Cvjetnica 2021.

Blagoslov cvijeća i grančica te procesija od oštećene župne crkve sv. Franje Ksaverskoga do šatora uz župni dvor na Cvjetnicu – 28. 03. 2021.