Župni listić 823

godište XVI. broj 46(823) − 15. studenoga 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-823.PDF

XXXIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 25, 14-30)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: “Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova.

Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.

Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’’
Pristupi i onaj s dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’

A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat i reče: ‘Gospodaru! Znadoh te. Čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’

A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnog slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’”


PRIČA O SVADLJIVOJ SVIJEĆI

Zacijelo još nikad niste čuli da neka svijeća ne želi gorjeti. Svijeće u ormaru se zgroze na tu vijest, jer se ne pamti da se ikad koja svijeća nije mogla zapaliti. Do Božića je ostalo još svega nekoliko dana i sve su svijeće uzbuđeno čekale blagdan da pred svima zasvijetle, zamirišu i zablistaju.

Sve osim jedne mlade crvene i zlatne, koja je uporno ponavljala: “Ne i ne! Ne želim gorjeti. Kad nas zapale, začas se istopimo. A ja želim ostati ovakva kakva sam sada: otmjena i skladna, lijepa i povrh svega čitava!”

“Ako ne goriš, mrtva si i prije nego što si živjela”, govorila joj je velika svijeća, koja je već gorjela za dva Božića. “Ti si načinjena od voska i stijenja, a to samo po sebi nije neka vrijednost. Kad goriš, znaš da postojiš i osjećaš se sretnom.”

“Ne, ne, hvala lijepa”, odgovarala je crvena. “Priznajem da su tama, hladnoća i osamljenost strašne, ali to je još uvijek bolje i od same pomisli da će me zapaliti i da ću gorjeti.”

“Život se ne sastoji od riječi i ne da se objasniti riječima, treba se davati”, uzvratila je velika svijeća i nastavila: “Samo oni koji sebe založe, mogu promijeniti svijet i sebe. Ako dopustiš da samoća, tama i studen napreduju, one će ovladati cijelim svijetom.”

“Hoćeš reći da smo mi tu da suzbijamo studen, tamu i samoću?”

“Naravno”, velika će joj svijeća, “gubimo vitkost i boju, ali postajemo korisne i važne, mi smo plemstvo svjetlosti.”

“Ali pritom se trošimo, blijedimo i nestajemo.”

“Da, samo tako i možemo pobijediti noćnu tamu i studen svijeta”, zaključi velika svijeća.

Na kraju je crvena i pozlaćena svijeća popustila i dopustila da i nju zapale. Sjala je u noći svim žarom svoga srca pretvarajući u svjetlost svu svoju ljepotu, kao da je sama htjela otjerati svu studen i tamu svijeta. Svijeća i stijenj su se malo-pomalo trošili, no posvuda se širila svjetlost u ljudska srca za koja je gorjela i svakom je oku nudila svoj čarobni sjaj.

“Gospodine, učini me svjetiljkom. Gorjet ću, ali ću drugima svijetliti.”


DAROVI ZA CRKVU

 1. VLADO VUGER Slatinska 8, Vugrovec 100 Kn
 2. VIKO ŠTURMAN Domjanićeva 6, Vugrovec 200 Kn
 3. DRAGICA FERJANIĆ (obit. Pavar) Fištri4, Kučanec 500 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!

ZA POZLATU JUBILARNOG RASPELA

 1. ANKICA i STJEPAN SAMEC 300 Kn
 2. MILKICA PAVLOVIĆ 200 Kn
 3. ŽELJKO LOZANČIĆ 100 Kn

Iskreno hvala!


Ovih dana napustili su nas:

IVKA HANŽEVAČKI r. Švigir iz Paruževine u 82. godini.

MATO DEBELJAK iz Dobrodola u 90. godini.

FRANJO PAVLOVIĆ iz Goranca u 76. godini.

Dobri Bože uvedi ih među svete i izabrane svoje!


KRALJ I DVORSKA LUDA

Jedan je kralj bio na samrti.

Dođe ga posjetiti njegov dvorski luda koji je sa sobom uvijek nosio jedan štap koji je dobio od kralja.

Kralj mu je jednom rekao da taj štap da nekom ako nađe nekog luđeg od sebe, a kako mu se činilo da takvog nema štap je već dugo nosio sa sobom.

Kralju moj, kako ste? – pita ga dvorska luda.

Ah, što da ti kažem. Ne osjećam se dobro.

A kako se osjećate kralju?

Loše. Idem ti u neku tuđu zemlju i, znaš, više se nikada neću vratiti.

