Vrijeme kroz godinu 2018.

OBAVIJESTI – 11. veljače 2018.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene

U srijedu je PEPELNICA početak Korizme – zapovijedani Post i Nemrs.

Pepelnica 2018.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje pred PRESVETIM.

Petkom u crkvi prije u 17.15 sati-Križni put, a nedjeljom od jedne do druge crkve u 15.00 sati.

U četvrtak po prvi put ćemo se naći s članovima novoizabranoga ŽUPNOG VIJEĆA na župnom Dvoru u 19.00 sati. Dobro došli!

U subotu 10. ožujka hodočastit ćemo u Karlovac sv. Josipu. Tamo ćemo imati svetu misu, ručak, a na povratku posjetiti ćemo KRAŠIĆ – crkvu krštenja blaženog Alojzija Stepinca.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


OBAVIJESTI – 4. veljače 2018.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

U subotu je STEPINČEVO u Katedrali je sveta misa u 19.00 sati.

U subotu 3. ožujka hodočastit ćemo u Karlovac sv. Josipu. Tamo ćemo imati svetu misu, ručak, a na povratku posjetiti ćemo KRAŠIĆ – crkvu krštenja blaženog Alojzija Stepinca

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

KRIZMANICI i službeno KRIZMA će biti u nedjelju 29. travnja.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


OBAVIJESTI – 28. siječnja 2018.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

U petak slavimo SVIJEĆNICU, ujedno je prvi Petak pa je sat prije mise mogućnost ispovijedi, a iza svete mise klanjanje pred PRESVETIM. U sakristiji možete nabaviti svijeće za SVIJEĆNICU.

Ovaj tjedan sam na DUHOVNIM VJEŽBAMA. U slučaju hitnosti obratite se našem zvonaru Francu.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

KRIZMANICI i službeno KRIZMA će biti u nedjelju 29. travnja.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


OBAVIJESTI – 21. siječnja 2018.

 Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje i blagoslov PRESVETIM.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

KRIZMANICI i službeno KRIZMA će biti u nedjelju 29. travnja.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


OBAVIJESTI – 14. siječnja 2018.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje i blagoslov PRESVETIM.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

KRIZMANICI i službeno „KRIZMA“ će biti u nedjelju 29. travnja.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…

Župni listić 681

godište XIII, broj 5(681) − 4. veljače 2018. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-681.PDF

V. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mk 1,29-39)

U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ogjnjica. I posluživaše im. Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali. Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: “Svi te traže.” Kaže im: “Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam. Ta zato sam došao.” I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.

Ozdravljenje Petrove punice

Komentar

Duhovna samoća je prijateljevanje s Bogom – onime koji jedini može ispuniti i odnjegovati čovjekovu dušu. Čovjeka koji ne moli – život će slomiti – sa svojim izazovima i nesrećama. Tako: njegujemo samoću da ne budemo osamljeni. Njegujemo li ovakvu samoću s Bogom – neće nas moći slomiti jadi svijeta. Isus se povlači u samoću, a nakon molitve u osami počinje djelovati, obilaziti mjesta i propovijedati. I mi ćemo u povučenosti na samotnom mjestu nalaziti hrabrost slijediti Božju volju umjesto svoje, i vršiti Božja djela umjesto svojih. Otac koji je u meni tada će činiti svoja djela.


BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC – 10. VELJAČE

Mi Hrvati se borimo te činimo sve kako bi veći broj naših ljudi dospio na čast oltara. To je sigurno dobro jer smo svjedoci da je bilo i da danas ima ljudi između nas koji žive po Božjim zakonima, i to u svetosti. Pitanje nama upućeno glasi: Da li je dovoljno imati svece iz svoga naroda i njih hvaliti i njima se moliti, ili je daleko potrebnije živjeti životom onakvim kakvim su ga oni živjeli? Neka nam blaženi Alojzije Stepinac svojim zagovorom pomogne da budemo istinski Kristovi svjedoci u svijetu u kojem živimo.

10 poticajnih misli blaženog Alojzija Stepinca

Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete tada biti najjači!

