Župni listić 361

27. studenoga 2011.

Župni listić (361)

EVANĐELJE I. nedjelja DOŠAŠĆA Mk 13, 33-37

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
“Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.
Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.
Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. ”
“Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!”

KOMENTAR:

Bog dolazi u svakome trenutku. Tako govore mistici. Pitanje je primjećuješ li Njegov dolazak. On dolazi k tebi u tihim poticajima tvoga srca. Kuca na tvoja vrata. Želi svratiti k tebi. Ali ti si možda previše zaokupljen sobom i ne čuješ Njegovo kucanje. Ako si kod sebe, doma, u dodiru sa samim sobom, moći ćeš čuti Njegovo kucanje i pustiti ga unutra. Kad on uđe u tvoje srce, ti si spašen, ti si sada oslobođen svoje otuđenosti, svoje raskidanosti, ti tada na jedan nov način dolaziš k sebi, tada znaš tko si. Vrijeme došašća želi te pozvati da dođeš k sebi da bi i Krist mogao doći tebi, u svakom trenutku, ali i na kraju vremena kad tvoje vrijeme bude pri kraju i Krist dođe k tebi u svojoj slavi, da zauvijek budeš s njim i sa sobom, da prispiješ na cilj svoje čežnje.

DOŠAŠĆE

To je vrijeme kada svako srce dršće nekim djetinjim veseljem u očekivanju skorih božićnih radosti. To je vrijeme kada se na naše duše spušta mir, kada ljudi sve jasnije osjećaju blizinu Božanstva koje je dolazi na ovaj svijet da bi sebi privuklo svako srce. Sve u Došašću kao da šapuće o Njegovu dolasku. I polumrak onih dragih zornica, i adventske pjesme i ono treperavo blistanje svijeća u polutamnim oltarima. U sve tom kao da iskri duboka čežnja dugih vjekova prije Krista za onim Obećanim, koji je imao doći, kao da govori blažena slutnja da dan Njegova pohoda nije daleko. Mi kršćani tada se sjećamo da je on već tu i da smo mi sretni baštinici drevnih obećanja. I mir i sreća sjeda tada na naše duše – sreća djece Božje.

U Došašću Crkva ima pred očima dvostruki dolazak Spasiteljev – onaj dolazak njegov koji se zbio u vremenu i dolazak na koncu vremena, kada će doći kao sudac živih i mrtvih. U Došašću nam je dano da iskusimo svu čežnju starozavjetnih vjernika za Spasiteljem, za obećanim Mesijom, ali nam je također dano da iskusimo ljepotu blagoslova koji je na nas došao po Spasitelju. Kroz cijelo Došašće provlači se tiha radost nadanja.

No Došašće je i pokorničko vrijeme jer nam se pred oči stavlja i onaj drugi dolazak koji moramo dočekati budni i spremni jer Krist dolazi kao sudac koji svakome sudi po njegovim djelima. Stoga je vrijeme iščekivanja ujedno i vrijeme koje nam je darovano da okajemo svoje grijehe i da činimo djela pokore, kako ne bi strepili od toga drugog dolaska, već ga iščekivali u miru i radosti. Tako su ta dva dolaska isprepletena, a Crkva nam pred oči stavlja Betlehemsko djetešce kako bi u nama posvjestila da nam je to dijete došlo da nas spasi od propasti i suda.

Došašće je osobito vrijeme koje nam je Crkva odredila da bi svoju pažnju mogli usmjeriti na darove koje nam donosi Božansko dijete, da bi pobudili žarku želju i čežnju za njima, te da bi sve svoje snage slili u molitve i nastojanja da te darove u punini i primimo.

