 17.00 sati – Nakana
 • PET. u 18.00 sati + IVAN Podgorski
 • SUB. u 16.00 sati – Vjenčanje
 • NED.
  – u 9.15. sati – Župna
  – u 11.15 sati – Kod sv. MIHALJA zajednička

OBAVIJESTI – 22. rujna 2019.

Danas iza poldanice otvorenje je likovne kolonije u Galeriji župnog dvora koja je bila kod nas ovaj vikend.

Utorkom iza svete mise, molitva za NEROĐENE.

U utorak i srijedu od 17.00 sati nastavlja se upis PRVOPRIČESNIKA.

Budući PRVOPRIČESNICI dolazite na svetu misu u 9.15 sati, a KRIZMANICI na misu u 11.15 sati.

U nedjelju sveta misa u 11.15 sati u crkvi sv. Mihalja.

Svima koji su se i ove godine uključili u organizaciju VUGROVEČKOG MIHOLJA – ISKRENA HVALA!

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“. Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 370

Župni listić 761

godište XV. broj 35(761) − 15. rujna 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-761.PDF

XXIV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 15,1-32)

“Neki čovjek imao dva sina. Mlađi od njih reče ocu: ‘Oče, daj mi dio baštine koji mi pripada!’ Otac im podijeli imanje. Poslije nekoliko dana mlađi sin skupi sve svoje te krene u daleku zemlju i ondje rasu svoje imanje provodeći život razvratno. Kad potroši sve, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on poče oskudijevati. Tada ode u najam nekom čovjeku u onoj zemlji, a taj ga posla u polje da čuva svinje. Uzalud je čeznuo da bar jednom napuni trbuh ljuskama od mahuna što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Tada dođe k sebi i reče: ‘Koliko najamnika u mog oca obiluje kruhom, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći ću ocu svome pa mu reći: Oče, sagriješih Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Primi me kao jednog od tvojih najamnika!’ Diže se i krenu svome ocu. Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac, i sažali mu se te poleti, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin mu reče: ‘Oče, sagriješih Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom…!’ Tada otac reče svojim slugama: ‘Brzo, donesite haljinu, onu najbolju, i obucite ga! Stavite mu na ruku prsten a na noge sandale! Dovedite ugojeno tele te ga zakoljite da jedemo i da se veselimo, jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživje, bijaše izgubljen i nađe se.’ I počnu se veseliti. Njegov stariji sin bijaše u polju. Kad na povratku stiže blizu kuće te ču pjesmu i igru, dozva k sebi jednoga od slugu i upita ga što je to. ‘Došao ti brat – odgovori – pa tvoj otac zakla ugojeno tele, što opet sina ima zdrava.’ On se razljuti i ne htjede ući. Njegov otac iziđe i poče ga moliti. Tada će on ocu: ‘Evo ti služim tolike godine i nikada ne prekrših ni jedne tvoje zapovijedi, a ti mi nikada ne dade ni jareta da bih se mogao proveseliti sa svojim prijateljima. A kad ti se vrati taj sin, pošto je s bludnicama razasuo svoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele!’ Nato mu otac odgovori: ‘Sine, ti si uvijek sa mnom. Sve je moje tvoje. Ali se ipak trebalo veseliti i radovati, jer ti ovaj brat bijaše mrtav i opet oživje, bijaše izgubljen i nađe se!’”


PRIČA O NESTANKU OVCE KOJA JE MISLILA DA NIKOME NIJE BITNA

Ja sam ovca broj sedamdeset i dva. Znam to dobro, jer mi piše na leđima. Da bi si olakšao posao nadgledanja, pastir je svaku ovcu označio brojem. Tako znam i to da nas je stotinu na broju. Ovca pod brojem sto ima vunene uvojke i veoma je umišljena. Mislim da broj sto nosi zato što ima najveću stražnjicu.

Moj broj je sedamdeset i dva, a to znači da nisam među prvima kada stado krene, ali ni među posljednjima. To što sam u sredini znači da pripadam masi apsolutne osrednjosti.

