Blagoslov obitelji 2016./2017.

SRETAN BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2017. GODINA!

Na Štefanje započinje BLAGOSLOV OBITELJI, na blagoslov idemo vlč. Ilija i ja, uz pratnju. Raspored blagoslova nalazi se u Župnom listiću 624 ili 625 i ovdje ispod. Za svaki Vaš dar iskreno hvala!

U petak 30. XII. 2016. u 19.00 sati Božićni koncert našeg KUD-a, u Staroj školi. Radosno se odazovimo!

Na Staru Godinu 31. 12. 2016. u 19.00 sati bit će MISA ZAHVALNICA i izvještaj o protekloj godini.

I ove godine doček NOVE bit će u crkvi, od 22.30 sati. Bit će izloženo PRESVETO, s Molitvenim vjenčićima imat ćemo Klanjanje pred PRESVETIM, a u Ponoć uz zvonjavu crkvenih zvona i blagoslov s PRESVETIM!

Kalendare, Danice-možete nabaviti u sakristiji.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2016./2017.

26. XII. 2016. popodne

MARKOVO POLJE od Aleje mira prema Križu

27. XII. 2016. od 9.00 sati

MARKOVO POLJE – ostatak Zlatarske,

DOBRODOL – Vugrovečka – Svetomatejska, Humska

28. XII. 2016. od 9.00 sati

ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg, ŠILETIĆI

Dobrodol brijeg, DOBRODOLSKA cesta do Dobrodolskog odvojka,

29. XII. 2016. od 9.00 sati

PREKVRŠJE

I. svećenik: Prigorska od FERDE prema Habeku, Podbrežnjaki

II. svećenik: Prigorska, od križa kod Sedinića, prema Habeku,

30. XII. 2016.

GORANEC, CIJELI GORNJI VUGROVEC bez Vukasove i Grljakove

31. XII. 2016. od 9.00 sati

ĐURĐEKOVEC i dio KUNTAŠA

I. svećenik: Breg – od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci, Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje do semafora

II. svećenik: Glavna cesta od Semafora lijevom stranom do Križa te nazad druga strana, dio KUNTAŠA, BOROVČICA, REBER

1. I. 2017. popodne od 13.30 sati KUČANEC

2. I. 2017. 9.00 sati VURNOVEC

PARUŽEVINA

3. I. 2017. od 9.00 sati I. svećenik: Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec, Dobrodolska cesta,Dobrodolski odvojak,

II. svećenik: Puđakova, Trnovečka

4. I . 2017. od 9.00 sati VUGROVEC DONJI

Put Lozica, Vuger Selo, Vugerselska, Slatinska, Šenoina, Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš

5. I. 2017. od 9.00 sati I. svećenik: Vukasova i Grljakova,

II. svećenik: KUČILOVINA

III. svećenik: PREKVRŠJE – Podolčica O. Habeka (Tomuradi), Odv. Rebarec

6. I. 2017. od 13.30 sati Vugrovec – ostatak iznad crkve, Šenoina, Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg

25.12.2016.