Sat je vraćen natrag

Ljetno računanje vremena, sukladno Uredbi o računanju vremena, završilo je u nedjelju, 27. listopada 2019., u 3 sata, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3 sata računa kao 2 sata.

Sat natrag - zimsko računanje vremena

Dakle, sat je noćas vraćen za jedan sat unatrag pa pripazimo da nedjeljne mise počinju sat vremena kasnije – ako još nismo promijenili vrijeme na svojim satovima.

Župni listić 766

godište XV. broj 40(766) − 20. listopada 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-766.PDF

XXIX. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 18,1-8)

U ono vrijeme: Iznese im zatim usporedbu o tome kako uvijek treba moliti i nikada ne klonuti. I reče: “Bijaše u nekom gradu sudac koji se nije bojao Boga i nije držao do ljudi. A bila u onome gradu i udovica koja bi dolazila k njemu i molila ga: ‘Brani me od mog protivnika!’ Onaj to zadugo ne htjede. Ali nakon toga reče u sebi: ‘Ako se Boga i ne bojim a do ljudi ne držim, ipak ću, jer mi dosađuje, braniti ovu udovicu, da vječno ne dolazi i razbija mi glavu.’” Gospodin nastavi: “Čujte što govori nepravedni sudac! Pa da Bog zbilja ne obrani svoje izabranike koji dan i noć vapiju prema njemu? I da zategne s njihovom stvari? Kažem vam, brzo će ih obraniti. – Ali, hoće li Sin čovječji, kada dođe, naći vjere na zemlji?”

Komentar:

Isus govori o siromašnoj udovici koja nema nikakvog zemaljskog zaštitnika, koja je prepuštena samoj sebi. No, ova je siromašna udovica mnogo puta tražila ispunjenje svog zahtjeva: da je sudac obrani od protivnika. Najzad je dobila što je tražila. Ustrajnošću.

Mi postupamo nepravedno prema drugima, jer smo zli. A Bog je neizrecivo dobar, drugačiji od ovog nepravednog suca. Kod Boga je svatko odmah na redu. Bog samo čeka na tebe.

Molitvom nećemo mijenjati Boga, jer je on neizrecivo dobar i u tom pogledu neće molitvom postati bolji, milosrdniji. Međutim, molitva mijenja nas, molitvom mi postajemo bolji.


KOLIKO KATOLIKA ŽIVI DANAS U SVIJETU…

Prema posljednjim statističkim podacima, na svijetu je 31. prosinca 2013. živjelo 1,253.926.000 katolika što iznosi 17,68 posto cjelokupnog svjetskog stanovništva.

Istraživanje je objavila Fides, informativna agencija Papinskog vijeća za misije, na Svjetski dan misija, a riječ je o statistici koju objavljuju redovito, pri čemu uvijek objavljuju podatke za pretprošlu godinu. Istraživanje tako ove godine pokazuje da je broj katolika u godinu dana tijekom 2013. porastao za više od 25 milijuna. Najviše u Americi (oko 15 milijuna), te u Africi (7,5 milijuna) i Aziji (2,1 ,milijun). U Europi taj se broj održava na postojećem. U postotku, broj katolika na svijetu porastao je za 0,09 posto.

Broj svećenika nije porastao tako značajno kao broj laika i krajem 2013. iznosio je 415.348, samo za tisuću više nego godinu prije. To bi značilo kako na jednog svećenika ide oko 13.752 vjernika. Pad broja svećenika zabilježen je u Europi (-2283), ali u Aziji, Africi i Americi taj je broj porastao. Dijecezanskih svećenika je 280.532, a redovnika 134,816. Ukupan broj redovnica je 693.575, pri čemu taj broj, nažalost, konstantno pada.

Fides je naveo i broj biskupa – ukupno ih je na svijetu 5.173, od toga 3.945 dijecezanskih svećenika i 1.228 redovnika. Stalnih đakona je 43.195, svjetovnih misionara 367.679, a katehista 3.157.568.

Istodobno, Katolička Crkva vodi 73.263 vrtića na svijetu s 6.963.669 djece, 96.822 osnovnih škola s 32.254.204 učenika, 45.699 srednjih škola s 19.407.417 učenika. Crkva također skrbi za 2.309.797 srednjoškolaca i 2.727.940 studenata.

