Župni listić 314

Župni listić 314
24. prosinca 2010.

BOŽIĆ!

BOŽIĆNA ČESTITKA

Slavimo najradosniji blagdan naše vjere. Bog dolazi među nas ljude, rađa se kao čovjek, uzima naše ljudsko tijelo i sve živi i dijeli što čovjek živi u svojem životu.
Ovih dana čitamo u poslanici Hebrejima kako je više puta i na više načina Bog progovarao ocima po prorocima, a u ove dane progovori nama u Sinu. Bog darivatelj svega čovjeku i svijetu ide do kraja u darivanju darujući nam sama sebe u svome Sinu.
Taj i takav Bog darivatelj nama vjernicima je uvijek izazov da se i mi dajemo, da se darujemo, da dajemo sami sebe jedni drugima. To osobito činimo u ove božićne dane, ali ne stanimo samo na njima. Kroz darivanje i žrtvu za druge čovjek raste, kroz zatvaranje u sebe i škrtost čovjek se umanjuje. Ovo iskustvo je bilo divno vidjeti posvjedočeno od ljudi koji su prikazani na televiziji kao „ponos Hrvatske“. Posebno dirljivo svjedočanstvo čovjeka kada kaže da pomažući drugima je sretan i blagoslovljen. Sretan i blagoslovljen – od Boga, od koga drugoga, jer Bog ne ostaje dužan ni za jedan korak dobrote koji smo učinili prema bilo kome.
SRETAN VAM BOŽIĆ!

BLAGOSLOV OBITELJI I KUĆA

Za blagoslov obitelji poželjno je da cijela obitelj bude na okupu.
Neka u svakoj obitelji bude na stolu: križ ili Biblija, blagoslovljena voda s grančicom i zapaljena svijeća.
Ponovite odgovore koje trebate reći prigodom blagoslova kuće –
Mir kući ovoj – I SVIMA KOJI PREBIVAJU U NJOJ.
Hvala na darivanju.

DAROVI

Iako mediji i tiskovine naročito pred Božić vole govoriti i pisati o plaćama koje svećenici dobivaju od države, time unose zabludu. Jedina je istina da župnici, kao i župe žive isključivo od milodara i vaših darova. Koliki bi trebao biti Vaš godišnji doprinos župi?

Podsjećam što je to OBITELJSKI DAR, DAR ZA BLAGOSLOV, što je MILOSTINJA

MILOSTINJA – je dobrovoljni dar koji se skuplja na svetoj misi. Milostinja se skuplja na sve nedjelje kroz crkvenu godinu. Redovita milostinja se ne može prenamijeniti u nešto drugo osim za župu ili ako biskup drugačije odredi. Milostinja je namjenska i služi za pokriće troškova župe. (svijeće, cvijeće, misno ruho, kao dar prosjaku itd.) postoje dani kada sva milostinja ide za Misije, Caritas, Božji grob, Petrov novčić itd.

DAR ZA BLAGOSLOV

To je dobrovoljni dar koji je obitelj odlučila darovati prilikom Blagoslova obitelji. Taj dar ide u župnu blagajnu i služi za nagradu ili župniku, zvonaru, orguljašu, vjeroučiteljima itd. visina dara nije određena to je isključivo odluka obitelji.

OBITELJSKI DAR ILI REDOVINA

To je redoviti godišnji doprinos obitelji kao člana jedne vjerske zajednice. Na taj dar nas obvezuje i PETA CRKVENA ZAPOVIJED koja kaže: “Doprinosi za crkvene potrebe.“
Visina dara bi trebala iznositi za cijelu godinu jednu DNEVNICU teškog fizičkog radnika. Ovaj dar bi trebala darovati svaka obitelj ako je u mogućnosti, a time da ne ugrožava svoj obiteljski budžet.

NE zatvarajte vrata za blagoslov obitelji ako nemate kune ili eura ili dolara kod sebe. Bog plati!

