Župni listić 279

Župni listić 279
25. travnja 2010.

EVANĐELJE (Iv 10, 27-30)

Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz
ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.“

Komentar:

Za ovu nedjelju, koju zovemo i nedjeljom dobrog Pastira, Evanđelje nam donosi isječak iz Isusova govora o pastiru i ovcama. Isus je vrlo često govorio u prispodobama i na slikovit način kako bi ga svi, koji to žele, mogli razumjeti i prihvatiti.
Njegove su riječi istovremeno zračile jednostavnošću i ozbiljnošću, i baš su zbog toga prodirale u srce i poticale na razmišljanje, na preobrazbu, promjenu.U ovom odlomku Isus govori o sebi kao Pastiru koji poznaje svoje ovce, a i one poznaju Njega. One slušaju Njegov glas i sigurne su u Njegovu utočištu jer je Onaj koji ih je povjerio Njemu, Bog Otac, veći od svih grabežljivaca (lažnih pastira). Da bi opisao rađanje novog naroda Božjeg, koji će biti okupljen oko Njega kao Sina Božjega i Spasitelja, Isus se poslužio slikama iz svakodnevnog života svojih suvremenika.
Mogao je On uzeti i neke druge slike i primjere iz života viših društvenih staleža, no slika pastira i stada bila je najbliža jednostavnom, običnom čovjeku toga vremena. Isus vodi svoju Crkvu kroz povijest.
Mnogi su je u povijesti pokušali uništiti, razoriti ili obeščastiti, ali nisu uspjeli jer je vrata paklena nikada neće moći uništiti, kako je to Isus rekao Petru. Ona je pod Njegovom zaštitom i zaštitom Njegova i našeg nebeskog Oca. Ta Otac i On su jedno. Pouzdajmo se, stoga, više u svoju Crkvu, predvođenu biskupima (nasljednicima Krista Pastira), svećenicima, redovnicima, redovnicama i zajednicom braće i sestara u Kristu, a manje u neke svoje zemaljske oblike zaštite. Pri tome ne zaboravimo da Crkvu Kristovu činimo svi mi koji u Njega vjerujemo, stoga o svakome od nas ovisi njezin boljitak.

BIRATI ŽIVOT
(uz Svećeničku godinu)

Sine čovječji, jeka je glasa moga vječna i ne gasne u vremenu, no ipak bih ti želio još neke stvari izričito predočiti u ovoj godini, za koju htjede moja Providnost da bude posvećena tebi – svećeniku.
Od majčine utrobe izabrah te i postavih za izabranika. (čudiš se da sam se odlučio baš za te između toliko drugih.)
Premda poznajem, kao i ti, sve tvoje slabosti i nedostatke, grijehe i propuste, površnost i nedostatnost, ipak sam pozvao tebe.
(Nisam te se odrekao ni predao smrti, jer ja sam Bog života.) Na tebe sam ruku svoju stavio, ne da ti bude teret, nego da pokažem da si mi svojina.
Oblikovao sam te po slici Sina svoga, Vječnog Svećenika. Pomazao sam te uljem radosti i suobličio svom Pomazaniku povjerivši ti svoj sveti narod, da ga kao svećenik posvećuješ životom svojim.
Tebe sam izabrao, ti biraj život i izaberi mene!
Ako život hoćeš, biraj ono što sam ja za te izabrao! Ne biraj idole ni kumire, ni ideale ni bogove ovoga svijeta, nego biraj mene, Boga živoga!
Biraj život i čistih ruku živi, bez taloga, naslaga grijeha, požude i strasti.
Pred tebe sam stavio sve svoje darove, pa i sebe sama. U ruke sam tvoje stavio sav život svoj.
Neka tvoje biće bude čisto, a ruke slobodne da ga možeš prihvatiti i da njime možeš nahraniti braću.
Naučio sam te da biraš život onda kad ga daješ, zato, biraj život!
Položi ga kao dobri pastir što ne traži mesa ni vune i ne boji se otjerati vuka!
Ne biraj baštine na zemlji, niti plači za nesuđenim baštinicima svoga roda, nego biraj život: Budi baština moja i mene izaberi za svoju!
Ne vodi svoje stado u smrt širokim putem, nego, biraj život, prigrli Križ Gospodina svoga!
I ne boj se smrti, nego smjelo koračaj u ritmu otkucaja Srca Božanskoga putem vječnoga života!
Crkvi su potrebni pastiri koji će biti čvrsto povezani s Dobrim Pastirom kako bi imali snage biti svjetlost svima onima kojima su poslani.
Potrebna im je Božja milost, ljubav i mudrost kako bi povjerenu im službu obavljali Bogu na slavu, a svim ljudima na korist.
Potrebne su im i moje molitve.
Ali postoje različite vrste poziva.
Bog svakoga čovjeka na nešto poziva.
Neke da ga izbliza slijede u svećeničkom ili redovničkom zvanju.
Druge da, ostavši u svijetu, kroz nevolje velike ustraju u milosti Božjoj i budu svjetlost u obiteljima, na radnim mjestima.
U svakome staležu zapravo postoji isti izbor: za Boga ili protiv Boga.
Što u djelatnoj ljubavi znači: za čovjeka ili protiv čovjeka.

