Križni put – 2023. – 4. korizmena nedjelja

Križni put od šatora-crkve do crkve sv. Mihalja, na četvrtu korizmenu nedjelju (19. ožujka 2023.), predvodili su župnik Filip i vjernici.