Župni listić 284

Župni listić 284
30. svibnja 2010.

PRESVETO TROJSTVO

EVANĐELJE (Iv 16, 12-15)

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.”

Komentar:

Trojstvo je sveto i savršeno, njega spoznajemo u Ocu i Sinu i Duhu Svetome, te nema ništa stranog ili izvana pomiješana, niti se sastoji od stvoritelja i stvorenja, već čitavo ima stvaralačku i činiteljsku moć; narav mu je slična i zasebna, jedne je djelotvornosti i djelovanja.
Otac po Riječi u Duhu Svetome sve čini i tako se čuva jedinstvo svetoga Trojstva.
Zato se u Crkvi jedan Bog propovijeda koji je nad svime, sve je po njemu i on je u svemu.
Nad svime svakako kao Otac, kao počelo i izvor; sve je po njemu naravno po Riječi; konačno, on je u svemu u Duhu Svetome. (Sveti Atanazije, biskup)

PRESVETO TROJSTVO

Veliki, tajanstveni Bog, Stvoritelj, Otkupitelj, Posvetitelj, Smisao i Cilj mog Života, Izvor svega Dobra, neprestano stoji preda mnom kao izazov, kao poziv da Ga tražim, da ponovno započinjem i da Mu stalno hitim u naručaj, da tako u Njemu i po Njemu ostvarim sebe.
Tajna Trojstvenog Boga nadilazi ono što shvaćam i što očekujem. Ona me izaziva da stalno tražim, da se propinjem, da idem dalje i dalje. Ići prema Bogu, otkrivati Ga sve više znači svakodnevno Mu postajati sve sličniji.
Kad tražim Boga – ljubim!
Kad nalazim Boga – ljubim!
Kad se od Boga rađam – ljubim! Otac daje Sina, jer ljubi.
Ja dajem najdraže kad ljubim! Ljubav se uvijek daje! Ne zaustavlja se, dok se posve ne preda!
Tako ulazi u tajanstveni život trojstvene Božje Ljubavi.

TIJELOVO

Tijelovo- proslava Isusova utjelovljena u kruhu i vinu.
U Katoličkoj crkvi od 13. stoljeća postoji blagdan kojim se slavi uspomena ustanovljenja euharistije na Veliki četvrtak. Slavi se u četvrtak poslije Presvetog Trojstva, a zove se Tijelovo.
Jedan od najvećih darova Božje ljubavi je presveta Euharistija.
Isus sam kaže kako je On kruh života koji je sišao s neba, i kako će onaj tko jede tijelo njegovo i pije krv njegovu imati život vječni. A onaj tko neće jesti tijela Sina Čovječjeg, neće imati života u sebi.
I upravo je tako. Oni koji redovito blaguju tijelo i krv Kristovu, tj. pričeste se, imaju oslonac u Bogu.
Oni predaju Bogu svoj rad, svoje patnje i boli, svoje grijehe. I oni tada doživljavaju Isusovu blizinu i njegovo milosrđe i onda više ne mogu ne vjerovati da je Isus živ i da je samo On put, istina i život.
Presveta Euharistija umnaža milosti, čisti nas od lakih grijeha, daje nam snagu, radost i mir.
Blagovanjem Euharistije doživljavamo Božju ljubav i dobrotu jer ostajemo u Isusu i Isus ostaje u nama.

DAROVI ZA CRKVU

1. ANA KEREŠ Đ. Kuntića 25 Prekvršje 100 kn
2. DEJAN PIJETLOVIĆ Klanjec 9 Đurđekovec 500 kn
3. Obitelj GODEC Vurnovečka 32 Dobrodol 500 kn
4. Obitelj Herjavić-Trempetić Gaj 10 M. Polje 300 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Sakramenat svetog krštenja primio je:

VALENTIN KRAJINOVIĆ četvrto dijete Marijana i Željke r. Vuksanović iz Dobrodola

Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece

Ovih dana napustila nas je:

IVAN FUĐAK iz Vurnovca u 81. godini života.
IVAN KRPAN iz Paruževine u 59. godini života.
Dobri Bože uvedi ih u nebeske dvore!

BOG JE POSVUDA

Nauka o Presvetom trojstvu pokaztuje cijelu Božju zauzetost za ljude. Bog nije samo stvoritelj svijeta koji ga prepušta njegovoj sreći ili nesreći. Bog se nije povukao nakon stvarateljskog djela.Bog je stalno tu. On trpi, umire, i uskrsava. Bog ne napušta ljude o osami. On postaje nutarnji glas, nutarnji savjetnik ljudi. Nauka o presvetom Trojstvu nas čini na više načina pažljivima. Bog na nebu, Bog na zemlji, Bog gore, Bog dolje, Bog iznad nas, Bog ispod nas, Bog s nama Bog u nama. I tko bi htio Boga shvatiti samo logičnim razumijevanjem sliči čovjeku koji bi htio žlicom isprazniti more. Bitno u Bogu je da je neograničen, neuhvatljiv, neshvatljiv. Bog je više od suca koji sa bilježnicom u rukama stoji da bi nam upisao dobre i loše ocjene.
Bog je više od jednog čovjeka koji osamljen na križu umire, . Bog nije samo vječan i nerođen. Nego u Isus Kristu dolazi na svijet kao smrtan čovjek. Raste i odrasta. – Martin Gutl: Što mi snagu daje

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 31. V. – 6 . VI. 2010.

PON: u 17.30 sati molitva svete KRUNICE
UTO: u 17.30 sati + IVAN Krpan sprovodna
SRI: u 18.00 sati + VLADO Grgić, JOSIP Župan.
ČET: u 10.00 sati + RUŽA Židak i obit, SLAVA i GABRIJEL Šebek
PET: u 18.00 sati nakana Molitvenog vjenčića
SUB: u 18.00 sati + MARICA Tomašek
NED: u 9.15 sati + KATICA god., ZVONKO i BARICA Podgorski i
FRANJO Čvek, PETAR Gvozdanović god. za
zdravlje obitelji Šitum, ALOJZ, IVAN i FRANCA
Prusec, ANICA Prusec i MARICA Fišter, IVAN
Pregorec god.
u 11.15 sati župna
u 17.00 sati u VURNOVCU

OBAVIJESTI:

U četvrtak je TIJELOVO iza svete mise PROCESIJA sa PRESVETIM kao i lane –od Crkve prema KUČANCU ulicom M. Gupca do Bregovite te spuštanje prema Crkvi.
U procesiji uz naša PJEVAČE bit će i Limena Glazba iz Kašine, NEBO kao i prošle godine nadam se da će nositi naši Vatrogasci, naši PRVOPRIČESNICI bit će u svojim haljinicama, narodne nošnje kao Bogu ugodan dar stavite na sebe, dan prije koji ste u mogućnosti pomognite napraviti SJENICE.

U petak koji je i prvi u mjesecu sat vremena prije svete mise mogućnost ispovijedi

Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, župni Listić -pa se možete poslužiti. naš listić možete naći i na internetskoj stranici www.zupa-vugrovec.com

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 www.zupa-vugrovec.com broj primjeraka 500 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

30.05.2010