Što se tiče karitativnog rada, Crkva upravlja s 5.034 bolnice, 16.627 ambulanti, 611 domova za osobe oboljele od gube, 15.518 domova za starije i bolesne osobe, 9.770 sirotišta, 12.082 jaslica, 14.391 bračnih savjetovališta, 3.896 centara za socijalnu rehabilitaciju i 38.256 drugih institucija koje se bave društveno korisnim radom.

 (preuzeto s: www.frama-posusje.com)


Od pomanjkanja velikodušnosti do mlakosti samo je jedan korak.

 Sv. Josemaria Escriva


Ovih dana napustili su nas:

ANTUN MAJCEN iz Đurđekovca u 63. godini.

GORDANA KRAJINOVIĆ r. Vrdoljak iz Đurđekovca u 40. godini.

Dobri Bože uvedi ih u svoje vječne stanove!


MOLITVA ŽENE TRGOVCA NABOŽNIM PREDMETIMA!

Gospođa Marija, vlasnica stare firme “Marija i sinovi” koja se bavi prodajom stvari za pisanje i pobožnim predmetima, svakog dana ide na uru klanjanja u svoju župnu crkvu. To je vrlo pobožna stara dama.

“Najljubežljiviji Sine svemogućeg Boga” – govori ona, poslužujući se jednim od poznatijih starih molitvenika, poznatih izdavača “o moj slatki Spasitelju, koji si na ovaj svijet došao, da bi iz njega iskorijenio grijeh, smiluj se svima koji živa u ovoj suznoj dolini i stenju u sjeni smrtnoj… Molim te da nam pošalješ malo više kupaca prigodom svete godine. Sada ili nikada je šansa da prodamo naše stare škapulare, a koji su prije nekoliko mjeseci stigli, i znaš da imamo još mnogo preostale robe…

Bezgrešno janje, koje se za grješnike s toliko ljubavi žrtvuje, imaj samilosti prema njihovom stanju, i oslobodi ih ropstva sotone, zaslugama tvoje muke. Ja se bojim, naručila sam veću količinu posudica za blagoslovljenu vodu od biskvit porculana. Neki se kupci žale da su preskupe. To je jedini artikl koji mi nešto donosi i ne mogu ga dati jeftinije. Inače mogla bi zatvoriti dućan. Srećom se te stvari brzo razbijaju i tada treba nove nabavljati. Količina se mora prodati.

Naši grijesi, o Božanski spasitelju, su dali tvojim mučiteljima oružje u ruke… Ali ipak je tako, posao je posao, i ne može se doći na zelenu granu, ako bi se stvari samo poklanjale. A još je i pred nama “mrtva sezona” gdje se ne može prodati ni jedan jedincati katekizam, bočicu crnila ili neki pak papir. Pa ako donesem tu i tamo neki sumnjivi roman, koju malu smiješnu stvarčicu, pa i karte sa raznim više manje pikantnim figurama, kad ih se drži nasuprot svjetla, moj Bože, pa zar to nije stvar kupca, zar ne? U ostalom, ja te stvari prodajem samo dobro odjevenoj starijoj gospodi, ti to znaš Gospodine, zar ne? I što je tu zlo? O, dragi Isuse, ne miješaj se u moj posao…”


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 21. X. – 27. X. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + MARA Blažinović, (J)ANA Vuger, STJEPAN god. Vuger ANTO i MANDA Petrić, GORDAN, ZORA i obit. Habek, JASNA Petir, SLAVKO, TOMO, STJEPAN, MARICA i ŽELJKICA Fišter, STJEPAN, ANA i JULČA Pajurin, RUŽICA i IVAN Pavlović, STJEPAN god. i ANA Popović, MARICA god., STJEPAN, MATO i ANA Greguranić, SLAVEK Marković, STJEPAN, JELICA i obit. Noker, PAVO Burger, JULIJA i PETAR Komerički, STJEPAN Jaklenec, SOFIJA god. i obit. Bogunvić, obit. Facković, ANTE Pavić god. SLAVKO, KATICA i IVAN Fluka, IVAN god. i ANICA Rukelj, HELENA i PETAR Trempetić
 • SRI. u 18.00 sati + VESNA i ŠIMUN Križanac
 • ČET. u 18.00 sati + RUŽA Vuger, ŠIME Torbarina
 • PET. u 18.00 sati – Nakana
 • SUB. u 17.00 sati – Zahvala za 25 god. škole
 • NED.
  – u 9.15. sati + MIHAEL Pijetlović
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 20. listopada 2019.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE u subotu 9.00, 10.00 i u 11.00 sati.