DAROVI ZA CRKVU

1. IVAN SEDINIĆ Prigorska 85 Prekvršje 200 kn
2. TOMO SEDINIĆ Prigorska 86 Prekvršje 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Sakramenat svetog krštenja primili su:

LEONARDO KOVAČIĆ treće dijete Mladena i Božane r. Ačkar
iz Markova Polja
LEONARDA LONČINA prvo dijete Zorana i Blaženke r. Ačkar
iz Dobrodola
MIA VUKAS prvo dijete Željka i Tatjane r. Jurkić
iz G. Vugrovca
NIKOLA LUKAČEVIĆ treće dijete Renata i Danijele r. Bodlović
iz Goranca
Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju djece

Ovih dana napustio nas je:
SLAVKO KEREŠ iz Prekvršja u 72. godini.
Dobri Bože uvedi ga u stanove svoje!

KAKO UPROPASTITI LJUDE?

Trojica mladih đavola dođoše na zemlju da se u praktičnom radu dovrše za naukovanje. U razgovoru sa Sotonom, najvišim đavlom, iznesoše svoje planove o tome kako kane navesti i upropastiti ljude.
Prvi naučnik reče: „Ja ću ljude uvjeravati da nema Boga“ Sotona odgovori: „Time nećeš baš mnoge pridobiti za nas. Jer većina ljudi barem sluti da Bog postoji. U svom srcu imaju sklonost da vjeruju u Boga. Tu im sklonost nećeš lako isčupati iz srca.
Drugi naučnik reče: „Ja ću ljudima govoriti da nema pakla i da se ne moraju plašiti kazne zbog svojih grijeha. “. Sotona odgovori: „Jedva da ćeš na taj način koga zavesti. Mudri ljudi već odavno znaju nda pakao postoji i da će svako zlo biti primjereno kažnjeno. “
Treći naučnik reče: „Ja ću ljude nagovarati da sve odgađaju, govoriti im da nema ništa da bi se moralo učiniti ovdje i sada. “
„Idi na posao“, reče Sotona, „ti ćeš uspjeti. Tisuće ćeš prevariti i privesti u naše šake. “ Stara legenda

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 28. XI. –4. XII. 2011.

PON: u 6. 00 sati nakana
UTO: u 6. 00 sati nakana
u 18. 00 sati + STJEPAN Blažinović god., STJEPAN Popović god. i obit. i obit. Đuran, MARKO, JAKOV i KATA Suman, FRANE i MANDA Gregurević, IVAN i MAGDA Samec, JOSIP Meglaj, BARA i MILAN Škes, KATA, IVAN, FRANJO i BLAŽ Senković, ANĐELA Pukšec, MARICA i IVAN Golub i obit. Pukšec
SRI: u 6. 00 sati nakana
u 18. 00 sati nakana
ČET: u 6. 00 sati nakana
u 18. 00 sati + IVAN Igrc god. ANA Pukšec i TOMO Blažinović
PET: u 6. 00 sati nakana Molitvenog Vjenčića, Klanjanje
u 18. 00 sati + ANĐELKO Tule hrvatski branitelj
SUB: u 6. 00 sati nakana
u 11. 00 sati župna
u 18. 00 sati zajednička sveta misa
NED: u 6. 00 sati + FRANJO i obit Strancarić, FRANJO i obit. Pavlović
u 11. 15 sati župna
_________________________

OBAVIJESTI:

U subotu slavimo našeg župnog zaštitnika sv. FRANJU KSAVERSKOG imat ćemo trodnevnicu koju će predvoditi o. VINKO SUDAR -Palotinac Trodnevnica započinje u 17. 30 sati prigodnim programom, a u 18. 00 sati sveta misa. u četvrtak i petak bit će s nama mladi „Dobri Pastir“ iz Lupoglava Na sam blagdan sv. FRANJE KSAVERSKOG bit će i Božićna župna ispovijed u 10. 00 i u 17. 00 sati a iza ispovijedi bit će sveta misa. Svetu misu u 11. 00 sati predvodi BOŽIDAR JOSIP TENŠEK župnik sv. Nikole u Kustošiji a u 18. 00 sati vlč MATIJA PAVLAKOVIĆ župnik iz Kašine. Pod misom pjevat će crkveni zbor iz Kašine. Krizmanici i ostala školska djeca posebna su pozvani, a vi roditelji budite uz svoju djecu.

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 broj primjeraka 550 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779 :: IBAN: HR1423600001101843779

26. 11. 2011