DAROVI ZA CRKVU

1. JURE ĐŽALTO Vugrovečka 75/a Dobrodol 50 EU
2. IVAN TOMAŠEK Vugrovečka 30 G. Vugrovec 200 kn
3. IVAN TREMPETIĆ A. Šenoe 25 Vugrovec 500 kn
4. LOVRO ŠKANIĆ Vurnovečka 31 Vurnovec 200 kn
5. BRANKO ROS A. Šenoe 42 Vugrovec 100 kn
6. Obitelj KOVAČIĆ Breg 1 Đurđekovec 200 kn
7. ROBERT PEKČEC Židaki 3 Goranec 500 kn
8. FRANJO POPOVIĆ Dobrodolska 28 Dobrodol 200 kn
9. MLADEN BOROŠ Glavna c. 22 Đurđekovec 500 kn
10. Obitelj ŠOKMAN Kučilovečka 15 Kučilovina 400 kn
11. JOZO BOŠNJAK Dobrodolska 16 Dobrodol 200 kn
12. ŽELJKO GALIĆ Zlatarska 70 M. Polje 500 kn
13. IVAN i VLASTA PRUSEC Slatinska 11 Vugrovec 300 kn
14. JANJKO RAJIĆ Slatinska 9 Vugrovec 300 kn
15. KATICA FACKOVIĆ Glavna c. 66 Đurđekovec 250 kn
16. Ob, GALOVIĆ i BILANOVIĆ Vugrovečka 31 G. Vugrovec 200 kn
17. JOSIP GOLUB A. Šenoe 56 Vugrovec 300 kn
18. ŽELJKO HOJANIĆ A. Šenoe 5 Vugrovec 500 kn
19. Obitelj NIKOLIĆ Rožići 7 Goranec 400 kn
20. ANA MARIA ZEBIĆ Glavna c. 37 Đurđekovec 200 kn
21. SLAVKO PUKŠEC Prigorska 10 Prekvršje 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Ovih dana napustio nas je:

SLAVKO FLUKA iz Paruževine u 85. godini života.

Dobri Bože uvedi ga u svoje vječne stanove!

Molim Božić, da se s Njime susretnemo,
da ga primimo i s Njegovim darovima čestito živimo
i uzajamno gradimo bolji život.
Molim Božić za sve vas, za djecu i mlade, odrasle i stare,
bolesne i zdrave, na svim mjestima, zvanjima i službama…
I svima čestitam i kličem:
NA DOBRO VAM DOŠAO BOŽIĆ
Kristovo rođenje!
I s Božićem vam bila SRETNA GODINA 2011.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2010./2011.

26. XII popodne MARKOVO POLJE
27. XII od 9.00 sati MARKOVO POLJE- VUGROVEČKA-SVETOMATEJSKA, HUMSKA
28. XII od 9.00 sati PREKVRŠJE
I ide Prigorska odozgo prema Habeku, Trupeljaki,
(Podbrežnjaki), Kuntićeva, Markovići, do Habeka
II ide Prigorska, od križa kod Sedinića, prema Habeku,
Poljaki lijeva strana Prigorske, O.Habeka do potoka
29. XII 9.00 sati ŠIMUNČEVEC, ŠILETIĆI,
DOBRODOLSKA cesta od Dobrodolskog
odvojka prema brijegu, Dobrodol brijeg,
30. XII 9.00 sati I VURNOVEC, PARUŽEVINA
II PODOLČICA O. Habeka (Tomuradi)
Odvojak TOMURADI, Odv. Rebarec
31. XII 9.00 sati ĐURĐEKOVEC i dio KUNTAŠA
I ide Breg, -od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci
Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje do semafora
II ide Glavna c. od Križa do semafora lijevo i desno,
dio KUNTAŠA, BOROVČICA, REB ER
1. I. I popodne od 13.30 sati KUČANEC
II Vuger Selo, Vugerselska, Slatinska odozgo do potoka
2. I. Popodne KUČILOVINA
3. I. od 9.00 sati GORANEC I GORNJI VUGROVEC
4. I. od 9.00 sati I. Vukasova
II. GRLJAKI
Poslijepodne Ostatak DOBRODOLA, Dobrodolska c. Dobrodolski odvojak Šimunčevečka i Grahovec
5. I 9.00 sati VUGROVEC DONJI. ŠENOINA, LEDINICE, ostatak KUNTAŠA PUĐAKOVA, TRNOVEČKA,
6. I od 13.30 sati ŠENOINA iznad crkve, GRADINSKA, KOCIL BREG, Đ. POPOVIĆA

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 broj primjeraka 900 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779

24.12.2010