Dvorska luda će na to: “Jesi li znao da ćeš putovati tamo?”

“Znao sam da će doći vrijeme za to putovanje.” – odgovori kralj.

“E pa kad si znao onda si sigurno sve učinio da i tamo sebi sagradiš neku kuću.”

“Vidiš, ludo, nisam na to mislio.” Odgovori kralj.

Tada mu dvorska luda preda štap govoreći: “Kralju moj, mislim da ovaj štap pripada tebi. Ti si ipak veći luđak nego ja.”


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 16. XI. – 22. XI. 2020.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + ANICA Trempetić, OLGA i BRANKO Cirimotić, obit. Brkić, Koši, Faust, Jakopović i na dvije nakane, JOSIP Ratko
 • SRI.
  – u 18.00 sati + JAKOV i obit. Križanac
 • ČET.
  – u 18.00 sati – Na čast Majci Božjoj
 • PET.
  – u 18.00 sati + MARINA Pukšec
 • SUB.
  – u 18.00 sati + KATICA i ZVONKO Bogetić
 • NED.
  – u 9.00 sati + MARICA, IVAN i obit. Gračak, MARICA, MATO i obit. Trempetić, MARICA Gašparac
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 15. studenoga 2020.

PRVOPRIČESNICI vjeronauk u subotu po rasporedu.

KRIZMANICI ovaj tjedan imamo vjeronauk, ako idete u školu poslijepodne, onda je vjeronauk u 9.00 i 10.00 sati u utorak, ako ste u školi prijepodne, onda je župni vjeronauk u srijedu u 16.00 i u 17.00 sati.

Ovaj tjedan budimo solidarni s VUKOVAROM, ostalo nam je svijeća, uzmite ih svakako i zapalite za pobijene Vukovarce!

Naše RASPELO na ulazu u Vugrovec (koje je sagrađeno kao Jubilarno 1942. god.), osvanulo je u novom ruhu. Uređeni okoliš i pozlaćeni Corpus. Za uređenje svima hvala, koji ste se ugradili svojim darovima!

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA i naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885, ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250

Župni listić 822

godište XVI. broj 45(822) − 8. studenoga 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-822.PDF

XXXII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 25, 1-13)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: “Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo vama i nama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njime na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!”

Komentar:

Isus nam daje priliku da prikupimo dovoljno ulja za svoje svjetiljke. Pa da u noći kada On bude odlučio doći – svi imamo dovoljno ulja za svoje svjetiljke. Umor života često nadvlada želju da neprestano bdijemo. Ono što tražiš, to je posjedovanje svjetla i svega onoga čime se svjetlo uzdržava da se ne ugasi. Svjetlo vjere može doći u pitanje ako se ne hrani u drugovanju s Tobom, ako se ne vrše djela ljubavi – jer je vjera bez djela mrtva.


KAMO DANAS, DJEDE?

Šudhir nije polazio ni u kakve škole, no prošao je životnu školu i razumio je veliku istinu i po njoj živio, i svoj život lijepo doživio, sa štapom u ruci pomalo zgrbljen, no s radošću i sa smiješkom stigao k nebu i k svojemu Bogu.

»Kamo danas, djede?« — »Bogu, u nebo!«, sa smiješkom mi je odgovorio djed Šudhir. Susreo sam ga na nasipu uz selo Dušnekhali, na usku nasipu što se proteže kroz rižina polja koja su se raspucala od vrućine. Duge godine i borba za život usred ovih džungli urezale su mu duboke brazde na čelu. Štapom u ruci mjeri on zadnje korake svojeg života. Sjeli smo na nasip. Sunce je upravo zalazilo dolje za palmama uz rijeku Ganges. Zrake su slale svoje zadnje pozdrave i nebu i zemlji. Okolo mir, mir rižinih polja.

»Aširead dio, guru! — Blagoslovite, oče!«, reče mi Šudhir.

Blagoslovih ga i uzeh njegovu ruku da i on mene blagoslovi. I dobro mi je došao taj blagoslov. Već nekoliko dana pješačim. Uistinu sam bio umoran, a ponešto i bolestan. Šudhir, moj dragi prijatelj Šudhir! Sitan je rastom, no velik je duhom, velik živom vjerom. Čitavim životnim putem išao je ravno – k Bogu, k nebu. Pa stoga je sada tako miran, stoga sa smiješkom i s radošću misli na susret s Onim kojega je uvijek imao pred očima. Približio se on već devedesetoj. Lijepa je to starost, ako se kod Šudhira uopće može govoriti o starosti. Tijelo mu je oronulo, oči su mu gotovo iskošene, no u njima je još uvijek nešto tako krasno – pogled koji te prožima, podiže, podiže k Bogu i k nebu.

