Župni listić 381

15. travnja 2012.

Župni listić (381)

II. VAZMENA NEDJELJA (Iv 20,19-31)

Uvečer onog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: “Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.” Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: “Vidjeli smo Gospodina!” On im odvrati: “Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.” I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: “Mir vama!” Zatim će Tomi: “Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.” Odgovori mu Toma: “Gospodin moj i Bog moj!” Reče mu Isus: “Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!” Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi.

KOMENTAR:

Nisam od onih koji su Te vidjeli.
Moje se oči nisu napajale na Tvome licu.
Kada si prošao kroz zidove, stao u sredinu, ja nisam bio ondje. Moja te ruka nije dodirnula, niti Te prst moj dotaknuo. Pa ipak, nekim nepojmljivim ćutilom moja Te se duša sjeća i sjećanje se pretvara u osjećanje Tvoje blizine. Zato Ti i govorim: Gospodin si moj i Bog moj!

Ja sam Gospodin, Bog tvoj,
nemoj imati drugih bogova uz mene!
…Ja sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva…
Djela nevjerovanja su djela protiv vjere. Grijesi protiv vjere su:
-NEVJEROVANJE– čovjekovo zanemarivanje ili hotimično odbijanje objavljene istine u Boga.
-KRIVOVJERJE – uporno nijekanje ili sumnjanje u neku istinu;
-APOSTAZIJA ILI OTPAD je napuštanje pojedine vjerske istine koja pripada objavi ili otpad od vjere ili dosadašnjeg vjerovanja..
-RASKOL je uskraćivanje podložnosti vrhovnom svećeniku ili zajedništva s članovima Crkve koji su mu podložni.
-BEZBOŠTVO ILI ATEIZAM. Time što odbacuje ili niječe Božje postojanje, ateizam je grijeh protiv kreposti bogoštovlja.
-MNOGOBOŠTVO jest vjeruje u druge bogove a ne samo u jednoga Boga. Odjednom se časti više božanstava a ne samo jedan jedini.
-AGNOSTICIZAM je na pola puta između vjere i nevjere u Boga. Agnostik je uvjerenja da Bog možda i postoji, ali ga na ovom stupnju razvoja ne možemo dokučiti.
-PRAZNOVJERJE je nepoznavanje prave prirode stvari i neprikladno objašnjavanje određenih pojmova i situacija. Sveti Toma kaže da je praznovjerje obožavanje sila koje nisu Bog te obožavanje Boga na nepriličan način.
-IDOLOPOKLONSTVO -Sastoji se u tom da se učini bogom ono što nije Bog. Idolopoklonstvo je kad čovjek časti i štuje neko stvorenje namjesto Boga, bilo da je riječ o bogovima ili zlodusima. (Zlatno tele)
-GATANJE I MAGIJA. Bog može objaviti budućnost svojim prorocima ili drugim svetima. No, ispravan je stav kršćanina u tom da se, u stvarima koje se tiču budućnosti, s povjerenjem preda u ruke Providnosti i da u tom pogledu izbjegava svaku nezdravu radoznalost.
-SVETOGRĐE jest obeščašćivanje sakramenata i drugih bogoslužnih čina, kao i osoba, predmeta i mjesta Bogu posvećenih, ili nedostojno postupanje s tim stvarima i činima. Svetogrđe je težak grijeh osobito kad je počinjeno protiv Euharistije, jer je u tom sakramentu suštinski prisutno samo tijelo Kristovo.
Svi koji to čine griješe, protiv PRVE Božje zapovijedi, jer Bog nam uvijek mora biti na prvom mjestu i njega moramo ljubiti iznad svega i imati u njega beskrajno povjerenje, jer on nas ljubi neizmjerno i želi nam istinsku sreću. Teški su to grijesi protiv vjere i treba ih u ispovijedi ispovijedati a u svagdanjem životu ne činiti.

DAROVI ZA CRKVU

1. Obitelj MILOŠEVIĆ Glavna c 87 Goranec 1000 kn
2. GORAN ANDRIĆ Glavna c. 4 Đurđekovec 500 kn
3. FRANJO FIOLIĆ Šimunčevečka 67 Šimunčevec 100 kn
4. Jedna Gospođa Vugrovečka 22 G. Vugrovec 200 kn
5. Obitelj POPOVIĆ Vugrovečka 115 Dobrodol 500 kn
6. VINKO PETLJAK Glavna 12 Đurđekovec 200 kn
7. VESELKO CVITKOVIĆ O. Habeka 29 Prekvršje 700 kn
8. Jedna Obitelj Paruževina 200 kn
9. RUŽICA MARKOVIĆ Prigorska 6 Prekvršje 200 kn
10. IVAN KOVAČIĆ Glavna 48 Đurđekovec 200 kn

Za Ulazne stepenice župnog dvora

1. RUŽICA POPOVIĆ Šimunčevečka 6 Šimunčevec 500 kn
2. DUBRAVKO FLUKA Paruževinska 30 Paruževina 250 kn
Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Sakramenat svetog krštenja primili su:

NOA GLUŠAC prvo dijete Samira i Rebecce r. Glavan iz Prekvršja
IVAN JELENČIĆ prvo dijete Ivice i Silvije r. Gal iz Prekvršja
MARIJA ĆOSIĆ prvo dijete Željka i Maja r. Cirimotić iz G. Vugrovca
Roditeljima želim obilje Božjeg blagoslova u odgoju darovane djece!

DUHOVNOST NIJE BIJEG!

Duhovnost
se ne može naučiti
bijegom iz svijeta
umaknuvši stvarima,
ili odlaskom u osamu i odvajanjem od svijeta.
U stvari,
moramo se naučiti nutarnjoj samoći
gdje god bili ili s kim god se nalazili.
Moramo naučiti prodirati u stvari
i tamo Boga nalaziti.
(Eckhart)

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 16. IV.–22. IV. 2012.

PON: ___________________________________________
UTO: u 18.00 sati + IVAN i ANA Hojanić, NIKOLA Baričević, FRANO Meštrović, DRAGICA, JAGICA i IVAN Ros, MARICA Bezeredi, LUKA, JULČA i obit. Vuger, IVAN Popović i obit. i obit. Kereš, MATO i BARICA Balog, ++ obit. Josić, NADA Vitez, LUCIJA god. i obit Lovrenčić, STJEPAN, BARA, JOSIP st, JOSIP ml. i MILICA Popović, IVAN Popović (čiča) i obit.
SRI: u 18.00 sati + ZDESLAV Pervan god..
ČET: u 18.00 sati + SLAVKO Podbrežnjak, JAKOB i MARICA Turčin, VALENT i ANĐELA Podbrežnjak
PET: u 18.00 sati + RUŽICA god. i IGNAC Đuran, PETAR i RUŽA Fiolić
SUB: u 18.00 sati nakana
NED: u 9.15 sati + ALOJZ Đurinec i za ozdravljenje jedne osobe
u 11.15 sati župna
u 16.00 sati u ĐURĐEKOVCU

OBAVIJESTI:

U srijedu, četvrtak i petak ovogodišnji KRIZMANICI obavezno doći na svetu misu, poslije svete mise imati ćemo kratko i probe za KRIZMU.
Utorkom iza svete mise TREĆE SRCE moli za Nerođene
Za školsku djecu vjeronauk po rasporedu.
Imate najnoviji broj: Glas Koncila, MAK, naš župni listić…

SRETAN USKRS!

14.04.2012