Župni listić 337

15. lipnja 2011.

Župni listić (337)

EVANĐELJE V. vazmena nedjelja Iv 14, 15-21

I dok su uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: “Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. ” To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im. ”

KOMENTAR:

Velike stvari se događaju jednostavno. Pouzdanje u Boga, otvorenost prema Bogu, daje mogućnost da Bog jednostavno riješi naše probleme. Isusovi sljedbenici nisu pošteđeni straha, žalosti, briga svake vrste. Na drugoj strani, Isus dolazi među takve učenike i on se identificira: „pokaza im svoje ruke i bok“. Trebamo biti u stanju prepoznati te znakove. Korak dalje je povjerenje koje Isus pokazuje prema svojim učenicima: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im. ” Povjerenja Božjega u ljude nikada nije nedostajalo, ni onda kada smo uplašeni, ni onda kada smo grešni i posebno ne onda kada smo u milosti. To povjerenje Božje u ljude je Duh koji vodi učenike kroz život.

DUHOVI

Nedjelja Duhova jedna je od najstarijih kršćanskih svetkovina Crkve. Slavljena je vrlo rano, a o tome dodatno svjedoče dva spomena u Svetom Pismu: u Djelima apostolskim (Dj 20, 16) i u Prvoj poslanici sv. Pavla Korinćanima (1Kor 16, 8).

Nadomješta židovski blagdan Pentekoste, koji se slavio 50 dana nakon Pashe i kojim se slavilo sklapanje Starog Saveza na brdu Sinaj. Kršćani, katolici, pravoslavni i protestanti, slave Duhove pedeseti dan nakon Uskrsa (u brojanju se uključuju i Uskrs i dan Duhova). To znači da su i Duhovi pomična svetkovina koja se mijenja svake godine i ovisi o danu kada se slavi Uskrs. Ovom svetkovinom završava i uskrsno vrijeme.

Duhovi se slave i kao blagdan “rođenja Crkve” budući da Djela Apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se “dalo krstiti te su primili Duha Svetoga”.

Na nedjelju Duhova, kada je Duh Sveti sašao nad apostole, oni su dobili darove Duha Svetoga. Ti su im darovi pomogli ispuniti njihovu misiju, a to je propovijedati Evanđelje svim narodima. I nama ovi darovi, po sakramentu svete krizme, pomažu da živimo kršćanskim životom, da živimo u Kristu Krist u nama.

Naziv Duhovi u hrvatskom jeziku dolazi iz liturgije. On ne znači mnoštvo duhova, nego je ostatak starog naziva “Duhovi dani”. Prije liturgijske reforme blagdan Duhova imao je svoju osminu. Nakon reforme, dani nakon Duhova pripadaju vremenu kroz godinu, a od osam dana, za svetkovanje Duhova ostala je samo nedjelja.

Nedjelja Duhova jedna je od najstarijih kršćanskih svetkovina Crkve.
Inače to je i jasno otvaranje spasonosnog poslanja Crkve prema svima a ne samo prema Židovima.

DAROVI ZA CRKVU

1. CORNELIA VUGER Slatinska 39 Vugrovec 500 kn
2. Obitelj BOGDANOVIĆ Prigorska 64 Prekvršje 200 kn
3. SLAVKO JELICA M. Gupca 7/b Kučanec 50 EU
4. ANICA KEREŠ Đ. Kuntića 25 Prekvršje 150 kn
5. Obitelj GRLJAK A. Šenoe 53 Vugrovec 200 kn
6. Jedna Obitelj G. Vugrovec 100 kn
7. MLADEN VUGER Slatinska 8 Vugrovec 200 kn
8. ANA SANDELIĆ Bregovita 3 Kučanec 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!
________________________________

Sakramenat krštenja primili su:

MIHAEL RADMAN prvo dijete Vladimira i Martine r. Puž iz Prekvršja
MARKO ZADRO drugo dijete Marina i Martine r Goleš iz Kučanca

Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju i rastu djece

Ovih dana napustila nas je:

ANA MARTINAC r. Popović iz Markovo Polje u 83. godini.

Dobri Bože uvedi ju u svoje Nebeske dvore!

MOJE ODLUKE ZA PRAZNIKE

Pomoći ću tati i mami.
Posjetit ću bolesnog djeda i staru baku.
Ići ću na svetu misu i redovito moliti.
Ministrirati ću kod oltara.
Družiti i igrati s prijateljima.
Starom ću susjedu pomoći očistit sobu i donijeti što treba iz dućana.
Pročitati ću zaostalu lektiru ili neku dobru knjigu.
Svaki dan će biti prigoda da napravim barem jedno dobro djelo.
Napraviti dnevnik o školskim praznicima.

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 13. VI –19. VI 2011

PON: ————————————————–
UTO: u 18. 00 sati + ANA Martinec, SLAVKO, BARA i IGNAC Hrenović, MAKS i REGINA Igrc i IVAN Kletuš, IVAN st god. IVAN ml. Petrović i ++ obit. Pavičić i Petrović, MARIJA, NIKOLA i obit. Kovačić, IKA i IVAN Stunjek, IGNAC, JOSIP i VID Pavlović, IVAN, STJEPAN i obit. Pekčec, FRANJO Fluka (Josipov) MIRA Žugčić, STJEPAN i MARICA Fiolić i IVAN Kovačić, IGNAC, VID Pavlović i IVAN Pekčec
SRI: u 18. 00 sati + IVAN i KATICA Fišter
ČET: u 18. 00 sati nakana
PET: u 18. 00 sati + ANA i JOSIP Gračak, ZORA i ĐURO Dreisinger
SUB: u 18. 00 sati Vjenčanje
NED: u 9. 15 sati + ŽELJKO i MANDA Damjanović
u 11. 15 sati župna
u 17. 00 sati u GORANCU

OBAVIJESTI:

Ovih dana na Koru naše župne crkve dobili smo par lijepo uređenih klupa za sjedenje. Hvala i Mario Bolčeviću i Kristijanu Vidoviću, što su sami uvidjeli potrebu i realizirali svoju ideju.
Stigla je i ograda za stepenice župnog dvora. Izradili su je radnici ŠTEFA KOVAČIĆA iz Đurđekovca. Ograda je i pocinčana, sada treba kamen na stepenice, a onda bi i ograda bila postavljena.
Za sve vaše darove HVALA!

Uključimo se uplatom ponekog kvadrata trga pred Crkvom.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK , župni Listić…

15. 06. 2011