Križni put – 2022. – 4. korizmena nedjelja

Križni put od župne crkve do crkve sv. Mihalja, na četvrtu korizmenu nedjelju (27. ožujka 2022.), predvodili su suradnice i suradnici u Župi.