Župni listić 367

8. siječnja 2012.

Župni listić (367)

KRŠTENJE GOSPODNJE (Mk 1,7-11)

U ono vrijeme propovijedao je Ivan: “Poslije mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.

Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.

I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!

KOMENTAR:

Mnogim Židovima, Jordan je bio mjesto susreta s Bogom, po naučavanju Ivana Krstitelja i po njegovom pokorničkom životu. Isus spada u tu grupu. Današnji događaj krštenja Isusova na rijeci Jordanu je jedan od prijelomnih događaja Isusova života. Čin kojemu je potpuno svjesno pristupio, potvrđen je riječima sa neba: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! Odavde, sa Jordana Isus odlazi moliti u samoću, u pustinji. Odabrani i izabrani su najveća meta. Tako je i sa Isusom. On postaje meta napastovanja. Dok se molio u pustinji, dok je zahvaljivao Ocu Nebeskom na milosti krštenja, on će doživjeti i najveće kušnje. Dok razmišljamo danas o krštenju Isusovu i slavi koju mu Bog daje, shvatimo da svaki korak prema Bogu prate i još veće kušnje.

___________________________________________

SVETA VODA

Počinjemo u vodi. Knjiga Postanka pjesnički prikazuje nasta­nak svemira: “tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lebdio je nad vodama…

Kao što je nastao svemir, tako i mi nastajemo: popri­mamo ljudski oblik u amnionskoj ovojnici, “vodenjaku”, u maternici. Prema naravnom redoslijedu događaja, po­rod započinje kad majci “pukne vodenjak”.

A vodom započinjemo i naše posjete crkvi, tako što uronimo ruku u krstionicu i prekrstimo se. Mi se koristimo vodom da bismo označili naš poče­tak zato što Bog tako čini. I u prirodi i u Svetome pismu pronalazimo mnoštvo dokaza koji to potvrđuju. Kad je grijeh zavladao svijetom a svijetu postalo potrebno pro­čišćenje i ponovno rođenje, Bog je poslao veliki potop.

Sveti Toma Akvinski je poučavao da je voda narav­ni sakrament (prirodna tajna) od samoga početka stvaranja. U vreme­nu prije Zakona – od Adama preko patrijarha – voda je krijepila i osvježavala ljudski rod. U vremenu Zakona ­Mojsijevu vremenu – voda je Izraelcima omogućila du­hovni preporod kad su kao narod započeli svoje putovanje u Obećanu zemlju. S Isusom je, nastupilo vrijeme milosti i od tog vremena nadalje voda zadobiva božansku moć od Riječi koja je tijelom postala. Iako su se djeca uvijek rađala kroz “vodu”, odrasli muš­karci i žene mogu sada biti “rođeni iz vode i Duha” (Iv 3,5). Crkveni su oci poučavali da je Isus, ušavši u vode rijeke Jordana, posvetio sve vode svijeta. Učinio ih je ži­vim i oživljavajućim. Učinio ih je izvo­rom nadnaravne obnove, okrjepe i pročišćenja.

Prema svetome Tomi voda konačno “simbolizira milost Duha Svetoga. Naime, Duh Sveti je neiscrpno vrelo iz kojeg izviru svi daro­vi milosti”. Otkrivenje to potvrđuje, prikazujući milost Duha Svetoga kao “rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva” (Otk 22,1).

“Ljubljeni, sad smo djeca Božja” (1 Iv 3,2) rođena iz vode i Duha.

“I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist” (1 Iv 3,3).

Ovaj jednostavan postupak koji i najmanja dje­ca vole činiti, podsjetnik je na naše krštenje i njegova obnova. Usto je i okrepa koja nam pruža olakšanje od tla­čenja zla. Sveta Terezija Avilska je napisala da “đavli ni od čeg više ne bježe – i više se ne vraćaju – nego od sve­te vode”. Sveta voda je obična voda koju je svećenik blagoslo­vio u nabožne svrhe. U crkvi se blagoslivljamo svetom vodom. Većina crkava ima također i posudu iz koje vjer­nici mogu zagrabiti svetu vodu i odnijeti je svojim kućama. Neke katoličke obitelji drže malene krstionice na ulazu u svaku spavaću sobu. Dovoljno nam je poprskati nekoliko kapljica po se­bi i izgovoriti blagoslov u ime Pre­svetoga Trojstva i desnom rukom napraviti znak križa.