»Oče, mi smo putnici!«, reče Šudhir. »Njegovi smo putnici. I kako je lijepo biti putnik. Uvijek je nešto novo pred tobom. Čovjek se ni za što ne prilijepi. Uvijek naprijed – k nebu, k Bogu!«

Šudhir nije polazio ni u kakve škole, no prošao je životnu školu i razumio je veliku istinu i po njoj živio, i svoj život lijepo doživio, sa štapom u ruci pomalo zgrbljen, no s radošću i sa smiješkom stigao k nebu i k svojemu Bogu. Zamolio sam Isusa da i Šudhir i ja i svi mi mognemo tako lijepo živjeti i svoj život doživjeti s radošću te da sa smiješkom stignemo k nebu, k Njemu, svojemu Bogu!

 misionar Ante Gabrić SJ


DAROVI ZA CRKVU

 1. JADRANKA LISIĆ Zlatarska 83, M. Polje 600 Kn
 2. Obitelj LUČIĆ Đurinec brijeg 14, Vugrovec 500 Kn
 3. MARKO MARKOTIĆ I Šalata 6, Šimunčevec 200 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Ovih dana napustili su nas:

ANICA TREMPETIĆ r. Dumić iz Gornjeg Vugrovca u 80. godini.

JOSIP RATKO iz Dobrodola u 79. godini.

Dobri Bože uvedi ih među svete i izabrane svoje!


BOGATI UROD

Veliki ruski pisac iz prošlog stoljeća zabilježio je poznati primjer, koji je uvijek suvremen. Živio je neki čovjek u susjedstvu, a bio je vrtlar. Nije bio bogat, ali je dugo godina marljivo radio. Uspio je kupiti lijepi vinograd. Odgojio je tri jaka i zdrava sina. Ali upravo je tu srž stvari! Trojica mladića nikako nisu namjeravali razumjeti oca i njegov rad u vinogradu. Tako je bilo dugo godina. Jednoga je dana otac osjetio da mu se bliži smrt, pa pozove svu trojicu te im kaže: “Sinovi dragi, moram vam otkriti jednu tajnu. U mom je vinogradu zakopano toliko blaga da vam svoj trojici može biti dovoljno za miran i bezbrižan život, toliko da možete biti sretni u pravom smislu. Nađite ovo blago i lijepo ga bratski podijelite, kako i dolikuje.” Rekavši to izdahnu. Nakon očeve smrti, sinovi su s motikama i trnokopima ušli u očev vinograd i počeli redom duboko prekopavati tražeći skriveno očevo blago. Danima su kopali i tražili, jer je vinograd bio velik, a nisu znali gdje je blago zakopano. Na koncu su vidjeli da su prekopali cijeli vinograd, a blagu ni traga. Ostali su prilično razočarani, ali… Sljedeće su godine, ponovo se nadajući, počeli tražiti i prekopavati vinograd. Na kraju, kada su drugi put prekopali očev vinograd, došle su im na pamet očeve riječi: „Vinograd dobro uskopan, urađen i brižljivo odgajan daje velik urod.“ Prodali su urod i dobili mnogo novaca koje bratski razdijeliše po očevoj želji. Otada su razumjeli da je najveće čovjekovo blago plod njegova rada.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 9. XI. – 15. XI. 2020.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + JOSIP Ratko sprovodna, VESNA god. i obit. Križanac, STJEPAN god. i obit. Hrenović, IVAN, MARIJA i obit. Vuger, obit. Prusec, Kereš i MIRA Đurinec, ANICA Trempetić r. Dumić, RUŽA Fiolić
 • SRI.
  – u 18.00 sati + PETAR, RUŽA, LJUDEVIT i ANA god. Vuger
 • ČET.
  – u 18.00 sati + DARINKA i obit. Kovačićek
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • SUB.
  – u 18.00 sati + MARKO god, ANTO, ANUKA,IVAN Čarapović
 • NED.
  – u 9.00 sati – – RUŽICA i obit. Vuger, obit. Čvek, Ferenčak, Matuš i na jednu nakanu, STJEPAN i EVA Dumić, PETAR, RUŽA i obit. Pukšec, BARA i obit. Židak, TEREZA i obit. Petljak, IVAN i obit. Podgorski
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 8. studenoga 2020.

