Mir kući ovoj 2024

Blagoslov obitelji 2023./2024.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

17. XII. od 13.30 sati
KUČILOVINA

18. XII. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I. ide: Prigorska od FERDE prema Habeku, Podbrežnjaki
II. ide: Prigorska, od križa kod Sedinića prema Habekima

19. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC
Limbuška, Janečki brijeg,
ŠILETIĆI
Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec

20. XII. od 9.00 sati
VURNOVEC

21. XII. od 9.00 sati
PARUŽEVINA

22. XII. od 9.00 sati
GORANEC,
GORNJI VUGROVEC

23. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC
i dio Kuntaša, Borovčica, Reber, Pahorit, Trakoliščica, Feštinec, Mladina
I. ide: Breg – od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci, Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje
II. ide: Glavna od semafora prema slastičarnici Andrić

26. XII. od 14.00 sati
MARKOVO POLJE
od Aleje mira prema Raspelu

27. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE
– ostatak Zlatarske,
DOBRODOL
– Vugrovečka, Svetomatejska, Humska

28. XII. od 9.00 sati
DOBRODOL
Puđakova, Trnovečka, Dobrodolska cesta, Dobrodolski odvojak, Dobrodol brijeg i Dobrodolska cesta

29. XII. od 9.00 sati
KUĆANEC

30. XII. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina, Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš

2. I. 2024. od 9.00 sati
PODOLČICA
O. Habeka (Tomuradi), Odv. Reberec

3. I. 2024. od 9.00 sati
VUGROVEC
– iznad crkve, Šenoina, Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg, Đurinec breg

4. I. 2024. od 9.00 sati
VUKASOVA i GRLJAKOVA

separator - razdjelnik