Križni put – 2019. – 3. korizmena nedjelja

Križni put od župne crkve do crkve sv. Mihalja na treću korizmenu nedjelju (24. ožujka 2019.) predvodili su budući prvopričesnici.