Blagoslov obitelji 2015./2016.

SRETAN BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2016. GODINA!

Na Badnjak 24. prosinca mala polnoćka je u 20 sata, a polnoćka počinje u 24 sata. Pola sata prije jedne i druge POLNOĆKE prigodni je program.

Poslije polnoćke naši VATROGASCI će nas počastiti kuhanim vinom i tamburicama – iskreno im hvala!

Na Štefanje započinje BLAGOSLOV OBITELJI, na blagoslov idemo vlč. Ilija i ja, uz pratnju. U pratnji ove godine bit će i naš bogoslov Mayk. Za svaki Vaš dar iskreno hvala! Raspored blagoslova nalazi se u Župnom listiću 571 i ovdje – nekoliko redaka niže.

U nedjelju 27. XII. u 17.00 sati Božićni koncert našeg KUD-a, u staroj školi. Radosno se odazovimo!

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2015./2016.

26. XII. popodne
MARKOVO POLJE od Aleje mira prema Križu

27. XII. 14.00 sati
KUČILOVINA

28. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE – ostatak Zlatarske,
DOBRODOL-Vugrovečka- Svetomatejska, Humska

29. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg,
ŠILETIĆI, Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec,
DOBRODOLSKA cesta od Dobrodolskog odvojka, Dobrodol brijeg,

30. XII. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I ide Prigorska od FERDE prema Habeku, Kuntićeva
II ide Prigorska, od križa kod Sedinića, prema Habeku

31. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC i dio KUNTAŠA
I ide Breg,-od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci, Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje do semafora
II ide Glavna c. od Semafora lijevom stranom do Križa nazad druga strana, dio KUNTAŠA,
BOROVČICA, REBER

1. I. od 13.30 sati
KUČANEC

2. I.2016.
GORANEC, CIJELI GORNJI VUGROVEC, Vukasova i Grljakova

3. I. od od 13.30 sati
DOBRODOL
I Dobrodolska cesta,Dobrodolski odvojak,
II Puđakova, Trnovečka

4. I. od 9.00 sati
I VURNOVEC
II PREKVRŠJE -Podolčica O. Habeka (Tomuradi), Odv. Rebarec,
PARUŽEVINA

5. I. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina, Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaša

6. I. od 13.30 sati
Vugrovec – ostatak iznad crkve, Šenoina, Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg

(20.12.2015.)