Blagoslov obitelji 2021./2022.

STARI RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2021./2022.

Novi, izmijenjeni Raspored je ovdje i u Župnom listiću 878!

12. XII. od 13.30 sati
KUČILOVINA

13. XII. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I.
 ide: Prigorska od FERDE prema Habeku, Podbrežnjaki
II. ide: Prigorska, od križa kod Sedinića prema Habekima
III. ide: od Odv. Poljaki prema Habekima

14. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg,
ŠILETIĆI, Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec

15. XII. od 9.00 sati
VURNOVEC

16. XII. od 9.00 sati
PARUŽEVINA

17. XII. od 9.00 sati
GORANEC,
GORNJI VUGROVEC

18. XII. od 9.00 sati
KUČANEC

19. XII. od 13.30 sati
Vukasova i Grljakova

20. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE
od Aleje mira prema Raspelu

21. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE
– 
ostatak Zlatarske,
DOBRODOL – Vugrovečka – Svetomatejska, Humska

22. XII. od 9.00 sati
Podolčica O. Habeka (Odv. Tomuradi), Odv. Reberec

23. XII. od 9.00 sati
Vugrovec – iznad crkve, Šenoina,
Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg, Đurinec breg

28. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC i dio Kuntaša, Borovčica,
Reber, Pahorit, Trakoliščica, Feštinec, Mladina
I.
 ide: Breg, od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci
Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje
II. ide: Glavna od semafora prema slastičarnici Andrić

29. XII. od 9.00 sati
Puđakova, Trnovečka, Dobrodolska cesta,
Dobrodolski odvojak
Dobrodol brijeg i DOBRODOLSKA cesta

30. XII. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina,
Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš