Župni listić 419

6. siječnja 2013.

Župni listić (419)

BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA (Mt 2, 1-12)

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.” Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela! Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: “Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.” Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Komentar

Postoje oni koji su u toplome, u kući – kao što je to Herodova palača. S druge su strane oni koji su krenuli na put prema spilji i štali, suočavajući se s hladnoćom. S jedne strane ravnodušnost, koja dobiva obrise straha i sumnje, s druge strane traženje i klanjanje. Postoje oni koji su zadovoljni lagodnosti koju posjeduju, postoje i oni koji su otvoreni prema izvanrednom događaju i nude ono što posjeduju.

Vjera je ponajprije rizik, a vjernik nije smješten u neku vrstu duhovne udobnosti, nego njega trajno izaziva Božja riječ. Dobro je to imati na umu i ne zaboraviti da Božje kraljevstvo ne pripada onima koji mirno čekaju, već onima koji odlučno kreću, uvijek onim putem koji se ne može nadzirati, koji čuva novost.

DAROVI ZA CRKVU

1. ELIZABETA GERIĆ Kuntaš 14 Đurđekovec 30 kn
2. ZDRAVKO KEREŠ Prigorska 12 Prekvršje 700 kn
3. MILKA KUNTIĆ Domjanićeva 16 Vugrovec 200 kn
4. JOSIP TULE Šimunčevečka 24 Dobrodol 400 kn
5. Ob. UROIĆ-TREMPETIĆ Vugrovečka 11 G. Vugrovec 500 kn
6. Obitelj ĐURINEC A. Šenoe 85 Vugrovec 100 kn
7. Obitelj ŠOKMAN Kučilovečka 15 Kučilovina 400 kn
8. Obitelj BLAŽINOVIĆ Kučilovečka 31 Kučilovina 200 kn
9. Obitelj JURIĆ Gračaki 8 Kučanec 200 kn
10. BRANKO POPOVIĆ Šimunčevečka 99 Šimunčevec 300 kn
11. Proizvodnja i prodaja alata „KUNTIĆ“ Prekvršje 600 kn
12. MIRJANA ŠTIMAC odv. Bolčevići 6 Kučilovina 300 kn
13. IVAN SEDINIĆ Prigorska 54 Prekvršje 300 kn
14. ZVONKO KEREŠ Đ. Kuntića 20 Prekvršje 200 kn
15. IVAN PRUSEC Glavna 41 Đurđekovec 200 kn
16. Obitelj IVANČIĆ Glavna 51 Đurđekovec 400 kn
17. DAVOR VUGER Glavna 90 Đurđekovec 200 kn
18. NADA LISAK Glavna 96 Đurđekovec 200 kn
19. IVAN DUJAK Dolci 9 Đurđekovec 300 kn
20. Obitelj MILEKOVIĆ Glavna 98 Đurđekovec 200 kn
21. JOSIP GRAČAK Vinogradska 3 Kučanec 100 kn
22. MARA BARIČEVIĆ Dobrodolska 15 Dobrodol 100 kn
23. ĐURO FIŠTER Glavna 64 Đurđekovec 200 kn
24. STJEPAN SAMEC Vugrovečka 22 Dobrodol 200 kn
25. BARA PAVLOVIĆ Pavlovići 12 Goranec 100 kn
26. JAKOV FILIPOVIĆ Pavlovići 8 Goranec 200 kn
27. ŽELJKO PEKČEC Pekčeci 6 Goranec 200 kn
28. Obit. ĆAĆIĆ-KUNTIĆ Glavna 40 Đurđekovec 300 kn
29. FRANJO BOLČEVIĆ Bolčevići 13 Kučilovina 500 kn
30. DUBRAVKO PUĐAK Vugrovečka 12 Dobrodol 200 kn
31. ZDENKO FIŠTER A. Šenoe 43 Vugrovec 100 EU
32. KRISTINA PETLJAK Prigorska 52 Prekvršje 200 kn
33. VLADIMIR TREMPETIĆ Gaj 4 M. Polje 400 kn
34. MLADEN MRDALJ A. Šenoe 43 Vugrovec 100 EU
35. JOSIP BALOG Paruževinska 17 Paruževina 200 kn
36. FRANJO POPOVIĆ Dobrodolska 28 Dobrodol 200 kn
37. Obitelj VUGER-MATOŠ Slatinska 29 Vugrovec 200 kn
38. DRAŽEN FLUKA Paruževinska 29 Paruževina 200 kn
39. DRAGO PERKOVIĆ Šimunčevečka 111 Šimunčevec 200 EU 400 kn
40. KREŠO PUKŠEC Kučilovečka 48 Kučilovina 250 kn
41. Obitelj SAJKOVIĆ Vugrovečka 29 G. Vugrovec 200 kn
42. BARICA PEKČEC Prališće 7 Goranec 200 kn
43. Obitelj JAKŠETIĆ Draga 2 G. Vugrovec 200 kn
44. TOMO BARIČEVIĆ Dobrodolski odv. 2 Dobrodol 200 K
45. ZORKA VUKAS Vukasova 19 G. Vugrovec 200 kn
46. MIRA i VLADO FIOLIĆ Šimunčevečka 21 Šimunčevec 50 EU
47. STJEPAN FIOLIĆ (ml) Šimunčevečka 21 Šimunčevec 300 kn
48. Obitelj POPOVIĆ Vugrovečka 111 Dobrodol 400 kn
49. Obitelj KLETUŠ Kučilovinal 100 kn
50. MARTINA PUKŠEC Glavna 73 Goranec 200 kn
51. Obitelj POKRAJČIĆ Vugrovečka 125 Dobrodol 400 kn
52. ANA TOMAŠEK Vugrovečka 30 G. Vugrovec 200 kn
53. ŠIMUN SEVER Zlatarska 20 M. Polje 200 kn
54. FRANJO BAHMET Paruževina 200 kn
55. IVAN POLOVANEC Breg 38 Đurđekovec 500 kn
56. Obitelj GRANĐA-KOVAČ Glavna 46 Đurđekovec 200 kn
57. Obitelj MILKOVIĆ i JELEN Goranec 200 kn
58. ŠIMUN KRIŽANAC A. Šenoe 78/a Vugrovec 600 kn
59. Ob. GALOVIĆ-BILANOVIĆ Vugrovečka 22 G. Vugrovec 200 kn
60. Obitelj PETLJAK Glavna 21 Đurđekovec 1500 kn
61. SLAVKO JAKUŠIĆ Vurnovečka 13 Vurnovec 300 kn
62. NADA BAZAROTA Vurnovečka 19 Vurnovec 100 kn
63. KRUNOSLAV PAVLIC Vurnovečka 10 Vurnovec 100 kn
64. MARICA JAKUŠIĆ Banov brijeg 6 Vurnovec 200 kn
65. JOSIP KOHANIĆ Dobrodolska 17a Dobrodol 200 kn
66. MATO MARTINČEVIĆ Ledinice 4 Vugrovec 500 kn
67. STJEPAN ĐURAN Šimunčevečka 18 Šimunčevec 300 kn
68. DRAGICA FLUKA Paruževinska 31 Paruževina 200 kn
69. KATICA PODBREŽNJAK Paruževinska 28 Paruževina 200 kn
70. Ob. ROŽANKOVIĆ-PRUSEC Slatinska 11a Vugrovec 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Ovih dana napustila nas je:

