Križni put – 2022. – 3. korizmena nedjelja

Križni put od župne crkve do crkve sv. Mihalja, na treću korizmenu nedjelju (20. ožujka 2022.), predvodili su ovogodišnji prvopričesnici.