Ne treba nam toliko učenih glava koliko poštenih.

Protuslovlje je vjerovati u Boga i biti pesimist.

Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja.

Sloboda bez poštivanja Božjeg zakona i njegova vršenja u potpunosti, bila bi pusta fikcija.

Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti.

Prvo pravilo, ako želimo vidjeti bolje dane u budućnosti, treba iskazivati poštovanje prema Bogu, koje mu pripada, i to u poniznosti: to je jedini put prema miru!

Gore gledaj prema nebu i ne boj se!

Pazite da ostavite sinu za baštinu vjeru! Što mu koriste milijuni ako izgubi vjeru! Naprotiv, ako mu ništa drugo ne ostavite, nego samo vjeru bit će sretan!

Ili smo katolici, ili nismo. Ako jesmo, tada se naša vjera mora očitovati na svim područjima našega života. Ne možemo biti katolici u crkvi, a na ulici živjeti po instinktu osobnog raspoloženja.


DAROVI ZA CRKVU

 1. MIRKO ĐAPIĆ Dobrodolska 34, Dobrodol 400 Kn
 2. TONKA ŠILTIĆ Zlatarska 63, M. Polje 200 Kn
 3. Obitelj KOČIĆ Gaj 1, M. Polje 100 Kn
 4. STJEPAN FLUKA Fluke 3, Paruževina 200 Kn
 5. DOM „LUCIJA“ Glavna 100, Đrđekovec 300 Kn
 6. Obitelj FIŠTER Slatinska 1, Vugrovec 200 Kn
 7. N. N. Đurđekovec 1000 Kn
 8. KRISTIJAN ŠIMIČIĆ Šimunčevečka 52, Dobrodol  100 Kn
 9. LUCIJA ŠIMIČIĆ Šimunčevečka 52, Dobrodol 100 Kn
 10. SILVANA TKALČEVIĆ Đ. Kuntića 42, Prekvršje 100 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Ovih dana napustio nas je:

PETAR LEŠKOVIĆ iz Đurđekovca u 79. godini.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!


GOSPA LURDSKA – DAN BOLESNIKA – 11. VELJAČE

U iduću nedjelju blagdan je Gospe Lurdske, dan kada se Blažena Djevica Marija prvi put ukazala sv. Bernardici u Lurdu.

Na taj dan se posebno slavi i Svjetski dan bolesnika. Dobro bi bilo taj dan pokazati malo više pažnje i ljubavi prema onima koji su bolesni, bilo fizički, bilo psihički.

Nigdje ne piše da mi moramo biti zdravi.

Treba zahvaliti Bogu za zdravlje, a u bolesti moliti za strpljenje i ozdravljenje.

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. veljače. Ustanovio ga je papa Ivan Pavao II. 1992. godine, ne bi li potaknuo sve ljude različitih vjeroispovijesti da promisle o svojim mogućnostima u brizi i njezi oboljelih. Namjera je i zahvaliti svima koji skrbe o bolesnicima – zdravstvenim, socijalnim, vjerskim i mnogim drugim djelatnicima i volonterima koji su u središte svoga djelovanja stavili bolesnika i njegove potrebe.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 5. II. – 11. II. 2018.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati + PETAR Lešković sprovodna, MIHAEL Pijetlović,DRAGICA Ogurek,RUŽICA god. FRANJO st. i FRANJO ml. Gračak, PETAR, AMALIJA i GORAN Horžić, IGNAC Đurinec, ANTUN Blažinović god., ELIZABETA god. i FRANJO Gerić, ANA god., i MATO Žunac, STJEPAN od. KATA i LUKA Facković, MATO i JAGICA Čvek, IVAN i FRANCEK Vuger, STJEPAN i MARIJA Ferenčić, VINKO, MARICA i KATICA Prusec, EMIL i MARIJA Brajer, STJEPAN, FRANJO, IVAN i STJEPAN Letec
SRI. u 18.00 sati + STJEPAN Vrban i za blagoslov obitelji, IGNAC i MANDA Prusec
ČET. u 18.00 sati + MIRKO Mostovljanec
PET. u 18.00 sati – Nakana
SUB. u 18.00 sati – Vjenčanje
NED. u 9.15 sati

u 11.15 sati

u 15.00 sati

+ FRANJO Kranjčec

– Župna

– u GORANCU

OBAVIJESTI:

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

U subotu je STEPINČEVO u Katedrali je sveta misa u 19.00 sati.

