Župni listić 376

11. ožujka 2012.

Župni listić (376)

III. KORIZMENA NEDJELJA (Iv 2,13-25)

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: “Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.” Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: “Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?” Odgovori im Isus: “Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.” Rekoše mu nato Židovi: “Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?” No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao, i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

KOMENTAR:

Gledao sam Te ljutita, kako razmećeš stolove, prevrćeš novac na tezgama, kako rastjeruješ stoku. Bič je fijukao i parao zrak, no više od zraka parao je moje shvaćanje o Tebi. Bio sam naučio na Tebe mirna, blaga, tješitelja, pomagatelja, lječitelja – ali Tebe s bičem nisam mogao ni zamisliti. Tako me postupno uvodiš u tajnu svoje osobe, na način kakav nisam mogao predvidjeti. Ta, Ti dobro znaš što je i u ovom čovjeku, i zato mu se ne “povjeravaš”. Ipak, sav se ozarim kad mi objaviš sebe u novom svjetlu – svjetlu koje me uvijek iznova preplavi čistim pramenom neba.

NENAVEZANOST

Svaki onaj tko ne prekine nit, ma koliko tanka bila, koja ga na neuredan način veže uz stvari, ljude ili njega samog, ne će postići pravi unutarnji život i istinsku povezanost s Gospodinom.
U ovo korizmeno vrijeme Crkva nam šalje brojne pozive kako bismo se oslobodili ovozemaljskih stvari i ispunili svoje srce Bogom. Tko se pouzdaje u zemaljske stvari, »odvajajući svoje srce od Gospodina«, osuđen je na neučinkovitost i neplodnost za ono što je uistinu važno: »Jer je on kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, provodi dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.«
Nenavezanost koja nam dopušta slijediti Gospodina izbliza ne odnosi se samo na materijalna dobra, već je i nenavezanost na nas same: na naše zdravlje, na ono što drugi o nama misle, na naše ambicije (premda plemenite), naše uspjehe i profesionalne ciljeve. Naša volja treba slijediti ovo jasno i precizno pravilo: ‘Gospodine, želim ovo ili ono, ali samo ako se to tebi svidi, jer me u suprotnome ne zanima.’ Na taj način uništavamo egoizam i taštinu, koji onečišćuju savjest i osiguravamo svojoj duši mir koji vodi prisnijem i jačem povezivanju s Bogom.«
Svaki onaj tko ne prekine nit, ma koliko tanka bila, koja ga na neuredan način veže uz stvari, ljude ili njega samog, ne će postići pravi unutarnji život i istinsku povezanost s Gospodinom. »Jer nema velike razlike«, govori sveti Ivan od Križa, »je li ptica vezana tankim koncem ili debelim užetom. I konac i uže kojim je vezana jednako će je spriječiti da uzleti, sve dok ih ne slomi. Točno je da je konac lakše slomiti, ali, koliko god lakše bilo, ptica ne će odletjeti dok to ne učini.«
Naša Majka Marija pomoći će nam očistiti i dovesti u red sklonosti naših srdaca, kako bi samo njezin Sin kraljevao u njima – sada i uvijek. Slatko srce Marijino, čuvaj naša srca i pripravi nam siguran put!
Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak II. (Korizma i Veliki tjedan)

DAROVI ZA CRKVU

1. FRANJO BOLČEVIĆ Grička 5 Sesvete 300 kn
2. DAMIR POLJAK Prigorska 34 Prekvršje 200 kn
Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

