Blagoslov obitelji

Blagoslov obitelji 2022./2023.

NOVI RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

11. XII. od 13.30 sati
KUČILOVINA

12. XII. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I. ide Prigorska od FERDE prema Habeku, Podbrežnjaki
II. ide Prigorska, od križa kod Sedinića prema Habekima,

13. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg,
ŠILETIĆI, Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec

14. XII. od 9.00 sati
VURNOVEC

15. XII. od 9.00 sati
PARUŽEVINA

16. XII. od 9.00 sati
GORANEC, GORNJI VUGROVEC

17. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC i dio Kuntaša, Borovčica, Reber, Pahorit, Trakoliščica, Feštinec, Mladina
I. ide Breg – od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci, Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje
II. ide Glavna od semafora prema slastičarnici Andrić

18. XII. od 13.30 sati
VUKASOVA i GRLJAKOVA

19. XII. od 9.00 sati
KUĆANEC

20. XII. od 9.00 sati
DOBRODOL, Puđakova, Trnovečka, Dobrodolska cesta, Dobrodolski odvojak, Dobrodol brijeg i Dobrodolska cesta

21. XII. od 9.00 sati
PODOLČICA, O. Habeka (Tomuradi), Odv. Rebarec

26. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE
od Aleje mira prema Raspelu

27. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE – ostatak Zlatarske,
DOBRODOL – Vugrovečka – Svetomatejska, Humska

28. XII. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina,
Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš

29. XII. od 9.00 sati
VUGROVEC – iznad crkve, Šenoina,
 Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg, Đurinec breg