Župni listić 285

Župni listić 285
5. lipnja 2010.

X. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU

EVANĐELJE (Lk 7, 11-17)

Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: “Ne plači!” Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: “Mladiću, kažem ti, ustani!” I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: “Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!” I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.

Komentar:

Krist je za sveg svog djelovanja dosljedno očitovao Božje milosrđe i ljubav prema onima koji su siromašni, potrebni spasenja i pomoći. To je trajni zadatak Crkve. Okrenuti se prema siromasima duhom i siromasima koji su u potrebni bilo kakve materijalne pomoći. Tako Bog biva po Crkvi trajno nazočan i djelotvoran u povijesti.

DESET MOLITVENIH PRAVILA

1. Uzmi dnevno par minuta vremena, budi sam u tišini. Otpusti tijelo, razum i srce.
2. Govori s Bogom, jednostavno i prirodno. Ispričaj mu sve što imaš na srcu. Ne trebaš nikakve formule, nikakve tuđe načina izražavanja. Govori mu tvojim riječima. On ih razumije.
3. Vježbaj razgovor s Bogom, kad si kod svog svakodnevnog posla. Zatvori par sekunda oči, tamo gdje jesi: u dućanu, za pisaćim stolom u autobusu.
4. Sjeti se činjenice, da je Bog uvijek uza te i da ti pomaže. Ne smiješ stalno na Boga navaljivati i moliti ga za blagoslov, nego pođi od činjenice da te on želi blagosloviti.
5. Moli sa uvjerenjem, da će tvoje molitve preko svih mora i planina zaštiti one koje voliš i da su oni okupani u Božjoj ljubavi.
6. Kad moliš imaj pozitivne a ne negativne misli.
7. Trebaš uvijek u molitvi utvrditi da si spreman prihvatiti Božju volju kako on to hoće.
8. Stavi kod moljenja sve u Božje ruke. Moli za snagu, da možeš činiti najbolje što možeš, ostalo s punim povjerenjem prepusti Bogu.
9. Pomoli se i za one, koji te ne vole, ili koji su ti učinili zlo. To će ti dati izvanrednu snagu.
10. Dnevno izreci molitvu za tvoju domovinu i za mir u svijetu.
Najjednostavnija uputa glasi:
Govori s Bogom tako kao da sjedi na stolici do tebe u sobi i da ti govori:
Što želiš da ti učinim?
__________________________________________________

DAROVI ZA CRKVU

1. ANICA ĐURAN Šimunčevečka 45 Šimunčevec 100 kn
2. ZDENKA DROŽĐAN Odv. Sedinići 3 Prekvršje 100 kn
3. Obitelj ANTE TOMIĆ Vugrovečka 115 Dobrodol 500 kn
4. Obitelj NOVAK Đ. Kuntića 7 Prekvršje 200 kn
5. Obitelj MEŠTROVIĆ I. Puđaka 14 Dobrodol 200 kn
6. IVAN SOLDO Paruževinska 103 Paruževina 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!
__________________________________________________

Sakramenat svetog krštenja primili su:
ENA SOLDO drugo dijete Ivana i Andreje r. Štibuhar iz Paruževine
SARA COMBAJ prvo dijete Damira i Ivane Gregoranić iz Vugrovca
Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece
__________________________________________________

Ovih dana napustili su nas:
IVAN GOLUB iz Šimunčevca u 61. godini života.
VLADIMIR BREZOVEC iz Dobrodola u 74. godini života.
LJUBICA GAŠPARAC r. Jakopec iz Dobrodola u 88 –oj god.
Dobri Bože uvedi ih u nebeske dvore!
__________________________________________________

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu istaknuto je obilježje suvremenog katoličanstva. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi uglavnom u europskoj civilizaciji. Čak i u Bibliji srce se smatra više sjedištem znanja negoli ljubavi. Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu nalazimo kod srednjovjekovnih mistika. U 16. st. njegovali su je kartuzijanci i kasnije isusovci. Poticaj za uvođenje blagdana Srca Isusova, došao je iz Francuske prigodom ukazanja Srca Isusova, sv. Mariji Margareti Alacoque 1675. g. Ali tek 1765. g. papa Klement XIII. dopušta slavljenje blagdana Srca Isusova i to samo za one koji su izričito tražili. Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska Nad bratovština Srca Isusova. Ubrzo su blagdan prihvatili redovnice Reda Pohođenja kojemu je pripadala sv. Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i članovi Družbe Isusove i tako se za kratko proširio gotovo u cijeloj Crkvi. Papa Pio IX. je 1856. g. posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj Katoličkoj Crkvi osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe. Misa i oficij odobreni su 1765. a općevažeći postali su 1856. Blagdan Presvetog Srca Isusovog slavi se u petak nakon blagdana Tijelova i stoga je lipanj mjesec Presvetog Srca Isusova.
__________________________________________________

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 7. VI. –13 . VI. 2010.

PON:
UTO:
SRI:
ČET:
PET:
SUB:
NED: u 9.15 sati + IVAN Petrović stariji god, i mlađi, IVAN Popović i ANA Kovačević, IVAN Krpan, IVAN i ANKICA Rožanković i IVAN Vukšić, TEREZA i STANKO, ANTUN Šunić, ZLATA Perović, MIRKO i MARIJA
Fotak, FRANJO (Josipov)Fluka, SLAVEK Galović god. i obit. Dumić i Galović, IGNAC, VID i ++ obit. Pavlović i IVAN Pekčec, TEREZA i HINKO Hajnal i IVAN Papaš, STIPO, LUCIJA i PEJO Čabraja, IVAN
Đurinec, IVAN i ANICA Tomić, LUCA Božić
u 11.15 sati župna
u 16.00 sati u KUČILOVINI
__________________________________________________

OBAVIJESTI:

U četvrtak smo proslavili TIJELOVO iza svete mise imali smo predivnu PROCESIJA sa PRESVETIM kroz dio naše župe.
U procesiji uz naše PJEVAČE bila je i Limena Glazba iz Kašine, NEBO kao i prošle godine nosili su naši Vatrogasci, a PRVOPRIČESNICI su bili u svojim haljinicama, SJENICE su bile lijepo urešene, a vrijeme si nismo bolje mogli zamisliti. Hvala dragom Bogu i svima Vama koji ste se uključili da sve bude tako lijepo
Ovaj tjedan na blagdan SRCA ISUSOVA završava SVEĆENIČKA GODINA među tisućama svećenika iz cijelog svijeta u Rimu okupljene oko Pape-bit ću i ja, zbog toga me neće biti u župi -u slučaju hitnosti javite se našem Zvonaru ili okolnim župnicima

Hodočašće svetom Ivi u Podmilačje 24. VI, polazak ispred naše crkve ujutro u 4 sata-cijena 100 Kuna
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, župni Listić, Listić Mladih i listić Molitvene zajednice -pa se možete poslužiti. Naš listić možete naći i na internetskoj stranici www.zupa-vugrovec.com
__________________________________________________

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 www.zupa-vugrovec.com broj primjeraka 500 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

05.06.2010