Župni listić 299

Župni listić 299
18. rujna 2010.

XXIV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU

EVANĐELJE (Lk 16, 1-13)

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: “Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.'” “I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.'” “I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.” “I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.” “Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?” “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.”

Komentar:

Novac… svi za njim čeznemo. Za nas kršćane postavlja se pitanje: kako se njim dobro služiti… kako ga ne zloupotrebljavati. Ima pojedinaca koji svoje blagostanje mogu graditi na štetu drugih ljudi, druge proračunato izrabljivati, prezirati one koji su siromašni. Budite domišljati poručuje nam Isus, za novac kako ga upotrijebiti. Domišljati budite!

BOG SE OBJAVLJUJE…

Preko drugoga Bog se meni objavljuje
Preko mene Bog se objavljuje drugome
Ili osobnije rečeno:
Bog mi se objavljuje preko tebe. U trenucima susreta s tobom. U razgovoru s tobom. U danima radosti, ali i tuge. Boga u lice gledam kad tebe gledam, smijem se s Njime kad se s tobom smijem. Odgovara mi na pitanja kada ih tebi postavljam.
Sluša moje jadikovke kad ih preda te iznosim. Razumije me kad mi ti iskazuješ razumijevanje.
I obrnuto:
Bog ti se objavljuje preko mene. U trenucima susreta sa mnom. U razgovoru sa mnom. U danima radosti, ali i tuge. Boga u lice gledaš kad mene gledaš, smiješ se s Njime kad se sa mnom smiješ. Odgovara ti na pitanja kada ih meni postavljaš.
Sluša tvoje jadikovke kad ih preda me iznosiš. Razumije te kad ti iskazujem razumijevanje.
I sve tako. Iz trenutka u trenutak, od malenkosti do malenkosti. Svednevice.
Pa i onda kada ne razumijem. Pa i onda kada ne razumiješ.
I kad mislim da se Bog sakrio. I kad misliš da se On skriva
Prosjački redovi
su crkveni redovi, nastali u vremenu razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka, počevši od 13. st. Za razliku od dotad postojećih redova u Katoličkoj crkvi, naglasak su stavljali na usmjerenost prema široj društvenoj zajednici i na život u siromaštvu i odricanju, umjesto stvaranja materijalnih dobara i zatvaranja u izolirane samostanske zajednice.

DAROVI ZA CRKVU

1. MIRA PUKŠEC Zlatarska 4 M. Polje 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!
__________________________________________________

Sakramenat krštenja primili su:

NIKA PUKLIN drugo dijete Tihomira i Miroslave r. Mostovljanec
iz Šimunčevca
INES DRČA drugo dijete Vedrana i Mirjane r. Pukšec iz Prekvršja
LAURA REBROVIĆ drugo dijete Tomislava i Sandre r. Mužic
iz Paruževine
Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece

Sakramenat ženidbe žele sklopiti:
IVAN DOUTLIK sin Antuna i Luce r. Stjepanović, rođen 1985 god. u
Sarajevu, gdje je i kršten, nastanjen u Dugom Selu
I
KAROLINA PETLJAK kći Ivana i Đurđice r. Zagajski, rođena 1985 god. u
Zagrebu, krštena u Vugrovcu, nastanjena u Đurđekovcu

Oni će se vjenčati 2. Listopada ovdje-neka ih dobri Bog blagoslovi

DARIO BOLČEVIĆ sin Josipa i Dragice r. Smolko, rođen 1980 god.
u Zagrebu, kršten u Vugrovcu, nastanjen u Zagrebu
I
TIHANA DOMENKUŠ kći Stjepana i Đurđice r. Popović, rođena 1986
god. u Zagrebu, krštena u Vugrovcu, nastanjena u Šimunčevcu

Oni će se vjenčati 9. listopada u Vugrovcu, neka ih dobri Bog blagoslovi

SVETI MATEJ, APOSTOL

Matej je pisao svoje evanđelje za Židove u Palestini koji su bili dobro upućeni u Sveto pismo Staroga zavjeta. Njima je htio dokazati da je Isus Bogom obećani Mesija te da se u njemu ostvaruju i obistinjuju sva starozavjetna proročanstva i obećanja. Ta je značajka očita za Matejevo evanđelje od početka do kraja. Rodoslovljem na početku dokazuje da je Isus Davidov potomak po tijelu. Djevičansko Isusovo začeće obistinjuje Izaijino proročanstvo, a rođenje u Betlehemu Mihejino. I tako redom.

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 20. IX–26 . IX 2010

PON: —————————————————
UTO: —————————————————
SRI: u 18.00 sati + ALOJZ Fitz
ČET: u 18.00 sati + MIHAEL Kezerić
PET: u 18.00 sati + VID, MARTINA i VIDEK Hrenović, ALOJZ,
PETAR i EVA Fišter
SUB: u 17.00 sati u DOBRODOLU
NED: u 9.15 sati + SLAVA Glogovec, PETAR, MARICA,
STJEPAN Vuger i obit., MARTIN Galović,
FRANJO i JOSIP Sebastijan, RUŽICA
i obit. Pavlović
u 11.15 sati župna
__________________________________________________

OBAVIJESTI:

U subotu sveta misa je u Dobrodolu i time smo ušli u najbližu pripravu za naše MIHOLJE, Vas koji možete pomoći pogotovo subotu prije Miholja i na sam dan potičem i molim da se stavite na raspolaganje-od kuhinje, konobarenja, pečenja odojaka-posla ima, a ruku??
U nedjelju poslije svete mise u 11.15 sati bit će kratki susret sa našim ovogodišnjim KRIZMANICIMA.
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, župni Listić. Naš listić možete naći i na internetskoj straniciwww.zupa-vugrovec.com

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 www.zupa-vugrovec.com broj primjeraka 400 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

18.09.2010