U stvarnosti nisam beznačajna. Iskorištavaju me kao i svaku drugu ovcu. Uzimaju mi vunu, mlijeko i janjce. Životinja sam. Služim za proizvodnju i to se zna. Vrijedim koliko i letva u ogradi ovčinjaka. Nitko me ništa ne pita.

Stoga sam odlučila nestati. Udaljila sam se noću od stada misleći kako ću biti daleko kad pastir primijeti da me nema.

U početku sam bila izvan sebe od sreće. Skakala sam po stijenama, birala mladu travu, pasla gdje sam htjela, pila vodu iz potoka, a kad bi mi to dodijalo legla bih u debelu hladovinu i odmarala se do mile volje. Vuna, mlijeko, janjci, sve je bilo moje. Napokon sam postojala!

Dvije sam noći provela pod zvijezdama. Stvarno, što će meni pastir?

Ali noćas sam spazila vuka, čula zvuk njegovih šapa i osjetila miris. Bio je u blizini. Skamenila sam se od straha, stajala nepomično ispred dva oka što su se svijetlila kao zvijezde, čula sam ga kako mljacka. Gotova sam.

Ali odjednom se pojaviše dvije ruke i ponesoše me iz moga skloništa, dvije ljudske ruke koje dobro poznajem.

Došao je pastir! Pronašao me je!

“Idemo doma. Nedostajala si mi baš ti, broj sedamdeset i dva!”

 Bruno Ferrero

Ne smijemo suditi i nagađati o svojemu bližnjemu bez utemeljene osnove.

Sv. Alfonz Liguori (1696. – 1787.)


Darovi za crkvu

 • MANDA KOVAČIĆ A. Šenoe 71, Vugrovec 200 Kn
 • IVICA IGRC Prigorska 35, Prekvršje 200 Kn
 • Obitelj KASALO Glavna 61, Đurđekovec 400 Kn
 • RUŽICA CAPEK Dobrodolska 23, Dobrodol 100 EU

Svim darovateljima iskrena hvala!


Sakramenat svetog krštenja primio je:

MATEJ MARTINEC drugo dijete Stjepana i Vere r. Derviš iz Markova Polja

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustila nas je:

ANA VUGER r. Vuger iz Vugrovca u 90. godini.

Dobri Bože uvedi ju u svoje vječne stanove!


OD SVIH STVARI SE MOŽE NEŠTO NAUČITI

„Od svih stvari se može nešto naučiti,” reče jednom rabbi Sadagora jednom svom učeniku. „Ne samo od stvari koje je Bog stvorio, nego i od stvari koje su ljudi izumili i napravili može se nešto važno naučiti.” Učenik sumnjičavo upita: „A što se može naučiti od željeznice?” „Da čovjek može mnoge lijepe stvari propustiti ako samo trenutak zakasni.” „A što se može naučiti od jednog telegrafa?” Učitelj odvrati: „Da se svaka riječ broji i plaća!” Učenik ne popušta i pita dalje: „A što se može naučiti od telefona?” „Da se tamo čuje što se ovdje govori.” Sigurno je učeniku nešto upalilo, pa više nije pitao.

„Od svih stvari se može nešto naučiti.” I Isusove prispodobe potvrđuju povijesno iskustvo: Sve, ama baš sve, u stvorenju i svagdašnjem životu, su za Isusa slike i usporedbe za kraljevstvo Božje, a time i za samoga Boga. „Od svih stvari se može nešto naučiti.”


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 16. IX. – 22. IX. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, obit. Koši, Brkić, Faust, Jakopović i nakana, MIJO, MARTINA i ĐURO Čvek, STJEPAN, ANTUN i JALŽA Pavlović, MARTIN i obit. Fulir, RUŽICA Kovačić, KATICA i PETAR Trempetić, MILJENKO Palada i MARIJA Sikora, MARICA I OBIT. Sedinić r. Kuntić, FRANJO Popović, JOSIP god., MARICA i obit. Meglaj, MARIJAN Zenko, nakana za bolesnika, ĐURĐICA Vuger god., MARIJA i VID Galović, RUŽICA, IVAN i obit. Vuger, RUŽICA Vuger, MILKA i STJEPAN Puđak, DOROTEJA i JOSIP Popović, RUŽICA i FRANJO Petljak
 • SRI. u 18.00 sati + ANA (JANA) Vuger
 • ČET. u 18.00 sati + BISERKA Benić
 • PET. u 18.00 sati + ANKICA Fundek god.
 • SUB. u 17.00 sati – U DOBRODOLU
 • NED.
  – u 9.15. sati + OLGA Lesičar
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 15. rujna 2019.