KATA PAVLOVIĆ r. Pavlović iz Goranca u 86. godini.

Dobri Bože uvedi ju u svoje vječne stanove!

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 7. I. – 13. I. 2013.

PON: ————————————————————————

UTO: u 18.00 sati + MATO Čaldarević, KATICA i JURAJ Perešin, RUŽA i JOSIP Meglaj, STJEPAN i IVKA Gazić, IVAN god., MIJO i ANA Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, TOMO i ŽELJKICA Fišter, MARICA god., STJEPAN,ANA i DANIJEL Pavlović, STJEPAN, KATICA, MARICA i obit. Rožić, FRANJO, VID, JOSIP, BARA i KATA Pavlović i MATO Poljak, ? FRANJO god. i obit. Đurinec, KATA, IGNAC, MILKICA i obit. Sedinić, TOMO Sečenj, LUKA i EVA Kovačić, JANA, MATO, ANA, FRANJO, LJUBICA i MARICA Kovačić, načast MB Bistričke za zdravlje jedne osobe

SRI : u 18.00 sati + SLAVEK Marković

ČET: u 18.00 sati + MARIJA Jakšetić

PET: u 18.00 sati + STJEPAN i FLORIJAN Petric

SUB: u 18.00 sati + MARIO Šitum

NED: u 9.15 sati + MILKA Baričević god.

u 11.15 sati župna

OBAVIJESTI:

Završio je blagoslov Obitelji-za Vaše darove iskrena hvala!
Četvrtkom poslije svete mise klanjanje pred PRESVETIM.
Imate najnoviji broj: Glas Koncila, MAK, naš župni listić, i listić Molitvene zajednice

05.01.2013