DAROVI ZA CRKVU

IVAN PRUSEC Glavna c. 41 Đurđekovec 200 kn
DAVOR VUGER Glavna c. 90 Đurđekovec 200 kn
FRANJO MILEKOVIĆ Glavna c. 98 Đurđekovec 200 kn
Obitelj LISAK Glavna c. 96 Đurđekovec 200 kn
ŽELJKO PEKČEC Pekčeci 6 Goranec 200 kn
BARA PAVLOVIĆ Pavlovići 12 Goranec 200 kn
JAKOV FILIPOVIĆ Pavlovići 12 Goranec 200 kn
Obitelj GOLUB Grahovečka 4 M. Polje 200 kn
RUŽA DUTKOVIĆ Prigorska 65 Prekvršje 100 kn
Obitelj ĐURKOVIĆ Glavna c. 43 Đurđekovec 200 kn
JOSIP BALOG Gračaki 4 Kučanec 200 kn
Obitelj DUMIĆ Vugrovečka 13 G. Vugrovec 200 kn
SANJA TREMPETIĆ Domjanićeva 2 Vugrovec 200 kn
IVAN FIŠTER A. Šenoe 40 Vugrovec 100 kn
ŽELJKO HOJANIĆ A. Šenoe 7 Vugrovec 500 kn
ANĐELKO KUNTIĆ Đ. Kuntića 10 Prekvršje 400 kn
N. N. Vugrovec 200 kn
DRAGICA VUKAS Vugrovečka 57 G. Vugrovec 200 kn
SLAVKO BEZEREDI Vugrovečka 27 G. Vugrovec 200 kn
DRAŽEN FLUKA Pareževinska 29 Paruževina 200 kn
VLADIMIR ĐURAN Vugrovečka 17 Dobrodol 200 kn
Obitelj TREMPETIĆ Slatinska 3 Vugrovec 200 kn
BRANKO MILETIĆ Fištri 9 Kučanec 200 kn
JOSIP GOLUB A. Šenoe 56 Vugrovec 200 kn
MILKA KUNTIĆ Domjanićeva 16 Vugrovec 200 kn
FRANJO PRUSEC Slatinska 13 Vugrovec 150 kn
FRANJO VUGER Slatinska 28 Vugrovec 200 kn
MARKO GRUIĆ Dobrodolska 2b Dobrodol 100 kn
MARICA BARIČEVIĆ Dobrodolska 15 Dobrodol 100 kn
JOSIP KOHANIĆ Dobrodolska 17a Dobrodol 200 kn
VENDELIN ZLATIĆ Kučilovečka 49 Kučilovina 200 kn
PETAR KEMFELJA Odv. Bolčevići 6 Kučilovina 200 kn
MATO MARTINČEVIĆ Ledinice 5 Vugrovec 500 kn
IVAN ŠIMUNJAK A. Šenoe 91/2 Vugrovec 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 9. –15. I. 2012.

PON: ___________________________________________

UTO: u 18.00 sati + BARBARA god., ĐURO, RUŽICA, IVAN BARTOL, JALŽA, IVAN, JAGICA, STJEPAN, LJILJANA i obit. Blažinović, IVAN god., MIJO i ANA Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, TOMO i ŽELJKICA Fišter, MILKA Baričević, STJEPAN Vuger, ANA i PETAR Samec, LUKA Vidaković, STANA Kasalo i JURE Ramljak, JOSIP Golub sprov., SLAVEK Puđak sprovodna, nakana jedne osobe

SRI: u 18.00 sati + DRAGICA Bažant

ČET: u 18.00 sati + STJEPAN i FLORIJAN Petric

PET: u 18.00 sati + ANA god. i VINKO Petljak

SUB: u 18.00 sati + MARIO Šitum

NED: u 9.15 sati + IVAN, MARICA i obit. Gračak, MATO, MARICA i obit. Trempetić, MARICA Gašparec

u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

Ovih dana završio je blagoslov Obitelji-za Vaše darove iskrena hvala

U četvrtak poslije svete mise klanjanje pred PRESVETIM.

Imate najnoviji broj: Glas Koncila, MAK, naš župni listić, i listić Molitvene zajednice


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 broj primjeraka 550 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779 :: IBAN: HR1423600001101843779

09.01.2012