Dječji zbor subotom u 11.00 sati.

Vjeronauk Krizmanici srijedom na župnom dvoru.

Imamo svijeće za nadolazeće blagdane: cijena je 10 Kuna, polovica ide za naš Caritas, a druga polovica preko Caritasa Zagrebačke Nadbiskupije donirat će se za kuću sv. Franje u Vugrovcu.

U subotu je bila radna akcija na župnom dvoru, hvala Ivi Lažeti koji je svojom dizalicom orezivao naša stabla, uz dobro oko našega Ravnatelja Vlade Vugeru i sigurne ruke Antuna Kaurića. Flaksao nam je Ivica Petraš, oko drva su bili Zvonko Juroš, susjed Marko, a Darko Židak sa svojom ekipom Davorom Popović i Tihomirom Stjepanovićem uređivali su buduće prebivalište za purane. Ekipa iz Fotona s dva svoja stroja su pokosili dvorište. Hvala i Miji Lažete koji ih je cijeli tjedan poticao da dođu. Hvala svima od srca!

Nalazimo se u Marijinom mjesecu listopadu – molimo sv. Krunicu.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400

Župni listić 765

godište XV. broj 39(765) − 13. listopada 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-765.PDF

XXVIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 17,11-19)

U ono vrijeme: Na putu u Jeruzalem prolazio je granicom Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, izađe mu u susret deset gubavaca; stadoše podaleko i počeše vikati: “Isuse, Učitelju, smiluj nam se!” Kad ih opazi, reče im: “Idite i pokažite se svećenicima!” I očistiše se dok su išli. Jedan od njih, čim vidje da je ozdravio, povrati se slaveći Boga u sav glas. Pade ničice do nogu Isusovih pa mu poče zahvaljivati. Taj bijaše Samarijanac. Isus ga zapita: “Zar se nisu očistila desetorica? Gdje su još devetorica? Nijedan se ne nađe da se vrati i Bogu zahvali, osim ovog tuđina!” I reče mu: “Ustani i hajde, tvoja te vjera spasila!”

Komentar:

Isus je dirnut dolaskom Samarijanca. A razočaran devetoricom samoživih i sebičnih koji se nisu vratili.

A što mi tražimo od Isusa? Ne tražimo li tjelesno zdravlje i pomoć u materijalnim poteškoćama? A dopuštamo li Isusu da zahvati u naše srce, da nas spasi od nas samih, od ograničenosti i gluposti naše pameti i srca? Tko će se prepoznati u devetorici sebičnih? Gospodine! Daješ život i zdravlje, a ja prigovaram na sitnicama za koje mislim da mi nedostaju. Ne znam reći hvala jer živim i još dijelim s onima koji su potrebniji kruha i riječi.


PLJESAK ZAHVALNOSTI

Nakon što je glazbena umjetnica, po završetku svoga uspješnog nastupa, ispraćena burnim pljeskom, napustila pozornicu, na pozornicu su hitrim korakom izašla tri muškarca. Njihovom hitrom dolasku odazvao se jednako hitar pljesak prisutnih, koji se za tren rasuo uz prigušen i zbunjen smijeh. Naime, tri muškarca bili su pomoćni radnici, čiji je posao bio što brže i neprimjetnije pripremiti pozornicu za sljedeću točku programa. Oni su se na takve zabune navikli, pa su s osmjehom na licu obavili svoj posao. Pritom nazočna publika, uz blagi osjećaj nelagode, u tišini iščekuje nastavak programa. Ali za nelagodu nema razloga. Jer i ona trojica zavrjeđuju pljesak. I njihov je posao dostojan poštovanja.