PRVOPRIČESNICI vjeronauk u subotu po rasporedu.

KRIZMANICI ovaj tjedan neće biti župni vjeronauk.

Naša zvona na sv. Mihalju opet zvone!
Gradska groblja dala su o svom trošku zvona na sv. Mihalju obnoviti. Radove je izvela Tvrtka Bosilj, koja je radila i na našoj župnoj crkvi, gdje je elektrificirala zvona te postavila Uru i uredila da sat otkucava, ponovno nakon potresa stavila našu Uru u rad.
GRADSKIM GROBLJIMA ISKRENA HVALA!

Naše RASPELO na ulazu u Vugrovec (koje je sagrađeno kao zavjetno 1942. god.), osvanulo je u novom ruhu. Sestre Nada i Mira dale su si truda da se uredi okoliš oko Raspela, najvećim dijelom su i same, uz pomoć drugih, i financirale, a sada je i Križ i Isus obojani (Križ) i pozlaćeni (Corpus Krista). SVIMA KOJI SU SE UGRADILI ISKRENA HVALA!

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA i naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885, ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250

Župni listić 821

godište XVI. broj 44(821) − 1. studenoga 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-821.PDF

XXXI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU – SVI SVETI (Mt 5, 1-12)

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«

Komentar:

Siromasi duhom nisu oni koji ništa ne posjeduju, nego oni koji ništa ne pridržavaju za sebe. To su oni koji sve što primaju ili stječu, podlažu Božjem naumu ljubavi za sve ljude. Takvih je Kraljevstvo Božje. Ono nije u posjedovanju i u moći nad drugima, nego u snazi odricanja i oslobođenja od svega što priječi ljubav prema drugima.


NAPUKLA ŠALICA

Prije mnogo godina u Tajlandu moj je učitelj, Ajahn Chah, podigao svoju keramičku šalicu.

“Pogledajte ovo!” rekao nam je. “Ova šalica na sebi ima pukotinu.”

Pažljivo sam promotrio šalicu, ali nisam mogao vidjeti nikakvu pukotinu.

“Pukotina je sada nevidljiva”, nastavio je Ajahn Chah – “No, ipak je tamo. “Jednoga dana će nekome ova šalica pasti i pukotina će se pojaviti i razbiti šalicu. To je njezina sudbina.

“Da je šalica od plastike,” objasnio je učitelj, “Tada ne bi imala takvu sudbinu i ne bi imala nevidljivu pukotinu. Mogla bi vam ispasti, mogli biste je udarati, čak i šutati, a ona i dalje ne bi pukla. Mogli biste biti bezbrižni jer bi bila neslomljiva. No, zato je šalica krhka, upravo zato, morate je čuvati.

“Isto tako, ” Ajahn Chah je počeo naglašavati, “I vaše tijelo u sebi ima pukotinu. Ta pukotina je sada nevidljiva, ali ipak se tamo nalazi. Ta pukotina zove se vaša buduća smrt. Jednoga dana dogodit će se nesreća, bolest, starost, tada će se pukotina pojaviti i vi ćete umrijeti. To je vaša sudbina.

“Kada bi vam život trajao vječno”, zaključio je Ajahn Chah, “kad bi vaš život bio neslomljiv poput plastične šalice, tada biste bili bezbrižni. Upravo zbog toga što su naši životi krhki, upravo zbog toga što je naša sudbina da umremo, upravo zbog toga moramo se čuvati.”

Treba shvatiti da su međuljudski odnosi krhki poput keramičke šalice, a to je još jedan razlog više zbog kojeg se trebamo brinuti jedni za druge. Shvaćanje da sreća u sebi ima pukotinu, uči nas da nikad ne uzimamo radost zdravo za gotovo. Shvaćanje da će se naši životi jednoga dana razbiti, pokazuje koliko je svaki trenutak dragocjen.

Budite toga svjesni barem nekoliko puta dnevno.

 Ajahn Brahm


Tek su s molitvom naša dobra djela savršena hrana za našu dušu.

 Sv. Bernard (1090. – 1153.)


Sakramenat svetog krštenja primio je:

JOSIP PETLJAK drugo dijete Ivana i Anamarije r. Kereš iz Đurđekovca

Dragim roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustila nas je:

MILKA HEGEDUŠIĆ r. Habazin iz Markova Polja u 93. godini.

