Cvjetnica 2022.

Procesija od oštećene župne crkve sv. Franje Ksaverskoga do šatora uz župni dvor na Cvjetnicu – 10. 04. 2022.