Prva pričest 2015.

Prva sveta pričest u našoj župi – 17. svibnja 2015.

Foto: Marko Puškarić