Župni listić 278

Župni listić 278
17. travnja 2010.

EVANĐELJE (Iv 21, 15-17)

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.”
Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!” Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim“
Kaže mu „Pasi ovce moje.“
Upita ga treći put:
“Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš!
Tebi je poznato da te volim.“

Komentar:

Prije nego će Petra imenovati prvim papom, Isus ga ne pita: “Hoćeš li ponovno griješiti?” Niti: “Jesi li zapamtio moj nauk?” Već: “Ljubiš li me?” Temelj crkve nije znanje ni anđeoska čistoća – već ljubav. “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Važnije je jedan “da” ljubavi, nego li bezbroj “ne” grijehu. Isus nas treba ne jer smo sveti, nego da nas učini svetima.
Ali zgodno se zapitati i zašto ga Isus tri puta pita: “Ljubiš li me?” Neki kažu da je tako Petru dao tri prilike da opovrgne svoje trokratno zatajenje. No, vjerojatnije je da je Petar prvi put rekao tek usnama da ga ljubi, drugi put usnama i razumom, a treći put usnama, razumom, i srcem. Jer činjenica je da ga je Petar uzljubio svim srcem, više od srebra i zlata. Onom prosijeku će reći: “Srebra ni zlata nemam, ali što imam dajem ti – u ime Isusa Nazarećanina hodaj.”

NAŠI OVOGODIŠNJI KRIZMANICI

1. FILIP ANĐELKOVIĆ
2. DOROTEA BARIČEVIĆ
3. IVAN BAZAROTA
4. VALENTINA BEK
5. DANIJEL BIRO
6. IVANA BLAŽINOVIĆ
7. ANA BUŠIĆ
8. ZVONIMIR BUŠIĆ
9. DAVOR DAKIĆ
10. VEDRAN DEVČIĆ
11. MARKO DRINOVAC
12. ANTONIO DUJAK
13. LUKA ĐURAN
14. NIKOLA ĐURINEC
15. MARTA FACKOVIĆ
16. ANDREA FILIPOVIĆ
17. MAJA FIŠTER
18. IVAN FLUKA
19. TOMISLAV GALOVIĆ
20. DOMINIK HRVOJ
21. IVAN JAMBREŠIĆ
22. VALENTINA JUKIĆ
23. DORA KIČIĆ
24. MARINO KIRIN
25. PETAR KOŠI
26. ANKICA KOVAČEVIĆ
27. KLARA KOVAČIĆ
28. KRISTINA KRALJ
29. PETAR KUČIŠ VUKOVIĆ
30. LUKA LAŽETA
31. SILVIO LISJAK
32. MARKO MANDIĆ
33. LUCIJA MARIN
34. KARLO MIJATOVIĆ
35. VALENTINA MILAT
36. MARKO MILEC
37. IVAN NOVAK
38. ŽELJKO OROZOVIĆ
39. JANKO OSREČAK
40. TOMISLAV PERAK
41. JOSIP PEKČEC
42. SANJA PEKČEC
43. MARKO PETROVIĆ
44. MATEA PUKŠEC
45. MIHAEL PUKŠEC
46. ANTE RASPUDIĆ
47. MAJA SEDINIĆ
48. ANDRIJANA SLADOLJEV
49. VANESSA SLAVIČEK
50. KARLO SPEVEC
51. PETRA SUMAN
52. DOMINIK STUNJEK
53. TIN ŠENCAJ
54. VALENTINO ŠILETIĆ
55. GABRIELA TREMPETIĆ
56. BRUNO VUGER
57. DARIO VUKAS
58. LUKA VUKAS
Blagoslovio vas Gospodin i čuvao vas!
Pokazao vam svoje lice i smilovao vam se!
Obratio k vama svoje lice i dao vam mir!
Gospodin Vas blagoslovio!

DAROVI ZA CRKVU

1. Obitelj GALOVIĆ A. Šenoe 70 Vugrovec 200 kn
2. RUŽICA KEREŠ Đ. Kuntića 35 Prekvršje 100 kn
3. Obitelj BIČVIĆ O.Habeka 5/a Prekvršje 200 kn
4. Obitelj HRENOVIĆ Zlatarska 28 M. Polje 1000 kn
5. ROBERT MARKOVIĆ Zlatarska 4 M. Polje 600 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Sakramenat svetog krštenja primili su:

JAKOV HRANJ drugo dijete Hrvoja i Katarine r. Cesareo
iz Dobrodola
LOVRO KLANAC drugo dijete Marijana i Monike r. Župan iz Kučanca
GABRIEL SAMEC prvo dijete Helene Samec iz Dobrodola
LANA TRUPELJAK prvo dijete Maria i Jasne r. Čilaš iz Kučilovine
LOVRO FILIPOVIĆ treće dijete Krunoslava i Željke r. Cvetković
iz Gornjeg Vugrovca

Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece

Ovih dana napustila nas je:

KATICA TOMURAD r. Kolenković iz Prekvršja u 81. godini života.

Dobri Bože uvedi ju u nebeske dvore!
GOSPODIN JE

Uvijek kad smo jednostavni i obični, kad goli od natruha prijetvornosti čestito radimo svoj uobičajen posao, kad poslušamo dobar savjet pa svoju mrežu bacimo na riječ povjerenja, kad doručkujemo svoj trudom ulovljen ulov ribe, kad sjedamo sa svojima i kad primamo stranca za svoj stol – tada nam se On približuje i mi znamo: Gospodin je! U svakom čovjeku On nas pita: Ljubiš li me? Ljubiš li me više nego ostali?
Anton Šuljić

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 19. IV –25. IV 2010

PON: —————————————————
UTO: u 17.00 sati + SLAVKO Podbrežnjak, MARIJA i JAKOB Turčin,
VALENT Podbrežnjak
SRI: u 18.00 sati + VID i KATA i obit. Turčić, MILKA Basi, FRANJO
Gerić, JANDRO i++ obit. Žunac
ČET: u 18.00 sati za DUŠE u ČISTILIŠTU
PET: u 18.00 sati + VALENT, KATA i STJEPAN Galović
SUB: u 17.30 sati nakana
NED: u 9.15 sati + LUCIJA Božić, ANKA i MATO Marinić i MARIJA
Šop, STJEPAN i obit. Đurković, IVAN i obit.
Baričević, STJEPAN, AUGUSTINA i JOSIP
Šimonović, i MATIJA Tomić. RUŽA, PETAR i
FRANJO Sedinići FRANJO Kuntić, IVAN Rac,
IVAN Kereš i obiti obit. Dutković, PETAR, HELENA
i BARBARA Trempetić, JOSIP Hrenović, ĐURO
Đurinec ++ obit.Đurinec i Galović PETAR i JULIJA
Komerički, STJEPAN Jaklec, STJEPAN Galović
u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

U subotu 58 mladih ove župe pristupit će sakramentu svete Potvrde – uključimo ih u svoje molitve!
U četvrtak u 19.00 sati na župnom dvoru susret PASTORALNOG i EKONOMSKOG vijeća
Molitveni vijenci Kraljice obitelji u subotu, 15. 5. Organiziraju zahvalno hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj za 10 godina svog postojanja. Prijave kod Sanje Trempetić, najkasnije do srijede, 5. 5. Cijena autobusne karte je 50 kn. Pođimo i zahvalimo Majci Božjoj za sve primljene milosti. Više informacija na oglasnoj ploči i kod Sanje.
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK i naš listić i listić Mladih
Naš listić možete naći i na internetskoj stranici www.zupa-vugrovec.com

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 www.zupa-vugrovec.com broj primjeraka 500 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

17.04.2010