Župni listić 447

godište IX. broj 29(447) − 21. srpnja 2013. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-447.PDF

XVI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 10,38-42)

U ono vrijeme: Isus uđe u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: “Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.”
Odgovori joj Gospodin: “Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.”

Komentar

Isus ne kori Martu jer radi, niti brani Mariju jer ne radi. Naglasak je drugdje: Isus kori Martu jer zabrinuto radi, uznemireno, jer u svojoj zabrinutosti zanemaruje ono što je bitnije. U silnoj želji da pogosti Isusa sposobna je i posvađati se sa svojom sestrom. Ta joj zabrinutost također ne daje mogućnost shvatiti da u ovom času može biti i nešto važnije od njene želje da bude gostoljubiva.
Nebo će i zemlja proći, ali neće proći Božja riječ! Marija je zaista odabrala najbolji dio jer sve se drugo dade nadoknaditi, sve drugo nije toliko bitno. Da bi mogla upiti tu riječ, Marija jednostavno sluša u miru i sabranosti. Ponesena je unutarnjim mirom i zaštićena od svakog izvanjskog nemira. Ona dakle nije tjeskobno zabrinuta, nego smirena – to je ono što Isus želi i Marti.

SEDAM STEPENICA BRAČNOG ODNOSA

Nastavak…
4. Ti si jednostavno drukčiji/drukčija
Ono čega se u jednom odnosu najteže otarasiti jest ideal, tj. idealna zamisao kakav bi odnos trebao biti. Ideal usprkos stvarnosti i realnosti. Tako dugo dok se pokušava partnera “oblikovati” prema tom idealu, tako dugo se čovjek muči.
Kriza može dovesti do spoznaje: moram partnera prihvatiti takvog kakav jest. Ne može (i ne mora) biti drukčiji. Prava ljubav dopušta drugome da bude “svoj” i voli ga upravo takvog. Drugoga prihvatiti takvim kakav jest znači također: priznati da je u mnogim područjima bolji od mene samoga.
5. Imaš pravo na pogreške
Naravno, svaki čovjek vjeruje: ono što ja mislim, shvaćam, držim za ispravno – je apsolutno: i pokušava drugoga uvjeriti u to. Bez obzira što si i onaj drugi uzima to isto pravo. Na taj način svatko smatra ono što drugi radi pogrešnim. Kada npr. kada zbog toga što se roditelji ne mogu složiti oko nečega trpe djeca, onda postaje posebno problematično. Takvo uvjerenje, naime, da je onaj drugi u krivu, sliči pomalo objavi rata partneru. Mir će se vratiti tek tada kada partneri nauče mirno i staloženo nositi se s (za njih) neprihvatljivim stavovima i predodžbama onog drugog. Mirnoća i staloženost je stav da nije odmah “tragedija” ako onaj drugi čini pogrešku (iz mojeg kuta gledanja). I on i ja imamo pravo na to da smo (možda) pogriješili.
6. Ti si moje blago!
Kada se čovjek oslobodi “tereta”, naime predodžbe da je najbolji odnos onaj u kome postoji stalna suglasnost između muža i žene, onda se oboje mogu radovati činjenici što su nasreću tako različiti. Samo oni koji se međusobno razlikuju mogu se uzajamno nadopunjavati i iz svojih različitosti crpsti bogatstvo za zajedničku sreću. Samo onaj koji odustaje od toga da drugoga (na silu) mijenja i ono strano i različito u drugome shvaća kao osobno obogaćenje, moći će doživjeti kako se u njegovom partneru zapravo krije istinsko blago. Ono što partnerstvo dugoročno održava na životu je poštivanje različitosti drugoga.
7. Čini što hoćeš!
Kad se stigne na ovu stepenicu svatko smije činiti što (stvarno) želi. Svatko smije biti takav kakav jest i smije takav ostati, ali se može, naravno, još i mijenjati. Takva ljubav zbog ljubavi je pravo umjetničko djelo.
P.S. Kao što je rečeno: svaku od ovih stepenica parovi tijekom svog odnosa mogu postići višekratno. Krize će se u odgovarajućim prilikama ponovo pojaviti. Razumljivo, odnos može ponekad započeti na najgornjoj stepenici, a uslijed krize svakodnevice, parovi se mogu stropoštati naniže.
Jedan živi odnos je kao srce. Nikada ne miruje. Zbog toga se nikada ne valja zadovoljiti s već postignutim. Pozitivno gledajući, život s partnerom će stalno biti uzbudljiv i zanimljiv.

