Župni listić 295

Župni listić 295
20. kolovoza 2010.

XXI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU

EVANĐELJE (Lk 14, 2.7-14)

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: “Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?” A on im reče: “Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.” “Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ‘Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ‘Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!'” “Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.”

Komentar:

Živjeti s Kristom donosi spasenje. A to je život samoprijegora i ljubavi prema drugima. Uzak, ali jedino spasonosan put. Nitko tko je otvoren Kristu ne može propasti. A ta otvorenost zahtijeva promjenu cjelokupnog životnog stava. Nije teško pozivati sve narode da hvale Boga ili da priznaju kako treba sve ljude ljubiti, ako su ti narodi daleko i ako su nam ti ljudi nepoznati. Mnogo je teže upoznati svoje bliže susjede. Budimo Misionari u svom susjedstvu, u svojoj obitelji. Svojim životom donosima Krista u svoju okolinu.

UĐITE NA USKA VRATA!

Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.
O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!“
Dragi brate i sestro lakše je ići širokim putem negoli uskim, lakše je pronaći široka vrata negoli uska.
Lakše je ići kuda većina ide negoli se osobno truditi slušati glas Božji koji zove da ga slijedimo, koji je često suprotan glasu mase.
Lakše je griješiti nego ne griješiti.
Lakše je nedjeljom ne ići u crkvu nego ići.
Lakše je ljenčariti nego se truditi tražiti posao i raditi.
Lakše je lagati nego govoriti istinu.
Lakše je bludno griješiti nego se boriti protiv napasti.
Ali dragi brate i sestro korisnije je u samome početku ustati u borbu protiv napasti i grijeha i zajedno s Kristom izvojevati pobjedu i tako ući kroz uska vrata koja vode u Život.
Bijeg od ljubavi – bijeg od žrtve i požrtvovnosti
Ako je netko pružio ruku, podigao te i uputio na stijenu spasenja, sjeti se tih ruku, pruži ruke onima koji se nalaze na putu u drugi potop.
Jesi li izračunao, koliko to košta. Stani, ne bježi od ljubavi, ako pobjegneš uči ćeš na vrata smrti s druge strane… kada te Isusove ruke neće moći doseći, jer si naprosto iskočio iz Njegova zagrljaja..
Ima još mjesta u čamcima Isusa Krista – i za žene i za djecu i za stare i za mlade, za grješnike..
Pruži ruku grješniku… nalazimo se u velikoj borbi izmežu dobra i zla, između svjetla i tame, na kojoj si strani, čiju zastavu nosiš u svojim rukama, kojeg vojskovođu slušaš, vojskovođu ljubavi ili zlobe, života ili smrti. Imaš li ljubavi koja je nadjačala nepravdu, imaš li ljubav po vjeri, ljubav od Isusa Krista…
Gospode, je li malo onih koji se spasavaju?

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 23. VIII –30 . VIII 2010

PON: ———
UTO:u 18.00 sati + FRANJO Valetić
SRI: u 18.00 sati + PAVAO i AGATA Pavlović
ČET: u 18.00 sati + IVAN Križanac i obit.
PET: u 18.00 sati + ŠTEFAN Malecki, SLAVA Blažinović, MARICA Kudela
SUB: u 18.00 sati + ZORA i ĐURO Dreisinger i KATICA Kereković
NED: u 9.15 sati + RUŽICA god. VID i obit. Šimunjak, ANA Đurinec i obitelj, IVAN (Ignacov) Đurinec, LJUBICA Kovačić, MARKO god., FRANJO, CILA, MARTIN st, MARTIN ml. Popović
U 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

Naš MOLITVENI VJENČIĆ pred sve veće blagdane, tako i pred blagdan VELIKE GOSPE molio je 24-sata bez prekida. Uključilo se 83 molitelja iz naše župe i 4 izvan župe.
SANJI našoj organizatorici i svim moliteljima – iskrena hvala.
Neka NEBESKI OTAC i NEBESKA MAJKA obiljem blagoslova nagradi i njih i našu župu.
Hodočašće GOSPI SUZNOJ u PLETERNICI u nedjelju 29. Kolovoza u 14.30 sati ispred crkve. Ide se preko LIPIKA, PAKRACA, POŽEGE, a vraća se autoputem od Lužana
U LUDBREG hodočastimo u subotu 4. rujna.
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, župni Listić… Naš listić možete naći i na internetskoj stranici www.zupa-vugrovec.com

20.08.2010