Raspored misa

Nedjeljom:

u 6.00 sati – misa zornica (samo u Došašću)

u 9.15 sati – misa s djecom (a župna misa ljeti – ove mise nema u Došašću)

u 11.15 sati – župna misa  (ove mise nema u srpnju i kolovozu)

Radnim danom:

u 6.00 sati – misa zornica (samo u Došašću)

u 18.00 sati – večernja misa (vidjeti aktualni Župni listić)


U Došašću misa je u 6.00 sati pa nema nedjeljne mise u 9.15 sati!

Tijekom srpnja i kolovoza nedjeljom nema mise u 11.15 sati!

Za točan raspored sv. misa u tekućem tjednu pogledajte najnoviji broj Župnog listića. U njemu ćete naći i ostale obavijesti o događanjima u Župi.