Nezgoda je u tome što prema ustaljenim običajima pljesak pripada ponajprije umjetnicima i sportašima. I političarima prigodice. No, pljesak može biti iskaz prepoznavanja istinskih vrijednosti, ali može biti i prevrtljiv, i neutemeljen i nemilosrdan. Mnogi obavljaju poslove uz koje, po naravi stvari ne spada pljesak. Te poslove, premda često i nisu odmaknuti od pogleda javnosti, ovija neka tišina. Oni se mogu obavljati i u ozračju ozbiljnosti i vedrine, ali, u svakom slučaju, spadaju u neki drugi svijet. Rijetko kada je pljesak doživjela neka medicinska sestra ili laborantica. Rijetko noćni čuvar, vatrogasac, drvosječa ili pometač ulica. Rijetko ga je doživjela radnica u cvjećarnici, radnica na traci ili krojačica. Ali, to ne treba biti razlog za tugu. Jer odsutnost pljeska ne umanjuje vrijednost posla niti dostojanstvo onoga tko ga obavlja.

Osim toga, uz pljeskanje rukama postoji i pljeskanje srcem. Mnogi, koji nikada nisu imali prigode čuti pljesak ruku njima upućen, itekako su imali prigode iskusiti pljesak srca. I on je istinsko opravdanje čovjeka. Života. Pa ako i nakon čitavog života, proživljenog u predanoj zauzetosti za svoje najbliže, u predanom služenju i znanima i neznanima, izostane pljesak srca, ni to nije pogubno, ma koliko bolno i neshvatljivo bilo. Jer srce zna, uvijek zna, za koga je živjelo. A i to je svojevrstan pljesak. Pljesak zahvalnosti.

 (Stjepan Lice)


Darovi za crkvu

Obit. HANŽEK-ŠUVAK Aleja mira 27, M. Polje 300 Kn

N. N. 200 Kn

DARINKA PRIŠĆAN Šiletići 6, Šiletići 200 Kn

JAN KOVAČIĆ A. Šenoe 5, Vugrovec 400 Kn

Svim darovateljima iskrena hvala!


Sakramenat svetog krštenja primio je:

JAN KOVAČIĆ prvo dijete Ivana i Ane r. Hojanić iz Vugrovca

Roditeljima želim obilje radosti u odgoju djeteta!


ZAHVALNOST

Živjela dva pustinjaka u nekoj oronuloj kolibi. Dijelili su jedini sobičak koji su imali. Dane su provodili propovijedajući po okolnim selima.

Jednog dana su zatekli svoj skromni dom razrušen olujom. Od njihove sobice, nije ostalo niti pola prostora, polomljen krevetac… i ništa osim toga…Mlađi propovjednik, očajan, pade na koljena.

– O Bože! – zavapi. – Kako si nam mogao ovo učiniti! Zašto?! Zar ne vidiš da smo život posvetili tebi, hodamo okolo, govorimo kako si milostiv i pomažeš, a ti dopustiš da nam nevrijeme razruši jedini dom… – vikao je, na koljenima – očajan. Stariji propovjednik je šutio. Klečeći u tišini, sklopljenih ruku, molio se spokojna izraza lica. – Kako možeš tako stajati kad nam je pola sobe razrušeno? Kako možeš vjerovati da Bog spašava, nakon ovoga? – upita ga nervozno mlađi propovjednik.

– Sad vjerujem još čvršće – odgovori s osmjehom stariji. I zahvaljujem mu jer nam je ipak ostavio pola sobice. Da Bog ne pomaže, ne bi zatekli ni daske od ove naše kolibe. A nas je ipak, dočekalo pola… Imamo i dalje krov nad glavom, imamo gdje leći… Što više hoćeš?

Tako često uzimamo zdravo za gotovo činjenicu da se budimo: ako se, recimo, probudimo loše volje, muka nam je jer smo slabovoljni, a zaboravljamo dar da smo se probudili, da imamo priliku u tom danu napraviti nešto novo, drugačije, za sebe i svijet. Naučimo se biti zahvalni na lijepim trenucima, ali i i spokojno živjeti u onim bolnim danima kad nas očaj počinje svladavati.

