Župni listić 315

2. siječnja 2011.

EVANĐELJE II. nedjelja po BOŽIĆU (Iv 1-5. 9-14)

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegov o ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.

Komentar:

Početak Ivanovog Evanđelja vuče svoju inspiraciju iz početka knjige Postanka. Bog, snagom svoje Riječi stvara svijet iz ljubavi. Ivan pišući Evanđelje, vidi Isusa kako svojom riječju stvara novo stvorenje. Isusova riječ je „blaga“, „nova“, „vesela“. Ona nije nasilna i zbog toga je primaju i raduju joj se svi oni koji su iskusili bilo kakvo nasilje. Oni koji su nasilni i oholi ne mogu prihvatiti tu riječ. Oni se bore protiv nje čak dotle da bi Isusa pribili na križ.
Svi smo mi iskusili ljude koji znaju lijepo pričati. Oni nas odmaraju. Oni nas obnavljaju. Nažalost, danas je sve više nasilja počinjeno riječima: grube riječi, psovke, razarajuće riječi, bučne i nasilne riječi lažne i zlurade riječi. Sve je više hajke. Sve je manje riječi izrečenih iz dubokog uvjerenja u vrijednosti i ljubavi prema vrijednostima.
Neka ovaj odlomak bude poziv svima nama da pogledamo svoj rječnik. Neka naše riječi budu blage, nove i vesele. Neka naše riječi budu na izgradnju, izrečene iz ljubavi i iz utemeljene na vrijednostima kojima nas uči Isus Krist.

SVETA TRI KRALJA ILI BOGOJAVLJENJE

Prateći zvijezdu repaticu trojica mudraca stigli su u Betlehem, poklonili se Isusu i darovima priznali Kralja nad kraljevima.
Blagdan Sveta tri kralja, kojem se većina Hrvata raduje kao još jednom neradnom danu, slavi se 6. siječnja i predstavlja kraj božićnog razdoblja ‘dvanaestodnevnice’.
Tim danom, poznatim i pod nazivom Bogojavljenje, u ranoj kršćanskoj tradiciji slavilo se Isusovo rođenje, pohod trojice mudraca i svi događaji iz njegovog života do krštenja u rijeci Jordan, uključujući i čudo na svadbi u Kani. Stare liturgije u blagdanu Bogojavljenja slavile su prosvjetljenje, objavu i proglašenje.
Najvažnija poveznica s blagdanom Sveta tri kralja upravo je ‘objava poganima’ jer su mudraci s istoka prepoznati kao pogani, odnosno ‘oni koji nisu Židovi’, a Bog ih je objavom rođenja svoga sina pozvao u svoje kraljevstvo.
Rimokatolička Crkva uvela je slavljenje Bogojavljenja krajem 4. stoljeća i u njemu stavila naglasak na Isusovo krštenje i pohod trojice mudraca koje se zbog opisa proroka Izaije vrlo rano počelo nazivati kraljevima.
Sveta tri kralja u kršćanskoj se tradiciji, prema evanđelju po Mateju, spominju kao trojica mudraca koji su se s istoka došli pokloniti se Isusu. Na put su krenuli prateći zvijezdu repaticu, a nakon što su u Betlehemu pronašli Isusa, darovali su mu tri simbolička dara – smirnu (plemenitu mast) kao čovjeku, zlato kao kralju i tamjan kao Bogu.
Zapadni kršćani od 8. stoljeća trojicu mudraca poznaju pod imenima Baltazar, Melkior i Gašpar, dok se na istoku koriste različita imena. Nakon smrti njihove su relikvije odnesene u Carigrad, kasnije u Milano i na kraju u katedralu u Kölnu gdje se nalaze i danas.
Uz opće poznati običaj raskićivanja božićnog drvca u našim su se krajevima gajili još neki običaji.

“VODOKRŠĆE”

Pod utjecajem istočnog kršćanstva hrvatski rimokatolici razvili su na dan prije blagdana Bogojavljenja i običaj blagoslova vode ili Vodokršća. Iz svake kuće jedna od žena odlazila bi u crkvu po blagoslovljenu vodu kojom bi domaćin poškropio kuću, gospodarske zgrade, polja, voćnjake, vinograde i stoku. Ostatak vode bacilo bi se na vatru, jer se sveta voda nije smjela prolijevati. Time su kuća i imanje u tekućoj godini bili pod Božjom zaštitom, a ukućani su se simbolički obvezali da će u životu pratiti kršćanska načela.

