Župni listić 277

Župni listić 277
10. travnja 2010.

EVANĐELJE (Iv 20, 19-31)

I dok su uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: “Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga.
Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.” Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: “Vidjeli smo Gospodina!” On im odvrati: “Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.” I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: “Mir vama!” Zatim će Tomi: “Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.” Odgovori mu Toma: “Gospodin moj i Bog moj!” Reče mu Isus: “Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!” Isus je pred svojim učenicima učinio mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Komentar:

Isus je imao veliku zadaću očuvati zajedništvo svojih učenika. Neki su se držali zajedno i Isus im se ukazivao. Neki su, već razočarani, napuštali zajednicu i počeli sami lutati i odlaziti. Tako Isus vraća dvojicu koji su krenuli nazad u Emaus. Toma je bio jedan koji je isto tako odlazio iz zajednice i zbog toga nije sreo Isusa. Onaj koji se udalji od zajednice, udalji se i od Isusa i njegova su razmišljanja tipa Tome: „Ako ne vidim, ako ne dotaknem!“ Čisto znanje nikada neće dati potpuni smisao. Susret sa Isusom u zajednici budi vjeru a nakon toga zahtjev da se vidi i dotakne postaje banalan. Toma je nakon susreta sa Isusom gotovo slomljen i posramljen što je tako nešto zahtijevao: „Gospodin moj, i Bog moj!“

Toma – jedan Isusov učenik i još apostol!

Moj djed, a bijaše on pravnik, jednom reče: »Držimo se istine, ali tek onda kad nam ona postane bjelodana.« Kad me Isus pozva, poslušah Ga zato što poziv Njegov bijaše jači od moje volje; pa ipak ništa ne rekoh. Kad On govoraše i svi se svijahu poput granja na vjetru, ja slušah ravnodušno. A ipak Ga ljubljah. Prije tri godine On nas napusti; ostade raspršena družina da slavi ime Njegovo i da o Njemu svjedoči pucima. U ono me doba zvahu Nevjerovanim Tomom. Djedova se sjena još nadvijaše nada mnom, te ja uvijek htjedoh da istina bude bjelodana. Čak bih zario ruku u ranu da osjetim krv kako bih vlastitoj boli povjerovao.
A čovjek koji srcem ljubi a u duši dalje gaji sumnju samo je rob na galiji što je zaspao za veslom pa sanja o slobodi dok ga ne probudi gospodarev bič. I ja bijah takav rob i sanjah o slobodi, ali me pritiskaše san mojega djeda. Mojem je tijelu trebao bič moje jave. Čak i u nazočnosti Nazarečaninovoj zatvorio bih oči kako bih vidio svoje ruke lancem prikovane za veslo.
Sumnja je patnja suviše samotna da bi znala da joj je vjera sestra blizanka. Sumnja je nahoče nesretno i zalutalo, pa i kad ga majka što mu život dade pronađe i zagrli, povući će se iz opreza i straha. Jer sumnja neće da spozna istine sve dok joj rane ne zacijele i ne zarastu.
Sumnjah u Isusa sve dok mi se nije očitovao, i rinuh Mu ruku u same rane. Onda zaista povjerovah, i nakon toga oslobodih se svoje prošlosti i prošlosti svojih otaca. Mrtvi u meni zakopaše svoje mrtvace; a živući će živjeti za Pomazanoga kralja, upravo za Njega koji bijaše Sin Čovječji.
Jučer mi rekoše da moram poći objaviti ime Njegovo Perzijancima i Hindusima. Ići ću. I od dana današnjega do posljednjega mojega dana, u svitanje i smiraje, gledat ću svoga Gospodina u sve većoj veličanstvenosti i slušat ću riječi Njegove.
RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 12. IV –18. IV 2010

PON: —————————————————
UTO: u 18.00 sati + PERO Šekerija
SRI: u 18.00 sati + IVAN, VALENT i MARICA Koščević, ALOJZIJA
i VALENT Kletuš
ČET: u 18.00 sati + MARICA, SLAVKO, LOVRO, RUŽA Puđak,
FRANJO i MARTINA Pregorec, IVKA i ZVONKO
Sokač, ZIBERI Ziber, ZLATA i KATICA Maretić
PET: u 18.00 sati + IVAN i KATICA Marković, ANĐELA Ratko
i ++ obit. Pukšec
SUB: u 18.00 sati nakana
NED: u 9.15 sati + FINKA, IVA i VLATKO Burazer
u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

U subotu u 19.00 sati u STAROJ ŠKOLI naš KUD ima svoj nastup u više sekcija uz prisutnost žirija. Dođimo budimo im potpora i podrška. Iskažimo i zahvalnost za njihov višegodišnji trud. Nek se vidi da nas ima.
U nedjelju iza mise u 9 i 15 sati susret sa roditeljima PRVOPRIČESNIKA
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK i naš listić
Naš listić možete naći i na internetskoj stranici www.zupa-vugrovec.com

DAROVI ZA CRKVU

1. Obitelj MARJANOVIĆ S. Kletuš 1 Kučilovina 200 kn
2. Obitelj BALTIĆ Šimunčevečka 14/a Šimunčevec 200 kn
3. IVAN OBAD Vurnovečka 14 Vurnovec 200 kn
4. Obitelj JEDLIČKO Liševo 23 Prekvršje 500 kn
5. JOSIP FACKOVIĆ M. Gupca 9 Kučanec 200 kn
6. IVAN KOVAČIĆ Glavna c. 48 Đurđekovec 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Sakramenat svetog krštenja primili su:

IVONA FLUKA drugo dijete Dražena i Natalijer. Combaj
iz Paruževine

ANAMARIJA KOZIĆ treće dijete Stjepana i Marijane r. Tadić
iz Đurđekovca

Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece

Ovih dana napustio nas je:

STJEPAN KOVAČIĆ iz Đurđekovca u 83. godini života.

Dobri Bože uvedi ga u nebeske dvore!

MOJA SE DUŠA SJEĆA

Nisam od onih koji su Te vidjeli.
Moje se oči nisu napajale na Tvome licu.
Kada si prošao zidove, stao u sredinu, ja nisam bio ondje.
Moja te ruka nije dodirnula, niti Te prst moj dotaknuo.
Pa ipak, nekim nepojmljivim ćutilom moja Te se duša sjeća i sjećanje se pretvara u osjećanje Tvoje blizine.
Zato Ti i govorim:
Gospodin si moj i Bog moj !
Anton Šuljić

10.04.2010