Blagoslov vinograda

Povodom blagdana sv. Vinka, đakona, naša župa će biti mjesto susreta mnogih ljubitelja vina i dobre kapljice. Iako baš sv. Vinko nema prevelike veze sa blagoslovom vinograda, mi ćemo se držati običaja ovoga našega kraja te će u subotu, 21.I.2012. godine u 12.00 sati biti sveta misa u našoj crkvi , a u nedjelju 22. u Kučilovini kod kapelice sv. Vinka u 14.30 sati biti sveta misa i blagoslov vinograda.

U četvrtak poslije svete mise klanjanje pred PRESVETIM.

Za školsku djecu vjeronauk po rasporedu.

17.01.2012.