Mlada misa – vlč. majk Rušec

Mlada misa u Župi – 23. lipnja 2019.

Foto: Marko Puškarić