U subotu 3. ožujka hodočastit ćemo u Karlovac sv. Josipu. Tamo ćemo imati svetu misu, ručak, a na povratku posjetiti ćemo KRAŠIĆ – crkvu krštenja blaženog Alojzija Stepinca

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

KRIZMANICI i službeno KRIZMA će biti u nedjelju 29. travnja.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…

Župni listić 680

godište XIII, broj 4(680) − 28. siječnja 2018. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-680.PDF

IV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mk 1,21-28)

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!” Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.” I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Isus izgoni đavla

Komentar

Isusova riječ nas neprestano ispituje, provjerava, ispravlja, obnavlja i uznemiruje. I danas on, koji je čist, ne želi da pored njega itko bude nečist. On, koji je dobar ne želi da pored njega budemo zli. Možemo pretpostaviti da su zločini koje čini čovjek tragovi oca laži, neprijatelja čovjekova od početka. Još je sigurnija činjenica da je Isus s nama, da je Emanuel – “Bog s nama”, da je snažnije prisutan od svakog drugog duha. Gospodine! Dovoljno je biti pokraj Tebe, u Tvojoj blizini, u dodiru s Tobom pa da se osjetimo slobodni od zla koje želi uništiti čovjeka. Stoga nas, Gospodine i danas svojim riječima neprestano uznemiravaj, ne dopusti da budemo robovi nečistih sila, nego nas obrani, sačuvaj i za sebe spasi.


PET MISLI PUSTINJSKIH OTACA
koje će vam pomoći u borbi s napastima

U teškim trenucima neka vam ove misli budu na pomoć:

Abba Poemen je pričao o abba Ivanu Malome kako je molio Boga da ukloni požude od njega ne bi li postao bezbrižan. Pođe te reče nekomu starcu: „Vidim da sam našao počinak i nemam više nikakve kušnje.“ Starac mu odgovori: „Idi, moli Boga da ti dođu kušnje kako bi ti se vratile prvotna potištenost i poniznost jer kušnje pomažu duši da napreduje.“ Tako je molio te su mu se kušnje vratile. Više nije molio da odu od njega, nego bi govorio: “Daj mi, Gospodine, da budem ustrajan u kušnjama.“

Antun Veliki je rekao: „Nitko ne može ući u kraljevstvo nebesko neiskušan. Ukloni kušnje, i nitko se ne će spasiti.“

Abba Hor: „U svakoj kušnji ne krivi drugoga čovjeka, već samo sebe govoreći: ‘Ovo mi se događa zbog mojih grijeha.’“

Majka Teodora: „Borite se da uđete na uska vrata. Baš kao što stabla, ako ne budu na zimi i kiši, ne mogu donijeti roda, tako je i s nama. Ovo je vrijeme zime i ne ćemo postati baštinici kraljevstva nebeskoga osim kroz nevolje i kušnje.“

Jednom abba Mojsije upade u tešku borbu s bludnošću tako da uopće nije mogao biti u ćeliji te ode i povjeri se abba Izidoru. Starac ga ohrabri da se vrati u svoju ćeliju. No on to odbi rekavši: “Ne mogu, abba.” Tada ga ovaj povede na krov i reče mu: “Pogledaj prema zapadu.” On pogleda i vidje nebrojeno mnoštvo uznemirenih demona ornih za borbu. Reče mu opet abba Izidor: “Pogledaj i prema istoku.” On pogleda i vidje nebrojeno mnoštvo svetih anđela u slavi. Tada abba Izidor reče: “Ovi su poslani u pomoć svetima od Gospodina. A oni na zapadu se bore protiv njih. Više je onih koji su s nama.”

Tada abba Mojsije zahvali Bogu, prikupi hrabrost i vrati se u svoju ćeliju.


