Privremena crkva

Ovo je naša privremena crkva – u galeriji (podrumu) župnog dvora, nakon što je razorni potres 22. ožujka 2020. pogodio našu župu crkvu i oštetio je do te mjera da više nije sigurna za uporabu.