Župni listić 374

26. veljače 2012.

Župni listić (374)

I. KORIZMENA NEDJELJA (Mk 1,12-15)

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!”

KOMENTAR:

Pustinja je mjesto pročišćene odluke. Ona ne poznaje nagodbe ili ustupke. Razloge približava posljedicama do granica kada je odluka neizbježiva. Takva, pustinja postaje i mjesto pročišćena susreta – za dobro ili zlo. Gotovo sam siguran da je Isusova izabrana pustinja samo slika one golgotske, koja je kasnije nadošla. U vježbi je predskazana i zadana kasnija pobjeda.

Mojim su venama zaredale kušnje.
Tijelo mi popušta i pada.
Oživi moj duh za pobjede
koje si mi namijenio u dan Prijelaza.
Obraćen, bit ću svjedok Radosti
Tvoga evanđelja.
(Anton Šuljić)

GLAD KOJA NASIĆUJE

Post, molitva i djela milosrđa prema potrebnima za biblijskog su čovjeka tri temelja pravednosti pred Bogom. Oni nisu dužnost koju bi čovjek vršio radi svoga spasenja ili kao zadovoljštinu za svoje grijehe, nego su način uspostave novih od­nosa među ljudima i s Bogom. Post stvara odnos duha i tijela, da­jući prednost hranjenju duha i otkrivanju »onog jednog koje je potrebno« (Lk 10, 41). Molitva upravljena Bogu usmjerava život­ne brige prema životu koji ne prolazi. Držeći se načela» Tražite najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo nadodati« (Mt 6, 33), vjernik već živi i ostvaruje stvarnost Bož­jega kraljevanja. Postom se uspostavlja odnos koji čovjeka drži u sferi duhovnoga, kako bi sva djela Božje pravednosti – i molitva, i djela milosrđa, i milostinja – pronalazila svoj smisao i oprav­danje u životu. Post nije zamjena za molitvu i djela milosrđa, još manje naknada za počinjene grijehe. Post je način kako u zemalj­skom životu kušati život neba i otkrivati cjelovitost življenja.
Post je danas u krizi. I to višestrukoj. Mnogi ga zanemaruju i obescjenjuju smatrajući ga bezvrijednim i protuprirodnim, čak do mjere da će ga proglasiti protivljenjem Božjem djelu stvara­nja i daru života. Drugi će ga uzeti kao lijek za svoju nesavršenost, kao nadomjestak za dobro koje su propustili učiniti ili kao oblik samokažnjavanja zbog grijeha koji su počinili. Neki će opet post razumijevati kao snagu odricanja i moć gospodarenja nad sobom pa će on postati zamkom njegovanja vlastite oholosti. Ima i onih koji će svako odricanje od jela, pa i ono vođeno tjeskobnom bri­gom za mladost i ljepotu tijela, nazvati postom.
Kršćanin njeguje post ne zato da bi nadoknadio izgubljeno ili da bi se samokažnjavao, nego da bi uvijek iznova otkrivao ono što mu je darovano. Postom preusmjeravamo svoju glad i svoje brige na Život koji se uvijek iznova daruje. Smisao posta nije u izgladnjelosti ili u odricanju od sitosti. Post oslobađa od tjeskobne brige za tijelo te budi osjećaj gladi za Bogom. Ta glad hrani dušu, usmje­rava duh, otvara oči za novo gledanje, nadahnjuje djela i stvara novu pravednost među ljudima. Post nas usmjerava na put Božjega Kraljevstva.

DAROVI ZA CRKVU

1. ANICA RUKELJ A. Šenoe 54 Vugrovec 200 kn
2. JEDNA OBITELJ Kučanec 200 kn
Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

RIJEKA I PUSTINJA

Na svom mirnom putu prema moru jedna je rijeka stigla do pustinje i tu se zaustavila. Pred njom su na vidiku bile stijene, provalije, špilje i nanosi živoga pijeska. Rijeka je zastala od straha.
«To je moj kraj. Pustinju neću prijeći, jer će pijesak progutati svu moju vodu i mene će nestati. Nikada neću stići do mora, sve je gotovo», očajavala je.
Voda joj se počela postupno gubiti i rijeka je doista nestajala u pustinji. Prolazeći onuda vjetar začuje njezino stalno jadikovanje i odluči je spasiti.
«Prepusti se suncu da te zagrije, uzaći ćeš na nebo u obliku vodene pare. Za ostalo ću se ja pobrinuti», predloži vjetar…
Rijeka se još više uplaši. «Ja sam stvorena da tečem između dviju obala polako, mirno i dostojanstveno, nisam stvorena da letim zrakom.»
Vjetar joj odgovori: «Ne boj se, kad se digneš prema nebu u obliku vodene pare, postat ćeš oblak. Oblak ću prenijeti preko pustinje i tamo ćeš ponovno pasti na zemlju kao kiša. Postat ćeš opet rijeka i teći ćeš prema moru.» No rijeka se odviše bojala i pustinja ju je progutala.
Mnogi ljudi su zaboravili da postoji samo jedan način da se prevladaju iznenadne pustinje osjećaja i divlja bespuća koja ponekad zaustavljaju mirni tok života. Taj način je duhovni život. Valja dopustiti da nas preobrazi sunce tj. Bog, da nas prenese vjetar Duha Svetoga. No to je rizik kojem su se rijetki spremni izložiti. Isus sam je rekao: «Vjetar puše gdje hoće, čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide.»

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 27. II. – 4. III. 2012.

PON: ___________________________________________
UTO: u 18.00 sati + JOSIP god., IGNAC, VID i obit. Pavlović, BRIGITA Pavlović, FRANO Meštrović, ANA Vrban, SLAVKO i obit. Fišter, STJEPAN, ANA i JULČA Pajurin, RUŽICA i IVAN Pavlović, obit. Čaldarević i MARICA Draženović, FRANJO Kranjčec, MARICA Jakušić, ŠTEFICA Tušek
SRI: u 18.00 sati + IVKA i ZVONIMIR Sokač, FRANJO i MARTINA Pregorec, LOVRO, RUŽA, SLAVKO i MARICA Puđak
ČET: u 18.00 sati + IVAN god., PETAR, MARICA i obit. Đurinec, IVAN i KATICA Fišter, IVAN Pavlović i obit.
PET: u 18.00 sati nakana MOLITVENIH VJENČIĆA
SUB: u 18.00 sati + STJEPAN Puđak
NED: u 9.15 sati + IVAN Biloš god.
u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

Utorkom iza svete mise TREĆE SRCE moli za Nerođene
U srijedu vjeronauk za roditelje Firmanika i Prvopričesnika iza Mise
Srijedom nastavljamo s VELIKOM DEVETNICOM na čast sv. Josipu
U Četvrtak naši Vjenčići slave 10 god. svog djelovanja, svetu misu predvodi vlč. BRUNO MATOS župni vikar sv. Obitelji
U Korizmi KRIŽNI PUT petkom u 17.15 i Nedjeljom u 15.00 sati.
Za školsku djecu vjeronauk po rasporedu.
Molitveni vijenci Kraljice obitelji organiziraju hodočašće u Boku Kotorsku od četvrtka, 15. 3. do nedjelje, 18. 3. Cijena je 1.200 kn. Prijave i uplata kod Sanje, čim prije, najkasnije do 29. 2.
Imate najnoviji broj: Glas Koncila, MAK, naš Župni listić…

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 broj primjeraka 500 kom.
Žiro-račun župe: 2360000-1101843779 :: IBAN: HR1423600001101843779

27.02.2012