DAROVI ZA CRKVU

1. FRANJO BOLČEVIĆ Glavna c. 42 Đurđekovec 200 kn
2. IVAN KUNTIĆ Glavna c. 40 Đurđekovec 200 kn
3. BISERKA SALKIĆ Bregovita 1 Kučanec 200 kn
4. MILAN BENCEK Paruževinska 4 Paruževina 200 kn
5. DAVOR VUGER Glavna c. 90 Đurđekovec 200 kn
6. IVAN PRUSEC Glavna c. 41 Đurđekovec 200 kn
7. IGNAC ĐURINEC Đ. Kuntića 79 Prekvršje 200 kn
8. ZDENKO FIŠTER A. Šenoe 43 Vugrovec 1000 kn
9. VLADO FIŠTER A. Šenoe 43 Vugrovec 300 kn
10. Obitelj STRANCARIĆ Pajurini 10 Goranec 500 kn
11. SANJA GRLJAK Grljakova 6 G. Vugrovec 200 kn
12. Ob. UROIĆ-TREMPETIĆ Vugrovečka 11 G. Vugrovec 400 kn
13. JOSIP BALOG Paruževinska 17 Paruževina 200 kn
14. CHRISTIAN CARRIERO Slatinska 11 Vugrovec 200 kn
15. JANJKO RAJIĆ Slatinska 9 Vugrovec 300 kn
16. KATICA FACKOVIĆ Glavna c. 66 Đurđekovec 250 kn
17. Ob, GALOVIĆ i BILANOVIĆ Vugrovečka 31 G. Vugrovec 200 kn
18. JOSIP GOLUB A. Šenoe 56 Vugrovec 300 kn
19. ŽELJKO HOJANIĆ A. Šenoe 5 Vugrovec 500 kn
20. Obitelj NIKOLIĆ Rožići 7 Goranec 400 kn
21. ANA MARIA ZEBIĆ Glavna c. 37 Đurđekovec 200 kn
22. Obitelj SAMEC Šiletići 7 Šiletići 200 kn
23. STJEPAN i ANĐELA PETLJAK Glavna 23 Đurđekovec 500kn
24. VIKTOR BREZAK J. Kozarca 1 S. Kraljevec 200 kn
25. ZDRAVKO KEREŠ Prigorska 12 Prekvršje 1000 kn
26. Obitelj PUKŠEC Kučilovečka 48 Kučilovina 250 kn
27. Obit. GRANĐA-KOVAČ Glavna c. 46 Đurđekovec 200kn
28. DUBRAVKO PUĐAK Vugrovečka 12 Dobrodol 200 kn
29. JELICA PAVLOVIĆ Kocil brijeg 1 Vugrovec 200 kn
30. ANICA PAJURIN Glavna c. 41 Goranec 150 kn
31. BARICA PEKČEC Prališče 7 Goranec 200 kn
32. MARICA FULIR Grljakova 16 G. Vugrovec 200 kn
33. RUŽA DUTKOVIĆ Prigorska 65 Prekvršje 100 kn
34. Obit. ŠITUM I. Puđaka Dobrodol 400 kn
35. Obit. ANDRIĆ Glavna 4 Đurđekovec 500 kn
36. MARIJA ČUKMAN Vugrovečka 85/a Dobrodol 200 kn
37. LUCIJA BARIŠIĆ Aleja mira 13 M. Polje 200 kn
38. AUTO KUĆA MERCEDES-BENZ BOLČEVIĆ 500kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 3. I. – 9. I. 2011.

PON: u 8. 00 sati + IGNAC Kovačić i obit. Baričević
UTO: u 8. 00 sati + IVAN Vuger
SRI: u 19. 00 sati nakana
ČET: u 9. 15 sati + BARBARA god., ĐURO, RUŽICA, IVAN, FRANCA, BLAŽ, LJILJANA i obit. Blažinović
u 11. 15 župna
PET: u 18. 00 sati + ANĐELA Pukšec
SUB: u 18. 00 sati + SLAVKO Facković god., IVKA Hacmanjek, RUŽA i FRANJO Facković
NED: u 9. 15 sati + MILKA Baričević god.
u 11. 15 sati župna

OBAVIJESTI:

Ovih dana završava se BLAGOSLOV OBITELJI -za svaki Vaš dar iskreno hvala!

U srijedu navečer bit će BLAGOSLOV VODE, na SVETA TRI KRALJA mise po nedjeljnom rasporedu

U slijedeću nedjelju službeno završava Blagoslov obitelji-blagoslovom župnog dvora.

Od ove godine neće biti zajedničke svete mise nedjeljom, već zajednička sveta misa bit će utorkom. Jednostavno to izričito traži DUHOVNI STOL, pa primite to srcu.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK , župni Listić, Kalendare, Danice

02. 01. 2011