Župni listić 302

Župni listić 302
10. listopada 2010.

XXVIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU

EVANĐELJE (Lk 17, 11-19)

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: “Isuse, Učitelju, smiluj nam se!” Kad ih Isus ugleda, reče im: “Idite, pokažite se svećenicima!” I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: “Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?” A njemu reče: “Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!”

Komentar:

Tema današnjeg evanđelja je zahvalnost. Tema je to sveukupnog kršćanskog života. Ona je temeljni religiozni osjećaj. Zahvalni smo Bogu za sve što čini za nas. Kao kršćani osobito smo zahvalni za Isusa Krista u kom nam se Bog posve darovao. On je naše zahvaljivanje, ali i naša hvala. Stoga bi drugo ime za kršćanina moglo bi biti zahvalnik. Zahvalnost je naša reakcija na obdarenost; naše uzdarje na dar. Sveta Misa jest upravo naš čin zahvalnosti Bogu. Ona je Euharistija, euharistein što na grčkom znači zahvaljivati.
Zahvalnost je stvar dotjeranosti duha. Što je netko plemenitiji i inteligentniji to je zahvalniji. Sve što imamo i jesmo izaziva nas na zahvalnost. To što možemo misliti, osjećati, voljeti. Uopće to što postojimo – nam je dar. Darovani smo sami sebi iz čiste ljubavi Božje. “Što imaš a da nisi primio?” (1 Kor 4, 7) Svaki dan postoji jer nam je nanovo darovan. Tek kad nešto izgubimo postajemo svjesni kako je dar bio to što smo imali.

OTAC, KOJI MOŽE DATI RADOST

Poznato je da djeca rado govore o svojim roditeljima. Smatraju ih savršenima i svemogućima. “Moj tata je vrlo snažan! Nosio me na ramenima sve do vrha visoke planine”, pričao je dječak svojim prijateljima.
“Moj je tata vrlo važan!”, Uzvratila je jedna djevojčica, “svi ga zovu da radi i katkad mora ići vrlo daleko, jer samo on zna popraviti neke strojeve”.
“Moj tata je vrlo bogat”, hvalio se treći. “Kupili smo nov auto, koji je najljepši u mjestu. I moj stric je došao da ga vidi. Rekao je da mu se vrlo sviđa, ali ga on ne može kupiti.”
Četvrto dijete nije znalo što reći te se mučilo pronaći nešto neobično po čemu bi se odlikovao njegov tata: imao je naime jednostavnog oca.
Konačno se odvažio: ”Moj tata je sposoban usrećiti mamu. I kad je ljuta, pa i kad je bolesna, uvijek mu je uspijevalo nasmijati je”:
Učinilo mu se da s pravom svoga tata smatra boljim od ostalih.
Djeca, doista, otkrivaju što je važno za njihove roditelje, pa i onda kad roditelji to ne kažu. Tako počinju stjecati ideju o onom zbog čega se isplati živjeti. Roditelji, međutim, kadkad pogriješe, a djeca ostaju prevarena.
Veliku pomoć u stvaranju života pružaju roditelji koji dopuštaju da ih vodi Duh Božji i zato čine djela Božja, npr. jedni se brinu za radost drugih. To su roditelji koji znaju moliti OČENAŠ
Carlo Marija kard. Martini

MUDRE IZREKE

I za odustati je katkad potrebna veeeelika snaga, posebno upornim osobama….
Tko bližnjega sudi, može se prevariti, tko mu oprašta – ne vara se nikada!

Darovi za crkvu

1. DRAGAN BANOVIĆ O. Habeka 29/b Prekvršje 200 kn
2. MARICA ĐURAN Đ. Popovića 16 Šimunčevec 200 kn
3. Obitelj CVIJAN Gradinska 30 Vugrovec 200 kn
4. IVAN DAMJANOVIĆ Vugerselska 33 Vugrovec 200 kn
5. ŽARKO CVITKOVIĆ O. Habeka 29 Prekvršje 500 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!
__________________________________________________

Ovih dana napustila nas je:

SLAVICA DUTKOVIĆ r. Kereš iz Prekvršja u 78. godini života.

Dobri Bože uvedi ju u nebeske dvore!
__________________________________________________

NASMIJANO LICE

Započni dan s osmijehom! Možda je tvoje namršteno ili žalosno lice takvo upravo zahvaljujući tebi. Tko sve vidi iskrivljeno i mrzovoljno, zadobiva iskrivljeno, mrzovoljno lice. Znadeš li da je tvoje lice namijenjeno u prvom redu drugima? Ti ga ne moraš gotovo nikad gledat, osim kod frizera ili za vrijeme brijanja. Započni novi dan nasmijana lica! Postoji neko izmjenično djelovanje tvog lica i tvog srca. Sve se mijenja mijenjanjem tvog lica. Na poslu se nećeš osjećati umorno ako prioneš uz posao opuštena i nasmijana lica. Na taj način moći ćeš daleko više uživati u dobrim i lijepim stranama života. Svakog dana izlazi sunce za ljude koji te okružuju. Pa i kad ne bude kako treba, ti ćeš imati više snage da se tome odupreš.
Otvoreno, nasmijano lice je blagoslov za sve ljude koji te okružuju. I zato: započni dan nasmijana lica!
Phil Bosmans

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 11. X–17 .X 2010

PON: —————————————————
UTO: u 18.00 sati + ANĐA, STIPAN i PETAR Peša
SRI: u 18.00 sati + BLAŽENKA, ŠTEFICA i DRAGICA
ČET: u 18.00 sati nakana za zdravlje obitelji
PET: u 18.00 sati + IVAN god., ANDRO i MARTINA Fišter,
PAVAO i JULČA, IVAN i KATICA Puđak
SUB: u 16.00 sati u PARUŽEVINI
NED: u 9.15 sati + FRANJO Pavlović, FRANJO Čvek god.
ANA i obit. Đurinec, SLAVA i GABRIJEL
Šebek, RUŽA Židak i obit., LUKA, TEREZA i
obit. Marković, VLADO Poljak i ANA Kereš,
JURAJ, BARICA i IVAN Rusan, STJEPAN,
MIJO, LUCIJA i ANA Benčec, TOMO i
MARICA Kereš, IVAN, TEREZA RUŽICA i
JOSIP Petljak i IVICA Podgorski, TEREZA i
JAKOB Facković, DRAGUTIN, RUŽA i
FRANJO Fišter, TEREZA i HINKO Hajnal,
IVAN Papaš i SLAVICA Glogovec, JAGICA i
JOSIP Pavlović, FRANJO Kovačić
u 11.15 sati župna
u 15.00 sati u KUČILOVINI
__________________________________________________

OBAVIJESTI:

PRVOPRIČESNICI vjeronauk u subotu grupe I, II i III grupe
u 10.00 sati, 11.00 i 12.00 sati
FIRMANICI u petak u 19.00 sati
U subotu u 9.00 sati i u 13.00 sati
IV i V razred u 14.00 sati
VI razred u 16.00 sati
VII razred u 17.00 sati
MALI ZBOR proba pjevanja u 15.00 sati
Listopadske pobožnosti
Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, župni Listić, www.zupa-vugrovec.com

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 www.zupa-vugrovec.com broj primjeraka 500 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

10.10.2010