Župni listić 298

Župni listić 298
11. rujna 2010.

XXIV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU

EVANĐELJE (Lk 15, 10-32)

Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: “Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.” Nato im Isus kaza ovu prispodobu: “Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ‘Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.” “Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: ‘Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.’ Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.”
I nastavi: “Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ‘Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.’ I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno.” “Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.” “Došavši k sebi, reče: ‘Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ‘Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.'” “Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ‘Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.” “A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: ‘Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.’ A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: ‘Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.’ Nato će mu otac: ‘Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje – tvoje je.

Komentar:

Mi vjernici – mi smo ti kojima su te riječi upućene i u kojima nas poziva da moramo biti spremni prekinuti i najintimnije veze, ako nas one sprečavaju u njegovom pozivu. A njegov poziv je poziv da idemo za njim spremni slijediti ga u svemu i da budemo kadri odreći se svega što bi se ispriječilo između njega i nas; posebno mislim na materijalna dobra, na poslove i obaveze, pa čak i na rodbinske veze… jer ne zaboravimo da je potrebno jako malo što nas može od Krista odvući ili čak okrenuti nas protiv njega.

PUT PRAŠTANJA

Može se tražiti kod humanista, filozofa i religioznih mislilaca svih vremena
nigdje se neće naći poruka ljubavi
koja ide toliko duboko,
koja toliko nadilazi sva ljudska očekivanja
kao poruka kršćanstva,
koja se utjelovila u Isusu iz Nazareta.
No njegov su život i njegova poruka
tijekom povijesti
tako izobličeni,
toliko iznakaženi od ljudi
koji sebe nazivaju »kršćanima«
da su se nebrojeni odbili.
Put praštanja, to je najluđa ljubav. Opraštanje spada u bit kršćanstva. Ljubiti neprijatelje i praštati.
To je jedinstveno i neshvatljivo. Nemoguća zadaća. Na društvenom, gospodarskom, političkom pa i religioznom području nije u modi »opraštati«.
Ljubiti ljude jer su toliko vrijedni ljubavi vodi u fijasko. Bila bi iluzija htjeti trajno ljubiti jednog čovjeka u ime neke apstraktne ideje, neke ideologije, nekog »sveopćeg napretka« ih »u ime čovječanstva«. Ljubiti neprijatelja i opraštati, zlo uzvraćati dobrim bio bi besmisao ako ne bi bilo nekog dubljeg motiva.
Kršćanin nalazi taj motiv u Isusovoj osobi. Kršćanin ljubi bližnjega jednostavno kao »čovjeka«, radi njegova vlastitog dostojanstva, veličine i ljepote, a kad je čovjek zabludio, upao u smrtonosni krug antipatije, zlovolje, nasilja i mržnje, kršćanin vidi izlaz u Isusu, u njegovoj poruci, njegovu životu, njegovoj osobi.
Samo opraštanje omogućuje temeljitu promjenu u ljudskom ponašanju.
Praštanje traži odvažnost, smionost i stvaralačku maštu.
Praštanje je najbolja i najdjelotvornija strategija za jednog čovjeka, narod, naciju da živi u miru
preživi u svijetu punom nasilja. Praštanje se može udružiti sa svim oblicima nenasilnog otpora.
Praštanje preneseno na svjetske odnose
oglasit će početak
najveće revolucije svih vremena.
Phil Bosmans

DAROVI ZA CRKVU

1. Obitelj NOVAK, Đ. Kuntića 7 Prekvršje 200 kn
2. Obitelj GRUBOR, Domjanićeva 2 Vugrovec 200 kn
3. Obitelj JEDLIČKO, Liševo 23 Prekvršje 250 kn
4. MIRICA FIŠTER, A. Šenoe 36 Vugrovec 100 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Sakramenat krštenja primio je:

KARLO VUGER četvrto dijete Željka i Dubravke r. Bastalić
iz Vugrovca

Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djeteta

UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA

Križ je mjesto pobjede, a ne poraza. Križ je izvor života, a ne smrti. Križ nije samo simbol, sveti znak. Križ je život. Iz križa izvire život kako za Krista, tako i za svakog čovjeka. Križ postaje izvor najveće ljubavi, kad je iz ljubavi prihvaćen. Tada je to blagoslov za čovjeka i za svijet. Kad ga odbacujem i ne prihvaćam, satire me i nije blagoslov nego prokletstvo.
Pred patnjom je najbolje šutjeti, jer ne razumijemo križ ni one koji su na njemu. Isus nije došao ukinuti patnju i bol ove zemlje, nego je došao pokazati kako se prihvaća i kako se pati: smireno i predano, iz ljubavi prema Bogu, za čovjeka. Križ je dokaz najveće ljubavi: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni« (Iv 3, 16).
Po životnom križu, po svemu onome što me na neki način razapinje u svakodnevici (bolest, siromaštvo, nesporazumi, nerazumijevanje, usamljenost, zloba ljudi koji me okružuju, nepravda i smrt), sve to postaje po Kristu i u Kristu mjesto susreta s Bogom i izvor života za svijet.

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 13. IX–19 . IX 2010

PON: —————————————————
UTO: u 18.00 sati za duše u čistilištu
SRI: u 18.00 sati + MIRICA, MIRO i IVAN Škes
ČET: u 18.00 sati nakana
PET: u 18.00 sati Vjenčanje
SUB: u 18.00 sati + MILKICA god., STJEPAN Puđak, ++ obit.
Marković, RUŽICA i FRANJO Petljak
NED: u 9.15 sati + STJEPAN Smolko i obit. Facković, RUŽICA
Meglaj, BARA i IVAN Vuger, STJEPAN i obit.
Meglaj, MARICA Pavlović, STJEPAN Vuger,
VINKO i obit. Blažinović
u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

U prošlu nedjelju skupilo se 2867 Kuna za izgradnju crkve HRVATSKIH MUČENIKA na Udbini.
U subotu 18. IX u 9.00 sati ispovijed školske djece
Nedjelja 19.IX . slavlje svete mise i zaziv Duha Svetoga za sretan i blagoslovljen početak nove školske i vjeronaučne godine na početku školske godine
Neka molitva, pjesme i blagoslov ovoga dana ohrabre i pomognu sve roditelje, nastavnike, vjeroučitelje, učenike, a napose one najmlađe koji ove godine uz Božju pomoć i pomoć svih nas po prvi put započinju svoj novi korak.
Bože, njihove korake ispuni i osnaži darovima Duha Svetoga.
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, župni Listić. Naš listić možete naći i na internetskoj stranici www.zupa-vugrovec.com

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 www.zupa-vugrovec.com broj primjeraka 400 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

11.09.2010