MRZITI GRIJEH

Sveci su posve jasno shvatili, u svjetlosti vjere i ljubavi, da samo jedan grijeh – iznad svega smrtni, ali i laki grijeh – može prouzročiti veći nered od bilo koje prirodne katastrofe, »budući da je dobro koje donosi milost samo jednog čovjeka veće od materijalnog dobra cijeloga svijeta«.
Obraćenje koje od nas uporno traži Gospodin, osobito u ovo korizmeno doba dok se približavamo Velikome tjednu, mora početi odbacivanjem svakoga grijeha i svake prigode koja nas dovodi u opasnost da uvrijedimo Boga.
Gospodin nas je pozvao na svetost, na ljubav kroz djela. O stavu koji zauzimamo prema lakim grijesima ovisit će napredak u našem unutarnjem životu. Naime, ne nastojimo li izbjeći lake grijehe ili se ne kajemo dovoljno kada ih počinimo, oni će nanijeti veliku štetu duši, čineći je neosjetljivom za poticaje i nadahnuća Duha Svetoga. Oni slabe milosni život, otežavaju vršenje krjeposti i pripravljaju na teški grijeh.
Kako bismo se odlučno suočili s borbom protiv lakoga grijeha, potrebno ga je prepoznati kao grijeh, kao vrijeđanje Boga, uvrjedu koja ometa sjedinjenje s njim. Treba ga nazvati pravim imenom, bez isprika, bez umanjivanja njegove važnosti za dušu koja doista želi doći Bogu. Poticaji bijesa, zavisti ili sjetilnosti koje odmah ne odbacimo; želja da budemo u središtu pažnje; briga samo za sebe, za vlastite stvari i interese, gubeći zanimanje za druge; rutinski obavljene pobožnosti s malo pažnje i ljubavi; nepromišljeno i nemilosrdno prosuđivanje drugih… Sve su to grijesi, a ne samo pogrješke i nesavršenosti.
Zamolimo Duha Svetoga za pomoć, da bismo iskreno prepoznali vlastite slabosti i grijehe te imali osjetljivu savjest koja traži oprost i ne opravdava svoj grijeh. »Tko ima zdravo osjetilo mirisa duše,« govorio je sveti Augustin, »osjetit će kako grijesi smrde.«
Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak II. (Korizma i Veliki tjedan)

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 12.–18. III. 2012.

PON: ___________________________________________
UTO: u 18.00 sati + MIJO i CECILIJA Vuger, FRANO Meštrović, IVAN i LJUBICA Jagar, TOMO Pustak, BLANKA Budimlija, FLORIJAN i STJEPAN Petrić, IGNAC i ANA Trempetić, MATO i obit. Gabrić, obit. Martinić, MARIJA i PAVAO Obad, ANASTAZIJA i JOSIP Jakušić i AUGUSTIN Matak, STJEPAN Purgarić god., IVAN Fulir god., MARKO i TEREZA Fulir i obit. Rožić, nakana obit. Bošnjak, RUŽA i ++ obit. Bolčević, FRANJO st. i ml. ANA i VJEKOSLAVA Samec i obit. Vončina, MARTIN god. i SLAVICA Dutković, MARICA god. BRANKO, TOMO i FRANKA Kereš, DRAGICA Dolčić, MARICA i NIKOLA Kovačić, PETAR, BARA i STJEPAN Kovačić, IVAN i KATICA Marković, BRANKA i IVAN Baričević, MARICA i PETAR Kovačić, nakana za ozdravljenje tri osobe i za obraćenje obitelji
SRI: u 18.00 sati ++ obit. Svetec, IVAN, STJEPAN st. i ml. Hojanić, IVAN Matek
ČET: u 18.00 sati + JOSIP, BOŽENA i obit. Fitz i obit. Belušić
PET: u 18.00 sati + IVKA i STJEPAN Hacmanjek
SUB: u 18.00 sati + KAROLINA Dojčić
NED: u 9.15 sati + IVAN (Ignacov) ALOJZ Đurinec i za jednu obitelj
u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

Utorkom iza svete mise TREĆE SRCE moli za Nerođene
Srijedom nastavljamo s VELIKOM DEVETNICOM na čast sv. Josipu
Četvrtkom iza svete mise kratko klanjanje pred PRESVETIM
U Korizmi KRIŽNI PUT petkom u 17.15 i Nedjeljom u 15.00 sati.
Za školsku djecu vjeronauk po rasporedu.
Imate najnoviji broj: Glas Koncila, MAK, naš Župni listić…

11.03.2012