Utorkom iza svete mise, molitva za NEROĐENE.

Četvrtkom iza svete mise kratko klanjanje pred PRESVETIM.

Od utorka do četvrtka od 17.00 sati upis PRVOPRIČESNIKA.

U sakristiji možete podići CD-e sa mlade mise.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“. Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 370

Župni listić 760

godište XV. broj 34(760) − 8. rujna 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-760.PDF

XXIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 14,25-33)

U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: “Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik! Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: ‘Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir. Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje ne može biti moj učenik“.

Komentar:

Mnogima se čini da je često izgubljeno sve ono što nije bilo u njihovim planovima, zanemaruju svoja ograničenja i nevažnost vlastitih ciljeva u Božjem planu. Započeta gradnja kule se ne može dovršiti… Neki se tada slome i zatvore u pesimizam. A pogledamo li Isusa – dogodio se čas kada je svima oko njega izgledalo da njegov životni put nije uspio… a zapravo ostvaren je Božji plan po kojemu danas mi živimo.
Isus nas uči da svaka nevolja treba biti blagoslovljeni križ. Mudrost je Isusovih učenika da iz svake nevolje izađu čišći, preobražavajući patnju u blagoslov.
Postoji, dakle, Božja logika nad našim životom. Ali, trebamo odabrati Isusa za cilj života – prihvatiti njegov život kao svoj!


SLIJEDITI KRISTA

U jednoj obitelji, otac je nekim slučajem postao ovisnik o alkoholu. Često bi išao u gostionicu, i tamo trošio svoj teško zarađeni novac na alkohol, dok mu je obitelj zbog toga patila u neimaštini. Uvijek bi se izgovarao kako je to njegova osobna stvar, i da se nitko zbog toga ne treba brinuti. Jednog zimskog dana, otac je otišao u gostionicu. Bilo je to u vremenu kada se snijeg nije čistio po ulicama. Nije prošlo dugo, a u gostionicu je ušao njegov petogodišnji sin. Otac se iznenadio.
„Kako si me našao, i kako si mogao doći po tom snijegu?“ upitao je otac.
To nije bio veliki problem!“ odgovorio je sin. „Samo sam slijedio tvoj trag koji si ostavio u snijegu. Skakao sam u tvoje stope.“
Otac se zgrozio. Shvatio je da njegov život ostavlja tragove po kojima se ipak netko upravlja. Shvatio je, ukoliko ovako nastavi, svoju će obitelj odvesti na krivi cilj.

Htjeli mi to ili ne, svojim životom mi ostavljamo tragove. Možda nam se čini kako to nikog ne treba brinuti, ali ipak kad-tad netko će se tim tragovima koristiti. Kuda vode naši tragovi. Mogu li oni nekog dovesti u sigurnu luku, mogu li oni nekog dovesti Kristu.

Kao što rekoh, mi na našem životnom putu ostavljamo trag. Međutim, ostaje pitanje, što će biti naša orijentacija u životu. Isus Krist, prošao je ovom zemljom čineći dobro. Ostavio je vrlo duboki trag iza sebe. Možemo li prepoznati Kristov trag u toj životnoj zbrci, u toj utabanoj stazi punoj tragova.


Jedna pripovijetka kaže kako su ljudi koji su išli u kraljevstvo Božje nosili sa sobom svoje križeve. Bili su to relativno teški i nezgrapni križevi. Jedan kršćanin umorio se noseći križ, te je uzeo pilu i malo ga skratio, kako bi mu bio lakši. Sada mu je bilo komotnije, jer ga nije žuljao teški drveni križ. Međutim dogodilo se nešto neočekivano. Na svom putu naišli su na jednu opasnu provaliju koju je trebalo prijeći. Svi kršćani koji su imali križeve, premostili su tu provaliju svojim križem. Međutim kršćaninu koji je olakšao svoj križ skraćivanjem, to nije pošlo za rukom. Križ mu je bio kratak. Ovo je samo priča, ali poruka je vrlo ozbiljna. Bila bi to u istinu najveća tragedija da dođemo do kraja našeg duhovnog puta, a onda shvatimo kako ne možemo prijeći.


