Župni listić 283

Župni listić 283
22. svibnja 2010.

DUHOVI

EVANĐELJE (Iv 20, 19-23 )

I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: “Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”
Komentar:
Duh Sveti jest ljubav Boga Oca i Boga Sina. Za Duha Svetoga pripremamo se molitvom, jer On po molitvi dolazi i ulazi u nas. On je duša Crkve. On je i živa voda koja natapa i oživotvoruje cijelu prirodu i onda se zato koristi voda kao znak – simbol Njegov. Voda čisti, voda poji, napaja, voda natapa i zato nam je Duh Sveti iznimno potreban.
A bit evanđelja jest da nas Bog ljubi više nego nas đavao mrzi jer đavao je palo stvorenje, ali stvorenje. Isus ga je pobijedio na Kalvariji svojim ulaskom u smrt koja je bila posljedica udruženog napada mrzitelja Njegovih, podjarmljenih i sljepilom zla potpirivanih, od zloga zavedenih. Tako da je Isusova smrt bilo Njegovo izdahnuće, i istovremeno nadahnuće Duha Svetoga nama. Ispustio je dakle svoj duh da bi nam udahnuo svoga Duha. Svoga i Očeva Duha.
I zato Duh Sveti dolazi kao mir, kao radost, kao dobrota, kao strpljivost, kao velikodušnost. Vjeruj u ljubav, jer ljubav vjeruje u tebe. Duh je Sveti Ljubav – osoba, spoj osoba. Ljubav je na neki način dijete Oca i Sina, Duh Sveti. Dar koji se dijeli u sakramentu krštenja, a potvrđuje u sakramentu krizme. S novim zadaćama obogaćuje one koji ga primaju. Sigurno dolazi, ali ga valja znati i htjeti primiti.
__________________________________________________

MOLITVA ZA SEDAM DAROVA DUHA SVETOGA

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce moje sa svojom milošću
i svetom ljubavi i daj mi dar mudrosti,
da sa slašću razmatram Božje istine, i
da mi Bog bude jedino mjerilo u
prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.

Daj mi dar razuma, da što dublje zaronim duhom svojim u otajstvo
svete vjere koliko je to u ovom zemaljskom
životu moguće.

Daj mi dar savjeta, da se uklanjam zasjedama đavla i svijeta, a u
dvojbi da uvijek prigrlim što je većma na slavu
Božju i naše spasenje.

Daj mi dar jakosti, da s osobitom odlučnošću svladam sve napasti i
ostale zapreke u duhovnom životu.

Daj mi dar znanja, da pravo spoznam što i kako treba da vjerujem i
da ne odem stranputicom u duhovnom životu.

Daj mi dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve
dužno štovanje i čast iskazujem, a
nevoljnima za ljubav Božju u pomoć
pritječem!

Daj mi dar straha Božjega, da se čuvam grijeha, bojeći se uvrijediti
Boga iz sinovskog poštovanja prema
Božjem Veličanstvu.

blaženi kardinal A. Stepinac
__________________________________________________

DAROVI ZA CRKVU

1. STJEPAN TOMURAD Vurnovečka 2 Vurnovec 300 kn
2. TIHOMIR SLIJEPČEVIĆ Vurnovečka 3 Vurnovec 300 kn
3. DOMAGOJ LONČAR Vurnovečka 3a Vurnovec 300 kn
4. PEJO SARAF Jakopići 5 Đurđekovec 200 kn
5. ELIZABETA GERIĆ Kuntaš 14 Đurđekovec 30 kn
6. BMD DOBRODOL 500 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!
__________________________________________________

Sakramenat svetog krštenja primili su:

MARKO ČIČAK prvo dijete Svena i Josipe r. Toplak iz Šiletića

Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece
__________________________________________________

Ovih dana napustio nas je:

IVAN ĐURINEC iz Vugrovca u 79. godini života.
Dobri Bože uvedi ga u nebeske dvore!
__________________________________________________

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

Gospodine Isuse Kriste!
Tvoja nas riječ uči mudrosti i istini i daje nam hrabrosti. Molimo Te za one, koji su se odazvali duhovnom pozivu i koji ga već sada žive. Molimo Te za papu, biskupe, svećenike, đakone i za tebi posvećene redovnike i redovnice. Molimo te i za tvoje misionare i velikodušne laike, koji djeluju u službama što ih je Crkva postavila i priznala. Pomozi im u teškoćama, ohrabri ih u trpljenju, budi uz njih kada su osamljeni, hrabri ih i čuvaj u progonstvima, učvrsti ih u vjernosti.
Gospodine, molimo Te i za one, koji otvaraju svoju dušu duhovnom pozivu i koji su te spremni izbliza slijediti. Učvrsti ih u pozivu i daj im snage, hrabrosti i ustrajnosti kako bi svladali teškoće koje im stoje na putu ostvarenje a duhovnog poziva.
Neka ih Tvoja riječ rasvijetli, neka ih tvoj primjer privuče, i tvoja milost neka ih vodi do cilja – do svetih redova, do redovničkih zavjeta, do misionarskog poslanja.
Gospodine, neka Tvoja riječ sve nas vodi i podupire, da znamo usmjeravati, savjetovati, podupirati braću i sestre istom snagom svjedočenja i ljubavi, kakvu Ti posjeduješ i kakvu samo Ti možeš dati.
__________________________________________________

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 24. V –30 . V 2010

PON: u 17.30 sati molitva svete KRUNICE
UTO: u 17.30 sati molitva svete KRUNICE
SRI: u 17.30 sati molitva svete KRUNICE
ČET: u 18.00 sati + MARICA god., i obit. Golub, Krznar i Pukšec
PET: u 17.30 sati molitva svete KRUNICE
SUB: u 18.00 sati + MARICA Tomašek
NED: u 9.15 sati + SLAVA Glogovec, IGNAC Sedinić i obit.,
FRANJO Bezeredi, TOMO Kereš, obit. Poljak i
MARTIN Dutković, RUŽA Židak god., FRANO
Meštrović, LUCA Božić
u 11.15 sati župna
__________________________________________________

OBAVIJESTI:

Prošle nedjelje 62-je naših PRVOPRIČESNIKA po prvi puta je primilo KRISTOVO TIJELO u svoja srca, molimo se za njih da uvijek ostanu s Kristom povezani. Ujedno im se zahvaljujem na njihovom predvođenju molitve svete Krunice u crkvi-neka ih dobra Gospa čuva i na njih pazi
Zahvaljujući našim MOLITVENIM VJENČIĆIMA uoči svih Velikih blagdana-kod nas se neprekidno po obiteljima moli 24 sata bez prekida. Tako se molilo i u petak i subotu uoči DUHOVA
krunicu 24 sata bez prekida za duhovna zvanja. U našoj župi se prijavilo 74, a izvan župe još 11 molitelja. Hvala svima koji su sudjelovali.
Ovaj tjedan ću biti odsutan-u slučaju hitnosti javite se našem Zvonaru ili okolnim župnicima

Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, župni Listić i Listić Mladih-pa se možete poslužiti. naš listić možete naći i na internetskoj stranici
www.zupa-vugrovec.com

22.05.2010