Korak po korak počnimo živjeti iz zahvalnosti…


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 14. X. – 20. X. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, JASNA Petir, ANA (JANA) Vuger, IVAN, SLAVA, GABRIJEL Šebek, RUŽA, JOSIP i VINKO Židak, obit. Brkić, Koši, Faust, Jakopović i na nakanu, VINKO Rade god FRANJO Čvek god. KATICA i ZVONKO Podgorski, IVAN i MARICA Podgorski, DRAGICA i IVAN Ros god LUKA, JULČA i obit. Vuger, IVAN, STJEPAN i obit. Popović, obit. Kereš, STJEPAN Fašaić god., STJEPAN, DRAGICA, MARTINA i MARICA Gračak, obit. Dolenjak, MATO, MARGARETA i IVAN Vukas, LUKA,RUŽA i obit. Fišter, VINKO, STJEPAN i MARICA Petljak, MARTIN i KATICA Trempetić, MIRICA, IVAN i MIRO Škes, MARICA Horvat, IVAN i KAROLINA Brzak, MARIJA Čikeš, TEREZA i IVAN Fulir, obit. Rožić i Čvek, ZORA i GORDAN Habek, MARICA god. i obit.Vuger, ANĐELKO Tule i FRANJO Lipovac, ANA Kokanović, MARICA, STJEPAN i IVAN Kurjak, MARICA i IVAN Papaš, JANICA Hojanić, TEREZA i HINKO Hajnal, JOSIP i DORA Kuntić, ZVONKO Povrženić, LUKA, JALŽA i obit. Vuger, DANIJEL i ANA Pavlović, RUŽICA, FRANJO i SLAVKO Facković, IVAN i ANA Barbir, STJEPAN god. IVAN, MIRA i MIJO Baričević, ĐURO Milanović god. MARIJANA Toplak i MILKICA Popijač, ĐURO Đurinec, obit. Sedinić i Galović, MARICA i KATA Petljak
 • SRI. u 18.00 sati + STJEPAN god. i obit. Horvat
 • ČET. u 18.00 sati + MARA Blažinović, JOSIP Briški
 • PET. u 18.00 sati + STJEPAN Popović
 • SUB. u 16.00 sati – U PARUŽEVINI
 • NED.
  – u 9.15. sati + MIHAEL Pijetlović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 13. listopada 2019.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE u subotu 9.00, 10.00 i u 11.00 sati.

Vjeronauk Krizmanici u 9.00 i 10.00 sati na župnom dvoru.

PRVOPRIČESNICI dolazite na svetu misu nedjeljom u 9.15 sati, a KRIZMANICI na misu u 11.15 sati.

U subotu radna akcija na župnom dvoru od 8.30 sati, ponijeti škare za živicu, jedna motorka bi dobro došla i nadasve dobra volja.

Nalazimo se u Marijinom mjesecu Listopadu – molimo sv. Krunicu.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400

Župni listić 764

godište XV. broj 38(764) − 6. listopada 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-764.PDF

XXVII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 17,5-10)

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: “Umnoži nam vjeru!” Gospodin im odvrati: “Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.” “Tko će od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s posla: ‘ Dođi brzo i sjedni za stol’? Neće li mu naprotiv reći: ‘Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti’? Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ‘Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’”

Komentar:

Čuli smo prispodobu o sluzi. Služenje je poziv na koji je svatko pozvan. U svim okolnostima, na svim položajima, u svakoj životnoj dobi, na svakome mjestu: čovjek koji poslužuje ostvaruje volju Božju. Činiti ono što treba učiniti na svom mjestu – već je time primljena nagrada života! Čovjek treba biti zahvalan za taj prostor služenja po kojemu je tako blizu svome Gospodinu!

Mnogi su radi Isusa ostavili oca i majku, braću i sestre, polja i sve ostalo, te pošli za njim. Mnogi su zaista ozbiljno shvatili Isusovo obećanje “Tko izgubi život radi mene, naći će ga” i pošli u smrt. Takva je vjera djelotvornija od premještanja duda u more.


ZAHVALNICA ZA PLODOVE ZEMLJE

Još uvijek se u mnogim seoskim župama u ovo doba godine obilježava „nedjelja zahvalnica“, za sve plodove zemlje.