DAROVI ZA CRKVU

1. DAMIR POLJAK Odv. Poljaki 4 Prekvršje 500 kn
2. Obitelj BOLTEK Limbuška 25 Šimunčevec 200 kn
3. TOMO BEŠTAK O.Podbrežnjaki 1 Prekvršje 200 kn
4. Obitelj DROŽĐAN Odv. Sedinići 3 Prekvršje 300 kn
5. ELIZABETA GERIĆ Kuntaš 14 Đurđekovec 30 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Sakramenat svetog krštenja primili su:

EMA RUSTAN drugo dijete Jadranka i Anite r. Horvat iz Goranca

Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece

Ovih dana napustila nas je:

MARA KOVAČIĆ r. Pajtak iz Đurđekovcau 86. godini života.

Dobri Bože uvedi ju u nebeske dvore!

NEDJELJA DOBROG PASTIRA

Četvrta uskrsna nedjelja – nedjelja Dobrog Pastira u Crkvi je posebno posvećena molitvi i razmišljanju o duhovnim zvanjima.
Na prvi pogled možda neobično. Zašto baš povezivati Dobrog Pastira i duhovno zvanje? Mogao se izabrati i bilo koji drugi dan, možda neki malo bliži suvremenom čovjeku … Pa ipak…
Ako zastanemo na trenutak i razmislimo razlozi počinju nicati pred nama…
Dobri Pastir – jer Isus poznaje i poziva svaku ovcu po imenu, svakome od nas upućuje poziv, bez obzira kakav on bio, drugačijim riječima, na drugi način, s drugačijim poslanjem…
Dobri Pastir – jer među ljudima bira one koji će u Njegovo ime biti pastiri – koji će više primiti, ali će se od njih više i tražiti, oni koji će nositi teška bremena odgovornosti za druge, ali i radost povjerenja koje im je iskazano, oni kojima će uvijek biti stalo, koji će uvijek htjeti, koji će ići naprijed ne pitajući za cijenu…
Dobri Pastir – onaj koji je tražio izgubljenu ovcu, ma kako daleko ona odlutala i ma kako malo ona zaslužila to traženje…
Dobri Pastir treba ljude koje čini pastirima kako bi tražili izgubljene po bespućima svijeta… – s. Berislava Grabovac

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 26. IV –2. V 2010

PON: —————————————————
UTO: u 17.00 sati + MIJO, MANDA i ANTE Brkić
SRI: u 18.00 sati + MILE Miletić
ČET: u 18.00 sati + IVAN i KATICA Marković, ++ obit. Pukšec,
ANĐELA Ratko
PET: u 18.00 sati + MARICA i IVAN Golub
SUB: u 17.30 sati nakana
NED: u 9.15 sati + LUCIJA Božić, STJEPAN Dumić, IVAN Vrban i
njihove obitelji, MARICA Đumlija god., ANA i IVAN
Hojanić i NIKOLA Baričević, IVAN Kuntić god.,
IZIDOR Majcen god., MILAN i ANA Rajić, SLAVA i
STANKO Pavlović i obit., MARA Kovačić
u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

Prošle subote 58-ro naših Krizmanika primilo je Darove Duha Svetoga, čestitam im na doličnom ponašanju, i neka ih Duh Sveti svojom milošću rasvjetljuje i kroz život vodi.
U četvrtak je ŽUPNO GODIŠNJE KLANJANJE, Presveto bit će izloženo u 15.00 sati, sve po početka svete mise u 18.00 sati.
Dođimo i poklonimo se, neka nas DUH SVETI ojača u našoj vjeri.
U subotu započinje mjesec SVIBANJ mjesec posvećen BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI -koju na poseban način slavimo molitvom svete Krunice. Zato molim u subotu u 17.00 sati naše PRVOPRIČESNIKE neka dođu na molitvu svete krunice, a po našim selima u kapelicama ili kod Raspela skupimo se na molitvu
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK i naš listić i listić Mladih
Naš listić možete naći i na internetskoj stranici www.zupa-vugrovec.com

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 www.zupa-vugrovec.com broj primjeraka 500 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

25.04.2010