DUHOVNA MISAO

"Ako me hoćeš k Sebi [Bože], evo me pripravna. Moj život Ti sasvim darujem za svoje stado. Uz Tvoju milost, i ako me Ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude Tvoja volja... Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika."

Miroslav Bulešić, Osobni dnevnik (1944.) 


"Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!"

Rim 6,9-11


"Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Gospodin traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi."

Mih 6,8


"Što znači da je Isus uskrsnuo?

To znači da je Božja ljubav jača od zla i same smrti; to znači da Božja ljubav može preobraziti naš život - dati da procvjetaju pustinje koje se nalaze u našem srcu."

papa Franjo

15.09.2013

Izdvojeno

Informacije

Župa Sv. Franje Ksaverskog

Vugrovec
A. Šenoe 54
10360 Sesvete

Tel: +385 (1) 20 44 255
E-mail: ured@zupa-vugrovec.com

Žiro-račun Župe: 2360000-1101843779
IBAN: HR1423600001101843779
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
OIB: 28484123439

© 2010.-2016. Župa Vugrovec | Sva prava pridržana | webmaster