Župni listić 667

godište XIII, broj 43(667) − 29. listopada 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-667.PDF

XXX. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 22,34-40)

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: “Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?” A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”

Najveća zapovijed - Ljubi!

Komentar

Sveti Augustin je kazao: “Ljubi i čini što hoćeš!” Jer, istinska ljubav može činiti samo ono što je dobro. Trebali bismo se otvoriti životu drugih, uživiti se u situaciju brata i ponuditi se za svaku pomoć, za prisutnost koja ohrabruje.
Gospodine, znam da Te ne ljubim dovoljno. To je najveća zapovijed, a opet je tako nesavršeno obdržavam. Pomozi mi da Te savršenije ljubim!

Ti veliš: “Što god ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili!” Kažeš da je druga zapovijed jednaka onoj prvoj. Stoga: pomozi mi da otkrijem ljubav prema Tebi upravo u ljubavi prema bratu čovjeku.

Župni listić 666

godište XIII, broj 42(666) − 22. listopada 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-666.PDF

XXIX. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 22,15-21)

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: “Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?” Znajući njihovu opakost, reče Isus: “Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!” Pružiše mu denar. On ih upita: “Čija je ovo slika i natpis?” Odgovore: “Carev.” Kaže im: “Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.”

Caru carevo, a Bogu Božje

Komentar

Gospodine! Ljudsko biće nije tek podanik vlastodržaca, nego je dragocjena osoba u stvarnosti Tvojih planova. A moguće je da između jednog i drugog dolazi do napetosti. Čovjek se teško snalazi u tom prostoru napetosti i nejasnoća između ljudskih smicalica u težnji za zaradom, i zahtjevnosti novoga života u slobodi djeteta Božjeg.
Danas Te molim i za pastire Crkve i sve odgovorne u ravnanju Tvojim narodom: da uvijek jasno razlikuju što je carevo, a što Božje.
Molim Te i za mene: ne dopusti da me od Tebe odijele zamamnosti ovoga svijeta. Ne dopusti da ja – dakle ono što pripada Tebi, što je Tvoje – srcem prione za drugo. Tebi povjeravam svoj život, svoje sposobnosti, u Tvoju se službu stavljam. Tvoj sam: Bogu Božje.

Župni listić 665

godište XIII, broj 41(665) − 15. listopada 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-665.PDF

XXVIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 22,1-14)

U ono vrijeme: Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama: “Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svome. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!’ Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!’ Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše – i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.”

Komentar

Gospodine! Najprije pozivaš Židove. Njima prvima upućuješ poziv spasenja. Kad su oni odbili poziv na svadbenu gozbu, onda sluge dobivaju novu zapovijed – ići k drugima: zlima i dobrima – grješnicima i poganima
Mnogo je zvanih, a malo odabranih. Živimo u katoličkoj domovini. Mnogo je onih pozvanih na svadbenu gozbu. Ipak, mnogi nemaju svadbeno ruho. A svadbena haljina – to je sam Isus. Sveti Pavao će to reći riječima: “Kristom se zaodjenuste!” (Gal 3,27)