(Preuzeto s: nasa-obitelj.com)

O NEZNANJU…

O Bože, kako mnogi ljudi propadaju radi neznanja, što su ga sami skrivili! Ja sam čvrsto u to uvjeren, da radi ovog jednog grijeha više ljudi bude osuđeno, nego radi svih drugih zajedno, jer jedan čovjek, koji je neznalica, ne …spoznaje zlo, što ga čini, kad griješi, niti spozna gubitak, što ga trpi. Čovjek neznalica je izgubljen čovjek!.

Sveti Arški župnik

BITI U CRKVI

Crkva je organizam u službi spasa svijeta. Duh Sveti stvara zajedništvo svih udova. U sve se udove preljevaju milosti i zasluge pojedinaca. Ali isto tako svi trpe od grijeha pojedinca.Svi su vjernici u Crkvi povezani s Kristom kao loza s trsom, kao grana sa stablom. Kristovi životni sokovi teku u svakog vjernika. Čudesne su to snage, božanske sile u vjernicima. Isus je Riječ tog organizma, Duh Sveti je Sila. Biti u Crkvi znači biti ugrađen u božansku Isusovu narav, već sada biti posinjeno dijete Božje, već sada biti dionik božanske naravi.

Tomislav Ivančić

DAROVI ZA CRKVU

1. VESELKO CVITKOVIĆ, O. Habeka 29, Prekvršje: 700 kn
2. IVAN SEDINIĆ, Prigorska 54, Prekvršje: 200 kn
3. Obitelj GREGURANIĆ, Limbuška 23, Šimunčevec: 200 kn
4. ERNA ŽIDAK, A. Šenoe 48, Vugrovec: 200 kn

Svim dobročiniteljima iskrena hvala!

Ovih dana napustio nas je:

FRANJO ĆUK iz Goranca, u 87. god.

Dobri Bože uvedi ga u svoje vječne stanove!

RASPORED SVETIH MISA U VUGROVCU 22. VII. – 28. VII. 2013.

PON. ——————————————————————-
UTO. u 18.00 sati FRANJO god. i obit. Strancarić, MAGDA Pavlović i obit. VLADO Poljak god., obit. Marković, IVAN Đurinec (Ivanov), LUKA, KLARA, FRANJO i MARICA Pajurin, DANIJEL, ANA i BARICA Pavlović, FRANJO Kovačić, IVICA Knezović, STJEPAN i SLAVICA Kovačić i TOMO Bolčević, ANA, MARTIN i obit. Golub, ANA, ANTE i obit. Bračić, ANA, JOSIP i obit. Židak, TEREZA i obit Petljak i Podgorski, STJEPAN, IVAN, TADIJA, JAGICA, BARICA, TOMO i obit Kucel, ANA, GRGA i IVAN Vuger, ANICA i JOSIP Gračak, ANKICA Fundek, FRANJO Ćuk
SRI. u 18.00 sati + JAKOB i TEREZA Facković, STJEPAN, DRAGICA i ANA Perjanec
ČET. u 18.00 sati ANA i JOSIP Gračak
PET. u 18.00 sati – Vjenčanje
SUB. u 18.00 sati + ANA Pekčec i obit.
NED. u 9.15 sati – Župna

OBAVIJESTI

Nedjeljom sveta misa bit će samo u 9.15 sati.
Dolazi nam ljeto sa svim svojim izazovima:
ljeto ne znači da “svu finoću trebamo poslati na (kolektivni) godišnji odmor”.
Utorkom poslije svete mise Treće srce moli za nerođene.
Svaki četvrtak poslije svete mise kratko klanjanje za nova duhovna zvanja.
Hodočašće na TRSAT u subotu 17. kolovoza. Prijavite se!
Imate najnoviji broj: Glas Koncila, naš župni listić.

ŽUPNI LISTIĆ
Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
godište IX, broj 29(447) – 21. srpnja 2013. godine
www.zupa-vugrovec.com

21.07.2013