Krizma 2018.

29. travnja 2018. naših 51 firmanicu i firmanika krizmao je kanonik Marijan Franjčić