Došašće 2015.

29. studenoga 2015. je I. nedjelja DOŠAŠĆA. Započinju i mise zornice. Stoga će nedjeljom kroz Došašće svete mise biti u 6.00 i 11.15 sati. Prošle nedjelje završio je Pastoralni pohod našeg nadpastira kardinala Josipa Bozanića, nakon što je u nedjelju predvodio svetu misu, nakon susreta u Caritasu, s nama se oprostio u crkvi sv. Mihalja.

Svima hvala koji su sudjelovali oko organizacije njegova pohoda.

Ovih dana, nakon par godina, vraćaju se sada obnovljene naše orgulje koje će biti vraćene u obnovljeno kućište. Na svetog Franju Ksaverskog bit će svečani koncert na istim našim orguljama.

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

Četvrtkom iza svete mise kratko Klanjanje za Duhovna zvanja.

U srijedu vjeronauk za FIRMANIKE po rasporedu.

U subotu PRVOPRIČESNICI vjeronauk na župnom dvoru.

U subotu u 12.00 sati proba Dječjeg zbora – uključite se.

DOŠAŠĆE (ADVENT)

29. studenoga, I. nedjeljom Došašća, započinje nova crkvena godina. To milosno vrijeme poziva i potiče na bdijenje. Bdijmo u molitvi i sudjelujući na misama zornicama, koje su svakog dana u 6 sati ujutro. Nedjeljom su dakle mise u 6.00 i u 11.15, te nema mise u 9.15 sati, a djeca su pozvana sudjelovati na misi u 11.15 sati.

Došašće ili advent (lat.) je vrijeme u crkvenoj godini, kad se kršćani intenzivnije pripravljaju na svetkovine Božića i Bogojavljenja. To je istodobno vrijeme očekivanja Kristova dolaska na kraju vremenâ (Sudnji dan).

Vrijeme došašća nije toliko obilježeno pokorom, koliko više radosnim i povjerljivim očekivanjem. Počinje nedjeljom koja pada između 27. studenoga i 3. prosinca (drukčije rečeno: nedjeljom koja je po kalendaru najbliža blagdanu svetoga Andrije apostola). Došašće obuhvaća tri tjedna te dane između četvrte nedjelje došašća i samog Božića.

Prvu nedjelju došašća karakterizira ponovni Kristov dolazak, drugu i treću osoba Ivana Krstitelja, četvrta predstavlja Mariju, Djevicu i Majku, koja je rodila Krista.

Liturgijska boja u došašću je ljubičasta, (kao u korizmi). U misi se izostavlja himan “Slava”, da bi taj tipično božićni himan (“Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje?!”) jače odjeknuo na svetkovinu Kristova rođenja (Božić). U došašću su svakog jutra “zornice”, puku omiljene rane mise na kojima se pjevaju tipične adventske pjesme. Primjerice “Padaj s neba roso sveta”, “Poslan bi anđel Gabrijel” i mnoge druge.

26.11.2015.