Krizma 2013.

56 firmanica i firmanika 28. travnja 2013. krizmao je kardinal Josip Bozanić