Cvjetnica 2023.

Procesija od oštećene župne crkve sv. Franje Ksaverskoga do šatora-crkve uz župni dvor na Cvjetnicu – 02. 04. 2023.

Foto: Marko Puškarić