Već je u Starom zavjetu zabilježeno kako bi pobožan Židov zahvalno donio košaru prvih plodova u hram i „duboko se pred Bogom poklonio“. To je bilo razumljivo jer se u ono vrijeme živjelo na rubu gladi. Dovoljna je bila suša, najezda skakavaca, poplava, neki vojni ili pljačkaški pohod – i gladovalo se. Zato su bili duboko zahvalni za svaki plod zemlje. I danas, uza sve agrotehničke mjere, poljodjelci su itekako svjesni da dobra žetva ne ovisi samo o njima…

Danas nam se čini da se naš životni standard podrazumijeva.

Nema gladi. Sve se može kupiti… Pa ipak, ništa se u životu u potpunosti ne podrazumijeva. Strahote, nestašice, ratovi, prirodne katastrofe koje gledamo na televiziji lako se mogu preseliti i k nama. To što mogu privređivati i skrbiti se za svoju obitelj – i to je dar, dar koji sutra ne moram nužno imati. Sve je dar – obitelj, rodbina, prijatelji.

Dar je i sve ono što jesam i što sam kadar učiniti. Život je dar. Zato je mudro zahvaljivati Bogu za sve: za vedra jutra, za jutarnju kavu, za toplinu obitelji, za čudesni dar da smo voljeni i da smo kadri voljeti. Zahvalan čovjek je mudar čovjek, jer je svjestan koliko puno toga ima, a da u isto vrijeme to dobiva besplatno.

I još nešto.

Za puno toga što dobivamo i što jesmo, možemo i trebamo zahvaliti drugim ljudima. Ni to se ne podrazumijeva. Važna je zahvalnost prema roditeljima, prema odgajateljima i učiteljima, prema svakom čovjeku koji nas posluži i usluži, od blagajnice u trgovačkom centru do čistačice koja čisti i uređuje javne prostore i urede.

Zato je silno važna ona čarobna riječ: „Hvala!“


Ovih dana napustila nas je:

GORDAN HABEK iz Prekvršja u 54. godini.

Dobri Bože uvedi ga u svoje vječne stanove!


VJERA ŽIVOTOM POTVRĐENA
iz života svetog Antuna Pustinjaka

Sveti je Antun Pustinjak doznao da u egipatskoj Aleksandriji živi neki obućar koji je svetiji od njega. Željan da se što bolje usavrši u kršćanskom životu, odluči potražiti ga i pitati za tajnu njegova uspjeha u svetosti. Upita ga: „Što sve učiniš da bi bio tako velik na Božjem putu?“ Odgovori mu: „Ja sam jedno veliko ništa na Božjem putu: ja sam samo obućar.“ „Što radiš još, kako provodiš svoje dane?“

„Dijelim ih na tri dijela: osam sati radim, osam molim i osam spavam.“ Vjerovao je da su mu dani još veći dobrim djelima, pa ga upita: „U čemu je tajna tvoje svetosti? Da nije u siromaštvu?“ Obućar uzvrati:

„I ovdje jednostavno u novcu koji zaradim imam tri dijela: jedan dio dajem siromašnijima od mene, drugi dajem Crkvi, a treći ostaje meni.“

Svetac je sve svoje darovao da bi bolje mogao slijediti Krista, pa ga ponovno upita:

„Što još činiš za Gospodina Boga?… Kako u svojoj unutarnjosti doživljavaš Boga u ovom gradu grijeha?“

U svoj svojoj jednostavnosti odgovori obućar:

„Ispovijedam ti da mi je veoma loše u ovom gradu, posebno noću kada spavam, pa mislim koliki su grešnici oko mene. Često znam i zaplakati.

Tada najviše i molim: ‘Gospodine, poslušaj me! Ovi grešnici oko mene moja su braća. Ne kažnjavaj ih. Kazni mene namjesto njih. Pošalji mene u pakao, ali spasi moju braću!’”

