Župni listić 660

godište XIII, broj 36(660) − 10. rujna 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-660.PDF

XXIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 18,15-20)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Ako ti brat sagriješi, pođi te ga ukori nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva sva tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.”

Bit će odriješeno na nebu

Komentar

Ohrabruje me Tvoje obećanje da ćeš uvijek biti s nama, da ćeš biti prisutan tamo gdje su dvojica sabrana u Tvoje ime. Gdje se tako nađu dva brata u Tvoje ime, tu si i Ti prisutan.
No, ja sam brat koji često pogriješi. A Ti me koriš i upozoravaš nasamo, u četiri oka. U sebi nosim duboko iskustvo Tvoje strpljivosti, milosrđa i dobrote. Daj mi milost da na sličan način i ja mogu biti brat svakome oko sebe. Ne dopusti da netko kraj mene, zbog njegove očitovane slabosti, prestane meni biti brat. Ne dopusti da ja ikoga isključim iz svoga srca zbog njegova pada. Daj mi ustrajnu i strpljivu ljubav, poput Tvoje, kojom ću znati svakom čovjeku oko sebe pokazati da mi je brat.

Župni listić 659

godište XIII, broj 35(659) − 3. rujna 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-659.PDF

XXII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 16,21-27)

U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: “Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!” Isus se okrene i reče Petru: “Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!” Tada Isus reče svojim učenicima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.”

Uzmi svoj križ i idi za mnom

Komentar

Gospodine! Kad si govorio o svom hodu u Jeruzalem, rekao si da će Te tamo uhititi, pogrditi, ubiti. Pa što mi možemo očekivati od ovoga svijeta, ako su Tebe, izvor svakog dobra, lišili života raspećem na križu? Što se uopće može očekivati od ljudske pravde, ako su Tebe, Boga, nepravedno osudili i smaknuli?
Došao si nam pomoći nositi križ, kako ne bismo drugom stavljali na leđa svoje muke. Došao si otkupiti svijet u našem srcu, u nama samima, da bi na svijetu bilo više ljubavi. Daj nam shvatiti da je spasenje u Tebi. I da nema pod nebom drugog spasenja niti drugog Spasitelja. I daj da, po čudesnom obraćenju moga srca, ja doprinosim svijetu pravde i ljubavi.

Početak školske godine 2017.-2018.

Početak nove školske i vjeronaučne godine 2017.-2018. pruža nam priliku da se pomolimo za sve koji danas kreću u školu, da ne napreduju samo u znanju, nego da istodobno napreduju i u milosti, pred Bogom i pred ljudima.

Svim učenicima želimo puno uspjeha, a njihovim učiteljima i vjeroučiteljima puno strpljenja, zanosa i ljubavi prema mladima.

Djeca u razredu