DAROVI ZA CRKVU

 1. ANA VRBAN Zlatarska 37, M. Polje 200 Kn
 2. IVICA JAMBREŠIĆ Domjanićeva 18, Vugrovec  200 Kn
 3. MARICA FULIR Grljakova 16, G. Vugrovec 200 Kn
 4. ĐURO BEZEREDI Glavna 1, Goranec 200 Kn
 5. IVO JOSKIĆ Vugrovečka 36, G.Vugrovec 300 Kn
 6. ANICA KEREŠ Đ. Kuntića 25, Prekvršje 100 Kn
 7. FRANJO GOLUB Đ. Popovića 10, Šimunčevec 200 Kn
 8. MARIJAN KRAJNIK Šenoe 55, Vugrovec 100 Kn
 9. ANA Koralija Pavlović Šenoe 47, Vugrovec 400 Kn
 10. STJEPAN GRLJAK Grljakova 4, G.Vugrovec 200 Kn
 11. IVAN ROS Šenoe 44, Vugrovec 150 Kn
 12. BOŽICA ROGAR 150 Kn

 Svim darovateljima iskreno hvala!


STUBA VIŠE

Jednog je dana seljakov magarac pao u bunar.

Životinja je satima zapomagala dok je seljak pokušao dokučiti što učiniti.

Napokon je odlučio – budući da je životinja stara, a bunar ionako treba prekriti, nije vrijedno truda spašavati magarca. Pozvao je susjede u pomoć. Zgrabili su lopate te počeli nabacivati smeće u bunar. Na početku je magarac očajnički ridao. Zatim se, na opće čuđenje, primirio.

Nakon nekog vremena seljak je pogledao u bunar. Bio je zapanjen onim što je vidio. Sa svakom lopatom smeća koje je pogodilo njegova leđa, magarac je radio nešto zadivljujuće.

Istresao bi leđa i popeo se jednu stubu više. Kako su seljak i susjedi nastavili ubacivati smeće na životinju, on bi je otresao i popeo se više.

Uskoro su svi zadivljeno promatrali magarca koji je zakoračio preko ruba i sretno iskočio!

Život će na tebe istresati smeće, razne vrste prljavštine. Otresi to i popni se stubu više. Svaka nedaća je stuba.

Nikad ne odustaj! Otresi to i uspni se jednu stubu više!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 29. I. – 4. II. 2018.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati + STJEPAN god. i obit. Kletuš i Tomurad, RUŽA Sedinić god., JOSIP Židak god., IVAN, STJEPAN, IMBRO, AMALIJA, ANA Đuran, VID, STJEPAN, ANASTAZIJA, ZLATA Popović, PETAR Mudifaj, IVAN Podgorski, IVAN, LJUDEVIT, MARIJA JELICA Mesec, IVAN Kovačić, MARTIN Vukas, ZDESLAV god. VICKO i TONKICA Pervan, AMALIJA god. i IMBRO Prusec, IVAN, GRGO, JOSIP, MARA, MATE i KATA Olujić, IVAN i MARA Bilić, MARTINA i obit. Vuger, MARIJA i VID Galović, obit. Hađar, Kuzmić i Petrović i nakana za ozdravljenje i oslobođenje jedne obitelji
SRI. – – – – – – – – – –
ČET. – – – – – – – – – –
PET. u 18.00 sati – Nakana Molitvenih vjenčića
SUB. u 18.00 sati + IVA Tomljenović
NED. u 9.15 sati

u 11.15 sati

+ IVAN god i obit. Tomašek

– Župna

OBAVIJESTI:

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

U petak slavimo SVIJEĆNICU, ujedno je prvi Petak pa je sat prije mise mogućnost ispovijedi, a iza svete mise klanjanje pred PRESVETIM. U sakristiji možete nabaviti svijeće za SVIJEĆNICU.

Ovaj tjedan sam na DUHOVNIM VJEŽBAMA. U slučaju hitnosti obratite se našem zvonaru Francu.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

KRIZMANICI i službeno KRIZMA će biti u nedjelju 29. travnja.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…