Dobri Bože uvedi ju među svete i izabrane svoje!


TKO MOŽE IĆI NA SVETU PRIČEST?

Postoje samo dva sakramenta koja daju prvu posvetnu milost: krštenje i sakrament pomirenja. Kada netko izgubi posvetnu milost potreban mu je sakrament pomirenja kako bi povratio to stanje. Pristup euharistijskom zajedništvu svakako pretpostavlja život milosti, pretpostavlja zajedništvo u Tijelu Crkve, te također pretpostavlja uredan život u skladu s crkvenim zapovijedima i naukom.

Sam Isus poziva vjernike da ga primaju u sakramentu euharistije. No, kako bismo mogli odgovoriti ovome Isusovu pozivu, za tako se sveti trenutak uvijek mora dobro pripraviti. Tko je, dakle, svjestan teškoga grijeha ne smije na pričest, nego se prije što pristupi pričesti mora ispovjediti. Teški grijesi sadržani su najviše u djelima i riječima ali ih čovjek može počiniti i u mislima – psovka Boga i svetaca, propust nedjeljne sv. Mise iz lijenosti, kleveta, abortus, krađa, laž, bludnost, neumjerenost, mržnja, proklinjanje, nevjera i praznovjerje. Ovo duševno stanje možemo nazvati unutarnjim uvjetima za primanje pričesti. Izvanjski uvjeti su da sam poštivao pričesni post od sat vremena prije svete pričesti i da sam sudjelovao na cijeloj svetoj misi! Događa se da vjernici dođu na pola svete mise i onda idu na pričest. Crkva traži da sudjelujemo na čitavom bogoslužju. Tko živi u stanju trajnog smrtnog grijeha – crkveno nevjenčano, žene koje imaju ugrađenu spiralu, osobe koje javno zastupaju nemoralan zakon ili politiku protivan Božjoj zapovijedi – ne može pristupiti svetoj Pričesti. Osobe koje se nalaze u nekom od ovih grijeha nisu manje vrijedne niti su nemile Bogu ali, jer su se doveli do toga stanja oni jedino mogu pristupiti ispovijedi i pričesti ako uklone trajnost toga stanja. Ako pak nisu to u mogućnosti npr. zbog toga što oboje imaju iza sebe crkveni brak onda takvima Crkva preporuča da uz sudjelovanje na svetoj misi obave duhovnu pričest. Tj. da se u duhu saberu i mole Isusa da ih pohodi! Preispitajmo se kako blagujemo pričest? Dostojno ili nedostojno? I zato uvijek ostaje zlatno pravilo: Bolje jedna sveta pričest manje nego jedna svetogrdna pričest više. Uvijek se prije svete mise možete ispovjediti! Neka nam ne bude teško niti neugodno povući svećenika za rukav i tražiti svetu ispovijed kad smo u potrebi.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 2. XI. – 8. XI. 2020.

 • PON.
  – u 10.00 sati – Kod sv. MIHALJA zajednička
 • UTO.
  – u 18.00 sati –
 • SRI.
  – u 18.00 sati + DRAGICA Begović, KARLO i MIRKO Belušić
 • ČET.
  – u 18.00 sati + MILKA Hegedušić
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana Molitvenih vjenčića
 • SUB.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.00 sati – Nakana
  – u 11.00 sati – Župna
  – u 15.00 sati – Kod RASPELA na ulazu u Vugrovec

OBAVIJESTI – 1. studenoga 2020.

Sutra je DUŠNI DAN sveta misa bit će kod sv. Mihalja u 10.00 sati.

PRVOPRIČESNICI vjeronauk u subotu po rasporedu. KRIZMANICI ovaj tjedan neće biti župni vjeronauk.

U petak sat vremena prije svete mise mogućnost svete ispovijedi, a poslije svete mise KLANJANJE pred PRESVETIM.

Naše RASPELO na ulazu u Vugrovec, (koje je sagrađeno kao Zavjetno 1941. godine) osvanulo je u novom ruhu. Sestre Nada i Mira dale su si truda da se uredi okoliš oko Raspela, najvećim dijelom su i same uz pomoć i drugih financirale, a sada je i Križ i Isus obojani (Križ) i pozlaćeni (Corpus Krista).

U nedjelju u 15.00 sati bit će kod Raspela sveta misa.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA i naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885, ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250