Tada je shvatio svetac da je tajna prave svetosti ona koja nas čini slične Nebeskom Ocu, koji daje da sunce sja i nad pravednima i nepravednima. Šalje kišu dobrima i zlima i šalje svoga Sina na svijet da spasi grešnike.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 7. X. – 13. X. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, PETAR Kemfelja, IGNAC i obit. Pavlović, obit. Pekčec, BOŽICA Barišić, IVAN i obit. Popović, obit. Đuran, KATICA Đurić, JASNA Petir, IVAN, FRANCA, ALOJZ i JANICA Prusec, DRAGICA i ZLATKO Sokač, ANICA, RUŽA i JOSIP Meglaj, MAGDA i IVAN Samec, MIKA i NIKOLA Đeldić, PETAR Dučkić, MARKO i NADA Suman, za duše u čistilištu
 • SRI. u 17.00 sati – MILAN Prišćan, obit. Zvonar i Prišćan
 • ČET. u 18.00 sati – Za Duše u čistilištu
 • PET. u 18.00 sati + MARA Blažinović
 • SUB. u 18.00 sati + BRANKO Popović
 • NED.
  – u 9.15. sati + JAKOB god. i TEREZA Facković, DRAGICA Pregorec
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 6. listopada 2019.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE u subotu 9.00 i 10.00 sati.

KRIZMANICI neka svi dođu na vjeronauk u srijedu u crkvu u 16.00 sati!

PRVOPRIČESNICI dolazite na svetu misu nedjeljom u 9.15 sati, a KRIZMANICI na misu u 11.15 sati.

U četvrtak susret EKONOMSKOG i PASTORALNOG vijeća u 19.00 sati.

Nalazimo se u Marijinom mjesecu listopadu pa molimo sv. Krunicu!

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400

Župni listić 763

godište XV. broj 37(763) − 29. rujna 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-763.PDF

XXVI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 16,19-31)

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: “Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ‘Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ Nato će bogataš: ‘Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham. ‘Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!” A on će: ‘O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu Abraham: ‘Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’”

Komentar:

Evanđelje nas upozorava da je život nakon smrti povezan sa zauzimanjem u ovozemaljskom životu. Prikazane su dvije sudbine: bogataš i siromah. Nije bogataš zao jer ima bogatstvo, nego zato što je bogatstvo koje ima njegovo srce zatvorilo za ljubav. Krivica ovog bogataša je u tome što nema ljubavi za Lazara.


VELIKI VJERNIK

Veliki vjernik je onaj koji za sebe to kaže i pri tome ne misli da laže sebe i druge. Veliki vjernik je onaj koji kaže da se on i kod kuće može moliti i da za to ne treba ići u crkvu. Veliki vjernik uzima nedjelje za lov, balote, športske priredbe, kafiće… Jedini put kad će zaviriti u crkvu je ponoćka, da se, eto, ne zaboravi stari obiteljski običaj. Veliki vjernik će o Božiću blagosloviti kuću, svećeniku udijeliti novčani dar i držati da je tako podmirio sve svoje obaveze prema Bogu i prema Crkvi. Veliki vjernik objesi lice i hvali se kako posti, a to moraju znati svi njegovi u kući i na radnom mjestu. Veliki vjernik ne mrsi, ali zato kod njega strada dobra riba. Veliki vjernik na sprovode dođe do crkve, ali ne ulazi u crkvu. Veliki vjernik ne zna kad na sv. Misi treba stajati, kleknuti ili što odgovoriti na zazive. Veliki vjernik dođe u crkvu sa žvakom u ustima.

Velikom vjerniku zna zazvoniti mobitel u crkvi. Veliki vjernik traži Boga onda kad mu treba, a kad mu ne treba, drži se onoga: ”Ne smetaj ti, Bože, meni – ne ću ni ja tebi!” Veliki vjernik za crkvena svadbena slavlja odijeva se kao da ide na plažu. Velikom vjerniku sv. misa za njegove potrebe mora biti služena kad on hoće, a ne kad se može. Veliki vjernik se čudi kako se njegovo dijete ne može pričestiti i krizmati, a on je već kupio odojke, a prije toga nije uopće upitao je li njegovo dijete pohađalo vjeronauk i je li on ikada došao na roditeljski sastanak. Veliki vjernik ne zna da onaj koji nije crkveno vjenčan, i ne živi s Crkvom ili nedolično živi, ne može biti kum. Veliki vjernik je uvijek bolji od onih koji ”ližu oltare”. Veliki vjernik je papskiji od samoga Pape. On bi mnogo toga mijenjao, ali sebe nikako. Veliki vjernik ne zove svećenika svojim bolesnima, ostarjelima ili nemoćnim ukućanima, jer bi se oni mogli prestrašiti i pomisliti kako im dolaskom svećenika smrt već stoji na vratima. Veliki vjernik za sebe govori da je ”veliki vjernik” zato što on to baš nije!

