Župni listić 349

3. rujna 2011.

Župni listić (349)

EVANĐELJE XXIII. nedjelje kroz crkvenu godinu Mt 18, 15-20

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:”Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. ” “Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. ” “Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima.
Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. ”

Komentar:

Malo je ljudi koji nisu iskusili unutarnji jad i bol izazvan međuljudskim neslaganjem i razdorom. Često se čuje o razdoru i svađama u obitelji, u crkvi i u društvu. U politici na visokom nivou, o tome se govori u rukavicama. Svi mi znamo da je vrlo važno raditi na postizanju mira i harmonije u društvu. Nitko od toga ne može biti izuzet. U današnjem evanđelju Isus upravo o tome govori. Tamo gdje dvojica zajedno rade, već je zagarantiran napredak. Blagoslov zajedništva je toliko važan da i sam Otac Nebeski postaje dio toga.
Ljudska narav teži individualizmu i samopromociji. To vodi u razdor. Suradnja dvojice ili trojice je već blagoslov. Negdje u dubini, mi čeznemo za tom harmonijom a uviđamo kako ju je nekada teško ostvariti i među dvoje ili troje. Neka danas naša molitva bude usmjerena za mir i harmoniju u obitelji, Crkvi i društvu.

NASMIJANO LICE

Započni dan s osmijehom! Možda je tvoje namršteno ili žalosno lice takvo upravo zahvaljujući tebi. Tko sve vidi iskrivljeno i mrzovoljno, zadobiva iskrivljeno, mrzovoljno lice. Znadeš li da je tvoje lice namjenjeno u prvom redu drugima? Ti ga ne moraš gotovo nikad gledat, osim kod frizera ili za vrijeme brijanja.
Započni novi dan nasmijana lica! Postoji neko izmjenično djelovanje tvog lica i tvog srca. Sve se mijenja mijenjanjem tvog lica. Na poslu se nećeš osjećati umorno ako prioneš uz posao opuštena i nasmijana lica. Na taj način moći ćeš daleko više uživati u dobrim i lijepim stranama života. Svakog dana izlazi sunce za ljude koji te okružuju. Pa i kad ne bude kako treba, ti ćeš imati više snage da se tome odupreš.
Otvoreno, nasmijano lice je blagoslov za sve ljude koji te okružuju. I zato: započni dan nasmijana lica!
Phil Bosmans

ZA ŽIVOTA, BRATE, ZA ŽIVOTA

Želiš li usrećiti nekoga kome želiš mnogo dobra…
učini to danas za života, brate, za života…
Želiš li darovati cvijet?
Daruj ga danas s ljubavlju za života, brate, za života…
Želiš li reći «volim te»
svojim ukućanima, prijatelju bliskom ili dalekom,
reci to za života, brate, za života…
Ne čekaj da ljudi umru da im očituješ dobrotu
i da osjete tvoju ljubav:
za života, brate, za života to učini.
Bit ćeš veoma sretan naučiš li dijeliti sreću
svima koje poznaješ
za života, brate, za života…
Umjesto da posjećuješ groblja,
umjesto da puniš grobove cvijećem,
ispuni srca ljubavlju
za života, brate, za života…
(Anamaria Rabatte)

DAROVI ZA CRKVU

1. Obitelj GALOVIĆ A. Šenoe 70 Vugrovec 100 kn
2. Obitelj DROŽĐAN odv. Sedinići 3 Prekvršje 200 kn
3. SILVIJE BARIČEVIĆ Dobro. Odvojak 4 Dobrodol 100 kn
4. SINIŠA PAVLOVIĆ SESVETSKI KRALJEVEC 100 kn
5. N. N. 200 kn
6. ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8/a Dobrodol 200 kn
7. DRAGICA GOLUB Šimunčevečka 126 Šimunčevec 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Ovih dana napustio nas je :

FRANJO TOPLAK iz Šiletića u 62. godini.

Dobri Bože uvedi ga u svoje vječne stanove!

NAŠI DANI

Naši dani izgledaju nekako maleni, pa će takav biti i današnji dan. Vjerojatno to neće biti dan u kojem ćemo donijeti neke velike odluke ili u kojemu ćemo uraditi nešto izvanredno; neće vjerojatno biti ni dan nekih velikih susreta. Bit će to samo jedan dan više, u zbroju naših dana, možda bezbojan, siv, monoton i dosadan…
Pa ipak je to jedan dan na našem putu prema Bogu. Naš put prema Bogu dugačak je, možda ne po broju naših dana, odnosno po dužini našeg života, nego po veličini cilja prema kojem idemo. A danas bismo na putu prema tome cilju trebali napraviti jedan mali korak, ne nekakav veliki skok, nego mali korak, za koji nam ipak treba puno snage, vjernosti, upornosti, izdržljivosti i strpljivosti.

Jednostavno možete započeti dan ovom rečenicom: “Pokloni mi, Bože, ovaj dan za moje spasenje. ”

Tea Pejić

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 5. IX. –11. IX. 2011

PON: ————————————————–
UTO: u 18. 00 sati + RUŽICA Vuger i obit. VID i MARIJA Galović, RUŽA, VINKO i JOSIP Židak i obit. Šebek, MILENA Šokman, IZET JOSIP Kajović, ANDRO i DRAGICA Popović , KARLO i ANICA Lozančić, IVAN i KATICA Šikuten, MARICA, ANĐELA, SLAVICA Golub-Pukšec, FRANJO, IGNAC i JALŽA Kuntić, RUŽA i FRANJO Pregorec, FRANJO, BARA i STJEPAN Prusec, IVAN Pavlović, JAGICA i PAVAO Pavlović, MARKO Vukas i FRANJO Pukšec, ++ obit. Horvatin i Čaldarević, IVAN Samec, FRANJO Toplak
SRI: u 18. 00 sati + FAUST i MIJO Brkić
ČET: u 18. 00 sati VLADO Ripić god.
PET: u 18. 00 sati Vjenčanje
SUB: u 18. 00 sati + IVAN Vuger
NED: u 9. 15 sati + DRAGICA i JOSIP Dumić
u 11. 15 sati župna
u 17. 00 sati u ŠIMUNČEVCU

OBAVIJESTI:

Slijedeće nedjelje tradicionalno je ZAGREBAČKO HODOČAŠĆE je na MARIJU BISTRICU. Već u subotu mladi kreću što pješice, što vlakom prema BISTRICI. Jedna skupina pješaka kreće iz Sesveta, pa se možete njoj priključiti.

U nedjelju sveta misa kod RASPELA u Šimunčevcu
Djeco želim Vam sretan početak nove školske godine.
Uključimo se uplatom ponekog kvadrata trga pred Crkvom
Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni Listić,

03. 09. 2011