Studeni 2017.

OBAVIJESTI – 19. studenoga 2017.

Svjetski dan siromaha

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje pred PRESVETIM.

KRIZMANICI vjeronauk u srijedu u 9.00 i u 16.00 sati.

U subotu PRVOPRIČESNICI vjeronauk na župnom dvoru u 10.00 i u 11.00 sati.

Dječji zbor subotom u 12.00 sati.

U nedjelju 26. XI. iza svete mise u 9.15 sati bit će susret RODITELJA naših PRVOPRIČESNIKA, ujedno će naši PRVOPRIČESNICI dobiti Mali Molitvenik.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


OBAVIJESTI – 12. studenoga 2017.

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje pred PRESVETIM.

KRIZMANICI vjeronauk u srijedu u 9.00 i u 16.00 sati.

U subotu PRVOPRIČESNICI vjeronauk na župnom dvoru u 10.00 i u 11.00. sati.

Dječji zbor subotom u 12.00 sati.

U nedjelju 19.  XI. obilježit ćemo „SVJETSKI DAN SIROMAHA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


OBAVIJESTI – 5. studenoga 2017.

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

KRIZMANICI vjeronauk u srijedu u 9.00 i u 16.00 sati.

U subotu PRVOPRIČESNICI vjeronauk na župnom dvoru u 10.00 i u 11.00 sati.

Dječji zbor subotom u 12.00 sati.

Ovaj tjedan me neće biti pa u slučaju hitnosti obratite se našem zvonaru Francu.

USKORO OKO NAŠE CRKVE BIT ĆE POSTAVLJENA SKELA – A TO ZNAČI DA BI SE NASTAVILI RADOVI NA FASADI.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…