Kršćanstvo je nadljudski paradoks pomoću kojeg dvije suprotne strasti mogu plamtjeti jedna uz drugu.

 G.K. Chesterton


Darovi za crkvu

 • TEREZA RADE Reber 18, Đurđekovec 150 Kn

Svim darovateljima iskrena hvala!


Ovih dana napustila nas je:

MARA BLAŽINOVIĆ r. Perković iz Kučilovine u 72. godini.

Dobri Bože uvedi je u svoje vječne stanove!


SKUPOCJENA OGRLICA!

Draguljar je sjedio za stolom i kroz izlog svoje otmjene trgovine promatrao prolaznike. Neka se djevojčica približila trgovini i prislonila nosić na izlog. Kao nebo plave oči radosno zasjaše kad ugleda jedan od izloženih predmeta. Ušla je odlučno i prstom pokazala ogrlicu od modrog tirkiza. “To je za moju sestru. Možete li mi je zapakirati kao dar?” Trgovac s nevjericom pogleda djevojčicu i upita: “Koliko novaca imaš?” Ona se podiže na prste, stavi na stol limenu kutijicu, otvori je i isprazni. Bilo je ondje nekoliko manjih novčanica, šaka sitniša, nekoliko školjki i figurica. “Hoće li biti dovoljno?” – upita ponosno. “Željela bih starijoj sestri kupiti dar. Otkada nemamo mame, ona obavlja sve poslove i nema ni trenutka vremena za sebe. Danas joj je rođendan. Uvjerena sam da će je dar veoma obradovati. Njezine su oči iste boje kao taj dragi kamen.” Trgovac je otišao u malu prostoriju i u zlatnocrveni papir zapakirao kutijicu. “Uzmi i pažljivo ponesi”, – reče djevojčici.

Ona uze paketić kao pobjednički pehar i ponosno izađe iz trgovine. Sat vremena kasnije u trgovinu uđe prekrasna djevojka s kosom boje meda i divnim modrim očima. Stavi na stol kutijicu koju je trgovac pažljivo zapakirao i upita: “Ova je ogrlica kupljena u vašoj trgovini?” “Da, gospođice.” “Koliko je koštala?” “U mojoj trgovini cijene su stvar povjerenja, tiču se samo mene i mojih kupaca.” “Moja sestra je imala nešto sitniša, sigurno nije mogla platiti ovako vrijednu ogrlicu!” Trgovac zatvori kutiju, složi omot i vrati je djevojci. “Vaša je sestra platila najvišu cijenu: dala je sve što je imala.”

POANTA:Daj sve od srca i uračunati će ti se u pravednost!”


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 30. IX. – 6. X. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + STJEPAN Popović, MILAN Hranj, LJUBICA i IVAN Trempetić, obit. Kovačić i Dorčić LJUBICA i DAMIR Švaljek, JASNA Petir
 • SRI. u 18.00 sati – Nakana
 • ČET. u 17.00 sati + ANA (JANA) Vuger
 • PET. u 18.00 sati – Nakana Molitvenog vijenca
 • SUB. u 17.00 sati + MILAN Prišćan
 • NED.
  – u 9.15. sati + BRANKO Miletić
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 29. rujna 2019.

Ispovijed školske djece u subotu u 9.00 sati, iza ispovijedi susret sa budućim KRIZMANICIMA.

PRVOPRIČESNICI u subotu u crkvi u 10.00 sati, dođite pa ćemo se dogovoriti oko daljnjih susreta.

Iduće nedjelje zaziv DUHA SVETOGA za početak nove školske godine.

Budući PRVOPRIČESNICI dolazite na svetu misu nedjeljom u 9.15 sati, a KRIZMANICI na misu u 11.15 sati.

Započelo je Inicijativa 40 dana za život. Neki će pred bolnicama moliti za NEROĐENE, a mi se možemo uključiti tako da kroz 40 dana uz molitvu i post budemo potpora. Svi oni koji bi bili spremni jedan dan postiti za Inicijativu 40 dana za život, neka se jave u sakristiju.

Svima koji su se i ove godine uključili u organizaciji VUGROVEČKOG MIHOLJA – ISKRENA HVALA!

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400