Darovi za crkvu

JANJKO RAJIĆ Slatinska 9, Vugrovec 200 Kn

Svim darovateljima iskrena hvala!


Ovih dana napustila su nas:

ŽELJKO PISAČIĆ iz Dobrodola u 57. godini.

ANA GVOZDANOVIĆ r. Klisurić iz Paruževine u 86. godini.

RUŽICA VUGER r. Čvek iz Vugrovca u 85. godini.

Dobri Bože uvedi ih u svoje vječne stanove!


BREME ODGOVORNOSTI KOJE SMO SAMI POSTAVILI

Bajka pripovijeda o ptici, koja je ležala na leđima i uzdigla noge visoko prema nebu. Jedna druga ptica je upita: „Zašto ležiš tako komično na zemlji?” Strogog lica ova odgovori: „Svojim nogama nosim nebeski svod da se ne sruši.” Jedva je izgovorila te riječi, padne jedan uveli list s obližnjeg stabla, preleti mimo ptičice, ova se preplaši i odleti, a nebo ostane na svom mjestu.


TERET ŽIVOTA: ILI NE SHVAĆAJ SEBE TAKO VAŽNIM

Ponekad nam se događa kao toj ptici. Bez nje nema ništa. A dovoljan je bio jedan otpali list da proleti mimo i da je izbaci iz kolotečine i gotovo. Takvih listova može biti u našem životu, trenuci koji drmaju temelje našeg života ili nam pokazuju da se svijet može okretati i bez nas. Takav list koji nam može okrenuti sudbinu života može imati više imena: nezaposlenost, bolest, nesreća, duhovna bolest ili nekakva patnja ili kriza u odnosu s partnerom. Ovdje primjećujemo kako malo stvari imamo u rukama. Ova bajka nas uči, kao i završetak današnjeg evanđelja, jednom stvarnom pogledu na život. On nas rasterećuje pogledom na našu stvarnu odgovornost i podsjeća me na izjavu pape Ivana XXIII. koji je rekao: „Ivane, ne smatraj sebe važnim!” Čovječe ne smatraj sebe tako važnim, nego važnim smatraj nekoga drugoga – toga Isusa koji poziva da ga nasljedujemo.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 9. IX. – 15. IX. 2019.

 • PON. u 19.00 sati + ANA Gvozdanović sprovodna
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, STJEPAN Letec, TOMO god. SLAVKO, STJEPAN, MARICA i ŽELJKICA Fišter, IVAN Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, STJEPAN god. i obit. Pekčec, KATA Dropula, JOSIP, STJEPAN i KATARINA Pekčec, MARICA i obit. Kovačić, IVAN, LJUBICA i MIRKO Kovačić, MAGDA i STJEPAN Ožbolt, JOSIP, ŠTEFANIJA i ZLATKO Hvalec, obit. Juračić i Lugarić, ANĐELA Jurčić
 • SRI. u 18.00 sati + RUŽA Rožić
 • ČET. u 18.00 sati + SLAVICA i FRANJO Domenkuš
 • PET. u 18.00 sati – Nakana
 • SUB. u 18.00 sati + LUCIJA i STANKO Rajić,, BRANKO i MARICA Brajković, JASNA Petir
 • NED.
  – u 9.15. sati + STJEPAN, MARICA i obit. Tomašek, obit. Kereš Đurinec i Vincetić
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 8. rujna 2019.

Utorkom iza svete mise, molitva za NEROĐENE.

U sakristiji možete podići CD-e s mlade mise.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Svim našim vjeroučenicima, njihovima učiteljima i profesorima, kao i njihovim obiteljima želimo uspješnu i blagoslovljenu novu školsku i vjeronaučnu godinu

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 370